Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čas na Zemi Puzzle slouží k vytištění a vystřižení. Soubor obsahuje: 15 karet s popisem pohybu kontinentů a zemských desek v závislosti na čase 3 karty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čas na Zemi Puzzle slouží k vytištění a vystřižení. Soubor obsahuje: 15 karet s popisem pohybu kontinentů a zemských desek v závislosti na čase 3 karty."— Transkript prezentace:

1 Čas na Zemi Puzzle slouží k vytištění a vystřižení. Soubor obsahuje: 15 karet s popisem pohybu kontinentů a zemských desek v závislosti na čase 3 karty s vyobrazením pohybu kontinentů vysvětlivky zkratek používaných v mapkách Ve zmenšené podobě je souprava určena pro manipulaci žákovi. Sestavování a zapojování všech částí umožní žákům utvořit si ucelenou představu o vzniku dnešní podoby kontinentů v časových souvislostech. K soupravě lze dále zapojit části Vesmír a Pravěká zvířata. Zalaminováním jednotlivých dílů lze produkt využívat opakovaně. Výsledná, seskládaná podoba puzzle učí žáky tvorbě pojmových map. Vyučující může s pomůckou dále pracovat: jednoduchou úpravou může odstranit lepopočty a žáci sami podle popisu doplní dobu, ve které děj proběhl. v textu jednotlivých popisů lze vymazat některá slova a žáci chybějící pojmy sami vyhledávají zcela prázné dílky mohou žáci využít a samostatně vyhledat a doplnit dalšími obrázky a poznatky karty s mapami lze zvětšit, vytisknou a rozstříhat na skládačku

2 1 300 Začíná se formovat superkontinent Rodinie. Vznikl srážkou tří až čtyř kontinentů. Srážkou způsobené grenvillské vrásnění dalo vzniknout horstvům Severní Ameriky a západní Evropy. Rodinie je nejstarším superkontinentem, na jehož existenci se vědci shodnou. Představy o starších pohybech kontinentů jsou značně mlhavé. Rodinie existovala asi půl miliardy let a její existence se kryje s geologickým obdobím neoproterozoikum (mladší starohory. V neoproterozoiku bylo na Zemi chladné podnebí a předpokládá se, že Rodinie za to byla zodpovědná.

3 750 Rodinie se rozpadá na 8 menších kontinentů. Jádrem Rodinie byla Laurentie (zhruba dnešní Severní Amerika), která tehdy ležela na rovníku a položená na pravý bok Na severu se oddělila budoucí východní Gondwana Na východě se oddělily dva samostatné kontinenty, Baltika a Sibiř. Poblíž jižního pólu se ocitla budoucí západní Gondwana. Západně od ní tvořila samostatný mikrokontinent Patagonie. Na západě se oddělil blok dnešní východní Brazílie, severní a střední Afrika, Španělsko a Turecko. O něco severněji ležel mikrokontinent Západní Arábie.

4 650 Západní Gondwana, Laurentie, Baltika a Sibiř se spojily v oblasti jižního pólu a vytvořily Protolaurasii. Její protiváhou byla Protogondwana (budoucí východní Gondwana), která ležela z větší části na severní polokouli, ne však na pólu. Protogondwana se při pohybu k jihu srazila se Západní Arábií, Kongem a Patagonií.

5 600 Pokračující pohyb Protogondwany k jihu dospěl ke srážce s Protolaurasií v oblasti západní Gondwany. Spojila se tak většina území budoucí Afriky a Jižní Ameriky. Nový superkontinent, zahrnující téměř veškerou souš na Zemi, se jmenoval Pannotie a měl krátkodobé trvání. Srážka byla spíše oťukávací, jednotlivé desky si zachovaly svůj pohyb a Pannotie se brzy zase rozpadla.

