Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní zásady zabezpečení objektů z pohledu prevence kriminality Situační prevence – ochrana majetku Ústí nad Labem 27. 11. 2013 JUDr. Tomáš Koníček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní zásady zabezpečení objektů z pohledu prevence kriminality Situační prevence – ochrana majetku Ústí nad Labem 27. 11. 2013 JUDr. Tomáš Koníček."— Transkript prezentace:

1 Základní zásady zabezpečení objektů z pohledu prevence kriminality Situační prevence – ochrana majetku Ústí nad Labem 27. 11. 2013 JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR

2

3 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … K r i m i n a l i t a je nevyhnutnou součástí našeho života ať už si to přejeme, nebo nikoli. Je třeba se s ní vyrovnat a naučit se s ní žít. …lépe však je jí předcházet, předvídat a především nestát se její obětí…

4 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … C Í L SPOLEČNÉHO ÚSILÍ: 1. poznat 2. zjistit příčinu 3. úspěšně ovlivňovat (kontrolovat, omezovat) k r i m i n a l i t u - hledat cesty a prostředky, jak tomuto negativnímu společenskému jevu č e l i t + p ř e d ch á z e t

5 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … PREVENCE KRIMINALITY = veškeré aktivity směřující k:1. předcházení páchání trestných činů2. snižování jejich výskytu3. odstranění příčin a podmínek vzniku trestných činů REPRESE se zaměřuje na důsledky kriminogenního vývoje (převažující přístupy represivního charakteru se ukazují jako dlouhodobě neúčinné) PREVENCE se zaměřuje na příčiny a podmínky kriminality (dlouhodobě podceňovaná coby systémová záležitost …)

6 prevence – základní kámen bezpečnosti CÍL: - výrazně zvýšit šance nestat se obětí, zabránit selhání... - upevnit pocit bezpečí a bezpečnost osob, majetku… - předejít nežádoucímu jednání… - minimalizovat možná selhání na úrovni myšlení a jednání - minimalizovat majetkovou, násilnou a jinou kriminalitu - odstraňovat, minimalizovat příčiny přestupků a tr.činů - omezovat šíření společensky nežádoucích jevů… - mít pod kontrolou ohrožující, obtěžující aktivity… - mít pod kontrolou kriminálně rizikové jevy… - vytvořit podmínky pro primární a situační prevenci

7 PREVENCE SITUAČNÍ PREVENCE SITUAČNÍ staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany se snaží minimalizovat kriminogenní podmínky. Nejefektivněji působí při omezování majetkové trestné činnosti. Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou opatření, finančními a personálními prostředky do ní vložených. Těžiště odpovědnosti za opatření situační prevence nesou především občané, obce a v rámci vymezených kompetencí i Ministerstvo vnitra (resp. PČR). Důraz je položen na eliminaci situačních faktorů (minimalizaci příležitostí páchání tr. činnosti); nutí pachatele ke zvýšení úsilí při páchání deliktu; zvyšují riziko jeho dopadení a snižují potenciální zisk z tr. činnosti. Prevence je zvláště zaměřena na děti a mládež (bezpečí, šikana, drogy); seniory (podvody a násilí páchané na seniorech); bezpečnost v dopravě (chodci, řidiči, cyklisté) a domácí násilí.

8 TECHNICKÁ OPATŘENÍ FYZICKÁ OPATŘENÍ ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ s CÍLEM MINIMALIZOVAT kriminogenní podmínky: odstranit cíle trestné činnosti ztížit jejich dostupnost odvrátit pachatele od trestné činnosti snížit výnosnost činu umožnit dopadení pachatele minimalizovat ohrožení životů, zdraví a materiálních hodnot SE ZAMĚŘENÍM na majetkovou trestnou činnost, krádeže aut, věcí z aut, jízdních kol, kapesní krádeže + krádeže vloupáním do objektů pozorovat…zjišťovat…vyhodnocovat SITUAČNÍ PREVENCE

9 typy projektů SITUAČNÍ PREVENCE výstavba/rozšiřování městských kamerových dohlížecích systémů připojení objektů na PCO osvětlení/zpřehlednění rizikových míst zřizování hlídaných parkovišť označování motorových vozidel/jízdních kol akce v rámci BESIP informování občanů o bezpečném chování vybavení spojovacím, výpočetním, technickým zařízením PREVENCE SE VŽDY VYPLATÍ !!!

