Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fungování energetických trhů Fungování energetických trhů Co přinesou nová SEK a novely Energetického zákona a zákona o POZE? Palác Žofín, říjen 2013 Palác.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fungování energetických trhů Fungování energetických trhů Co přinesou nová SEK a novely Energetického zákona a zákona o POZE? Palác Žofín, říjen 2013 Palác."— Transkript prezentace:

1 Fungování energetických trhů Fungování energetických trhů Co přinesou nová SEK a novely Energetického zákona a zákona o POZE? Palác Žofín, říjen 2013 Palác Žofín, říjen 2013

2 Lama Energy Group Lama Energy Groupa Teplárna Otrokovice

3 Představení společnosti Teplárna Otrokovice Založena v dubnu 1992 Fondem národního majetku ČR Jediným vlastníkem je od 1/2013 společnost MARRITIMA ENERGY a.s., člen LAMA ENERGY GROUP Základní kapitál ca 371 mil.Kč, tržby v r.2012 ca 1,5 mld.Kč Hlavním předmětem podnikání je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní a obchod s plynem, Dodávka tepla v r. 2012 - 1 834 tis.GJ - průmyslové podniky (74 %), bytová sféra (13 %), nebytové objekty (13 %), - pára – podniky Continental Barum s.r.o., TOMA, a.s. a Fatra, a.s., - horká voda – byty a občanská vybavenost v Otrokovicích, Napajedlích a Zlíně – Malenovicích, celkem cca 9 300 domácností Kombinovaná výroba tepla a elektřiny ca 200 GWh v r.2012 Hlavní palivo hnědé uhlí, spoluspalování biomasy (pelet) Instalovaný tepelný výkon ca 300 MWt, elektrický 57 MWe

4 Představení společnosti Teplárna Otrokovice historie 30. léta 20 století – vybudována elektrárna, která zásobovala elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů v Otrokovicích a sídliště Bahňák a obchodní centrum v Otrokovicích, 60. léta 20 století – narůstající nároky na množství dodávek tepla (pneumatikárna n. p. Rudý říjen) a ekologii – vybudování 2 výtopenských kotlů, v r. 1976 uvedeny do provozu 3 parní kotle, 2 protitlaké turbíny, následná likvidace již zastaralé původní elektrárny, 90. léta 20 století - rozšíření parní sítě do Napajedel, r. 1995 modernizace centrálního zásobování teplem – budování horkovodní sítě (oblast Otrokovic, Zlín-Malenovice), r. 2001 – dohoda se spol. Energetika Malenovice, a.s. – odstavení tamní výtopny a propojení horkovodní sítě s jejich odběrateli ve Zlíně – Malenovicích. Výtopna slouží jako záložní zdroj.

5 Představení skupiny Lama energy group  LAMA ENERGY GROUP (LEG) je dynamicky se rozvíjející kapitálově silná skupina ryze českých firem podnikajících ve středoevropském regionu.  Do skupiny LEG patří kromě LAMA ENERGY, a.s., která se specializuje na obchod se zemním plynem pod značkou LEVNYPLYN.CZ, i LAMA GAS & OIL s.r.o. (původně Česká naftařská společnost s.r.o.), která se zaměřuje na vlastní těžbu ropy a zemního plynu a výstavbu těžební infrastruktury.  Skupina LAMA je v současnosti jediná na českém trhu, která plyn zároveň těží a dodává odběratelům.  Skupina LAMA je i obchodníkem s elektrickou energií pod značkou LEVNYPROUD.CZ

6 Struktura skupiny Lama - hlavní subjekty

7 Historie 2007 začátek obchodování s plynem 2008-2009 konsolidace, zavedení SAP 2010-2012 transformace LAMA ENERGY GROUP 2011 začátek obchodování s elektřinou 2011 vstup na kanadský trh 2013 Akvizice TOT

8 LAMA ENERGY Přední dodavatel zemního plynu a elektrické energie v České republice a na Slovensku Zkušenosti dodávek zemního plynu od začátku na liberalizovaném trhu (Česká republika od roku 2007, Slovensko od roku 2011) Vstup do českého trhu s elektřinou od 1. ledna 2012 (maloobchod) Více než 55 tisíc maloobchodních zákazníků hlavně v ČR Podíl na českém trhu se zemním plynem v roce 2011: 3,8% (308 mil. M3 z 8 075 mil.m3.). Mezinárodní vztahy a kontakty - Mercuria, Vitol, Gunvor, GDF Suez, Alpiq, Axpo, Vemex / Gazprom Burzovní obchodování - přístup k PXE EEX Endex Aktivní spolupráce s Teplárna Otrokovice a.s.

