Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Adam Vojtěch Ministerstvo financí ČR.  kontrolovány čtyři FN  nákupy činily největší podíl na celkových nákladech (43% - 52%), podíl léčiv a ZP pak.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Adam Vojtěch Ministerstvo financí ČR.  kontrolovány čtyři FN  nákupy činily největší podíl na celkových nákladech (43% - 52%), podíl léčiv a ZP pak."— Transkript prezentace:

1 Adam Vojtěch Ministerstvo financí ČR

2  kontrolovány čtyři FN  nákupy činily největší podíl na celkových nákladech (43% - 52%), podíl léčiv a ZP pak činil 32% - 42 %  nemocnice nepostupovaly podle ZVZ, ale nakupovaly „napřímo“ od vybraných dodavatelů  nebyly uzavírány písemné smlouvy – nemožnost ověřit, zda sjednané ceny odpovídaly cenám fakturovaným – významný korupční potenciál  významné cenové rozdíly napříč nemocnicemi při nákupu shodných léčivých přípravků či zdravotnických prostředků dosahující desítek až stovek procent - bonusy

3 NemocnicePrůměrná vykázaná cenaMaximální úhrada FN Olomouc ,60 Kč Kč IKEM ,10 Kč Kč

4 Červen 2010Listopad 2010 Zdravotní pojišťovna Cena vykázanáMaximální úhradaCena vykázanáMaximální úhrada VZP Kč Kč Kč Kč OZP Kč ZP MV Kč

5 NemocniceZPMnozstviCelková cena Vykázaná cena za 1 ks Maximální úhrada Všeobecná fakultní nemocniceZP ZP Institut klinické a experimentální medicínyZP ZP ZP ZP Nemocnice Na HomolceZP ZP ZP ZP ZP Fakultní nemocnice Královské VinohradyZP ZP ZP Fakultní nemocnice PlzeňZP ZP ZP Masarykova nemocnice v Ústí n/LabeZP ZP Fakultní nemocnice U sv.Anny v BrněZP ZP ZP ZP Fakultní nemocnice BrnoZP ZP Fakultní nemocnice OlomoucZP ZP

6 Nemocnice Průměrná vykázaná cena Maximální úhrada Rozdíl Skutečná nákupní cena Rozdíl Počet kusů celkem za rok 2011 Celkový rozdíl FN Královské Vinohrady Kč 0 Kč Kč Kč Kč

7  Zákon o veřejných zakázkách (cena vs. kvalita), námitky a odvolání k ÚOHS (často účelové)  Princip péče řádného hospodáře vs. dodržení zákona o veřejných zakázkách  Zóna „šedých“ nákupů  Netransparentní dohody s dodavateli – zpětné bonusy (rozsudek NSS č.j. 8 As 204/2014 – 58 ve věci WALMARK)  Nedostatečný přehled o skutečných tržních cenách  Rigidní přístup lékařského personálu

8  Je zřejmé, že ve zdravotnictví nemůže být vždy jediným kritériem v rámci nákupů pouze cena – důraz na nejnižší cenu může v konečném důsledku znamenat zvýšení nákladů  M.E.A.T. – Most Economic Advantageous Tendering (Směrnice 2014/24/EU)  Nákladová efektivita – poměr cena/kvalita resp. cena/hodnota pro pacienta, poskytovatele, systém v.z.p.  Definice „hodnoty“ v rámci tendrů

9  Chybí řešení především v rámci přímo řízených nemocnic (polovina úhrad ze všech ZZ akutní lůžkové péče)  Chybí přehled o skutečných nákupních - tržních cenách (cena vykazovaná, fakturační, efektivní…)  „Šedé nákupy“ – neexistence vazby mezi soutěženým materiálem a jeho skutečnou spotřebou – do nemocnic dodáván „napřímo“ jiný materiál, než který je vybrán v zadávacím řízení v rámci ZVZ

10  Chybí benchmark v rámci (přímo řízených) nemocnic  Příklad: FNKV vs. Bulovka – stejné léčivé přípravky – rozdíl 23% v nákupní ceně ve prospěch Bulovky  Nutnost zavedení centrálního katalogu na úrovni krajů či ČR (přímo řízené nemocnice) - informační databáze cen, včetně kategorizace jednotlivých položek (SZM, léky, atd.), jakožto jednotný podklad pro soutěžení položek, objednávání, rozpočtování, nastavování limitů i reporting -> zprůhlednění systému, benchmark

11  Cesta k vyšší míře transparentnosti a standardizace  Eliminace „spřátelených“ dodavatelů  Odlehčení nemocnicím od administrativy – ušetření nákladů  Získání výhodnější ceny – hodnoty  Sdílené know-how  Tendry nemůže zajišťovat Ministerstvo zdravotnictví – nedostatečné personální a časové kapacity, odborná znalost

12  Sdružené nákupy jsou trendem v západní Evropě  Často existují svébytné entity, které zajišťují nákupní servis a související sdílené služby pro nemocnice  Německo – EK UNICO – nákupy pro 12 univerzitních nemocnic v ročním objemu 1,2 miliardy euro  Německo – EKK eG – nákupy pro více než 70 komunálních nemocnic v ročním objemu přes 1 miliarda euro – model přenesen i do Rakouska, Nizozemska…  Portugalsko – SPMS, EPE – svébytná entita řízená MZd a MF zajišťující nákup a související sdílené služby pro 60 veřejných nemocnic  Francie – RESAH – nákupy zboží a služeb pro 120 zdravotnických zařízení v ročním objemu 1,5 miliardy euro 

13  založení nové entity, která bude zajišťovat nákupy a související služby pro nemocnice, např. v právní formě družstva  možnost zajišťovat nejen nákupy, ale i sdílené služby (právní, IT...)  sdružení zadavatelů/centrální zadavatel podle ZVZ  úspora nákladů na administraci zakázky, nižší vysoutěžená cena, standardizace, transparentnost  přeshraniční sdružení zadavatelů – nadnárodní spolupráce v oblasti nákupů, sdílení know-how a dosavadních zkušeností

14  dobré zkušenosti v případě nákupu energií  platforma pro nákup zdravotnických komodit (velké objemy)  státem regulovaný veřejný trh  obchodování s komoditami za objektivní cenu a předem známých kvalitativních, platebních a dodacích podmínek  regulace ve smyslu zákona o komoditních burzách  nákupem na komoditní burze je automaticky naplňován zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách -> rychlost, střetem poptávky a nabídky je obchod ihned uzavřen, žádné námitky či odvolání k ÚOHS

15


Stáhnout ppt "Adam Vojtěch Ministerstvo financí ČR.  kontrolovány čtyři FN  nákupy činily největší podíl na celkových nákladech (43% - 52%), podíl léčiv a ZP pak."

Podobné prezentace


Reklamy Google