10 … prevencí k vyšší bezpečnosti občanů a ochraně veřejného pořádku … KAŽDÝ OBČAN NESE SPOLUODPOVĚDNOST ZA SVÉ BEZPEČÍ: 1. NEVYSTAVUJI SE HROZBÁM, RIZIKŮM A OHROŽENÍ 2. NEZAVDÁVÁM PODNĚT K ÚTOKU, NEBO JEJ NEVYPROVOKUJI 3. PŘEDVÍDÁM SELHÁNÍ A PŘEDCHÁZÍM MIMOŘÁDNÝM UDÁLOSTEM 4. JEDNÁM PROFESIONÁLNĚ A MÁM SVÉ EMOCE POD KONTROLOU 5. ZNÁM, RESPEKTUJI A DODRŽUJI ZÁKLADNÍ STANDARDY PREVENCE (viz prostředky mechanické, technické, elektronické, označování DNA)

11 DOPORUČENÍ v oblasti osobní bezpečnosti:  do dané situace se vůbec nedostat…;   připustit, že může nastat…;   předvídat problém…;   vyhnout se…;   rozpoznat hrozby…;   respektovat danou situaci, projev…;  postupovat podle doporučených pravidel …Bezpečnostnenísamozřejmost…

12 SCIRE LEGES NON EST VERBA EORUM TENERE, SED VIM AC POTESTATEM Znát zákony neznamená pamatovat si jejich znění, ale chápat jejich moc a sílu PĚT PRAVIDEL OSOBNÍPREVENCE: a)včas a správně přečti svůj protějšek b) předcházej … c) neprovokuj a nenaběhni si … d) braň se (někdy pouze utíkat nestačí) e) nestaň se obětí

13

14 Kudy se pachatelé se do objektů dostávají nejčastěji: okny 35,0 % okny 35,0 % hlavními dveřmi 33,6 % hlavními dveřmi 33,6 % dveřmi z chodby 9,9 % dveřmi z chodby 9,9 % zadními dveřmi 5,5 % zadními dveřmi 5,5 % přes mříže 3,7 % přes mříže 3,7 % skrze okenice 2,1% skrze okenice 2,1% výlohou 1,9 % výlohou 1,9 % přes plot 1,9 % přes plot 1,9 % sklepem 1,4 % sklepem 1,4 % dveřmi z balkonu 1,2 % dveřmi z balkonu 1,2 % zdí, podlahou a stropem 1,2 % a zdí, podlahou a stropem 1,2 % a jinými způsoby 3,8 % (střechou, balkonem, větracím okénkem ze světlíku, po bleskosvodu, okénkem z chodby atd.). jinými způsoby 3,8 % (střechou, balkonem, větracím okénkem ze světlíku, po bleskosvodu, okénkem z chodby atd.).

15

16 Proč zabezpečovat a chránit byty a domy? Majetková kriminalita, zejména vloupání do bytů trápí občany řadu let. Pro oběť představuje vloupání do obydlí malou katastrofu, jak ve finanční, tak i v emoční rovině. Závěr je více než jasný: Majetková kriminalita, zejména vloupání do bytů trápí občany řadu let. Pro oběť představuje vloupání do obydlí malou katastrofu, jak ve finanční, tak i v emoční rovině. Závěr je více než jasný: Musíme kvalifikovaně čelit této hrozbě!

