Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální inovační strategie REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální inovační strategie REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE."— Transkript prezentace:

1 Regionální inovační strategie REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

2 Regionální inovační strategie 1.Proč potřebujeme RIS 2.RIS / S3 jako ex-ante kondicionalita 3.Stručné vyhodnocení RIS 2009 – 13 4.Hospodářské domény RIS JMK 5.Mise, Vize, Cíle, Projektové záměry Agenda 2

3 Regionální inovační strategie 1.Proč potřebujeme RIS 2.RIS / S3 jako ex-ante kondicionalita 3.Stručné vyhodnocení RIS 2009 – 13 4.Hospodářské domény RIS JMK 5.Mise, Vize, Cíle, Projektové záměry Agenda 3

4 Regionální inovační strategie Jak si stojíme v rámci EU? 4

5 Regionální inovační strategie Jak si stojíme v rámci EU? 5

6 Regionální inovační strategie Jak si stojíme v rámci EU? 6

7 Regionální inovační strategie 1.Proč potřebujeme RIS 2.RIS / S3 jako ex-ante kondicionalita 3.Stručné vyhodnocení RIS 2009 – 13 4.Hospodářské domény RIS JMK 5.Mise, Vize, Cíle, Projektové záměry Agenda Regionální inovační strategie7

8 RIS / S3 je nutnou předběžnou podmínkou pro čerpání ESIF a komunitárních programů EU (Horizont 2020) V ČR národní RIS/S3 + 14 krajských příloh (RIS JMK = krajská příloha za JMK) Národní gestor - MŠMT V každém kraji RIS/S3 manažer (VŘ proběhlo v dubnu 2013) Národní S3 + krajské přílohy budou projednány Vládou ČR v září 2014 Relevance zejména pro OP VVV, OPPIK, IROP a H2020 RIS/S3 jako ex-ante kondicionalita

9 Regionální inovační strategie 1.Proč potřebujeme RIS 2.RIS / S3 jako ex-ante kondicionalita 3.Stručné vyhodnocení RIS 2009 – 13 4.Hospodářské domény RIS JMK 5.Mise, Vize, Cíle, Projektové záměry Agenda Regionální inovační strategie9

10 Vybrané dosavadní výstupy RIS JMK

11 Regionální inovační strategie Vybrané dosavadní výsledky RIS JMK Regionální inovační strategie11 600 high-tech pracovních míst ve více než 130 technologických start up firmách 39 špičkových vědců díky programu SoMoPro Na území regionu je 1/5 celostátní kapacity veřejného výzkumu 16 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovních míst díky zahraničním investorům silné investice regionu do výzkumu a vývoje (přes 3 % HDP) 17 miliard Kč do VaV center z OP VaVpI nejrozvinutější systém výchovy a rozvoje mladých talentů od středoškoláků po doktoranty Přes 40 milionů korun investováno do start up firem z fondů rizikového kapitálu více než 250 výzkumných spoluprací mezi univerzitami a firmami formou inovačních voucherů

12 Regionální inovační strategie 1.Proč potřebujeme RIS 2.RIS / S3 jako ex-ante kondicionalita 3.Stručné vyhodnocení RIS 2009 – 13 4.Hospodářské domény RIS JMK 5.Mise, Vize,Cíle, Projektové záměry Agenda Regionální inovační strategie12

13 Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje Hospodářské domény RIS JMK 21%

14 A. Pokročilé výrobní a strojírenské technologie Doména hospodářské specializace Počet firem s obratem 100+ mil. Kč Počet firem s výdaji na VaV 5+ mil. Kč Firmy s významnými VaV kapacitami A: Pokročilé výrobní a strojírenské technologie 7653 A1: Energetické strojírenství a zařízení pro rozvod elektrické energie 1812 ABB; Siemens Industrial Turbomachinery; Siemens Electric Machines; Alstom; Thermona; ČKD Blansko Engineering; EMP; Boss Engineering; VUES Brno; Kollmorgen; Juli Motorenwerk; Atoma – tepelná technika A2: Strojírenská výrobní technika 106 TOS Kuřim – OS; Šmeral Brno; Bosch Rexroth; Fermat; Mood International; Bomar; Elektro Sochor A3: Investiční celky1611 Alta; CB&I; Královopolská RIA; Unis; Tenza; Ekol; První brněnská strojírna; BCS Engineering; SVS FEM; Energostav; Sobriety; Oprox; Uchytil; Ústav aplikované mechaniky A4: Speciální výrobní stroje 1722Zetor Tractors; T Machinery; Minerva Boskovice; Asio; Best Business; Eurom; Envites; MSR Engines; HVM – plasma; IN – EKO Team; GF Machinery; Blata; Hydraulické stroje a zařízení; BrnoPack; Anita B; Morsa; Kornfeil; Aveko; ČAS – service

