Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽÁNROVÁ A TEMATICKÁ PESTROST PRÓZY česká próza první poloviny 20. stol. – značná rozrůzněnost Pokračování předcházejících uměleckých tendencí: 1.realistická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽÁNROVÁ A TEMATICKÁ PESTROST PRÓZY česká próza první poloviny 20. stol. – značná rozrůzněnost Pokračování předcházejících uměleckých tendencí: 1.realistická."— Transkript prezentace:

1

2 ŽÁNROVÁ A TEMATICKÁ PESTROST PRÓZY česká próza první poloviny 20. stol. – značná rozrůzněnost Pokračování předcházejících uměleckých tendencí: 1.realistická próza (A. Jirásek, Z. Winter, K. V. Rais, T. Nováková 2.naturalistická próza (V. Mrštík, K. M. Čapek–Chod) 3. impresionistická próza (F. Šrámek) Téma 1. světové války 1.různé pojetí, legionářská próza (J. Hašek, F. Šrámek, J. John, R. Medek,... Avantgardní próza (Vladislav Vančura) tzv. Demokratický proud (K. Čapek, J. Čapek, K. Poláček, E. Bass) tzv. Socialisticko-realistická próza (I. Olbracht, M. Majerová,...) Psychlogická próza (J. Havlíček, J. Glazarová, R. Weiner,...)

3 ŽÁNROVÁ A TEMATICKÁ PESTROST PRÓZY Katolicky orientovaná literatura (J. Durych, J. Deml,...) tzv. „ruralisté“ – vesnická próza (J. Knap, V. Prokůpek) historická próza (J. Durych) Expresionisticky laděná próza (L. Klíma, R. Weiner,...) Obliba 20. léta 20. století menší prozaické žánry – reportáž, povídka 30. léta 20. století – próza zaujímá v literatuře dominantní postavení (romány, románové cykly)

4 PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA V PRÓZE 1. světová válka – výrazně zasáhla do politického a kulturního vývoje v Evropě ze slovesné tvorby se vytratí historická i vesnická tématika

5 JAROSLAV HAŠEK 30. dubna 1883, Praha – 3. ledna 1923, Lipnice nad Sázavou (30. dubna 1883, Praha – 3. ledna 1923, Lipnice nad Sázavou) spisovatel, publicista a novinář jako dítě byl spíše zastrašený a ostýchavý začal studovat na gymnáziu, kde byl v primě jeho třídním učitelem Alois Jirásek po nedokončených studiích na gymnáziu se vyučil drogistou a nakonec maturoval na obchodní akademii stane se zaměstnancem banky Slavia začal vést bohémský a tulácký život (prošel pěšky mj. Slovensko, Halič, Uhry) začal se živit pouze literaturou a novinařinou a také začal mít problémy s alkoholem

6 1908 - redigoval Ženský obzor od 1910 - satirický časopis Svět zvířat přispívá do Českého slova, Čechoslovanu, Pochodně, Humoristických listů 1911 - založil Stranu mírného pokroku v mezích zákona, politickou mystifikaci karikující volební poměry, a vystupoval jako její kandidát 1915 - dobrovolně narukoval v Českých Budějovicích k 91. pluku září 1915 – zajat, roku 1916 vstoupil do československých legií v roce 1918 v Moskvě vstoupil do české sociálně demokratické strany 1918 vstoupil do Rudé armády. Byl ředitelem armádní tiskárny v Ufě, náčelníkem oddělení pro práci s cizinci prosinci 1920 se vrátil do Prahy, kde se vrátil ke svému bohémskému způsobu života zemřel ve věku nedožitých čtyřiceti let na ochrnutí srdce 19151920