17 Bezplatné preventivní rady a doporučení Bezpečnost obydlí může do určité míry ovlivnit každý občan tím, že bude dodržovat základní organizační opatření. Jsou to opatření jednoduchá a levná. Navíc by měl každý korigovat své jednání a návyky. Jde zejména o: Bezpečnost obydlí může do určité míry ovlivnit každý občan tím, že bude dodržovat základní organizační opatření. Jsou to opatření jednoduchá a levná. Navíc by měl každý korigovat své jednání a návyky. Jde zejména o: Řádné uzamykání a vhodné označení objektu. Řádné uzamykání a vhodné označení objektu. Zbytečné upozorňování na svoji nepřítomnost. Zbytečné upozorňování na svoji nepřítomnost. Přehledný prostor před objektem. Přehledný prostor před objektem. Zbytečné vystavování cenných předmětů; nehovořte o nich a chraňte je. Zbytečné vystavování cenných předmětů; nehovořte o nich a chraňte je. Označování cenností; připravte si jejich soupis a nechte je pojistit. Označování cenností; připravte si jejich soupis a nechte je pojistit. Dobré vztahy se sousedy. Dobré vztahy se sousedy.

18 Na tato předchozí, vcelku jednoduchá bezpečnostní opatření, musí co nejdříve navázat rozhodnutí o zabezpečení obydlí. Rozhodování zákonitě vyvolá celou řadu otázek, na které musíme znát uspokojivé odpovědi: Na tato předchozí, vcelku jednoduchá bezpečnostní opatření, musí co nejdříve navázat rozhodnutí o zabezpečení obydlí. Rozhodování zákonitě vyvolá celou řadu otázek, na které musíme znát uspokojivé odpovědi: Jak postupovat při nákupu zabezpečovací techniky? Jak postupovat při nákupu zabezpečovací techniky? Kolik finančních prostředků je třeba investovat? Kolik finančních prostředků je třeba investovat? Kdo bude techniku instalovat, je to spolehlivá firma? Kdo bude techniku instalovat, je to spolehlivá firma?

19 Bezpečný dům Bezpečného domu je možno docílit pouze tam, kde občané (majitelé, nájemníci, družstevníci) věnují dostatečnou pozornost otázkám bezpečnosti a zabezpečení. Bezpečného domu je možno docílit pouze tam, kde občané (majitelé, nájemníci, družstevníci) věnují dostatečnou pozornost otázkám bezpečnosti a zabezpečení. Vstup do domu. Vstup do domu. Oddělení prostoru. Oddělení prostoru. Dobré vztahy mezi lidmi (sounáležitost, zdravá všímavost, nezištnost). Dobré vztahy mezi lidmi (sounáležitost, zdravá všímavost, nezištnost). Využití audio a videotechniky. Využití audio a videotechniky. Zvýšení odolnosti domovních dveří. Zvýšení odolnosti domovních dveří. Zajištění přízemních a sklepních oken. Zajištění přízemních a sklepních oken.

20

21

22 Využití zabezpečovací techniky k ochraně společných prostorů a věcí zde umístěných. Využití zabezpečovací techniky k ochraně společných prostorů a věcí zde umístěných. Sklepy, prádelny, kočárkárny. Sklepy, prádelny, kočárkárny. Celkovou bezpečnost domu řádově zvyšuje zabezpečení jednotlivých bytů. Celkovou bezpečnost domu řádově zvyšuje zabezpečení jednotlivých bytů. Míru bezpečnosti v domě mohou jeho obyvatelé dále ovlivnit dodržováním pořádku a dostatečným osvětlením společných prostorů (chodby, sklepy) i osvětlení před domem. Míru bezpečnosti v domě mohou jeho obyvatelé dále ovlivnit dodržováním pořádku a dostatečným osvětlením společných prostorů (chodby, sklepy) i osvětlení před domem. Upravené a přehledné prostranství před domem. Upravené a přehledné prostranství před domem. Renesance funkce domovníka. Renesance funkce domovníka. Kamerový systém (POZOR pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Kamerový systém (POZOR pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