15 B: Přesné přístroje Doména hospodářské specializace Počet firem s obratem 100+ mil. Kč Počet firem s výdaji na VaV 5+ mil. Kč Firmy s významnými VaV kapacitami B: Přesné přístroje2432 B1: Vědecké přístroje 55 FEI; Tescan; PSI; BMT Medical Technology; Delong Instruments B2: Přesné měřicí přístroje a senzory 915Honeywell; Tyco Fire & Integrated Solutions; Bosch Rexroth; Flextronics; Beta Control; ESL; Amtek; VF; Mesing; Meatest; Prototypa-ZM; MEgA; Elis Plzeň; BVT Technologies; ZL - servis

16 C: Vývoj SW a HW Doména hospodářské specializace Počet firem s obratem 100+ mil. Kč Počet firem s výdaji na VaV 5+ mil. Kč Firmy s významnými VaV kapacitami C: Vývoj SW a HW2143 C1: IT bezpečnost a kognitronika 59 AVG; Honeywell; Camea; Zoner Software; Trust-Port; AEC; Safetica Technologies; GiTy; Phonexia C2: Vývoj SW (podnikový SW, hry) 1619 Red Hat; NetSuite; Y-Soft; Home Credit International; IBA CZ; USU Software; Cígler Software; AutoCont CZ; Vema; Navertica; Cleverlance Enterprise Solution; TurboConsult; DC Concept

17 Regionální inovační strategie D: Léčiva, lékařská péče a diagnostika BioVendor, Synthon, Bioveta atd. Fakultní nemocnice Masarykův onkologický ústav

18 Regionální inovační strategie E: Technologie pro letecký průmysl Unis, Frentech, Saab Czech; DCom Mesit; Letecký ústav VUT Brno Evektor; 5M; Honeywell Aerospace Olomouc; První brněnská strojírna Velká Bíteš; Jihlavan

19 Vazba domén na expertízy Hospodářské domény Pokročilé výrobní a strojírenské technologie Přesné přístrojeVývoj SW a HW Léčiva, lékařská péče a diagnostika Technologie pro letecký průmysl Generické znalostní domény (KETs / GPTs) Materiálový výzkum Informační a komunikační technologie Automatizace, sensorika, robotika Elektronika a fotonika Pokročilé výrobní technologie Biotechnologie a biomedicína Design a kreativní průmysly

20 Vazba domén na společenské výzvy Hospodářské domény Pokročilé výrobní a strojírenské technologie Přesné přístrojeVývoj SW a HW Léčiva, lékařská péče a diagnostika Technologie pro letecký průmysl Společenské výzvy dle Národních priorit 2030 Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů Prostředí pro kvalitní život Sociální a kulturní výzvy Zdravá populace Bezpečná společnost

21 Regionální inovační strategie 1.Proč potřebujeme RIS 2.RIS / S3 jako ex-ante kondicionalita 3.Stručné vyhodnocení RIS 2009 – 13 4.Hospodářské domény RIS JMK 5.Mise, Vize, Cíle, Projektové záměry Agenda 21

22 Regionální inovační strategie Strategický rámec RIS 22

23 Regionální inovační strategie Mise Vize Hodnoty Hospodářské domény/ KETs ZÁVAZNÉ Klíčové oblasti změn ZÁVAZNÉ – Strategické cíle (indikátory) ZÁVAZNÉ Specifické cíle (indikátory) ZÁVAZNÉ – Projektové záměry » soubor projektových záměrů = Akční plán BUDE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN Strategický rámec RIS

