Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systematická práce s dětmi jako svědky domácího násilí Zdena Bednářová Psychosociální centrum Acorus Psychosociální centrum AcorusPraha dne 22. října 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systematická práce s dětmi jako svědky domácího násilí Zdena Bednářová Psychosociální centrum Acorus Psychosociální centrum AcorusPraha dne 22. října 2009."— Transkript prezentace:

1 Systematická práce s dětmi jako svědky domácího násilí Zdena Bednářová Psychosociální centrum Acorus Psychosociální centrum AcorusPraha dne 22. října 2009

2 Stručné informace o občanském sdružení Acorus, o. s. pomoc osobám ohroženým domácím násilím vznik v roce 1997

3 POSKYTOVANÉ SLUŽBY podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1.Odborné sociální poradenství pro osoby ohrožené domácím násilím (ženy i muže) 2.Krizová pomoc pro ženy a děti ohrožené domácím násilím 3.Azylový dům pro ženy a děti ohrožené domácím násilím

4 Prostupnost služeb Služby jsou vzájemně prostupné, uživatelky mohou podle potřeby využívat všechny sociální i následné služby, tj. sociální byt. Působnost pro celou Českou republiku.

5

6 Práce s dětmi, které byly svědky domácího násilí, je součástí práce s uživateli služeb v azylovém domě.

7 Východiska Děti hledají vinu v sobě přejímají nízké sebehodnocení od matky svět pro ně není bezpečný a předvídatelný trpí pocity odcizení, osamění nemají důvěru v mezilidské vztahy mají výchovné a výukové problémy

8 Dopad DN na rodičovské kompetence Matka dva typy reakcí: v důsledku stresu není schopna vřelé citové odezvy, nedokáže sytit emoční potřeby dítěte na dítě nadměrně fixuje a svůj citový život zaměřuje výhradně na něj

9 Dopad DN na rodičovské kompetence Dvojná vazba - dvojznačnost chování Matka poskytuje dítěti dvojí informaci její neverbální komunikace neodpovídá obsahu sdělovaného dítě rozpor vnímá, matka je pro něj nečitelná, její chování u dítěte vyvolává ambivalentní pocity

10 Dopad DN na rodičovské kompetence Matka unavitelnější, hůře zvládá i praktickou péči o děti depresivní prožívání sebevražedné sklony pocit bezmoci, úzkosti méně trpělivá Nedokáže vymezit hranice Děti se snaží být „veselé za maminku“ nebo „zlobí“, aby upoutaly její pozornost.

11 Práce s dětmi ohroženými DN Individuální plán péče o dítě ohrožené DN Terapeutická práce na vztahu matka – dítě Terapeutická práce s dětmi Volnočasové aktivity

12 Východiska: Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení č. 2/2009 MPSV k vyhodnocování situace dětí v obtížné životní situaci Individuální plán péče o dítě ohrožené domácím násilím

13 Zaměřený na: MINIMALIZACI NÁSLEDKŮ domácího násilí na dítěti v oblasti VÝVOJOVÝCH POTŔEB (zdraví, rozumový vývoj, emoční vývoj a vývoj chování, identita, rodinné a sociální vztahy) posílení oblasti RODIČOVSKÝCH SCHOPNOSTÍ (základní péče, zajištění bezpečí, citová vřelost, stimulace, vedení a omezení, stabilita) DIMENZE RODINNÝCH FAKTORŮ a prostředí (širší rodina, bydlení, zaměstnanost, příjem,sociální integrace rodiny, občanské vybavení) – většinou součást individuálního plánu matky Individuální plán péče o dítě ohrožené domácím násilím

14 Při hodnocení situace dítěte z rodiny ohrožené domácím násilím Je třeba brát na zřetel vliv domácího násilí na: 1.rodinnou historii, kontext a průběh domácího násilí v rodině 2.funkční postavení dítěte v rodinném systému 3.rizika dalšího poškození vývoje dítěte 4.vazbu rodičů s dítětem a jejich rodičovské kompetence 5.na chování a prožívání dítěte 6.na psychosociální vývoj dítěte, případné zdravotní či školní problémy

15 Postup tvorby individuálního plánu péče o dítě ohroženého domácím násilím 1.Mapování situace dítěte 2.Vyhodnocení 3.Tvorba plánu 4.Pravidelná aktualizace plánu

16 1. Mapování situace dítěte Úvodní řízený rozhovor s matkou Časová osa Scénotest

17 2. Vyhodnocení situace dítěte doplnění poznatků na intervizi týmu, popř. od ostatních subjektů (lékař, škola, OSPOD…) tvorba mapy situace dítěte sebrané informace utříděny do SWOT analýzy

