Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronický podpis  Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu  ve vyjmenovaných případech staví elektronický dokument opatřený bezpečnostními.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronický podpis  Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu  ve vyjmenovaných případech staví elektronický dokument opatřený bezpečnostními."— Transkript prezentace:

1

2 Elektronický podpis

3  Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu  ve vyjmenovaných případech staví elektronický dokument opatřený bezpečnostními atributy na stejnou úroveň jako podepsaný papírový dokument  nezbytnou podmínkou pro tvorbu digitálního podpisu je certifikát vydaný důvěryhodnou tedy akreditovanou certifikační autoritou  důvěrnost informací – systém musí zabezpečit, že neautorizované subjekty nebudou mít možnost přístupu k důvěrným informacím;  integrita informací – systém musí zabezpečit informace proti neautorizované modifikaci;  neodmítnutelnost odpovědnosti – systém musí být schopen deklarovaným způsobem přesvědčit třetí nezávislou stranu o přímé odpovědnosti subjektu za odeslání, případně přijetí zprávy.

4 Elektronický podpis kvalifikované certifikáty akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb zaručený elektronický podpis je jednoznačně spojen s podepisující osobou, umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě, byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat.

5 Elektronický podpis Elektronický podpis - podle zákona je chápán jako data v elektronické podobě, která jsou připojena k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojena a která umožňují ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě Elektronická značka – zavedena v novele zákona Časové razítko - Časový záznam digitálně podepsaný důvěryhodnou třetí stranou. Obecně můžeme říci, že časové razítko poskytuje důkaz, že daná data existovala před uvedeným časem.

6 Informace obsažené v elektronickém podpisu údaje o odesílateli, údaje o vystaviteli certifikátu, platnost od – do, informace o použitém algoritmu hash funkce, veřejného klíče, samotný otisk, atd., informace o tom, zda byl dokument do doby podepsání upravován, informaci o datu a čase podepsání autorem (informace je brána dle data a času na počítači odesílatele), další informace.

7 Asymetrické šifrování

8 Elektronický podpis

9 Státní správa a samospráva Bankovnictví Elektronické obchodování

10 Legislativa Legislativní rámec zahrnuje: Směrnice Rady Evropy 2001/115/ES z 20 prosince 2001 Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví Novela zákona o účetnictví Zákon č. 353/2001 Sb. Zákon č.588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty Zákon č.587/1992 Sb. o spotřebních daních Zákon č.227/200 Sb. o elektronickém podpisu Zákon č.40/1964 Sb. občanský zákoník

11 Co to znamená elektronická fakturace Elektronická fakturace znamená výměnu faktur a dalších souvisejících dokumentů mezi firmami v elektronické podobě. Hlavním cílem elektronické bezpapírové fakturace je především automatizace procesů spojených s vystavováním a likvidací faktur, která umožní výrazné zpřehlednění a zrychlení procesů fakturace a přináší firmám snížení nákladů.

12 Výhody elektronické fakturace Zpřehlednění procesů Úspora lidské práce Zrychlení procesů Zkrácení doby splatnosti faktur Zamezení vzniku chyb Úspora nákladů za poštovné Úspora papíru (ekologie) Nižší náklady na archivační prostory Možnost napojení na elektronický platební styk

13 Vývoj elektronické fakturace ve světě Zdroj: Gartner, B2B E-Invoicing Increasing, but Internet Traffic Slowing, 9

14 Využití přenosových kanálů pro EF Zdroj: Gartner, B2B E-Invoicing Increasing, but Internet Traffic Slowing, 9 Business Expectations for Channels Used for B2B E-Invoicing

15 Stav elektronické fakturace v ČR Pouze 17% firem uvádí, že využívají elektronické fakturace (převzato z výsledků šetření Sdruženi pro Informační Společnost, SPIS).

16 V průzkumu prováděném Svazem pro informační společnost respondenti udávali jako největší bariéry bránící využívání elektronické fakturace následující důvody: znemožnění stávající legislativou, postoj finančních úřadů, technologická nepřipravenost zákazníků (v oblastí SW), nedostatek informovanosti zákazníků.

17 Zavedení elektronické fakturace Cíle Snížit interní náklady na fakturační proces Minimalizovat spotřebu papíru Zkrátit absolutní dobu trvání fakturace Zvýšit kvalitu služeb Finanční přínosy Úspora rutinní lidské práce Úspora nákladů na papír Úspora nákladů na tisk Úspora nákladů na poštovné Kvalitativní přínosy Zvýšená úroveň ochrany životního prostředí Zrychlení procesu fakturace Okamžitá dohledatelnost dokladů Zvýšená úroveň zabezpeční dokladů Zamezení vzniku chyb


Stáhnout ppt "Elektronický podpis  Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu  ve vyjmenovaných případech staví elektronický dokument opatřený bezpečnostními."

Podobné prezentace


Reklamy Google