Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 7. Stát a jeho funkce Název sady: Občanská nauka Ročník: 1. – 4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 7. Stát a jeho funkce Název sady: Občanská nauka Ročník: 1. – 4."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 7. Stát a jeho funkce Název sady: Občanská nauka Ročník: 1. – 4. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 17.8.2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE Záměrem výukového materiálů s názvem Stát a jeho funkce je poskytnout souhrn učiva z oblasti organizace života ve státě a systému řízení společnosti Jednotlivé DUMy v této sadě popíší tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Občanská nauka

3 Stát nejvyšší forma uspořádání lidské společnosti vyznačující se sdružením obyvatel v jeden právní celek nejvyšší forma uspořádání lidské společnosti vyznačující se sdružením obyvatel v jeden právní celek státní moc je nezávislá a neodvozená od žádné jiné státní moc je nezávislá a neodvozená od žádné jiné své vnitřní i vnější záležitosti si každý stát řeší sám (omezen pouze mezinár. právem) své vnitřní i vnější záležitosti si každý stát řeší sám (omezen pouze mezinár. právem) pojem stát poprvé použit v 15. století v Itálii (stato = status, ústava, úřad) pojem stát poprvé použit v 15. století v Itálii (stato = status, ústava, úřad)

4 Prvky ze kterých se stát skládá území – suchozemský prostor, plocha vnitřních i vnějších pobřežních vod, podzemní prostor, vzdušný prostor území – suchozemský prostor, plocha vnitřních i vnějších pobřežních vod, podzemní prostor, vzdušný prostor obyvatelstvo – obyvateli státu jsou lidé, kteří mají státní občanství (narozeni na území, přijali státní občanství – nepřetržitý pobyt na území ČR po dobu 5 let, bezúhonnost, znalost českého jazyka) spadají pod státní moc a obývají určité území obyvatelstvo – obyvateli státu jsou lidé, kteří mají státní občanství (narozeni na území, přijali státní občanství – nepřetržitý pobyt na území ČR po dobu 5 let, bezúhonnost, znalost českého jazyka) spadají pod státní moc a obývají určité území

5 organizace státní moci – moc zákonodárná, výkonná, soudní - hierarchické uspořádání státních orgánů organizace státní moci – moc zákonodárná, výkonná, soudní - hierarchické uspořádání státních orgánů státní suverenita = nezávislost státní moci, omezená pouze prostorově (státním územím) státní suverenita = nezávislost státní moci, omezená pouze prostorově (státním územím) vnitřní – nezávislost státní moci na jiném politické subjektu uvnitř státu; vnější – právo uzavírat mezinárodní dohody apod. vnitřní – nezávislost státní moci na jiném politické subjektu uvnitř státu; vnější – právo uzavírat mezinárodní dohody apod.

6 Teorie vzniku státu k obraně území k obraně území z boží vůle z boží vůle k nadvládě silnějšího nad slabším (totalita) k nadvládě silnějšího nad slabším (totalita) hájení zájmů všech občanů a hlavně slabších hájení zájmů všech občanů a hlavně slabších patriarchální teorie- rozrůstání rodů patriarchální teorie- rozrůstání rodů

7 Historické typy státu otrokářský otrokářský feudální feudální kapitalistický kapitalistický socialistický socialistický

8 Dnešní typy státu unitární (jednotný) - vnitřně se nedělí na další republiky, má 1 zákonodárný orgán – tzn. přijaté zákony platí na celém území státu (ČR, Polsko, …) unitární (jednotný) - vnitřně se nedělí na další republiky, má 1 zákonodárný orgán – tzn. přijaté zákony platí na celém území státu (ČR, Polsko, …) složený – rozděluje se na několik samostatných celků – každá má své výkonné a zákonodárné orgány (Německo, USA, …) složený – rozděluje se na několik samostatných celků – každá má své výkonné a zákonodárné orgány (Německo, USA, …)

9 konfederace – státy jsou mezi sebou vázány pouze smlouvou, každý stát má vlastní měnu, armádu, ústavu ( typic. př.: USA, Švýcarsko – chovají se jako federativní státy) konfederace – státy jsou mezi sebou vázány pouze smlouvou, každý stát má vlastní měnu, armádu, ústavu ( typic. př.: USA, Švýcarsko – chovají se jako federativní státy) federace – 1 ústava, 1 hlavní město, společ. měna, pevnější vztahy mezi státy, federativní orgány – fed. vláda, fed. parlament (Německo) federace – 1 ústava, 1 hlavní město, společ. měna, pevnější vztahy mezi státy, federativní orgány – fed. vláda, fed. parlament (Německo)

10 Formy státu monarchie - dědičná vláda – absolutní (absolutismus) – v malých islám. emirátech monarchie - dědičná vláda – absolutní (absolutismus) – v malých islám. emirátech - konstituční – panovník se dělí o moc s parlamentem (VB, Španěl., Nizozemí, Monako, Dánsko,...) - konstituční – panovník se dělí o moc s parlamentem (VB, Španěl., Nizozemí, Monako, Dánsko,...) republika – moc ve státě má lid – volí si své zástupce, prosazování jejich názorů republika – moc ve státě má lid – volí si své zástupce, prosazování jejich názorů teokracie = nábožen. stát – prostřednictvím papeže je uskutečňována vůle boží teokracie = nábožen. stát – prostřednictvím papeže je uskutečňována vůle boží

11 Funkce státu vnější – zaměřena na okolní státy: zahraniční politika, zahraniční obchod, obrana státu vnější – zaměřena na okolní státy: zahraniční politika, zahraniční obchod, obrana státu vnitřní – organizace života ve státě: funkce hospodářská, sociální, kulturní, ochranná- dbá na dodržování zákonů a ochrana občanů vnitřní – organizace života ve státě: funkce hospodářská, sociální, kulturní, ochranná- dbá na dodržování zákonů a ochrana občanů