18 Příklad swot analýzy Silné stránky Pečlivé, šikovné Sportovně založené Dobrá paměť Hezký vztah se sourozenci S mámou mají společné zájmy Příležitosti Úprava poměru k dětem Dobrá práce matky Možnost dlouhodobého pobytu v AD Velký výběr kroužků ve městě Slabé stránky Neumí se bránit manipulacím Špatně vstává do školy Zapomíná učebnice Občasné spory s vrstevníky Ohrožení Dítěti se stýská po domově Finanční krize matky Dluhy rodiny

19 3. Tvorba plánu plán vypracován za účasti matky i starších dětí obsahuje konkrétní kroky zvolené konkrétní kroky vychází z dostupných zdrojů, jsou realistické a časově vymezené

20 Individuální plán nejčastěji řešené problematické oblasti bezpečný kontakt s otcem volba vhodných školských zařízení volba volnočasových aktivit společné aktivity matky s dítětem

21 4. Aktualizace plánu plán je pravidelně aktualizován a podle potřeby modifikován

22 TERAPIE Vztah matka – dítě Představení některých terapeutických technik: 1.Scénotest 2.Arteterapie matek s dětmi 3.Videotrénink interakcí (VTI) 4.Filiální terapie 5.Pedagogicko psychologické poradenství

23 1. Scénotest projektivní diagnosticko terapeutická metoda využívá scénu a identifikační figury k pochopení prožívání dítěte a jeho zprostředkování matce Téma – vystavění rodinného sousoší lze využívat i v terapii dětí nebo dospělých

24 1. Scénotest „Rozdělená rodina“

25 1. Scénotest „U babičky“

26 2. Arteterapie matek s dětm i využívá výtvarné techniky k terapeutickým účelům Cíl: společný pozitivní prožitek spolupráce při zpracování určitého tématu některou výtvarnou technikou společná interpretace díla vzájemné porozumění zprostředkování matce prožívání dítěte odreagování emocí

27 3. Videotrénink interakcí trénink interakcí prostřednictvím videonahrávky s následnou mikroanalýzou vznik v Nizozemí kolem r. 1980 jako alternativa k umístění dětí do ústavní péče primárně pro rodiny s problémy při výchově dětí a navázání vzájemného kontaktu orientuje se na komunikaci, resp. vzájemné interakce mezi matkou a dítětem učí matku rozpoznávat potřeby dítěte a adekvátně na ně reagovat pomáhá rozšiřovat škálu výchovných metod

28 4. Filiální terapie speciální 10týdenní tréninkový program pro rodiče pomáhá posilovat vztah mezi rodičem a dítětem za použití hravé půlhodinky 1x týdně v hravých půlhodinkách si rodič buduje s dítětem vztah, kde se dítě nebojí vyjádřit své pocity

29 TERAPIE DĚTÍ 1.Arteterapie 2.Scénotest 3.Skupinová terapie – interakční skupiny

30 1. Arteterapie techniky práce s hlínou, kresba, koláž, malba apod. nastartování sebeozdravných psychických mechanizmů rozvoj vlastní tvořivosti odreagování vnitřního napětí zacílení konstruktivním směrem důležitý proces, ne výsledek

31 1. Arteterapie téma moje přání

32

33

34 1. Arteterapie téma doma - „Bubáci“

35 1. Arteterapie téma Vánoce

36 2. Scénotest vystavění rodinného sousoší současné rodiny později lze vystavění rodiny, jakou by si dítě přálo lze využít i jiná témata – škola, prarodiče, nejoblíbenější činnost apod.

37 2. Scénotest „Ideální rodina“

38 2. Scénotest „Máma s náhubkem“

39 2. Scénotest „Sestru přejel vlak“

40 2. Scénotest téma moje přání „V aguaparku v Letňanech“

41 2. Scénotest „Babiččina zahrádka“

42 3. Skupinová terapie – interakční skupiny pro děti staršího školního věku problém – vytvoření skupiny těchto dětí v rámci azylového domu umožňuje korektivní zkušenost, pojmenovat prožité události, ventilovat emoce

43 Volnočasové aktivity Cílem: posílit sebevědomí dítěte získat nové kamarády získat nové pozitivní identifikační vzory naučit se trávit aktivním způsobem volný čas Formy: rukodělné činnosti pohybové hry dětský klub

44 Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den Zdena Bednářová Psychosociální centrum Acorus

45 Kontaktní adresa: Psychosociální centrum Acorus Legerova 20 120 00 Praha 2 Non stop telefon: 283 892 772 Mobil: 605 370 397 E-mail: info@acorus.cz www.acorus.cz


Stáhnout ppt "Systematická práce s dětmi jako svědky domácího násilí Zdena Bednářová Psychosociální centrum Acorus Psychosociální centrum AcorusPraha dne 22. října 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google