Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Alena Hrušková. 1. Uveď procentové zastoupení souše a oceánů na Zemi. 2. Co je to světový oceán a co ho tvoří? 3. Který oceán je největší? 4. Který.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Alena Hrušková. 1. Uveď procentové zastoupení souše a oceánů na Zemi. 2. Co je to světový oceán a co ho tvoří? 3. Který oceán je největší? 4. Který."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Alena Hrušková

2 1. Uveď procentové zastoupení souše a oceánů na Zemi. 2. Co je to světový oceán a co ho tvoří? 3. Který oceán je největší? 4. Který oceán omývá Francii? 5. Co je to ostrov? 6. Ukaž na mapě a pojmenuj největší ostrov světa. 7. Ukaž na mapě, kde se nachází Galapágy a vysvětli, zda se jedná o poloostrov, záliv, souostroví nebo ostrov. 8. Co je to záliv? 9. Ukaž na mapě a pojmenuj největší záliv Země, kde se protíná nultý poledník s rovníkem. 10. Vysvětli rozdíl mezi průlivem a průplavem a uveď příklady.

3 SALINITA = SLANOST - množství minerálních solí rozpuštěných ve vodě - měřena v promile (‰) nebo v gramech na litr roztoku Největší: - kolem obratníků Raka a Kozoroha - vysoké teploty, velký výpar, málo srážek, málo přítoků - Rudé moře 42 g/l, Perský záliv, Středozemní moře 38 g/l - Mrtvé moře 33O ‰ – bezodtoké jezero Nejnižsí: - v polárních oblastech - hodně přítoků řek a vody z tajících ledovců, malý výpar - Baltské moře (nejméně slané moře na světě) 1říční-5 ‰brakické Brakická voda = slaná + sladká (při ústí řek do moře)

4

5 Kaspické moře – největší slané jezero (nízká slanost) - hladina leží 28,5 m pod úrovní světového oceánu - v minulosti spojené s Černým mořem - Průměrná slanost 12,8 ‰

6 Kaspické moře „Caspian Sea from orbit“ od Jeff Schmaltz, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC – http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=5514Transfer red from English Wikipedia, original upload 2 November 2004 by Kbh3rd. Licencováno pod Volné dílo via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caspian_Sea_fro m_orbit.jpg#mediaviewer/File:Caspian_Sea_from_orbit.jpg

7 1) TEPLÉ – proudí od rovníku k pólu př. Golfský proud, Rovníkový proud a protiproud, Guinejský p., Monzunové proudy, Brazilský p., Východoaustralský p. 2) STUDENÉ – od pólu k rovníku př. Západní příhon, Západoaustralský proud, Kanárský, Labradorský, Kalifornský p. Příčiny vzniku: - pravidelné proudění větru - rozdílná slanost vody - rozdílná teplota vody Atlas s.16 – 17

8 1. LEDOVCE a) pevninské (Antarktida, Grónsko) - obrovské rozměry b) horské (Alpy) - menší rozměry - modeluje horské údolí do tvaru U - Kar je ledovcový kotel, ve kterém ledovec vzniká - Moréna = kamenný val vzniklý ledovcovou činností

9 Vysv ě tli, jak vznikají jezera. řeka jezero ledovec Ledovec vyhloubil prohlubeň, kterou při svém tání, vyplnil vodou.

10 1. Světový oceán – kolik oceánů ho tvoří? Seřaď je podle velikosti a ukaž je na mapě. 2. Vysvětli rozdíl mezi průlivem a průplavem a uveď příklady. 3. Ukaž na mapě a pojmenuj největší ostrov světa. 4. Co je salinita a v jakých jednotkách se uvádí? 5. Které jezero je největší? V minulosti spojené s Černým mořem. 6. Golfský proud je teplý nebo studený? Uveď oceán výskytu. 7. Uveď 2 pevninské ledovce a ukaž je na mapě. 8. Ukaž na mapě a pojmenuj největší záliv Země, kde se protíná nultý poledník s rovníkem.