7 DÍLO Jaroslav Hašek OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA ZA SVĚTOVÉ VÁLKY čtyřdílný humoristický román českého spisovatele Jaroslava Haška přeložený do 54 jazyků nejvýznamnější Haškovo dílo mnoha lidmi spojované s kongeniálními ilustracemi Josefa Lady dílo není snadné žánrově zařadit není jen humoristický román, je to zároveň satira líčící velice přesvědčivě s pomocí všemožných karikatur, podivných figurek a neobvyklých situací žalostné poměry panující v rozkládajícím se Rakousku-Uhersku využívá i žánr grotesky a frašky, volí jednoduché a srozumitelné výrazové prostředky píše přehledně a jazykem obyčejného člověka, vše směřuje k zesměšnění nesmyslného válčení a starého řádu kompozice románu pak připomíná pikareskní román

8 DÍLO Jaroslav Hašek OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA ZA SVĚTOVÉ VÁLKY Ukázky z filmu: „Dobrý voják Švejk“ a „Poslušně hlásím!“ V hlavní roli: Rudolf Hrušínský Režie: Karel Steklý Premiéra: 1. srpna 1957

9 DÍLO Jaroslav Hašek

10 VLADISLAV VANČURA 3. 06. 1891, Háj ve Slezsku – 1. 06. 1942, popraven za heydrichiády v Praze (23. 06. 1891, Háj ve Slezsku – 1. 06. 1942, popraven za heydrichiády v Praze) spisovatel, dramatik, filmový režisér, původním povoláním lékař narodil se v Háji ve Slezsku otec se dlouhou dobu nemohl uplatnit, a tak se často stěhovali dětství prožil na venkově, kde získal lásku k přírodě a koním byl velmi hrdý a nepoddajný - studijní výsledky nebyly příliš dobré na vysoké škole studoval nejdříve práva, ale po těžké nemoci matky přestoupil na medicínu pracoval jako lékař ve Zbraslavi

11 byl členem a prvním předsedou Devětsilu (1920) přívrženec poetismu, ve třicátých letech byl členem Levé fronty od r. 1919 publikoval v mnoha časopisech – Červen, Kmen, Host a Panorama od 1921 byl členem KSČ, ale jeho dílo nelze označit za komunistickou agitku; z KSČ vystoupil v roce 1929 předsedou české filmové společnosti za okupace vedl spisovatelskou sekci Výboru inteligence – ilegální odbojové organizace při Národním revolučním výboru v květnu roku 1942 byl zatčen 1. června na Kobyliské střelnici popraven Vladislav Vančura v mládí

12 DÍLO Vladislav Vančura TYPICKÉ ZNAKY jeho prozaické dílo ovlivněno první světovou válkou, expresionismem obsahuje celou řadu experimentů – hledá nové způsoby vyjádření pro jeho díla je typický specifický jazyk a sloh, který napodobuje větnou stavbu staré češtiny, usiluje o zvukomalbu jazyk Vančury je celkově bohatý archaická slova a knižní výrazy spojuje s lidovou mluvou větná stavba je zastaralá, užívá složitá souvětí, zdůrazňuje jimi důležitost daného okamžiku tento jazyk dává dílům monumentální ráz děj je potlačován, důležité místo má vypravěč, který vyjadřuje svůj názor k ději, přerušuje vyprávění a oslovuje čtenáře, hodnotí chování postav části příběhů připomínají filmové scénáře opěvuje život, zdůrazňuje prožitky, detailně vyjadřuje náladu, barevnost příběhu

13 DÍLO Vladislav Vančura Pekař Jan Marhoul pokus o moderní mýtus se sociálním zaměřením hlavní postava je laskavý a hodný pekař jeho dobrota se projevuje přesně podle socialistických představ – dává lidem na dluh, pomáhá všem nakonec zkrachuje a jemu nikdo nepomůže, končí jako dělník v pekárně, která mu kdysi patřila před smrtí Marhoulovi slibuje jeho syn, že dokončí studia a stane se děkanem děj je zasazen do Benešova dílo je jakousi oslavou chudoby