9 Fungování energetických trhů - aktualizace SEK Strategické cíle SEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální přijatelnost nákladů na energie pro domácnosti Rentabilní a stabilní energetický sektor Udržitelnost Zátěž pro životní prostředí Udržitelnost dodávek primárních zdrojů Financování energetického systému Lidské zdroje

10 Základní axiomy při tvorbě ASEK  Zachování potravinové bezpečnosti ČR na úrovni 100 % => limituje biomasu  Další rozvoj FVE bez záborů zemědělské půdy (pouze na střechách a brownfieldech) => limituje FVE  Respektování chráněných území, významných center biodiverzity, míst s vysokým podílem přírodních biotopů a výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů (limituje => VE, VtE, Biomasa).  Důraz na minimalizaci dovozní závislosti ČR v případě energetických surovin => limituje podíl zemního plynu  Omezení těžby na existující dobývací prostory => limituje uhlí  Prioritní zachování systémů CZT, směřování hnědého uhlí primárně do kogenerace a zdrojů s nejvyšší účinností přeměny energie.  Zachování vysoké kvality zásobování energií a plnění parametrů výkonové bilance podle GAF => výkonová bilance Zdroj MPO

11 Základní faktory vývoje energetiky v ČR 1) Strategie EU dekarbonizace ekonomiky a energetiky 2) Vývoj těžby břidlicového plynu ve světě a v EU 3) Vývoj globální spotřeby energie 4) Přístup EU k jádru 5) Dožívání výrobní základy a zásob uhlí a časový tlak 6) Boom masivně podporovaných OZE v ostatních státech 7) Evropská energetická politika vs. Národní strategie Zdroj MPO

12 EU vs. Národní cíle EU vs. Národní cíle Cíle EU: Jednotný trh s energiemi Dekarbonizace energetiky a obnovitelné zdroje Národní cíle:  Bezpečnost  Konkurenceschopnost

13 Další vlivy na energetické trhy Německo  „EEX- cenotvorné místo“  Cena baseload 2014 37E/MWh (14.10.2013 EEX)  Široká podpora OZE, odklon od jádra,  Jedna z nejvyšších cen pro konečné zákazníky – výjimky pro průmysl  Energeticky náročný průmysl se chystá přemístit výrobu  Vysoké náklady na budování přenosových linek (sever, jih)  Nejasný postoj k CO2 – „ bude řešeno až po volbách“  Postupné uzavírání zdrojů s vysokými variabilními náklady (plyn, uhlí)  Tlak na zavedení kapacitní platby  Výkyvy ve výrobě zatěžují přenosové sítě sousedních států (Polsko, ČR)

14 Další vlivy na energetický trh  Stav globální ekonomiky  Měnové války  Břidlicový plyn  Převis nabídky na uhelném trhu Náklady větrné (6m/s), nové plynové (46% účinnost), nové uhelné (46% účinnost) a staré uhelné elektrárny (35% účinnost) (zdroj ČEZ) Kapitál Palivo CO2 EEX power Cal 2014 EUR/MWh

15 Nová regulace – REMIT, EMIR, MIFID …  Nejasné definice  Neustálý posun v termínech  Rozsáhlé reportovací povinnosti => Zvýšení nákladů : IT, administrativní náročnost, financování zajištění, zvýšené nároky na Risk management EMIR - další regulátor – ČNB - dodatečné náklady na financování zajištění obchodů (clearing, kolaterál management) - povinnost zavedení technik zmírňující rizika - rozsáhlé reportovací povinnosti, riziko úniků obchodních informací z registru obchodních údajů

16 Evropská energetika Přes snahu o jednotný evropský trh se díky různé skladbě výrobních portfolií a různému přístupu k podpoře OZE můžeme pozorovat spíše rozšiřování spreadů mezi jednotlivými trhy (např. 5 Euro mezi Německem a Francií na produktu Base 2014) Přes snahu o dekarbonizaci elektroenergetiky se trh s CO2 hroutí, což vede k uzavírání plynových elektráren a společně s klesající cenou uhlí k nárůstu výroby ve starých uhelných elektrárnách. (vyšší emise CO2) Přes snahu udržet konkurenceschopnost, cena pro zákazníky roste i přes pokles velkoobchodní ceny Transparentnost – zavádění regulací (REMIT, EMIR, MIFID) a zároveň dotované zdroje, které nejsou závislé na dosažené prodejní ceně (dotace) Bezpečnost – potřeba vysokých investic jak přenosové části tak na výrobní – opět s využitím nějaké formy dotace.

17 Česká energetika ASEK Podpora jádra – dostavba JE Temelín (dotace) Odpis nové plynové elektrárny Počerady Vysoké náklady na OZE – zastropování plateb u zákazníků s dorovnáním ze státního rozpočtu Vysoký podíl výroby elektřiny z hnědého uhlí – chybějící trh s hnědým uhlím, limity ? Jedna z nejnižších cen silové elektřiny v EU

18 Fungování energetických trhů v EU a ČR Fungují trhy? Přinese nová ASEK změnu? Vidíme světlo na konci tunelu? Děkuji za pozornost Petr Jeník Teplárna Otrokovice a.s. www.tot.cz


Stáhnout ppt "Fungování energetických trhů Fungování energetických trhů Co přinesou nová SEK a novely Energetického zákona a zákona o POZE? Palác Žofín, říjen 2013 Palác."

Podobné prezentace


Reklamy Google