24 Regionální inovační strategie Řídící struktura RIS JMK (GOVERNACE) Regionální inovační strategie24

25 Regionální inovační strategie PROINOVAČNÍ SPRÁVA (GOVERNANCE)

26 Regionální inovační strategie Proinovační správa (governance)

27 Regionální inovační strategie Strategické cíle a indikátory Cíl A.1. Zkvalitnit právní rámec a zlepšit administrativní procesy ve veřejné správě v oblasti VaV – Skóre (resp. změna skóre) hodnocení administrativní zátěže ze strany výzkumníků v JMK (na základě pravidelného výběrového šetření) – Průměrný čas nezbytný pro vysoutěžení výzkumných zařízení (čas od poptávky výzkumníka ú specifikaci potřeby po podpis smlouvy s dodavatelem) – Změna (v čase) průměrné velikost grantu účelové podpory z národních zdrojů získaných VO z JMK – Průměrný počet zdrojů financování jimž jsou dedikovány výsledky VaV výzkumných organizací z JMK vykazované do RIVu Cíl A.2. Zkvalitnit právní rámec pro (inovační) podnikání – Počet identifikovaných legislativních bariér pro (inovační) podnikání – Podíl prosazených legislativních změn na celkovém počtu identifikovaných bariér Cíl A.3. Zajistit kvalitní řízení realizace RIS – Podíl řádně zrealizovaných projektů Akční plánu na celkovém počtu naplánovaných projektů. – Objem soukromých zdrojů přispívající na aktivity RIS – Počet donorů připívající na aktivity RIS

28 Regionální inovační strategie EXCELENCE VE VÝZKUMU

29 Regionální inovační strategie Excelence ve výzkumu

30 Regionální inovační strategie Excelence ve výzkumu - strategické cíle a indikátory Cíl B.1. Zvýšit kvalitu a problémovou orientaci veřejného výzkumu v JMK – Podíl vědeckých publikací autorů a spoluautorů z JMK / Brna publikací v top 10 % celosvětově nejcitovanějších publikací (autor z Brna/JMK v roli korespondenčního autora) – Podíl vědeckých publikací autorů z výzkumných organizací z JMK se spoluautorem z firemní sféry – Počet grantů Horizon 2020 s účastí výzkumné organizace z JMK a současně s účastí firem – Počet nositelů ERC grantů a individuálních zahraničních prestižních grantů (Wellcome Trust, HFSP, EMBO, apod.) zaměstnaných ve VO v JMK – Mezinárodní ranking univerzit a výzkumných organizací v JMK (jejich změna) - SciMago B.1.1. Zajistit dostatek talentů pro výzkum v JMK B. 1.2. Zlepšit materiální podmínky pro kvalitní výzkumné týmy v JMK a zvýšit jejich atraktivitu B.1.3. Zlepšit úroveň strategického řízení výzkumu

31 Regionální inovační strategie Excelence ve výzkumu - strategické cíle a indikátory Cíl B.2. Maximalizovat ekonomické přínosy veřejných investic do VaV pro region – Počet licencí na výsledky výzkumu poskytnutých VO z JMK firmám (odkudkoli) – Počet firem z JMK spolupracujících s výzkumnou organizací z JMK formou dotovaného grantového projektu (národní programy TA ČR + H2020 + inovační vouchery) – Finanční objem prostředků na VaV získaných VO z JMK z firemních zdrojů (smluvní VaV + dary od donátorů) B.2.1. Posílit spolupráci mezi VO a aplikační sférou B.2.2. Zvýšit komerční využití výsledků VaV a znalostí VO

32 Regionální inovační strategie Cíl B.1. Zvýšit kvalitu a problémovou orientaci veřejného výzkumu v JMK – projektové záměry Přírodovědné stelárium GO_Science @ BRNO Ph.D. Talent Podpora nadaných studentů (PPNS) EurAxess SoMoPro III. e-IROI (e-Infrastructure Research and Operation Institute) Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity (SIMU)

33 Regionální inovační strategie Cíl B.2. Maximalizovat ekonomické přínosy veřejných investic do VaV pro region - projektové záměry Proj. záměr 1: Posílení výzkumné spolupráce se silnými a komplementárními partnery v blízkém okolí (Olomouc, Zlín, Bratislava, Vídeň) Proj. záměr 2: Regionální proof of concept fond

34 Regionální inovační strategie KONKURENCESCHOPNÉ INOVATIVNÍ FIRMY

35 Regionální inovační strategie Konkurenceschopné inovativní firmy

36 Regionální inovační strategie

37

38 Strategické cíle a indikátory SC 1 – Vytvořit vhodné podmínky pro inovacemi tažený růst „zralých“ znalostně intenzivních firem v JMK – 1) Objem neinvestičních výdajů firem z JMK na VaV (neinvestiční BERD) – 2) Počet PCT patentů (podané žádosti) SC2 – Zvýšit počet nových firem s aspirací a potenciálem dominantního postavení na trhu – Počet znalostně intenzivních start up firem/rok s vlastním VaV SC3 - Zvýšit počet lidí poprvé zahajujících vlastní podnikání – Podíl studentů 4. roč. SŠ a 5. roč. VŠ udávající podnikání jako preferovanou volbu kariéry