14 DÍLO Vladislav Vančura ROZMARNÉ LÉTO filmová adaptace v r. 1967 (režie Jiří Menzel) humoristická novela na prvním místě tohoto díla není děj, ale jazyk pokouší se vystihnout atmosféru malých lázní na řece Olši (ve Slezsku) do Krokových Varů přijíždí kouzelník se svou asistentkou, kterou se snaží získat všichni tři hrdinové a to i za cenu velkých změn v životě ani jeden není úspěšný, a tak se po odjezdu kouzelníka vše vrací do starých zaběhlých kolejí slohem lze toto dílo označit za humoresku ovlivněnou poetismem

15 DÍLO Vladislav Vančura MARKÉTA LAZAROVÁ v roce 1967 režisérem Františkem Vláčilem natočen film důraz kladen na jazyk a atmosféru a teprve až pak na děj osnovou je baladický příběh plný lásky vystižení atmosféry a vylíčení prudké lásky dějovým pozadím je středověk 15. stol., je líčeno nepřátelství dvou loupežnických rodů Lazarů a Kozlíků Markéta se zamiluje do Mikuláše Kozlíka a z této lásky se nakonec oba rody spojí za tuto knihu obdržel v roce 1931 státní cenu.

16 KAREL ČAPEK (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice – 25. prosince 1938, Praha) spisovatel, novinář, dramatik, překladatel, fotograf otec byl lékař, matka sbírala slovesný folklor studoval na gymnáziu v Hradci Králové, odkud musel (po odhalení jím organizovaného protirakouského spolku) přestoupit do Brna 1915 ukončil studium na filozofické fakultě UK v Praze, poté studoval filosofii v Berlíně a Paříži pro svou nemoc nebyl odveden do armády a nemusel se účastnit bojů v první světové válce, přesto byl touto válkou velmi ovlivněn

17 po ukončení studia krátce působil jako vychovatel v šlechtické rodině (v roce 1917 byl domácím učitelem Prokopa Lažanského na zámku v Chyši) jako vychovatel údajně působil pouze tři měsíce brzy však přešel k novinařině působil jako redaktor v několika časopisech: Národních listech (1917–1921), Nebojsa (1918–1920), Lidových novinách (od r. 1921) z Národních listů odešel v roce 1921 na protest proti vyloučení svého bratra z redakce 1921–1923 byl dramaturgem i režisérem Vinohradského divadla 1925–1933 byl prvním předsedou Československého PEN klubu

18 26. srpna 1935 se oženil se svou dlouholetou přítelkyní Olgou Scheinpflugovou po Mnichovské dohodě a Benešově opuštění této země (1938) se stal terčem politických útoků – převážně od Čechů poslední tři roky svého života prožil ve Staré Huti u Dobříše dnes je zde jeho památník zemřel na zápal plic několik měsíců před plánovaným zatčením gestapem pohřben na vyšehradském hřbitově v Praze

19 DÍLO Karel Čapek literární tvorbu zahájil před první světovou válkou zpočátku tvořil se svým bratrem Josefem, byl především malířem na jeho tvorbu mělo velký vliv jeho filozofické a estetické vzdělání (pragmatismus a expresionismus) dále ho velmi ovlivnila vědeckotechnická revoluce v mnoha dílech vyjadřoval obavu, že jednou technika získá moc nad člověkem typickým znakem jeho děl je využívání obrovské slovní zásoby, používání neobvyklých slov, několikanásobných větných členů a rozvitých souvětí uměl velmi dobře využívat českého jazyka a jeho zvláštností autorství slova „robot“, které se s divadelní hrou R.U.R. rozšířilo po světě, je připisováno jeho bratru Josefu

20 DÍLO Karel Čapek BOŽÍ MUKA (1917) první kniha, kterou Karel Čapek napsal sám filozofické povídky zamýšlejí se (filozofují) nad záhadami lidské duše a osudovými náhodami v životě člověka LOUPEŽNÍK (1920) komedie zabývající se vztahem mladé a starší generace Loupežníkem je student s pověstí lehkovážného mladíka, který se zamiluje do dcery svého profesora, který o jejich lásce nechce ani slyšet Loupežník nakonec využívá nepřítomnosti rodičů a zamkne se se svou láskou v jejich domě a odmítá je pustit dovnitř nakonec donutí pana profesora k přiznání, že mladá generace není tak špatná, jak si jeho generace představuje.

