Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Adam Vojtěch Ministerstvo financí ČR.  kontrolovány čtyři FN  nákupy činily největší podíl na celkových nákladech (43% - 52%), podíl léčiv a ZP pak.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Adam Vojtěch Ministerstvo financí ČR.  kontrolovány čtyři FN  nákupy činily největší podíl na celkových nákladech (43% - 52%), podíl léčiv a ZP pak."— Transkript prezentace:

1 Adam Vojtěch Ministerstvo financí ČR

2  kontrolovány čtyři FN  nákupy činily největší podíl na celkových nákladech (43% - 52%), podíl léčiv a ZP pak činil 32% - 42 %  nemocnice nepostupovaly podle ZVZ, ale nakupovaly „napřímo“ od vybraných dodavatelů  nebyly uzavírány písemné smlouvy – nemožnost ověřit, zda sjednané ceny odpovídaly cenám fakturovaným – významný korupční potenciál  významné cenové rozdíly napříč nemocnicemi při nákupu shodných léčivých přípravků či zdravotnických prostředků dosahující desítek až stovek procent - bonusy

3 NemocnicePrůměrná vykázaná cenaMaximální úhrada FN Olomouc1 229 999,60 Kč1 245 000 Kč IKEM 859 999,10 Kč1 245 000 Kč

4 Červen 2010Listopad 2010 Zdravotní pojišťovna Cena vykázanáMaximální úhradaCena vykázanáMaximální úhrada VZP700 000 Kč1 150 000 Kč700 000 Kč1 150 000 Kč OZP1 150 000 Kč ZP MV 1 150 000 Kč

5 NemocniceZPMnozstviCelková cena Vykázaná cena za 1 ks Maximální úhrada Všeobecná fakultní nemocniceZP 1111847000 1 137 260 ZP 2071847000 1 137 260 Institut klinické a experimentální medicínyZP 1111815 079 455837 7471 137 260 ZP 2011840000 1 137 260 ZP 20721 963 745981 8731 137 260 ZP 21132 430 121810 0401 137 260 Nemocnice Na HomolceZP 1111850000 1 137 260 ZP 2011850000 1 137 260 ZP 2071850000 1 137 260 ZP 21111 137 260 ZP 2171850000 1 137 260 Fakultní nemocnice Královské VinohradyZP 1111210200000850 0001 137 260 ZP 20722 274 5211 137 260 ZP 21133 411 7811 137 260 Fakultní nemocnice PlzeňZP 11165084742847 4571 137 260 ZP 2011847457 1 137 260 ZP 21121694914847 4571 137 260 Masarykova nemocnice v Ústí n/LabeZP 11144 549 0421 137 260 ZP 21122 274 5211 137 260 Fakultní nemocnice U sv.Anny v BrněZP 1111415 839 6351 131 4031 137 260 ZP 20111 137 260 ZP 21144 549 0421 137 260 ZP 21733 411 7811 137 260 Fakultní nemocnice BrnoZP 111779310001 133 0001 137 260 ZP 211333990001 133 0001 137 260 Fakultní nemocnice OlomoucZP 11132550000850 0001 137 260 ZP 2171850000 1 137 260

6 Nemocnice Průměrná vykázaná cena Maximální úhrada Rozdíl Skutečná nákupní cena Rozdíl Počet kusů celkem za rok 2011 Celkový rozdíl FN Královské Vinohrady 850 000 Kč 0 Kč255 000 Kč595 000 Kč4124 400 000 Kč

7  Zákon o veřejných zakázkách (cena vs. kvalita), námitky a odvolání k ÚOHS (často účelové)  Princip péče řádného hospodáře vs. dodržení zákona o veřejných zakázkách  Zóna „šedých“ nákupů  Netransparentní dohody s dodavateli – zpětné bonusy (rozsudek NSS č.j. 8 As 204/2014 – 58 ve věci WALMARK)  Nedostatečný přehled o skutečných tržních cenách  Rigidní přístup lékařského personálu

