Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace pro zájemce o výjezd Erasmus+ MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. Mgr. Marika Bendová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace pro zájemce o výjezd Erasmus+ MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. Mgr. Marika Bendová."— Transkript prezentace:

1 Informace pro zájemce o výjezd Erasmus+ MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. Mgr. Marika Bendová

2 Typy stáží 1)studijní pobyt (min. 90 dní) – Informace: http://www.cuni.cz/UK-6709.htmlhttp://www.cuni.cz/UK-6709.html – Nabízené pobyty: http://lf3.cuni.cz/3LF-535.htmlhttp://lf3.cuni.cz/3LF-535.html 2)praktická stáž (min. 60 dní) – Informace: http://www.cuni.cz/UK-6710.htmlhttp://www.cuni.cz/UK-6710.html – Nabízené pobyty: http://lf3.cuni.cz/3LF-536.htmlhttp://lf3.cuni.cz/3LF-536.html

3 Podmínky výjezdu Uzavřený 1. ročník studia Status studenta (řádné zapsání ke studiu během celé doby pobytu, během pobytu nelze ukončit studium na domovské univerzitě) Pobyt lze realizovat v zemi zapojené do programu Erasmus+* kromě ČR a země trvalého pobytu studenta Minimální délka pobytu 60 dní (praktické stáže) resp. 90 dní (studijní pobyty) Úspěch na výběrovém řízení pořádaném fakultou * země EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Turecko

4 Harmonogram 2016/2017 14. dubna 2016 14:00 učebna 327 – schůzka studentů vybraných na VŘ na STUDIJNÍ POBYTY se zástupkyní Evr. kanceláře RUK 18. dubna 2016 14:00 – VŘ na PRAKTICKÉ STÁŽE => výjezd cca od června 2016* do 30. září 2017 11. dubna uzávěrka podávání přihlášek V případě zbývajících finančních prostředků: listopad/prosinec 2016 – VŘ na PRAKTICKÉ STÁŽE => výjezd cca od ledna 2017* do 30. září 2017 *Výjezd lze realizovat po zařízení administrativních kroků.

5 Výběrové řízení Praktické stáže: 18. dubna 2016, příp. i listopad/prosinec 2016 K odevzdání: 1)přihláška k VŘ vč. přílohy – potvrzení o studijním průměru (vydává Mgr. Vlasáková 6. a 11. dubna) 2)motivační dopis (v ČJ) 3)stručný životopis, certifikát o jazykové zkoušce, potvrzení o mimořádných aktivitách, reference… (máte-li) Uzávěrka přijímání přihlášek: 11. dubna 15:00

6 Členové Zahraniční komise Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc. Prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. Doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc. MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. Mgr. Marika Bendová MUC Mariya Sukhanenko MUC Martina Nemčoková náhradníci: MUC Andrea Zichová, MUC Miroslav Kyselica

7 Kritéria hodnocení Studijní průměr (ke dni ukončení posledního uzavřeného ročníku vč. neúspěšných pokusů) přepočítaný koeficientem dle posledního uzavřeného ročníku: 2. ročník: 1 3. ročník: 0,95 4. ročník: 0,90 5. ročník: 0,85 Dle tohoto vzorce se sestaví předběžné pořadí studentů. Během VŘ členové komise zohlední všechny odevzdané dokumenty a posoudí zájem, projev a mimořádné aktivity studenta.

8 Výsledky VŘ O výsledcích VŘ budou studenti informováni individuálně (e-mailem) do 2 dnů od VŘ. Do 1 týdne od VŘ stvrdí student svým podpisem souhlas s vybranou stáží.

9 Postup (ve zkratce) Podání přihlášky k VŘ (+ motivační dopis, jazykové certifikáty, doklady o mimořádných aktivitách…) Založení přihlášky vč. Learning agreementu https://is.cuni.cz/webapps/ https://is.cuni.cz/webapps/ Absolvování VŘ Odeslání přihlášky do zahraničí Akceptace ze strany zahraniční instituce Vydání rozhodnutí děkana o přiznání stipendia Podpis účastnické smlouvy na RUK

10 Postup pro zajištění nové smlouvy Předběžný souhlas instituce s Vaším přijetím (u univerzitních pracovišť kontaktujte nejprve tamního koordinátora Erasmus+) Vyžádání smlouvy v kanceláři Erasmus+ na 3. LF 1)Zcela nová partnerská instituce => Inter- institutional agreement a)univerzitní (tj. přímo univerzita) b)neuniverzitní (tj. samostatná nemocnice nebo fakultní nemocnice podepisující smlouvu bez zapojení fakulty) 2)Instituce, s níž máme platnou smlouvu na jiný typ stáže => Addendum -mění původní IIA -stejné znění pro univerzitní i neuniverzitní pracoviště

11 Vyplnění IIA/Addenda – nelze odeslat vybrané instituci nevyplněné!!! Odeslání IIA/Addenda vybrané instituci, zajištění podpisu, zaslání Mgr. Bendové Evidence nové smlouvy na RUK, zveřejnění => založení přihlášky Nelze zaměnit IIA univerzitní a neuniverzitní, ani IIA a Addendum IIA/Addendum musí být zcela vyplněné (vč. registration number-IČ a VAT number-DIČ u neuniverzitních pracovišť) Bez smlouvy (stávající či nové) nelze mobilitu v rámci Erasmus+ uskutečnit.

