Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronický podpis Ing. Martin Kořínek eGoncentrum ORP Nový Bydžov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronický podpis Ing. Martin Kořínek eGoncentrum ORP Nový Bydžov."— Transkript prezentace:

1 Elektronický podpis Ing. Martin Kořínek eGoncentrum ORP Nový Bydžov

2 Obsah 1.Elektronický podpis 2.Postsignum 3.Print2PDF 4.MS Outlook 5.Časové razítko 6.Chyby el. podpisu

3 1. Elektronický podpis Elektronický podpis jsou data, která jsou připojena k dokumentu a která nahrazují vlastnoruční podpis. Vzniknul z potřeby vytvořit nástroj, který by v elektronických dokumentech plnil obdobnou funkci, jakou zajišťuje v listinných dokumentech podpis vlastnoruční. Tento nástroj musí zajistit: Autentičnost zprávy, tedy jistotu, že zprávu podepsala osoba uvedená v certifikátu. Integritu zprávy, nebo-li to, že je možné snadno zjistit jakoukoliv následnou změnu zprávy. Nepopíratelnost odpovědnosti podepsané osoby - osoba, která zprávu podepsala, nemůže svou činnost popřít.

4 Elektronický podpis Pokud mi přijde zpráva, která je elektronicky podepsána paní Marií Vomáčkovou, mohu se spolehnout na to, že zprávu podepsala skutečně paní Vomáčková, že od okamžiku podpisu zprávu nikdo nezměnil a také na to, že se paní Vomáčková, před tím než zprávu podepsala, seznámila s jejím obsahem. Pro to, aby se někdo mohl elektronicky podepisovat, musí nejprve získat tzv. certifikát. Poté je třeba tento certifikát nainstalovat do počítače. Vlastníme-li nainstalovaný certifikát, můžeme elektronicky podepisovat v programech, které podporují používání elektronického podpisu – např. MS Outlook, MS Word nebo Adobe Acrobat. Podepsání dokumentu je většinou realizováno kliknutím na příslušnou ikonu, nebo vybráním příslušné volby v menu aplikace a zadáním PINu nebo hesla k certifikátu.

5 Druhy certifikátů Kvalifikované certifikáty Kvalifikovaný certifikát je certifikát, který byl vydán podle zákona o elektronickém podpisu a který se používá výhradně pro účely elektronického podepisování. Pokud tedy chceme používat elektronický podpis, musíme si pořídit právě tento certifikát. Nekvalifikované certifikáty Kromě kvalifikovaných certifikátů existuje řada dalších certifikátů, které se používají například pro autentizaci, šifrování a další procesy. Tyto certifikáty se často nazývají také komerční. Po technické stránce jsou velmi podobné kvalifikovaným certifikátům, ale liší se způsobem používání a právními účinky. Vydávání těchto certifikátů není upraveno žádným zákonem.

6 Úložiště certifikátů 1.Softwarový certifikát Pokud zvolíme variantu uložení certifikátu přímo v počítači, nazývá se takový certifikát také softwarový certifikát. 2.Čipová karta Čipová karta je plastiková karta formátu kreditní karty se zabudovaným kontaktním čipem, na kterém se vytváří a uchovávají soukromé klíče. 3.USB token USB token je zařízení podobné USB flash disku. Jak název napovídá, k počítači se připojuje prostřednictvím USB portu, kterým jsou dnes již vybaveny víceméně všechny počítače.

7 Poskytovatel certifikačních služeb Česká pošta, s.p. – http://qca.postsignum.czhttp://qca.postsignum.cz První certifikační autorita, a.s. – http://www.ica.cz eIdentity, a.s. – http://www.ie.czhttp://www.ica.czhttp://www.ie.cz Každý poskytovatel certifikačních služeb má kvalifikované certifikáty, které používá k podepisování certifikátů, které vydává. Těmto certifikátům se říká kořenové certifikáty. Pokud jsou v počítači nainstalovány kořenové certifikáty certifikační autority, aplikace důvěřují certifikátům vydaným touto certifikační autoritou

8 2 Postsignum - www.postsignum.czwww.postsignum.cz Vybereme certifikáty autorit

9 Ceník certifikát ů

10 3. Print2PDF Software602 Print2PDF Free umožňuje snadné vytváření dokumentů v univerzálním formátu PDF z jakýchkoli Windows aplikací. (Word, Excel). Poskytuje převod různých souborů do jednoho PDF dokumentu s funkcemi pro jeho zabezpečení heslem, vkládání příloh nebo opatřování elektronickým podpisem (i vícenásobně) a časovým razítkem. http://www.602.cz/print2pdf

11 3. Print2PDF 1.Převod do PDF z jakékoliv aplikace 2.Kompatibilní se standardy Adobe PDF 3.Elektronické podpisy 4.Časová razítka 5.Zabezpečení PDF dokumentů 6.PDF z různých zdrojů

12 3. Print2PDF Vytvoříme dokument v nějaké aplikaci (Word, Excel). Po instalaci do PC funguje Print2PDF jako virtuální ti skárna a nalezneme ji v seznamu tiskáren.