23

24 Ochrana a zabezpečení bytů V přízemí domu je riziko vloupání zloděje do bytu největší (okna snadno přístupná z ulice, nezabezpečené vstupní dveře do domu a bytu). V přízemí domu je riziko vloupání zloděje do bytu největší (okna snadno přístupná z ulice, nezabezpečené vstupní dveře do domu a bytu). Ve vyšších patrech je třeba se zaměřit především na zvýšení odolnosti vstupního dveřního prostoru do jednotlivých bytů. Ve vyšších patrech je třeba se zaměřit především na zvýšení odolnosti vstupního dveřního prostoru do jednotlivých bytů. Nesmíme zapomenout na předmětovou ochranu cenností v jednotlivých bytech (finanční hotovost, vkladní knížky, smlouvy, šperky). K této ochraně se využívají nejrůznější úschovné objekty – úschovné schránky, domácí trezorky, případně přenosné kontejnery. Nesmíme zapomenout na předmětovou ochranu cenností v jednotlivých bytech (finanční hotovost, vkladní knížky, smlouvy, šperky). K této ochraně se využívají nejrůznější úschovné objekty – úschovné schránky, domácí trezorky, případně přenosné kontejnery. Zasklít lodžie. Zasklít lodžie.

25

26 Riziková místa bytů a domů a jejich zabezpečení Z hlediska vloupání jsou nejrizikovějšími místy bytů dveřní a okenní stavební otvory.

27 Dveře opatřit zejména těmito mechanickými komponenty: Bezpečnostní štít + profilová cylindrická vložka (chrání před odvrtáním, roztržením, vyhmatáním planžetou). Bezpečnostní štít + profilová cylindrická vložka (chrání před odvrtáním, roztržením, vyhmatáním planžetou). Zadlabací zámek s prvky pasivní bezpečnosti (odolný proti odvrtání, pojistka, při rozlomení vložky automaticky zablokuje vysunutou závoru, speciální protiplech). Zadlabací zámek s prvky pasivní bezpečnosti (odolný proti odvrtání, pojistka, při rozlomení vložky automaticky zablokuje vysunutou závoru, speciální protiplech). Vrchní přídavný zámek (zdvojuje bezpečnost vstupních dveří, vložku nelze rozlomit, vyhmatat). Vrchní přídavný zámek (zdvojuje bezpečnost vstupních dveří, vložku nelze rozlomit, vyhmatat). Dveřní závora příčná a celoplošná (chrání před násilným vyražením, vysazením a vyháčkováním vstupních dveří). Dveřní závora příčná a celoplošná (chrání před násilným vyražením, vysazením a vyháčkováním vstupních dveří). Doplňková zařízení (přídavné kódové kování, pojistka dveřních závěsů, zábrana proti vysazení, pojistný řetízek, panoramatické kukátko, dveřní zástrčka apod.). Doplňková zařízení (přídavné kódové kování, pojistka dveřních závěsů, zábrana proti vysazení, pojistný řetízek, panoramatické kukátko, dveřní zástrčka apod.). Kombinace předchozího + oplechovaní a výztuže dveří. Kombinace předchozího + oplechovaní a výztuže dveří. V koncentrované podobě – bezpečnostní dveře s protipožární odolností.

28 Dveře opatřit zejména těmito mechanickými komponenty: Bezpečnostní štít + profilová cylindrická vložka (chrání před odvrtáním, roztržením, vyhmatáním planžetou). Bezpečnostní štít + profilová cylindrická vložka (chrání před odvrtáním, roztržením, vyhmatáním planžetou). Zadlabací zámek s prvky pasivní bezpečnosti (odolný proti odvrtání, pojistka, při rozlomení vložky automaticky zablokuje vysunutou závoru, speciální protiplech). Zadlabací zámek s prvky pasivní bezpečnosti (odolný proti odvrtání, pojistka, při rozlomení vložky automaticky zablokuje vysunutou závoru, speciální protiplech). Vrchní přídavný zámek (zdvojuje bezpečnost vstupních dveří, vložku nelze rozlomit, vyhmatat). Vrchní přídavný zámek (zdvojuje bezpečnost vstupních dveří, vložku nelze rozlomit, vyhmatat). Dveřní závora příčná a celoplošná (chrání před násilným vyražením, vysazením a vyháčkováním vstupních dveří). Dveřní závora příčná a celoplošná (chrání před násilným vyražením, vysazením a vyháčkováním vstupních dveří). Doplňková zařízení (přídavné kódové kování, pojistka dveřních závěsů, zábrana proti vysazení, pojistný řetízek, panoramatické kukátko, dveřní zástrčka apod.). Doplňková zařízení (přídavné kódové kování, pojistka dveřních závěsů, zábrana proti vysazení, pojistný řetízek, panoramatické kukátko, dveřní zástrčka apod.). Kombinace předchozího + oplechovaní a výztuže dveří. Kombinace předchozího + oplechovaní a výztuže dveří. Certifikované bezpečnostní dveře s protipožární odolností.