21 DÍLO Karel Čapek R.U.R. (Rossum's Universal Robots - 1920) vědeckofantastické drama poprvé zaznělo slovo robot, údajně poradil bratr Josef varuje před zneužitím techniky DĚJ: Továrník Rossum vyrábí dokonalé roboty, ti jsou k nerozeznání od lidí. Roboti postupně vykonávají stále více práce a lidé postupně degenerují. Roboti se vzbouří a začnou vyvražďovat lidi, nakonec vyvraždí všechny až na starého Alquista. Robotům hrozí zánik, protože nejsou schopni vyrábět sami sebe; po Alquistovi chtějí, aby zase objevil tajemství jejich výroby. Alquist se snaží všemožně zjistit informace o konstrukci robotů, dojde i na vivisekci. Mezitím se na scéně objeví roboti z poslední série, Primus a Helena, kteří mají některé lidské vlastnosti, jež ostatním robotům chybí. Alquist zjistí, že se milují, a požehná jim jako zakladatelům nového rodu. (problém – svět zamoří roboti; spása - v lásce)

22 DÍLO Karel Čapek TOVÁRNA NA ABSOLUTNO (1922) lidstvo získá od českého vynálezce, ing. Marka, vynález karburátoru, kterému může jako palivo sloužit jakákoliv látka a kterou spálí beze zbytku spolu s tímto zdrojem energie lidstvo postupně získá blahobyt při spalování se ale uvolňuje záření – absolutno, které dělá z lidí náboženské fanatiky postupně těchto lidí přibývá a s tím začíná chaos nakonec vypuká válka, která končí úplným vyčerpáním, pak si teprve lidé uvědomí viníka a všechny karburátory zničí

23 DÍLO Karel Čapek VĚC MAKROPULOS (1922) tajemná Elina Makropulos prozradí, že je jí ve skutečnosti 300 let je dcerou alchymisty, který působil na dvoře Rudolfa II., ten objevil elixír mládí císař mu nařídil, aby tento přípravek vyzkoušel na své dceři mnoho lidí jí závidí, ale ona touží zemřít, protože lidský život je těžký a jeho normální délka stačí za 300 let poznala všechny lidské vlastnosti, vidí už jen něco, co se stále opakuje, to ji unavuje

24 DÍLO Karel Čapek KRAKATIT (1922) Ing. Prokop objeví novou trhavinu, schopnou zničit celý svět jeho přítel Tomeš, získá kvůli penězům tajemství krakatitu a uteče Prokop se ho vydá hledat, aby zabránil zneužití na konci se setkává s pohádkovým stařečkem a rozmlouvají spolu o smyslu života závěr je postaven na myšlence, že člověk nemá dělat velké skutky, ale jen takové, které mu mají sloužit

25 DÍLO Karel Čapek POVÍDKY Z JEDNÉ KAPSY a POVÍDKY Z DRUHÉ KAPSY POVÍDKY Z JEDNÉ KAPSY a POVÍDKY Z DRUHÉ KAPSY (1929) povídky s detektivní tematikou jejich příběh je podáván humornou formou hrdina většinou není velký zločinec, ale malý zlodějíček i kriminalista je obyčejný člověk jde především o vystižení různých typů osob DEVATERO POHÁDEK A JEŠTĚ JEDNA OD JOSEFA ČAPKA JAKO PŘÍVAŽEK (1932) námět z různých zaměstnání, kde Čapek dětem sděluje určité principy lidského chování - např. listovní tajemství Velká kočičí pohádka, Psí pohádka, Velká policejní pohádka, Velká pohádka doktorská,....