12 Ekonomická a hospodářská funkce má zabezpečit dobré fungování ekonomiky státu tak, že se bude rozvíjet, udržovat míru nezaměstnanosti a inflace má zabezpečit dobré fungování ekonomiky státu tak, že se bude rozvíjet, udržovat míru nezaměstnanosti a inflace

13 Daňová politika musejí být vytvořeny daně, které umožní fungování tržní ekonomiky musejí být vytvořeny daně, které umožní fungování tržní ekonomiky Druhy daní: Druhy daní: a) ) daň z příjmů - fyzických osob a) ) daň z příjmů - fyzických osob - právnických osob - právnických osob b) daň z přidané hodnoty b) daň z přidané hodnoty c) spotřební daň c) spotřební daň

14 Celní politika státu stát vybírá cla: daň z vývozu nebo dovozu stát vybírá cla: daň z vývozu nebo dovozu dovozní clo – zvyšuje cenu dovezeného zboží a chrání domácí výrobce dovozní clo – zvyšuje cenu dovezeného zboží a chrání domácí výrobce vývozní clo – platí ho výrobce, má zajistit prodej doma a ne jen vývoz vývozní clo – platí ho výrobce, má zajistit prodej doma a ne jen vývoz

15 Vymezení veřejné správy správa území, státu, kraje, obce správa území, státu, kraje, obce správa věcí, ke kterým má veřejnost vlastnická práva správa věcí, ke kterým má veřejnost vlastnická práva správa veřejných záležitostí správa veřejných záležitostí správa veřejných financí správa veřejných financí správa užívání veřejných objektů a zařízení správa užívání veřejných objektů a zařízení

16 Funkce veřejné správy mocenská – realizuje svou moc ve státě prostřednictvím právního řádu a působením státního zřízení mocenská – realizuje svou moc ve státě prostřednictvím právního řádu a působením státního zřízení ochranná (bezpečnostní) – povinnost zajistit a organizovat vnitřní a vnější bezpečnost a pořádek státu ochranná (bezpečnostní) – povinnost zajistit a organizovat vnitřní a vnější bezpečnost a pořádek státu organizační – veřejná správa organizuje záležitosti státní, záležitosti institucí a záležitosti občanů organizační – veřejná správa organizuje záležitosti státní, záležitosti institucí a záležitosti občanů

17 regulační – tato funkce spočívá v tom, že v demokratické společnosti se vytváří takový systém řízení společnosti, který je založený na politickém pluralismu, solidaritě a toleranci regulační – tato funkce spočívá v tom, že v demokratické společnosti se vytváří takový systém řízení společnosti, který je založený na politickém pluralismu, solidaritě a toleranci služba veřejnosti – jedná se o činnosti poskytované ve veřejném zájmu služba veřejnosti – jedná se o činnosti poskytované ve veřejném zájmu

18 Státní správa ústřední orgány státní správy na ústřední úrovni s působností pro celý stát ústřední orgány státní správy na ústřední úrovni s působností pro celý stát územní orgány státní správy s místní působností územní orgány státní správy s místní působností ostatní státní orgány (státní fondy apod.) ostatní státní orgány (státní fondy apod.) jiné subjekty oprávněné k výkonu veřejné správy, jimž stát veřejnou moc deleguje, nebo propůjčuje (stanice technické kontroly, veřejná stráž) jiné subjekty oprávněné k výkonu veřejné správy, jimž stát veřejnou moc deleguje, nebo propůjčuje (stanice technické kontroly, veřejná stráž)

19 Z věcného hlediska se rozlišuje státní správa politická, resp. všeobecná (např. krajský úřad) politická, resp. všeobecná (např. krajský úřad) odborná, resp. specializovaná (např. finanční úřad) odborná, resp. specializovaná (např. finanční úřad) Výkonnou moc zajišťují ústřední úřady s působností pro celý stát. V čele některých ústředních úřadů stojí ministr, těmito úřady jsou ministerstva. Výkonnou moc zajišťují ústřední úřady s působností pro celý stát. V čele některých ústředních úřadů stojí ministr, těmito úřady jsou ministerstva.

20 Otázky a úkoly Charakterizuj pojem stát Charakterizuj pojem stát Jaká je funkce státu z hlediska zaměření Jaká je funkce státu z hlediska zaměření

21 Zdroje pro textovou část EMMERTL,F. a kol Odmaturuj ze společenských věd. Nakladatelství DIDAKTIS spol. s r.o.EMMERTL,F. a kol Odmaturuj ze společenských věd. Nakladatelství DIDAKTIS spol. s r.o. DIDAKTIS 2004 DIDAKTIS 2004 ISBN: 80-86285-68-5 ISBN: 80-86285-68-5 PhDr.HOŘEJŠOVÁ,H.CSc. Občanská nauka. Vydalo Naše vojsko a knižní obchod,s.p.PhDr.HOŘEJŠOVÁ,H.CSc. Občanská nauka. Vydalo Naše vojsko a knižní obchod,s.p. Praha: 1994 Praha: 1994 ISBN: 80-206-0499-5 ISBN: 80-206-0499-5 http://cs.wikipedia.org/wiki/Veřejná_správahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Veřejná_správa 2012-08-17 2012-08-17


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Rostislav Navláčil Název prezentace (DUMu): 7. Stát a jeho funkce Název sady: Občanská nauka Ročník: 1. – 4."

Podobné prezentace


Reklamy Google