11

12 2. PODPOVRCHOVÁ VODA a) půdní (v půdě) - způsobuje vlhkost půdy - nezbytná pro život rostlin b) podzemní (v podzemí, v horninách) - zdroj pitné vody - minerální voda (obsahuje více minerálních l.) - termální voda (má vyšší teplotu) - krasová voda (v jeskyních, vznik krápníků)

13 3. POVRCHOVÁ VODA a) pramen (minerální, termální, gejzíry) b) řeka (VODNÍ TOK) Delta je typ ústí toku do jezera, moře, oceánu. - Amazonka (nejdelší řeka světa) - Nil, Dunaj, Volha, Mississipi - hlavní tok se větví na ramena - usazují se naplaveniny Povodí je území, ze kterého vodu odvádí 1 řeka. Rozvodí je hranice mezi povodími nebo úmořími. Úmoří je území, ze kterého všechna voda teče do 1 moře.

14 DELTA AMAZONKY

15 3. POVRCHOVÁ VODA c) jezero je vodní plocha vytvořená přírodou Kaspické moře – největší jezero světa Bajkalské jezero - nejhlubší jezero světa (1680 m) Černé jezero – největší a nejhlubší v ČR (cca 20 ha, 40 m)

16 3. POVRCHOVÁ VODA c) jezero je vodní plocha vytvořená přírodou Kaspické moře – reliktní jezero - zbytek moře Bajkalské jezero – tektonické j. - příkopová propadlina Černé jezero – pleso - ledovcového původu Crater Lake – sopečné j. (Aljaška -

17

18 * „MountKaguyak“. Licencováno pod Volné dílo via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MountKaguyak.jpg#mediaviewer/File:MountKaguyak.jpg

19 3. POVRCHOVÁ VODA d) přehrada je vodní plocha vytvořená člověkem význam: protipovodňová, vodní elektrárny, rekreace, závlaha, pitná voda Tři soutěsky (Čína)– největší přehrada světa Lipno– největší přehrada v ČR

20 1. Suezská šíje - které kontinenty spojuje? Ukaž na mapě, kde se nachází. 2. Vysvětli rozdíl mezi průlivem a průplavem a uveď příklady. 3. La Manche – co to je, kde to je, ukaž na mapě. 4. Které moře je hodně slané a které málo? 5. Která řeka je na světě největší? Ukaž na mapě. 6. Golfský proud je teplý nebo studený? Uveď oceán výskytu. 7. Uveď 2 pevninské ledovce a ukaž je na mapě. 8. Vysvětli rozdíl mezi jezerem a přehradou.

21 3. POVRCHOVÁ VODA e) rybník je člověkem vytvořená vodní plocha pro chov ryb Rožmberk – největší rybník v ČR

22 Který t ř ebo ň ský rybník je nejv ě tší v Č R? Rožmberk

23 3. POVRCHOVÁ VODA f) bažina – hladina podzemní vody vystupuje na povrch - půda je prosycena vodou

24 1. Který oceán je největší? Ukaž na mapě, kde se nachází. 2. Které jezero je největší? Co o něm víš? 3. Která řeka je největší? Ukaž na mapě, kde se nachází. 4. Který ostrov je největší? Od čeho se oddělil? 5. Který poloostrov je největší? Ukaž na mapě. 6. Který záliv má souřadnice Oº š. Oº d. ? Uveď oceán výskytu. 7. Uveď 2 největší pevninské ledovce a ukaž je na mapě. 8. Který rybník je největší v ČR? Kde se nachází? 9. Která přehrada je největší v ČR? Na které řece je postavena? 10. Které jezero je největší v ČR? Jakého je původu?


Stáhnout ppt "Mgr. Alena Hrušková. 1. Uveď procentové zastoupení souše a oceánů na Zemi. 2. Co je to světový oceán a co ho tvoří? 3. Který oceán je největší? 4. Který."

Podobné prezentace


Reklamy Google