Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítejte na dnešním webináři pro učitele KA 05 – Moderní způsoby výuky UPOZORNĚNÍ: v tomto prostředí LYNC – v levém dolním rohu - je k dispozici tlačítko,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítejte na dnešním webináři pro učitele KA 05 – Moderní způsoby výuky UPOZORNĚNÍ: v tomto prostředí LYNC – v levém dolním rohu - je k dispozici tlačítko,"— Transkript prezentace:

1 Vítejte na dnešním webináři pro učitele KA 05 – Moderní způsoby výuky UPOZORNĚNÍ: v tomto prostředí LYNC – v levém dolním rohu - je k dispozici tlačítko, kterým máme možnost deaktivovat příjem zvuků ze strany posluchače - je důležité toto tlačítko použít, aby nedocházelo ke hluku, který přerušuje samotné povídání lektora! Pokud spouštíte prostředí webináře LYNC na počítači, který nemá zabudovaný mikrofon, je nutné využívat externě připojených sluchátek s mikrofonem. V opačném případě může nastat problém se zvukem. Dále se osvědčilo využít pro spouštění webináře prohlížeč MS Internet Explorer. Těm, kteří již mají k dispozici pro vzdělávání tablety, doporučujeme využívat je během online školení.

2 Moderní způsoby výuky Ing. Anna Cidlinová Ing. Jaroslav Dvořák Technická podpora: Milan Zbořil tel.: 724 030 008 Milan_Zboril@comfor.cz Milan_Zboril@comfor.cz

3 Moderní způsoby výuky 1.Úvod, intergrace digitálních technologií 2.Dva způsoby využití ICT 3.Výhody a nevýhody použití ICT 4.Co by měl umět každý pedagog 5.Nové trendy výuky 6.Bezpečnost a etika využívání ICT

4 Úvod Digitální technologie ve výuce jsou žádoucí Žáci by měli dosáhnout alespoň běžné uživatelské úrovně při používání digitálních technologií Současná rozdílná úroveň IT gramotnosti vytváří zábrany v komunikaci

5 Úvod Vzdělávání má dva cíle:  Žák získá znalosti  Žák získá dovednosti Integrace digitálních techn. do výuky:  Rozvoj dovedností  Vlastní řízení své výuky

6 Úvod Rozvoj zvláštních dovedností  Obsluha zařízení Co kde a jak mačkat?  Pohyb v digitálním prostředí Jak se chovat při obsluze IT?

7 Úvod Rozvoj ostatních dovedností: samostatnost kritické myšlení tvořivost komunikace spolupráce vlastní aktivita

8 Úvod Vlastní řízení výuky Žák si sám organizuje postupy výuky Žák si dokáže nalézt více informací k problému, který řeší Individuální přístup k různým informačním zdrojům vede k efektivnější výuce

9 Úvod Moderních způsobů výuky je celá řada Používání digitálních technologií je pouze jedním z mnoha prostředků, jak u žáků rozvíjet dovednosti a znalosti.

10 Co si představit pod pojmem ICT ve školách? Práci s technikou (tablety, počítače, interaktivní tabule a další) Elektronickou komunikaci Výuku pomocí výukových aplikací, online kurzy, virtuální školy a podobně

11 Dva způsoby použití ICT Žák přijímá hotové poznatky Centrem výuky je „učitel“ Žák sám poznává, poznání vede k cíli jeho práce Centrem výuky je „žák“ X

12 Dva způsoby využití ICT Žák získává hotové poznatky Prostřednictvím webinářů Prostřednictvím učebnic v digitální formě Prostřednictvím dalších „hotových“ informací (wikipedia.org) a podobně

13 Dva způsoby využití ICT Žák sám poznává při vytváření vlastního díla, řešení problému Odpadá výkladová část výuky Žákům je zadán úkol který samostatně nebo ve skupinách řeší Žáci si chybějící informace naleznou sami Umožňuje individualizaci výuky, rozvoj komunikačních schopností a také soutěživost mezi žáky či skupinami

14 Současný trend používání ICT ve výuce se mění výuka frontální např. výuka konstruktivistická se mění žák pasivně přijímá informace žák aktivně tvoří

15 Skončí kamenné školy? Výhody výuky s pomocí ICT Výhody pro žáky Žák se může učit z domova Žák bude připraven na budoucí navazující virtuální studium (běžné dnes např. v USA nebo v Indii) Zvyšování některých kompetencí žáků (čtenářská gramotnost, matematika, abstraktní myšlení aj.) Snížení nákladů na učebnice, v krajním případě i dopravu do škol apod. Práce se zahraničními materiály

16 Výhody výuky s pomocí ICT Výhoda pro vyučující: Možnost komunikace s žáky mimo dobu studia Možnost lepšího rozložení pracovní doby Možnost individuálního přístupu k mnoha žákům Možnost zkoušet pomocí online testů

17 Od jakého věku je vhodné zařadit ICT do výuky? Online kurzy, virtuální školy X Waldorfské školy a podobně (navštěvují je i děti předních pracovníků známých ICT společností) Např. facebook je přístupný až od 13 let Při větším zapojení ICT do škol je třeba více rozvíjet motoriku dětí a provádět kooperační a socializační aktivity

18 Nevýhody využití ICT ve výuce Žákovo úskalí šíře možností aktivit má vliv na zkrácení pozornosti žáků – jsou rozptylováni – láká je internet při velmi zábavných aktivitách je náročné třídu uklidnit namáhání očí – nehledejte aplikaci, která učí za Vás i zde se může dostavit snížený zájem žáků – příliš náročné/ nudné úkoly, nedokonalé zvládnutí techniky problematické je psaní textu na tabletech

19 Nevýhody využití ICT ve výuce Nároky na učitele nejen obyčejné přijmutí technologie, ale platí zde inovační proces učitele tablet je vhodné zařadit, když je přínosem oproti běžné výuce vhodné je střídat činnosti, aby žáci udrželi pozornost stanovit jasná pravidla, za kterých je možné např. tablety používat problematika autorských práv časová a odborná náročnost na přípravu

20 Co by měl umět každý pedagog Obor, který vyučuje Vyučovat Ovládat technické prostředky pro výuku Vzhledem k vývoji technických prostředků je nutné se neustále vzdělávat

21 Znaky digitálně zdatného učitele Vaši studenti čtou váš blog. Vaše skutečné vzdělávání probíhá online. Budujete si své osobní vzdělávací prostředí.