29

30

31

32

33 Účinnost mechanických zábranných prostředků při ochraně oken a dveří obydlí umocňuje instalace elektronického zabezpečovacího systému (EZS). Účinnost mechanických zábranných prostředků při ochraně oken a dveří obydlí umocňuje instalace elektronického zabezpečovacího systému (EZS). Pod EZS je možné si představit například: Pod EZS je možné si představit například: Detektory. Detektory. Ústředny. Ústředny. Signalizační zařízení. Signalizační zařízení. Přenosové prostředky. Přenosové prostředky. Pult centralizované ochrany. Pult centralizované ochrany.

34

35 Zabezpečovací technika a lidský faktor Jestliže výrobci a montážní firmy podcení vliv lidského činitele na správnou činnost ovládacích zařízení EZS, vede to většinou k degradaci celého zabezpečovacího systému obydlí. Jestliže výrobci a montážní firmy podcení vliv lidského činitele na správnou činnost ovládacích zařízení EZS, vede to většinou k degradaci celého zabezpečovacího systému obydlí. Potřebné úkony, spojené například se zabezpečovacím zařízením rodinného domku nebo bytu, musí zvládnout všichni rodinní příslušníci včetně dětí školou povinných a osob seniorského věku. Potřebné úkony, spojené například se zabezpečovacím zařízením rodinného domku nebo bytu, musí zvládnout všichni rodinní příslušníci včetně dětí školou povinných a osob seniorského věku. Zabezpečovací ústředny EZS se nesmí nikdo „bát“. Zabezpečovací ústředny EZS se nesmí nikdo „bát“. Při odchodu je nutné uvést zařízení do stavu střežení. Při odchodu je nutné uvést zařízení do stavu střežení.

36

37 Pojištění bytů Zájemce o zabezpečení a následné pojištění bytu se musí v první řadě velice podrobně seznámit s výkladem nejdůležitějších pojmů a konkrétními požadavky pojišťoven. Zájemce o zabezpečení a následné pojištění bytu se musí v první řadě velice podrobně seznámit s výkladem nejdůležitějších pojmů a konkrétními požadavky pojišťoven. Musíme dostatečně uvážit, zda sjednaná částka pojistného skutečně odpovídá hodnotě vašeho majetku. Zde se občané často dopouštějí chyby a svůj majetek podhodnocují. Zapomínáme, že si domácnost neustále vybavujeme a její hodnota roste i vzhledem k inflaci. Proto se vyplatí sjednat pojištění na vyšší částku. Musíme dostatečně uvážit, zda sjednaná částka pojistného skutečně odpovídá hodnotě vašeho majetku. Zde se občané často dopouštějí chyby a svůj majetek podhodnocují. Zapomínáme, že si domácnost neustále vybavujeme a její hodnota roste i vzhledem k inflaci. Proto se vyplatí sjednat pojištění na vyšší částku.

