Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Policie České republiky Krajské ředitelství Ústeckého kraje Preventivně informační oddělení Přehled činnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Policie České republiky Krajské ředitelství Ústeckého kraje Preventivně informační oddělení Přehled činnosti."— Transkript prezentace:

1 Policie České republiky Krajské ředitelství Ústeckého kraje Preventivně informační oddělení Přehled činnosti

2 Preventivně informační oddělení 2 -preventivně informační oddělení (PIO) má celkem 18 policejních tabulek; -přímo na krajském ředitelství jsou v současné době celkem 3 tabulková místa; místa; -zbývajících 15 tabulkových míst v kraji je na všech 7 územních odborech krajského ředitelství (DC, CV, LT, LN, MO, TP a ÚL). Tam jsou preventivně krajského ředitelství (DC, CV, LT, LN, MO, TP a ÚL). Tam jsou preventivně informační skupiny (PIS) obsazeny dvěma pracovníky – policisty (v UL třemi). Ti jsou odpovědni za výkon činností v oblasti prevence a tiskové práce; informační skupiny (PIS) obsazeny dvěma pracovníky – policisty (v UL třemi). Ti jsou odpovědni za výkon činností v oblasti prevence a tiskové práce; -kromě jiného poskytují informace o aktuální kriminalitě, dopravních nehodách, bezpečnostních akcích a opatřeních v kraji i mimo běžnou nehodách, bezpečnostních akcích a opatřeních v kraji i mimo běžnou pracovní dobu; aktualizují webové stránky Policie ČR (www.policie.cz), pracovní dobu; aktualizují webové stránky Policie ČR (www.policie.cz),www.policie.cz pořádají prezentační akce, zpracovávají preventivní projekty, jsou členy pořádají prezentační akce, zpracovávají preventivní projekty, jsou členy pracovních skupin prevence kriminality v obcích pracovních skupin prevence kriminality v obcích

3 Preventivně informační oddělení 3 Přehled činnosti  za 1. pololetí r. 2011 oddělení zpracovalo a zveřejnilo cca 2.800 tiskových zpráv o činnosti organizačních článků policie v Ústeckém kraji včetně pátracích zpráv o činnosti organizačních článků policie v Ústeckém kraji včetně pátracích relací… relací…  v 1. pololetí r. 2011 realizovalo celkem 50 prezentačních akcí (největší z nich – - Den záchranářů - proběhla dne 19.6.2011 na polygonu v Mostě) - Den záchranářů - proběhla dne 19.6.2011 na polygonu v Mostě)  v 1. pololetí r. 2011 realizovalo PIO 530 přednášek pro děti, mládež a seniory…  v současné době realizuje oddělení celkem 38 preventivních projektů…  do programu Ajaxův zápisník bylo ve školním roce 2010 / 2011 zapojeno celkem 8 000 žáků ZŠ… celkem 8 000 žáků ZŠ…

4 Preventivně informační oddělení 4 Přehled činnosti PIO zastupovalo Policii ČR v 1. pol. 2011 v pracovních skupinách : - koordinační skupina „Rodina v krizi" a „Osoba v krizi" Děčín; - koordinační skupina „Rodina v krizi" a „Osoba v krizi" Děčín; - pracovní skupina prevence kriminality města Děčín; - pracovní skupina prevence kriminality města Děčín; - pracovní skupina v rámci projektu „Lokální partnerství“ Chomutov – - pracovní skupina v rámci projektu „Lokální partnerství“ Chomutov – Agentura pro sociální začleňování; Agentura pro sociální začleňování; - pracovní skupina prevence kriminality města Chomutov; - pracovní skupina prevence kriminality města Chomutov; - pracovní skupina v rámci projektu "Zdravé město Litoměřice“; - pracovní skupina v rámci projektu "Zdravé město Litoměřice“; - pracovní skupina v rámci projektu „Lokální partnerství „Roudnice nad Labem - - pracovní skupina v rámci projektu „Lokální partnerství „Roudnice nad Labem - Agentura pro sociální začleňování; Agentura pro sociální začleňování;