26 DÍLO Karel Čapek VÁLKA S MLOKY VÁLKA S MLOKY (1936) protifašistický román, alegorie lidé objevují zvláštní tvory – mloky, inteligentní živočichy, které lidé začnou cvičit jako levnou pracovní sílu mloci se však vzbouří, začnou organizovat svůj vlastní stát, zvolí si svého vůdce a žádají pro sebe „životní prostor“ vše spěje nevyhnutelně k válečnému konfliktu BÍLÁ NEMOC BÍLÁ NEMOC (1937) diktátor (Maršál - Adolf Hitler) který chce válku, ale zároveň s ním se objevuje strašlivá nemoc, která zabijí lidi onemocní i diktátor, mírumilovný lékař (Galén) nachází lék nabízí diktátorovi, že ho vyléčí výměnou za mír diktátor nakonec přijímá, ale lékař je zabit zfanatizovaným davem cestou k němu

27 KAREL POLÁČEK (22. března 1892, Rychnov nad Kněžnou – 21. ledna 1945, Gleiwitz ) spisovatel, humorista, novinář a filmový scenárista jeho otec - Jindřich byl židovský obchodník s koloniálním zbožím gymnázium dokončil maturitní zkouškou v Praze roku 1912 I. sv. válka - narukoval do armády a absolvoval důstojnickou školu koncem války utekl do srbského zajetí 1920 začal psát do satirických časopisů Štika venkova a Nebojsa 1922 soustavně spolupracoval s Lidovými novinami jako sloupkař, fejetonista a také soudní zpravodaj 1939 pro svůj židovský původ propuštěn 14. října 1944 poslán transportem do Osvětimi 1995 in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka II. třídy

28 DÍLO Karel Poláček MUŽI V OFSAJDU (1931) nesmírně populární dílo podařilo se mu proniknout do psychiky fotbalových fanoušků děj románu se odehrává v prostředí fotbalových klubů Viktorie Žižkov a Slavie Praha výrazné postavy obchodníka pana Načeradce a Emana Habáska

29 DÍLO Karel Poláček BYLO NÁS PĚT (1946) vyšlo posmrtně příhody pěti malých chlapců na venkově kniha zobrazuje problémy maloměsta očima dítěte vzpomínal zde na své dětství používá zde kombinaci hovorového a nespisovného jazyka společně se spisovným vypravěčem a zároveň hlavním hrdinou je školák Petr Bajza kniha je poměrně volným sledem jednotlivých příhod a dobrodružství, jež potkávají vypravěče a jeho čtyři kamarády: Čeňka Jirsáka, Antonína Bejvala, Edu Kemlinka a Pepka Zilvara z chudobince

30 EDUARD BASS (vl. jm. Eduard Schmidt) (1. ledna 1888 Praha - 2. října 1946, Praha) spisovatel, novinář, zpěvák, fejetonista, herec, recitátor, konferenciér a textař vystudoval v Praze obchodní akademii skoro deset let obchodním zástupcem firmy svého otce spolutvůrce literárního kabaretu Červená sedma 1921 – 1942 fejetonista, reportér, soudničkář a divadelní kritik 1921 – 1933 působil jako redaktor Lidových novin 1933 – 1942 šéfredaktorem Lidových novin

31 DÍLO Eduard Bass KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA (1922) příběh otce, který má jedenáct synů z nich vytvoří profesionální, neporazitelný fotbalový tým humornou formou se zamýšlí nad etikou a profesionalitou sportu

32 DÍLO Eduard Bass CIRKUS HUMBERTO (1941) povzbuzení českého národa vyzdvihovány jsou spravedlnost, přímost, ctižádost, … Bass zde na pozadí cirkusu sleduje tři generace cirkusáků ústřední postavou je Vašek Karas, syn šumavského zedníka, který odejde k cirkusu nakonec se ožení s dcerou ředitele a sám se později stane ředitelem cirkusu, předtím však vystřídá mnoho různých profesí u cirkusu