13 3. Print2PDF Vytvoříme dokument v nějaké aplikaci (Word, Excel). Verze 2010 umožňují přímou integraci, tzn. že tlačítko k převodu je přímo ve WORDU. Tlačítko na přímý převod

14 3. Print2PDF Vytvořený dokument ve Wordu, který chceme převést do PDF a opatřit elektronickým podpisem dáme k tisku. Nutné vybrat místo pro uložení dokumentu Nutné zvolit název dokumentu Pokud chceme přidat digitální podpis, zatrhneme, jinak dojde pouze k převodu PDF Políčko pro editaci podpisu

15 3. Print2PDF Editace podpisu Výběr certifikátu z úložiště Je možné si vytvořit obrázek svého podpisu, který se na dokumentu objeví

16 3. Print2PDF Výběr certifikátu – k podpisu slouží Kvalifikovaný, dnes CA2 – pozor na data platnost! v úložišti mohou být i loňské. Datum vypršení

17 4. MS Outlook Elektronického podpisu je možné využít i při podepisování mailové pošty. Před odesláním mailu je nutné zatrhnout políčko PODEPSAT, po zmáčknutí odeslat jsem vyzváni k zadání hesla k podpisu. V některých případech je nutné podepsat i přílohy emailové zprávy – konverze dokumentu

18 4. MS Outlook Značka el. podpisu v příchozí zprávě Podrobná informace o podpisu

19 5. Časové razítko Spojuje dokument v elektronické podobě s časovým okamžikem jeho vzniku a zaručuje, že konkrétní data v elektronické podobě v daný časový okamžik existovala. Časové razítko důvěryhodným způsobem „razítkuje“ elektronický dokument v konkrétním čase a je vhodným doplňkem elektronického podpisu. V kombinaci s elektronickým podpisem pak celek - dokument, elektronický podpis a časové razítko dává do souvislosti nejen dokument a osobu (elektronický podpis), která ho podepsala, ale i časový okamžik, před kterým dokument zaručeně existoval (časové razítko). Kvalifikované časové razítko umožňuje ověření elektronického podpisu i po uplynutí doby platnosti certifikátu, na kterém je podpis založen.

20 6. Chyby el. podpisu Platný podpis:

21 6. Chyby el. podpisu Neplatný podpis: Platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) byla ověřena – v tomto případě byla identita autora podpisu při vydání platná, ale nyní nelze zkontrolovat, zda nebyla zrušena a zda její platnost trvá. Autorizovanou konverzi nelze provést.

22 6. Chyby el. podpisu Neplatný podpis: Platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) nebyla ověřena. V tomto případě autorizovanou konverzi nelze provést.

23 6. Chyby el. podpisu Neplatný podpis: Platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) nebyla ověřena – v tomto případě se musí nainstalovat pouze kořenové certifikáty kvalifikovaných certifikačních autorit a přidat certifikáty k „důvěryhodným identitám“ Adobe Readeru, viz dokumentace k projektu Czech POINT – instalace. Po opětovném otevření dokumentu dojde k ověření elektronického podpisu. Po ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu (značky) se provede autorizovaná konverze.

24 eGON centrum ORP Nový Bydžov Pro dnes to bylo poměrně mnoho informací a tak doufám, že jsme Vás hned v počátku moc nevyděsili a těšíme se na další spolupráci. Kontakty: Ing. Martin Kořínek, korinek@novybydzov.cz, +420604694029, +420495703941korinek@novybydzov.cz Bc. Ondřej Neuman, neuman@novybydzov.cz, +420604939333, +420495703981neuman@novybydzov.cz egoncentrum@novybydzov.cz Dnešní prezentaci a další dokumenty z eGon Centra naleznete na webových stránkách Města Nový Bydžov v sekci eGon Centrum pod odkazem: http://www.novybydzov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=10 716&id_ktg=1135


Stáhnout ppt "Elektronický podpis Ing. Martin Kořínek eGoncentrum ORP Nový Bydžov."

Podobné prezentace


Reklamy Google