8  Je zřejmé, že ve zdravotnictví nemůže být vždy jediným kritériem v rámci nákupů pouze cena – důraz na nejnižší cenu může v konečném důsledku znamenat zvýšení nákladů  M.E.A.T. – Most Economic Advantageous Tendering (Směrnice 2014/24/EU)  Nákladová efektivita – poměr cena/kvalita resp. cena/hodnota pro pacienta, poskytovatele, systém v.z.p.  Definice „hodnoty“ v rámci tendrů

9  Chybí řešení především v rámci přímo řízených nemocnic (polovina úhrad ze všech ZZ akutní lůžkové péče)  Chybí přehled o skutečných nákupních - tržních cenách (cena vykazovaná, fakturační, efektivní…)  „Šedé nákupy“ – neexistence vazby mezi soutěženým materiálem a jeho skutečnou spotřebou – do nemocnic dodáván „napřímo“ jiný materiál, než který je vybrán v zadávacím řízení v rámci ZVZ

10  Chybí benchmark v rámci (přímo řízených) nemocnic  Příklad: FNKV vs. Bulovka – stejné léčivé přípravky – rozdíl 23% v nákupní ceně ve prospěch Bulovky  Nutnost zavedení centrálního katalogu na úrovni krajů či ČR (přímo řízené nemocnice) - informační databáze cen, včetně kategorizace jednotlivých položek (SZM, léky, atd.), jakožto jednotný podklad pro soutěžení položek, objednávání, rozpočtování, nastavování limitů i reporting -> zprůhlednění systému, benchmark

11  Cesta k vyšší míře transparentnosti a standardizace  Eliminace „spřátelených“ dodavatelů  Odlehčení nemocnicím od administrativy – ušetření nákladů  Získání výhodnější ceny – hodnoty  Sdílené know-how  Tendry nemůže zajišťovat Ministerstvo zdravotnictví – nedostatečné personální a časové kapacity, odborná znalost

12  Sdružené nákupy jsou trendem v západní Evropě  Často existují svébytné entity, které zajišťují nákupní servis a související sdílené služby pro nemocnice  Německo – EK UNICO – nákupy pro 12 univerzitních nemocnic v ročním objemu 1,2 miliardy euro  Německo – EKK eG – nákupy pro více než 70 komunálních nemocnic v ročním objemu přes 1 miliarda euro – model přenesen i do Rakouska, Nizozemska…  Portugalsko – SPMS, EPE – svébytná entita řízená MZd a MF zajišťující nákup a související sdílené služby pro 60 veřejných nemocnic  Francie – RESAH – nákupy zboží a služeb pro 120 zdravotnických zařízení v ročním objemu 1,5 miliardy euro 

13  založení nové entity, která bude zajišťovat nákupy a související služby pro nemocnice, např. v právní formě družstva  možnost zajišťovat nejen nákupy, ale i sdílené služby (právní, IT...)  sdružení zadavatelů/centrální zadavatel podle ZVZ  úspora nákladů na administraci zakázky, nižší vysoutěžená cena, standardizace, transparentnost  přeshraniční sdružení zadavatelů – nadnárodní spolupráce v oblasti nákupů, sdílení know-how a dosavadních zkušeností

14  dobré zkušenosti v případě nákupu energií  platforma pro nákup zdravotnických komodit (velké objemy)  státem regulovaný veřejný trh  obchodování s komoditami za objektivní cenu a předem známých kvalitativních, platebních a dodacích podmínek  regulace ve smyslu zákona o komoditních burzách  nákupem na komoditní burze je automaticky naplňován zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách -> rychlost, střetem poptávky a nabídky je obchod ihned uzavřen, žádné námitky či odvolání k ÚOHS

15


Stáhnout ppt "Adam Vojtěch Ministerstvo financí ČR.  kontrolovány čtyři FN  nákupy činily největší podíl na celkových nákladech (43% - 52%), podíl léčiv a ZP pak."

Podobné prezentace


Reklamy Google