Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Druhy animačních činností

2 Motivy dovolené motivy dovolené: – dovolená pro odpočinek – dovolená pro zážitky – zdravotní dovolená – rodinná dovolená – dovolená pro zábavu hlavní motivy dovolené musí respektovat animace

3 Animace cíl animace: – poskytnutí co nejkomplexnějšího zážitku – splnění základních i doplňkových požadavků a očekávání návštěvníka rozdělení animací do větších celků podle dominantní aktivity: a)pohybové a sportovní činnosti b)společenské a zábavní činnosti c)tvořivé činnosti d)vzdělávací, poznávací a objevná činnost e)dobrodružné činnosti f)meditativní činnosti g)činnosti pro děti a mládež

4 Pohybové a sportovní činnosti znaky: radost z pohybu (tělesný zážitek) radost ze hry (duševní zážitek) změna a zážitek kontakt s lidmi (společenský zážitek) přírodní a materiálně-technické podmínky: prostory pro provádění v přírodě pro sálové sporty prostředky (lanovky, vleky, čluny, lodě, bryčky, vozy) pomůcky (stolní tenis, kuželník, šachy, saně, lyže, brusle, surfy)

5 .. Příklady pohybových a sportovních činností

6 naplňování rekreační, sportovní a turistické funkce CR / druhy činností: sportovní hry (kopaná, volejbal, košíková) každodenní sporty (gymnastická cvičení, aerobik) vytrvalostní sporty (turistika, cykloturistika, běh) malé sporty (šach, kulečník) asijské formy tělesné kultury (jóga) „zapomenuté“ činnosti (akrobacie, žonglování, stínové divadlo)

7 další dělení pohybových a sportovních činností: činnosti na zemi činnosti ve vzduchu činnosti ve vodě

8 Minigolf Akrobacie Ruský kuželník, Berlín Žonglování Diabolo Poi

9 Úkol: Roztřiďte nabízené druhy činností podle skupin v tabulce: akrobacie žonglování stínové divadlo parašutismus paragliding nordic walking kopaná volejbal košíková gymnastická cvičení aerobik turistika cykloturistika běh šach kulečník jóga nohejbal činnosti na zemive voděve vzduchu

10 Společenské a zábavní činnosti znaky: styk a komunikace s lidmi označovány jako činnosti soudržnosti účast návštěvníka může být aktivní nebo pasivní společenská zábava: specifická forma kulturního odpočinku, vyžaduje dobrovolnou aktivní účast a spolupráci návštěvníků společenské a zábavní činnosti: různorodé vhodná gradace těchto činností, gradací se dosáhne optimálního účinku

11 rytmus týdne: jeho poznání napomáhá optimalizaci společenských a zábavních činností: 1.pevné body programu: akce na začátku a na konci pobytu (seznamovací a závěrečný večírek) 2.ostatní plánované společenské a zábavní akce během pobytu za účelem vzájemného seznámení hostů a za účelem hlubšího poznání hostů animátorem (taneční večírek, diskotéka, party pro děti, piknik) 3.příležitostné akce: narozeniny, svátky 4.všechny možnosti neformálních akcí: podávání jídel u velkých stolů, měnění způsobu podávání jídel

12 společenské a zábavní činnosti mohou přinášet: prvky změny: večeře při svíčkách prvky nevázanosti a nezávaznosti (zjednodušení kontaktů) smyslové zážitky: při tanci možnost afektivního zážitku: emoce, flirt, veselost, zvědavost, zamilovanost

13 klasifikace společenských a zábavních činností podle prostorových podmínek: a)v interiéru: taneční, kvízový večer, volba Miss, národní večer, módní přehlídka, hudební vystoupení b)v exteriéru: táborák, slavnost na pláži, piknik, plavba na lodi

14 Tanec Pláž Piknik

15 Plánování společenských a zábavních činností brát v úvahu a využít: prostorové možnosti: interiér (tvar místnosti, jeviště, parket) a exteriér + jeho příprava sestavení týmu pracovníků struktura hostů: věk, pohlaví, zájmy možnosti jiného než běžného oblečení: masky, tematický večer možnosti změn „běžného“ chování: oslovování, tykání, nepoužívání příboru

16 Zásady vytváření programu důkladné dramaturgické vypracování scénáře výběr jednotlivých čísel programu a jejich sestavení s ohledem na rekreační poslání akce program má mít vnitřní logiku, být zábavný, vtipný, žánrově přístupný program, který vyžaduje zvýšenou pozornost publika je třeba zařadit v první třetině nebo polovině akce (např. recitace) kvízy, hry, soutěže zařadit do druhé části programu program plní zábavní i výchovné cíle

17 Tvořivé činnosti znaky: řemeslné a umělecké činnosti přínos: radost, uspokojení umožnění seberealizace, zvýšení sebevědomí vyžadují materiální zabezpečení výsledné produkty: produkty obrazové tvorby optické a akustické produkty: fotografie, diapozitivy, koncerty, pantomima předměty: modelování, hrnčířství, práce s kovem, textilem, papírem, slámou, proutím

18 Klasifikace tvořivých činností podle přístupu k jejich provádění: a)činnosti volné tvořivosti: kreslení, malování, koláž b)rukodělné práce: grafické techniky, smaltování, hrnčířství c)činnosti s využitím technických přístrojů: fotografování d)činnosti písemného projevu: psaní e)herecké činnosti: přednes, pantomima, stínohra