33 MARIE PUJMANOVÁ (8. června 1893, Praha – 19. května 1958, Praha) spisovatelka a novinářka 1912 žila v Č. Budějovicích a vzala si syna zdejšího zámožného advokáta a politika V. Zátku po jejím nervovém onemocnění následoval rozvodem přispívala do Rudého práva (kde se snažila působit na děti), Literárních novin, Lidových novin, Tribuny, Českého slova, Přítomnosti v 50. letech se stala jednou z hlavních propagátorek politických procesů - žádala maximální tresty pro „zrádce“ na druhou stranu udělala maximum pro to, aby z vězení dostala svého syna, který chtěl se skupinou lidí utéci přes hranice

34 DÍLO Marie Pujmanová PACIENTKA DOKTORA HEGLA (1931) v této románové prvotině vylíčila příběh svobodného mateřství je třeba si uvědomit, že v té době to bylo minimálně neobvyklé Románová trilogie: LIDÉ NA KŘIŽOVATCE (1937) román z prostředí velkého závodu (továrník Kazmar = T. Baťa) na osudech lidí sleduje změny politického myšlení 20. let 20. stol. používá vnitřní monolog z celé trilogie nejkvalitnější dílo HRA S OHNĚM (1948) politický román vypráví o osudu Dimitrova ŽIVOT PROTI SMRTI (1952) dokončuje osudy hlavních postav na konci války v tomto díle schematismus a tendenčnost

35 MARIE MAJEROVÁ (1. únor 1882, Úvaly – 16. leden 1967, Praha) prozaička, komunistická novinářka na začátku své tvorby psala především povídky i romány dílo má jedno společné téma - špatné životní postavení žen a dívek v mnoha rovinách a podobách (psychologické, etické, milostné, …) díla jsou umělecky a čtenářsky poněkud nepřesvědčivá

36 DÍLO Marie Majerová SIRÉNA (1935) zřejmě nejvýznamnější autorčino dílo generační román kladenské dělnické rodiny Hudců zobrazuje zde jejich sociální a názorový vývoj pravděpodobně je to skutečně syntéza kladenského proletariátu té doby (zachycuje stávky atd.) úspěšně zfilmováno, hlavní cena v Benátkách v r. 1947

37 DÍLO Marie Majerová ROBINSONKA Blaženka, se kvůli smrti své matky musí stát narychlo dospělou je snílek s obrovskou fantazií, citlivá a uzavřená otec pan Bor pracuje jako taxikář Blaženka cítí osamoceně matka umírá po porodu bratříčka, otec se však o něj nemůže starat, musejí ho dát do ústavu Bláža musí převzít domácí práce, s kterými jí ale pomáhá sousedka Tonička (jako Pátek z Robinsona) Tonička si chce nakonec vzít otce, vzít bratříčka zpět domů Blaženka se zamiluje do Duchoně, kamaráda z tábora

38 IVAN OLBRACHT (Kamil Zeman) (6. ledna 1882 – 30. prosince 1952) spisovatel, prozaik, publicista, novinář, překladatel německé prózy otcem byl spisovatel Antal Stašek manželkou pak spisovatelka Helena Malířová 1921 vstoupil do KSČ a začal působit jako komunistický novinář, především v Rudém právu, 1929 z KSČ vystoupil dílo je velmi ovlivněno sociálními otázkami, socialismem a revoltou proti měšťácké společnosti výrazným zlomem v jeho tvorbě byla návštěva Podkarpatské Rusi řadí se také k psychologické literatuře

39 DÍLO Ivan Olbracht ANNA PROLETÁŘKA (1928) agitační román popisuje zrání služky v uvědomělou revoluční pracovnici a bojovnici pokus vylíčit z třídního hlediska buržoazní a proletářské prostředí a na tom pak ukázat zrod komunistické strany v bojích o Lidový dům dílo bylo úspěšné především po roce 1948

40 DÍLO Ivan Olbracht NIKOLA ŠUHAJ LOUPEŽNÍK (1933) chudým dává to, co ukradne bohatým za tuto činnost je samozřejmě pronásledován četníky, proto je na něj vypsána velká odměna Nikola se skrývá u své přítelkyně Eržiky nakonec ho zradí jeho kamarádi a on je zabit Koločava – kraj Nikoly Šuhaje Hrob Nikoly Šuhaje