12 Přihláška Smlouvy budou zveřejněny pravděpodobně začátkem března 2016 na http://is.cuni.cz/webapps http://is.cuni.cz/webapps Student zakládá přihlášku na 3 preferované univerzity, příp. i na více Seznam nabízených pobytů: http://lf3.cuni.cz/3LF-534.html http://lf3.cuni.cz/3LF-534.html Pokud přijímající instituce požaduje rovněž založení přihlášky na jejich webových stránkách, student tak učiní. Ze strany RUK je však požadována přihláška z IS.

13 Přihláška – studijní pobyty Preferovaná délka pobytu: 1 semestr Vyplnění studijního protokolu: -předměty, které byste studovali na UK + ekvivalenty, na které budete docházet v zahraničí (originální názvy v AJ) Zajištění podpisů garantů českých předmětů

14

15 Přihláška – praktické stáže Preferovaná délka pobytu: 2 měsíce Vyplnění plánu praxe Projednání praxe s českým garantem praxe (budete-li si nechávat praxi uznávat)

16 Přihláška Jsou-li všechna políčka (smysluplně) vyplněna, může koordinátor přihlášku schválit Následně student přihlášku finálně potvrzuje zelenou šipkou vlevo nahoře Koordinátor přihlášku tiskne a pan proděkan podepisuje Student si přihlášku vyzvedává a odesílá na zahraniční instituci (stačí scan) – kopii si ponechá

17 Založení účtu u Komerční banky S přihláškou podepsanou 3. LF se student objednává do KB ( viz http://www.cuni.cz/UK- 6709.html#28 ) – nelze řešit na poslední chvíli (delší objednací lhůty)http://www.cuni.cz/UK- 6709.html#28 Číslo účtu si student doplní do aplikace Pokud má student jiný EUROVÝ účet, domluví se s anna.brotankova@ruk.cuni.cz na možnosti účet použítanna.brotankova@ruk.cuni.cz

18 Akceptace Student čeká na odeslání akceptací (tj. podepsaná přihláška + akceptační dopis) ze zahraniční univerzity Akceptace zasílá/přinese koordinátorovi, který připraví rozhodnutí děkana o přiznání stipendia k podpisu panu proděkanovi Student si RD vyzvedává a čeká na pozvání na RUK k podpisu účastnické dohody (je nutné mít zadané č.ú. v aplikaci)

19 Účastnická dohoda Student se dle instrukcí dostaví na RUK a s sebou má: – přihláška podepsaná 3. LF i zahr. univerzitou – akceptační dopis – studijní protokol (POUZE STUDIJNÍ POBYTY) – rozhodnutí děkana V případě nemožnosti se dostavit je možné někoho zplnomocnit pro zastupování ve věcech Erasmus+.

20 Povinnosti před odjezdem nahlásit se na studijním odd., zapsat se do dalšího ročníku vyplnit online jazykový test – zasílá RUK garanti předmětů, jejichž ekvivalenty splněné v zahraničí si budete nechávat uznávat, musí být informováni o Vašem úmyslu plnit předměty v zahraničí pokud během pobytu změníte studijní plán (vyřazení předmětu, přidání předmětu), upravte studijní plán v aplikaci a informujte koordinátorku na 3. LF

21 Povinnosti po návratu Nahlásit se na studijním odd. 3. LF Na RUK odevzdat: – Transcript of Records – Confirmation of Study Period – Závěrečná zpráva – odkaz zasílá RUK + vyplnit online jazykový test – zasílá RUK V případě zkrácení pobytu je student povinen vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia. Uznání splněných předmětů je v režii garantů předmětů. Studenti mají možnost vyjet přes Erasmus+ opakovaně.

22 Zrušení pobytu Pokud jste se rozhodli nevyjet, informujte prosím koordinátorku z vysílající i přijímající instituce Prodloužení pobytu Na základě žádosti studenta po posouzení proděkanem pro zahr. vztahy Viz http://www.cuni.cz/UK-6709.html#16http://www.cuni.cz/UK-6709.html#16 Podmínky: souhlas vysílající i přijímající instituce zbývající finanční prostředky NEBO Zero-grant pobyt musí přímo navazovat na původní délka celkového pobytu nesmí přesáhnout 12 měsíců

23 Pro vyjíždějící mimo program Erasmus+/bez stipendia Erasmus+ Studenti, kteří vyjíždějící do zahraničí bez stipendia Erasmus+, mají možnost žádat o příspěvek Fond mobility UK: http://www.lf3.cuni.cz/3LF-689.htmlhttp://www.lf3.cuni.cz/3LF-689.html Referát pro zahraniční styky pí Růžena Dvořáková ruzena.dvorakova@lf3.cuni.cz 267 10 2180

24 Erasmus+ kancelář MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. tel. +420 267 102 336 jana.danova@lf3.cuni.cz místnost 336, 3. patro jana.danova@lf3.cuni.cz Mgr. Marika Bendová tel. +420 267 102 201 marika.bendova@lf3.cuni.cz místnost 205, 2. patro Úřední hodiny Po 9.00-11.30; 13.30-15.00 Út 9.00-11.30 St 9.00-11.30; 13.30-16.00 Čt 9.00-11.30; 13.00-15.00 marika.bendova@lf3.cuni.cz


Stáhnout ppt "Informace pro zájemce o výjezd Erasmus+ MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. Mgr. Marika Bendová."

Podobné prezentace


Reklamy Google