39 Regionální inovační strategie SC 1 Vytvořit vhodné podmínky pro inovacemi tažený růst „zralých“ znalostně intenzivních firem v JMK Proj. záměr 1 – Kompetenční centra v klíčových oborech JMK Proj. záměr 2 – Knowledge Transfer Partnership Proj. záměr 3 – Knowledge Transfer Partnership intenational (KTPi) Proj. záměr 4 – Mobility Proj. záměr 5 – JIC|Platinn Proj. záměr 6– Letní školy Proj. záměr 7 – Inovační vouchery Proj. záměr 8 – Designové a kreativní vouchery Proj. záměr 9 - Kreativní centrum Brno – centrum podpory podnikání v kreativních průmyslech

40 Regionální inovační strategie SC 2 Zvýšit počet nových firem s aspirací a potenciálem dominantního postavení na trhu Proj. záměr 1 – Inkubační a akcelerační program Proj. záměr 2 – Seed fond

41 Regionální inovační strategie SC 3 Zvýšit počet lidí poprvé zahajujících vlastní podnikání Proj. záměr 1 – Fabrication Laboratory (FabLab) Proj. záměr 2 – Inkubační a akcelerační program JIC Proj. záměr 3 – Popularizace podnikání na ZŠ, SŠ, VŠ (KHK JM) Proj. záměr 4 – Poradenství pro začínající podnikatele v nemetropolitních oblastech (KHK JM)

42 Regionální inovační strategie EVROPSKY ŠPIČKOVÉ ŠKOLSTVÍ

43 Regionální inovační strategie Evropsky špičkové školství

44 Regionální inovační strategie Evropsky špičkové školství - strategické cíle a indikátory Cíl D.1. Zlepšit organizační a materiální podmínky pro zvyšování kvality základního a středního vzdělávání v JMK – objem zdrojů (v tom speciálně (i) soukromých a (ii) zahraničních) směřujících na rozvoj vzdělávání v JMK Cíl D.2. Zvýšit kvalitu a relevanci vzdělávání při současném zohlednění potřeb firem z klíčových oborů JMK (obory dle domén chytré specializace) – Výsledky studentů různých úrovní ZŠ a SŠ matematika a přírodní vědy – výsledek mediánového studenta (chceme zvýšit průměrnou kvalitu) v šetření PISA Cíl D.3. Formulace nové vzdělávací politiky Kraje jako součásti péče o dlouhodobou prosperitu regionu – Strategie rozvoje vzdělávání pro zajištění dlouhodobé prosperity JMK v procesu implementace – Existence systému pro sběr dat a vyhodnocování informací o vzdělávání a trhu práce v JMK

45 Regionální inovační strategie Evropsky špičkové školství - strategické cíle a indikátory Cíl D.4. Zvýšení kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání v kraji – Výběrovost VŠ v JMK (počet přijatých / počet přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení) – Indikátor volby / preference VŠ v JMK (počet zapsaných / počet přijatých) – Podíl (resp. změna podílu) zapsaných studentů s trvalým bydlištěm mimo JMK Cíl D.5. Zvýšení kvality a atraktivity přípravy k učitelskému povolání v kraji – Podíl (resp. změna podílu) zapsaných studentů s trvalým bydlištěm mimo JMK v pedagogických oborech Cíl D.6. Zvýšení internacionalizace, otevřenosti a prostupnosti vysokých škol v kraji – Podíl zahraničních VŠ studentů – Počet akreditovaných studijních programů v cizím jazyce dle fakult – Počet studijních programů uskutečňovaných společně dvěma nebo více vysokými školami Proj. záměr: Internacionalizace brněnských VŠ

46 Regionální inovační strategie DĚKUJI ZA POZORNOST Petr Chládek manažer RIS JMK / S3 chladek@jic.cz 602 258 830 46 / 6


Stáhnout ppt "Regionální inovační strategie REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE."

Podobné prezentace


Reklamy Google