5 Preventivně informační oddělení 5 Přehled činnosti - pracovní skupina prevence kriminality města Louny; - pracovní skupina prevence kriminality města Louny; - koordinační skupina „Občané a děti v krizi" Louny; - koordinační skupina „Občané a děti v krizi" Louny; - pracovní skupina prevence kriminality města Žatec; - pracovní skupina prevence kriminality města Žatec; - koordinační skupina „Občané a děti v krizi" Žatec - pracovní skupina prevence kriminality města Most - pracovní skupina prevence kriminality města Bílina; - pracovní skupina prevence kriminality města Bílina; - pracovní skupina v rámci projektu „Lokální partnerství “Bílina - Agentura pro sociální začleňování sociální začleňování - pracovní skupina prevence kriminality města Ústí nad Labem; - pracovní skupina prevence kriminality města Ústí nad Labem; - pracovní skupina prevence kriminality Ústeckého kraje + webová rada a metodická rada prevence kriminality (obě při PP ČR) metodická rada prevence kriminality (obě při PP ČR)

6 Preventivně informační oddělení 6 Realizované preventivní projekty 1. Chraňte si svůj majetek - kontrola chatových oblastí 2. Oko policie - letáková kampaň, informování občanů 3. Bezpečně na silnici - seminář pro autoškoly 4. Projektové vyučování - primární prevence ZŠ 5. Než půjdu do školy - primární prevence MŠ 6.„Návykové látky“ - primární prevence, společný projekt se saskou policií 7. Auto*mat na zelenou - Besip ZŠ 8. Senioři sobě - bezpečnost seniorů 9. Auto není trezor - informování veřejnosti u supermarketů + společná akce se saskou policií se saskou policií

7 Preventivně informační oddělení 7 Realizované preventivní projekty 10. Poldi Live - primární prevence ZŠ, společný projekt se saskou policií 11.Připoutejte se – DOPRAVNĚ PREVENTIVNÍ AKCE (dále jen DPA) 12. Ochrana seniorů - bezpečnost seniorů 13. Dětský den bez úrazů - primární prevence ZŠ + prezentace IZS 14. Bambiriáda - prezentace PČR 15. Sluníčko nebo mráček - DPA ZŠ (obdoba Jezdíme s úsměvem) 16.Neviditelný svět v pohybu - primární prevence, společný projekt s ČP 17. Abeceda bezpečí - primární prevence ZŠ 18. Do života bez karambolu - primární prevence ZŠ

8 Preventivně informační oddělení 8 Realizované preventivní projekty 19. Hrajeme si s dopravou - Besip MŠ 20. Bezpečné prázdniny – DPA 21. Ve vodě jako na souši - primární prevence + prezentace PČR 22. Účast na Dnech dětí -primární prevence 23. Dětské letní tábory - primární prevence + prezentace PČR 24. Za volantem bezpečně - DPA 25. Pozor na zloděje - informování občanů u supermarketů 26. Příměstské dětské tábory (projekty programů prevence kriminality) 27. prezentační akce PČR 28. Zebra se za tebe nerozhlédne – DPA 29. Na kolo jen s přilbou - Besip ZŠ

9 Preventivně informační oddělení 9 Realizované preventivní projekty 30. Bezpečně do školy - Besip ZŠ 31. Bezpečně na kole - Besip ZŠ 32. Bezpečí nás všech- situační prevence, samolepka 33. Podaná ruka - informování veřejnosti, společný projekt s PMS 34. Umění říci NE! - primární prevence ZŠ 35. Ochrana seniorů a dalších ohrožených skupin obyvatelstva Ústeckého kraje – osobní bezpečnost, společný projekt s Ústeckým krajem bezpečnost, společný projekt s Ústeckým krajem 36. Čtyři světy - Instruktážní DVD - primární prevence 37. Informační kampaň – supermarkety 38. Nedávejte kapsářům šanci-informování občanů v MHD

10 Preventivně informační oddělení 10 PIO je za PČR partnerem pro subjekty zapojené v těchto projektech : Preventivní aktivity PIO vycházejí a jsou v souladu s národní strategií prevence kriminality Bezpečná domácnost -pracovníci PIO se podílejí na vzdělávacích seminářích pro pracovníky terénních sociálních služeb, přímo pečujících o seniory v domácnostech pečovatelskou službou, sociálních služeb, přímo pečujících o seniory v domácnostech pečovatelskou službou, denních stacionářích apod. denních stacionářích apod. -nad projektem převzal záštitu bývalý policejní prezident -společný projekt se společností PRO RESCUE o.p.s.