19 Úkol: Roztřiďte nabízené druhy činností podle skupin v tabulce: sochařství přednes malování smaltování stínohra hrnčířství fotografování psaní kreslení pantomima tvorba videí koláž činnosti volné tvořivosti rukodělné práce činnosti s využitím technických přístrojů činnosti písemného projevu herecké činnosti

20 Vzdělávací, poznávací a objevné činnosti znaky: Dobrovolnost, přístupnost, duševní povzbuzování hravost, překvapení, radost účast návštěvníků: aktivní pasivní uskutečnění: v interiéru: s pasivní účastí: přednášky, promítání, divadelní představení, koncert s aktivní účastí: kvíz, diskuse, kurz v exteriéru: individuálně (doporuční animátora) s animátorem (prohlídky míst, památek, zajímavostí)

21 Dobrodružné činnosti znaky: souvislost s činnostmi vzdělávacími a objevnými změna/střídání: nové, neočekávané, živelné, neobyčejné výzva/vyzvání: nepohodlné, náročné, těžké, očekávající nebezpečí romantika: návrat k přírodě, jednoduchý až primitivní způsob života

22 obsah dobrodružných činností: stravování a přenocování v přírodě (založení ohně, příprava jídla) dobrodružné druhy sportů (parašutismus, rogalo) noční putování a putování v extrémních podmínkách (ledovec, jeskyně) neobyčejné výlety a objevování (safari, džípy, ruiny)

23 Meditativní činnosti znaky: emocionální účinek: výsledek zážitku z ticha, romantiky racionální účinek: výsledek vědomých prožitků situací do denního programu zařazovány „oázy klidu“: nutné program jasně specifikovat cvičení jógy vycházky s důrazem na vnímání přírody poslech lehké klasické hudby během odpočinku kreativní činnosti (malování podle hudby) večerní rozhovory u krbu, u táboráku

24 Činnosti pro děti a mládež znaky: potřeba odlišného přístupu pomoc dětem osvobodit se od povinností plánování programu společně s dětmi nutnost přizpůsobení akcí věku a zájmům dětí oblíbené programy: programy zaměřené na tvořivou činnost dobrodružné programy – mládež 12–16 let: diskotéky, jednoduché diskuse, sportovní akce, dobrodružné výlety

25 materiální zabezpečení: velká, světlá, čistá místnost stoly a sedací nábytek přizpůsobený dětem vhodné dekorace stavebnice, hračky, videa, knihy

26 Kontrolní otázky: Vyjmenujte pět základních motivů dovolené. dovolená pro odpočinek, pro zábavu, pro zážitky, zdravotní a rodinná dovolená Vyjmenujte skupiny animačních činností. pohybové a sportovní, společenské a zábavní činnosti, tvořivé činnosti, vzdělávací, poznávací a objevné činnosti, dobrodružné a meditativní činnosti, činnosti pro děti a mládež Jaké jsou znaky pohybových a sportovních činností? radost z pohybu, radost ze hry, kontakt s lidmi

27 Co vyžaduje společenská zábava od návštěvníků? dobrovolnou aktivní účast a spolupráci Do jaké části programu se mají zařazovat kvízy a soutěže? do druhé části Jmenujte výsledné produkty tvořivých činností. produkty obrazové tvorby, optické a akustické produkty (fotografie, diapozitivy, koncerty, pantomima), předměty (modelování, hrnčířství, práce s kovem, textilem, papírem, slámou, proutím)

28 Jakým způsobem se mohou uskutečňovat vzdělávací, poznávací a objevné činnosti v exteriéru? individuálně na doporuční animátora nebo s animátorem Vysvětlete pojem „oázy klidu“. cvičení jógy, vycházky s důrazem na vnímání přírody, poslech lehké klasické hudby během odpočinku kreativní činnosti (malování podle hudby), večerní rozhovory u krbu, u táboráku Jaké jsou oblíbené programy pro děti a mládež? programy zaměřené na tvořivou činnost a dobrodružné programy

29 Zdroje: ORIEŠKA, J. Služby v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Idea servis, 2010. [cit. 2013-04-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Youth-soccer-indiana.jpg CASITO. [cit. 2013-04-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Archery_competition.jpg [cit. 2013-04-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Staunton_chess_set.jpg [cit. 2013-04-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Viswanathan_Anand_08_14_2005.jpg JANSKY, Christian. [cit. 2013-04-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Laura_Ludwig_Austrian_Masters_2008.jpg SUBCOMMANDANTE. [cit. 2013-04-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dragon_boat_race0476.JPG

30 SVIK. [cit. 2013-04-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Minigolf_Playground_in_Golden_Sands,_Var na.JPG KOARD, Peter. [cit. 2013-04-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-P0302- 0007,_Berlin,_Volkspark_Friedrichshain,_Kegeln.jpg [cit. 2013-04-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Acrobat.jpg [cit. 2013-04-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Early_Egyptian_juggling_art.jpg FAANES, Einar. [cit. 2013-04-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diabolo- left_wrap.jpg?uselang=cs MYSELF. [cit. 2013-04-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gauklerfestival_Lenzburg_- _Diabolo.jpg?uselang=cs TVR. [cit. 2013-04-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fire_dancing_in_the_water_20060623_TVR.j pg NEDOROST, Jiří. [cit. 2013-04-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fireshow.jpg

31 MEISTER, Ziggy. [cit. 2013-04-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baile-Andancas2006.JPG SAPERAUD. [cit. 2013-04-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feuermachen.jpg?uselang=cs [cit. 2013-04-10]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Cole%27s_%22The_Picnic%22, _Brooklyn_Museum_IMG_3787.JPG JERSYKO. [cit. 2013-04-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picnic_HDR_small.JPG


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google