6 550 Pannotia se rozpadla na Laurentii, Baltiku, Sibiř a Gondwanu. Gondwana byla zdaleka největší, zahrnovala dnešní Afriku, Jižní Ameriku, Antarktidu, Austrálii a Asii s výjimkou Sibiře. Laurentie, Sibiř i Baltika se zatím nacházely na jižní polokouli, ale mířily k severu. Oceán mezi Laurentií a Baltikou se nazývá Iapetus. Mezi Baltikou a Sibiří vznikl Chantyjský oceán.

7 450 V raném ordoviku se od Gondwany oddělila Avalonie a vydala se na sever. Laurentie a Sibiř už tou dobou překračovaly rovník, Baltika ležela jižněji. Východně od Sibiře se objevil Bajkalský blok a Kazachstánie. V pozdním ordoviku se Avalonie srazila s Baltikou.

8 420 V siluru se od Gondwany utrhla jižní Evropa a vydala se směrem k Baltice. Z Chantyjského oceánu je řetězem sibiřských ostrovů ukrojen Uralský oceán. Severočínská a Jihočínská deska se utrhly od východní Gondwany a vydaly se na severozápad k Sibiři. 415 V devonu se Baltika srazila s Laurentií, vznikla Euramerika. Mezi Euramerikou a Gondwanou zůstal Rheický oceán. Sibiř se je blízko Eurameriky, oddělená Chantyjským oceánem. Euramerika leží na rovníku, Sibiř na sever od ní. Obrovské rozlohy Gondwany sahají od jižního pólu až k rovníku. Celá Gondwana se posouvá k severozápadu a míří k Euramerice.

9 390–310 Pozdní devon a karbon. Srážka Gondwany s Euramerikou Dnešní východní pobřeží Severní Ameriky bylo tenkrát na jihu, kde se setkalo s Floridou a severozápadem Afriky. Jihoevropská deska se potkala s bývalou Baltikou. Euramerika s Gondwanou jsou základem nového superkontinentu Pangey. Nejdříve se v raném karbonu Afrika dotkla Eurameriky. Jižní Amerika se posouvala k severu. Gondwana se otáčela, takže zatímco její západní část postupovala k severu a střetávala se s Euramerikou, východní část mířila k jižnímu pólu.Střet Kazachstánie se Sibiří.

10 280 V permu se Sibiř střetla s Pangeou v oblasti Baltiky, vznikl Ural. Pangea nyní měla tvar obrovského písmene V. Jejím nejsevernějším výběžkem byla Sibiř, africké jádro leželo celé na jižní polokouli, jihovýchodní výběžek sahal od jižního pólu k obratníku Kozoroha. Mezi oběma výběžky ležel oceán Tethys. V raném permu se také od Gondwany odtrhlo Turecko, Írán, Afghánistán a Tibet) a vydaly se přes Tethys k severu.

11 220 Trias. Celá Pangea se posouvá k severu. Nejsevernější výběžky Sibiře jsou první pevninou sahající až k severnímu pólu. Naopak na jižní pól možná nyní nedosahuje, i když k němu má blízko. Na severní polokouli se východně od Pangey formuje budoucí jihovýchodní Asie.

12 200 Jura. Pangea se začíná rozpadat na Laurasii a Gondwanu. Zlomová trhlina se táhne od Tichého oceánu na západě k oceánu Tethys na východě, mezi Laurentií na severu a Jižní Amerikou a Afrikou na jihu. Vznikl Atlantský oceán- jeho severní část. Některé okrajové části, které před vznikem Pangey patřily ke Gondwaně, nyní zůstávají v Laurasii. Cimmerská deska narazila Laurasie a vznikly hory v dnešní Střední Asie. Na vrásnění navázalo himálajské vrásnění.

13 150 V rané křídě se dále zvětšuje severní Atlantik, protože se rozpadá Laurasie. Severní Amerika (Laurentie) se otáčí proti směru hodinových ručiček a vzdaluje od Eurasie. Eurasie se točí po směru hodinových ručiček a zmenšuje oceán Tethys mezi ní a Gondwanou. 140–100 Střední křída. Gondwana se rozpadá na Atlantiku (Jižní Amerika, Afrika, Arábie, Madagaskar, Indie) a Antarktidu (včetně Austrálie).