22 Převrácená třída Učení na doma, úkoly ve škole Některé aplikace mohou částečně zastoupit učitele i v domácí přípravě

23 Aplikace iTřída Aplikace iTřída na DUMy.cz umožňuje: Zadávat úkoly na doma i do hodiny Sdílet materiály a podklady pro výuku Zadávat testy Opravovat a vyhodnocovat testy a úkoly Využívat učební materiály

24 Využívání her Speciální výukové hry mohou užitečně oživit výuku Příklady: Evropa2045, strategická výuková hra http://www.evropa2045.cz/ Draw a Stickman http://epic.drawastickman.com/

25 Jak využít internet? Při psaní slohovek? –Např.: http://storybird.com/create/ Generuje obrázky, které žáky mohou inspirovat Pří výuce jazyků nebo ZSV? –Nelezení článku, překlad článku, předání aktualit ostatním... http://www.nytimes.com/

26 Využití aplikací Vzdělávací aplikace umožní nahradit některé tradiční výukové postupy v celé řadě předmětů Zeměpis: Umožňují se obrazem dostat na libovolná místa Angličtina: Gramatické testy, poslechy Fyzika: Modely motorů apod.

27 Nové trendy a formy výuky Aktivní je žák ICT jsou pouze nástrojem Pro inovaci ve vzdělávání je nutná změna metod výuky

28 Kompetence 21. století kreativita sdílení tvoření kritické myšlení ICT dovednosti objevování spolupráce řešení problémů… Dnešní žáky učíme budoucnost Potřebujeme lidi vynalézavé, aktivní, kreativní, schopné řešit problémy. Přístup pedagogů se neustále přizpůsobuje trendům Mobilní dotyková zařízení Změna způsobu vzdělávání 1.Změní se výuka použitím mobilních dotykových zařízení? 2.Změní se výuka a učení použitím internet či aplikací? 3.Zkusme si vymodelovat výukovou hodinu splňující oba parametry. Aplikace

29 Konstruktivní vzdělávání Počítače nebo tablety jsou vybaveny –sensory (akcelerometr, gyroskop, světelné čidlo, proximity senzor, digitální kompas, teploměr, GPS,...) –fotoaparát –kameru –mikrofon, reproduktor (y) –přístup na Internet

30 Konstruktivní vzdělávání Senzory lze využívat zejména při vyučování přírodních věd Zároveň lze vytvářet a upravovat různé záznamy a vystoupení Výsledky práce lze prezentovat sdílením mezi zařízeními nebo pomocí interaktivní tabule, prezentace... Žáci získávají zpětnou vazbu nejen od pedagoga, ale i od žáků

31 Bezpečnost a etika využívání ICT Zásady pro žáky Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

32 Bezpečnost a etika využívání ICT Sdílení výsledků Výsledky testů či všeho ostatního, co žáci vytvoří a jsou sdíleny s ostatními uživateli lze snadno kopírovat a šířit Není vhodné šířit známky a hodnocení žáků bez jejich souhlasu

33 Bezpečnost a etika využívání ICT Materiály, které vytvoří žáci jsou jejich autorským dílem, jehož další použití je možné pouze s jejich souhlasem Je třeba brát ohled na možné budoucí zneužití Existují různé formy kyberšikany

34 Nevhodné způsoby výuky s ICT Zadání úkolu bez dalšího vedení výuky Videa s postupy bez zpětné odezvy Náhrada pedagoga aplikacemi apod.

35 Příklady aplikací pro výuku Classroom B – 3D modely

36 Corint Micro Engines Augmented

37 Zeměpisná hra Geomaster PlusGeomaster Plus

38 Psaní všema deseti Typing Fingers

39 Divy světa: Wonders of the World

40 Měřič hluku Decibel Meter

41 Algebra Touch

42 Geogebra

43 Back in Time Jedna z největších aplikací Umožňuje se podívat na vývoj vesmíru i lidské společnosti

44

45 Přednášky TED http://www.ted.com/speakers Možnost stledovat on-line Některé vhodné pro učitele Často i české titulky http://www.ceskaskola.cz/2014/12/karel- klatovsky-10-tedovych-prednasek.htmlhttp://www.ceskaskola.cz/2014/12/karel- klatovsky-10-tedovych-prednasek.html Některé vhodné i pro studenty

46

47 Děkuji za pozornost Články o využívání ICT při výuce http://www.itveskole.cz/category/ict-a-vse-kolem/ Česká uložiště pro výukové materiály dumy.cz, rvp.cz, domino.cz Kontakt pro případné dotazy: Jaroslavdvorak.rybar@centrum.cz Loučí se s Vámi Jaroslav Dvořák a Anna Cidlinová


Stáhnout ppt "Vítejte na dnešním webináři pro učitele KA 05 – Moderní způsoby výuky UPOZORNĚNÍ: v tomto prostředí LYNC – v levém dolním rohu - je k dispozici tlačítko,"

Podobné prezentace


Reklamy Google