11 Preventivně informační oddělení 11 Rok zabezpečení motorových vozidel -realizace aktivní a trvalé komunikace k problematice prevence krádeží vozidel, upozorňování na rizika odcizení a finanční ztráty vyplývající z nezabezpečení majetku upozorňování na rizika odcizení a finanční ztráty vyplývající z nezabezpečení majetku proti krádežím, zvýšení povědomí občanů o možnostech a způsobech zabezpečení proti krádežím, zvýšení povědomí občanů o možnostech a způsobech zabezpečení motorových vozidel proti krádežím, usnadnění výběru vhodného typu zabezpečení motorových vozidel proti krádežím, usnadnění výběru vhodného typu zabezpečení -nad projektem převzal záštitu bývalý policejní prezident -naši partneři v projektu : Ministerstvo vnitra, Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium alarm, Česká bezpečnostních služeb Grémium alarm, Česká asociace pojišťoven, obecní a městské policie asociace pojišťoven, obecní a městské policie Spolupráce se saskou policií -Inspektorát prevence a centrálních služeb PD Chemnitz – v 1. pololetí 2011 pět společných akcí pět společných akcí

12 Preventivně informační oddělení 12 Další preventivní aktivity -celorepubliková kampaň "Obezřetnost se vyplácí„, zaměřená na kapesní krádeže (pracovníci PIS Chomutov a PIS Most - OC Tesco a Albert Most, Jirkov, Klášterec (pracovníci PIS Chomutov a PIS Most - OC Tesco a Albert Most, Jirkov, Klášterec nad Ohří) nad Ohří) Dopravně preventivní akce: 4. - 8. 4. „Zebra se za tebe nerozhlédne“ 28. 4., 25. 5. “Za volantem bezpečně“ - Chomutov 1. 4. "Sluníčko nebo mráček" 1. 4. "Sluníčko nebo mráček" 30. 6. „Přechody" společná akce s DI poslední den školy

13 Preventivně informační oddělení 13 Kolik jsme získali peněz na vzdělávání Vzdělávání hrazené z finanční prostředků „vnitrorezortních projektů“ 2006 Právo pro každý den ……………………………………………… 24. 000,- Kč 2007 Veřejný projev………………………………………..……19. 000,- Kč 2007 Efektivní komunikace …………………………………..…...…. 19. 000,- Kč 2008 Právo pro každý den ……………………………………………. 29. 000,- Kč Celkem …………………………………………………………. 91 000,- Kč

14 Preventivně informační oddělení 14 Kolik jsme získali peněz na vzdělávání Vzdělávání hrazené z ostatních finančních prostředků 2006 Řešení konfliktů, mediace ……………………………………..… 60.000,-Kč (hrazeno KÚ ÚK z projektu Partnerství) (hrazeno KÚ ÚK z projektu Partnerství) 2009 SPJ ve školním prostředí …………………………………….…. 10.000,-Kč (hrazeno krajským ředitelstvím) (hrazeno krajským ředitelstvím) 2010 „Nebezpečný internet“…………………………………………….. 15.000,- Kč (hrazeno OPK MV ČR) (hrazeno OPK MV ČR) 2010 Školní násilí ……………………………………………..…………..…. 5.600,-Kč (hrazeno krajským ředitelstvím policie) (hrazeno krajským ředitelstvím policie) 2011 Prevence kriminality …………………………………………….… 20.000,-Kč (hrazeno Nadací Bonum Commune) (hrazeno Nadací Bonum Commune) Celkem …………………………………………………………… 110.600,- Kč

15 V rámci vnitroresortních projektů získaly od roku 2007 PIS a PIO Dary od krajského úřadu, měst, obcí a podnikatelských subjektů od roku 2004 (finanční podpora projektů a prezentačních akcí)

16 Některé zajímavé interaktivní adresy http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-usk.aspx http://www.policie.cz/clanek/kontakty-341897.aspx http://www.policie.cz/uzemni-utvary-sprava- severoceskeho-kraje-statistiky.aspx http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie- usk-dopravni-zpravodajstvi-dopravni-zpravodajstvi.aspx http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbory-krajskeho- reditelstvi-policie-usteckeho-kraje.aspx

17 Policie České republiky Krajské ředitelství Ústeckého kraje


Stáhnout ppt "Policie České republiky Krajské ředitelství Ústeckého kraje Preventivně informační oddělení Přehled činnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google