14 100 Atlantika se dělí na Jižní Ameriku a Afriku s Arábií. Vzniká jižní Atlantik: otevřel se na jihu, potom i na severu. Od Afriky se odděluje Arábie a Indie s Madagaskarem, které se samostatně vydají přes Tethys vstříc Asii. Vzniká Indický oceán. 90 Pozdní křída. Madagaskar se oddělil od Indie a zůstal poblíž Afriky. Indie pokračovala rychlostí 15 cm za rok k Eurasii, čímž rušila oceán Tethys a otvírala Indický oceán. Nový Zéland a Nová Kaledonie se utrhly od Austrálie, vydaly se k východu a vytvořily Korálové a Tasmanovo moře.

15 60–55 Kenozoikum. Severní Amerika a Grónsko se definitivně oddělily od Eurasie, vzniklo Norské moře. Zlomová linie je dodnes viditelná na dnešním Islandu. Atlantský a Indický oceán se dále zvětšují. Oceán Tethys postupně mizí. Austrálie se odtrhla od Antarktidy a vydala se rychle k severu, podobně jako dříve Indie. Začala srážka Indie s jihovýchodní Asií. Austrálie i Indie nyní postupují 5-6 cm k severovýchodu ročně. Antarktida se nachází u jižního pólu po celou dobu od vzniku Pangey (před 280 milióny let).

16 35 Indie se začala srážet s Asií, oceán Tethys zmizel. Začalo himálajské vrásnění. Africká deska změnila směr z východního na severovýchodní směrem k Evropě. V těchto místech způsobí kolize alpinské vrásnění, paralelní k himá- lajskému. Vzniká Atlas, Pyreneje, Alpy, Apeniny, Karpaty. Vzniká nový superkontinent Eurafrasie, současně pokračuje rozpad Pangey (Africký zlom, při němž se od Afriky odděluje její východní část a Arábie). Jižní Amerika jede na sever a vzdaluje se od Antarktidy. Tím poprvé cirkulují oceány kolem Antarktidy, což způsobuje její ochlazování a tvorbu ledovců. Otvírá se Kalifornský záliv a Japonské moře.

17 Af - - Africa Ar - - Arabia Au - - Australia Av - - Avalonia, consisting of parts of the British Isles (en), Newfoundland (nf), Nova Scotia (ns) and Maine (me). Ba - - Baltica. Core of ancestral Europe. Bk - - Baikal Block Br - - Brooks Range Co - - Cordilleran Accreted Terranes Ea - - East Antarctica Eg - - East Gondwanaland En - - England En - - Eurasia Fl - - Florida and SE USA Fr - - France Gon - - Gondwanaland Gr - - Greenland In - - India Ir - - Iran It - - Italy, including numerous small plates that now make up the Balkans. Ko - - Kolyma Block, present northeastern Siberia Lau - - Laurasia La - - Laurentia. Core of ancestral North America. Ma - - Madagascar. Mostly not labelled. Nc - - North China Nt - - Northern Terranes. Mostly not labelled. Nz - - New Zealand Sa - - South America Sb - - Siberian Craton Sb - - Spitzbergen. Attached fo Laurentia. Sc - - Scotland. Attached fo Laurentia. Sc - - South China Se - - Southeast Asia Sp - - Spain St - - Southern Terranes. Mostly not labelled. Tu - - Turkey Wa - - West Antarctica Wg - - West Gondwanaland Na - - North America Xi - - Xinjiang From the Cambrian to Pangaea Mz - - Mozambique Belt: eastern and southern Africa Ni - - Niger Block: eastern Brazil plus north-central Africa. Rp - - Rio De La Plata Craton: northern Argentina. Waf - - West African Craton Wg - - West Gondwanaland VYSVĚTLENÍ ZKRATEK

18

19

20


Stáhnout ppt "Čas na Zemi Puzzle slouží k vytištění a vystřižení. Soubor obsahuje: 15 karet s popisem pohybu kontinentů a zemských desek v závislosti na čase 3 karty."

Podobné prezentace


Reklamy Google