41 JAROSLAV HAVLÍČEK (3. února 1896, Jilemnice - 7. dubna 1943, Praha) nejvýznamnější český představitel psychologické prózy skvělý vypravěč 1915 - jako jednoroční dobrovolník odveden do první světové války zúčastnil se bojů v Rusku, v Itálii a v roce 1919 na Slovensku popisuje tragické lidské osudy, degeneraci – téměř naturalisticky, až chladnokrevně, duševní stavy často velmi narušených lidí a extrémní situace některé jeho postavy vykazují velkou mravní a duševní sílu

42 DÍLO Jaroslav Havlíček PETROLEJOVÉ LAMPY (1935) zfilmováno román pojednává o citlivé ženě, která se nemůže vdát – vezme si svého bratrance a sňatkem získá statek brzy však zjistí, že statek je zadlužen a její manžel má syfilidu hrdinka se osudu nepoddá, postupně se vyrovná se svým osudem V hlavních rolích filmové adaptace Juraje Herze hráli Iva Janžurová a Petr Čepek.

43 DÍLO Jaroslav Havlíček HELIMADOE (1940) zfilmováno příběh pěti sester (podle počátečních slabik jejich jmen), Helena, Lidmila, Marie, Dora a Ema jsou ovládány podivínským otcem lékařem dílem provází mladý vypravěč Emil

44 RICHARD WEINER (6. listopadu 1884, Písek – 3. ledna 1937, Praha) básník, prozaik a publicista za první světové války prošel mobilizací (bojoval v oblasti Srbska) 1915 musel být z vojenské služby propuštěn pro nervový kolaps v jeho tvorbě jsou nejvýraznějšími prvky rysy expresionismu posledních sbírkách a povídkách se úzkost vyvíjí v odcizení od reálného světa, v jehož vidění autorem se mísí realita a halucinace ve své době u českých čtenářů nedoceněn jeho vliv na další generace českých básníků byl však mimořádný

45 DÍLO Richard Weiner LÍTICE (1918) velmi známá expresionistická povídková sbírka, psaná pod vlivem válečných zážitků a traumat HRA DOOPRAVDY (1934) dvojice delších próz "Hra na čtvrcení" a "Hra na čest za oplátku"

46 JARMILA GLAZAROVÁ (7. září 1901, Malá Skála – 20. února 1977, Praha) velmi brzy jí zemřeli rodiče provdala se za MUDr. J. Podivínského o 29 let staršího 1946 – 1948 působila jako kulturní atašé na československém velvyslanectví v Moskvě 1954–1956 byla poslankyní Národního shromáždění v 50. letech se podílela na kampaních v politických procesech (mj. podporovala trest smrti pro Miladu Horákovou) tvorbu je možné zařadit mezi regionální prózu Slezska a Beskyd popisuje historii svého manželství a tragické osudy jiných žen

47 DÍLO Jarmila Glazarová VLČÍ JÁMA (1938) hlavní hrdinka, osmnáctiletá dívka Jana, je sirotek dostane se do pěstounské rodiny, která žije v malém městečku ve Slezsku vztahy v rodině jsou však nevyrovnané adoptivní otec Robert je o mnoho mladší než jeho žena Klára, ta je tvrdá a panovačná, z toho vyplývá neplnohodnotný vztah Klára tyranizuje Janu, dostane mozkovou mrtvici, upoutána na lůžko nemůže se hýbat ani mluvit, ale vnímá všechno, co se kolem ní děje služky se jí posmívají do očí a mstí se jí


Stáhnout ppt "ŽÁNROVÁ A TEMATICKÁ PESTROST PRÓZY česká próza první poloviny 20. stol. – značná rozrůzněnost Pokračování předcházejících uměleckých tendencí: 1.realistická."

Podobné prezentace


Reklamy Google