38 U cennějších věcí si pořiďme fotodokumentaci, zapišme si výrobní čísla výrobků a předmětů pro jejich případné vyhledání či řešení pojistné události. Tím usnadníme a urychlíme práci policie i pojišťovny. U cennějších věcí si pořiďme fotodokumentaci, zapišme si výrobní čísla výrobků a předmětů pro jejich případné vyhledání či řešení pojistné události. Tím usnadníme a urychlíme práci policie i pojišťovny. Před podepsáním pojistné smlouvy s pojišťovnou si musíme smlouvu důkladně prostudovat a nechat si vysvětlit případné nejasnosti. Vyplatí se věnovat zvláštní pozornost podmínkám plnění pojistné události. Před podepsáním pojistné smlouvy s pojišťovnou si musíme smlouvu důkladně prostudovat a nechat si vysvětlit případné nejasnosti. Vyplatí se věnovat zvláštní pozornost podmínkám plnění pojistné události. Investice do zabezpečovacího systému objektu se při splnění předchozích podmínek mnohonásobně vrátí. Tím se také přiblíží cíl zabezpečení, jenž spočívá ve snížení, případně v eliminaci rizika odcizení, zničení nebo zneužití majetku a v ochraně zdraví. Investice do zabezpečovacího systému objektu se při splnění předchozích podmínek mnohonásobně vrátí. Tím se také přiblíží cíl zabezpečení, jenž spočívá ve snížení, případně v eliminaci rizika odcizení, zničení nebo zneužití majetku a v ochraně zdraví.

39 Co dělat, je-li objekt přesto vykraden? Zachovat klid a rozvahu. Zachovat klid a rozvahu. V žádném případě se nesnažit zjišťovat předběžnou škodu tím, že vstoupíme do objektu. V žádném případě se nesnažit zjišťovat předběžnou škodu tím, že vstoupíme do objektu. Neuklízet. Neuklízet. Neprodleně oznámit nejbližší služebně Policie ČR, případně na tísňovou linku 158 nebo 112. Neprodleně oznámit nejbližší služebně Policie ČR, případně na tísňovou linku 158 nebo 112. Do příjezdu policie zajistit ostrahu objektu. Do příjezdu policie zajistit ostrahu objektu.

40 V prostoru místa činu nikdy nekouřit. V prostoru místa činu nikdy nekouřit. Poskytnutí byť jen drobného svědectví je občanskou povinností každého z nás, neboť dnes jste v postavení svědka a zítra se můžete ocitnout v pozici poškozeného. Poskytnutí byť jen drobného svědectví je občanskou povinností každého z nás, neboť dnes jste v postavení svědka a zítra se můžete ocitnout v pozici poškozeného. Včasné odhalení, dopadení a potrestání pachatele je v zájmu všech – a je tou nejlepší prevencí. Včasné odhalení, dopadení a potrestání pachatele je v zájmu všech – a je tou nejlepší prevencí. Po příjezdu policejní výjezdové skupiny vše uvést do protokolu, předat zadokumentované věci na fotografiích, případně zapsat výrobní čísla elektronických spotřebičů a nářadí. Po příjezdu policejní výjezdové skupiny vše uvést do protokolu, předat zadokumentované věci na fotografiích, případně zapsat výrobní čísla elektronických spotřebičů a nářadí.

41 Závěr Ožehavých problémů je samozřejmě daleko víc. Prevence nespočívá jen v šíření rad a zásad bezpečného chování, ale každý z nás by měl svým zodpovědným chováním přispět k minimalizaci rizika, že se stane snadnou obětí trestné činnosti. Proti nám slušným občanům stojí „profesionálové ve svém oboru“. Nedejme jim příležitost vždyť Ožehavých problémů je samozřejmě daleko víc. Prevence nespočívá jen v šíření rad a zásad bezpečného chování, ale každý z nás by měl svým zodpovědným chováním přispět k minimalizaci rizika, že se stane snadnou obětí trestné činnosti. Proti nám slušným občanům stojí „profesionálové ve svém oboru“. Nedejme jim příležitost vždyť PREVENCE SE MUSÍ VYPLATIT

42 Za pozornost Vám děkuje JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV ČR Tel.: 974 833 217 E-mail: tomas.konicek@mvcr.cz www.mvcr.cz


Stáhnout ppt "Základní zásady zabezpečení objektů z pohledu prevence kriminality Situační prevence – ochrana majetku Ústí nad Labem 27. 11. 2013 JUDr. Tomáš Koníček."

Podobné prezentace


Reklamy Google