Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P RAKTICKÉ PROBLÉMY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT ZÁKLADNÍM PRAKTICKÝM ŠKOLÁM A ŽÁKŮM S LMP ZAŘAZENÝM DO BĚŽNÝCH ŠKOL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P RAKTICKÉ PROBLÉMY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT ZÁKLADNÍM PRAKTICKÝM ŠKOLÁM A ŽÁKŮM S LMP ZAŘAZENÝM DO BĚŽNÝCH ŠKOL."— Transkript prezentace:

1 P RAKTICKÉ PROBLÉMY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT ZÁKLADNÍM PRAKTICKÝM ŠKOLÁM A ŽÁKŮM S LMP ZAŘAZENÝM DO BĚŽNÝCH ŠKOL

2 I. stupeň nyníI.stupeň prakticképorovnání Celková dotace hodin = =118 ČJ9 -10 – = 426 – = 34 M5 – 5 – = = 25 PRV2 – = 7 PŘ2 – 2 = = 4 VL = 2 = 13 PČ = = ZINF = = 2 AJ = = !!! TV = = 15

3 2.st. ZŠ nyní2.st. ZŠPrporovnání ČJ = = M = = AJ = = DJ0 – 2 – 2 -2 = = OV = = 4 Z2 – 2 – 1 -2 = = 4 D = = 4 PŘ = = 5 F2 – 2 -2 – 1 = = 4 CH = = 1 ZINF = = 4 PČ = = !!! TV = = CELKOVÉ ČASOVÉ DOTACE =122

4 P OZNÁMKY Naukové předměty: Nově:dějepis a výchova k občanství - 11 Fyzika, zeměpis, přírodopis,chemie - 21 Nově disponibilních hodin: – lze rozhodit do různých předmětů Časové dotace zůstávají: Vynechány některé předměty – jde mi o ukázku „slučitelnosti“ rozvrhů

5 D ISPONIBILNÍ HODINY -lze využít: 1 – změnit druhý jazyk na více hodin prvního jazyka (většinou AJ) 2 – hodiny speciálně pedagogické péče (logopedie, zdravotní tělocvik, nácvik psaní na pichtově stroji……) 3 – doplnit hodinami z celku člověk a práce (pracovní činnosti - toto opět bude muset doporučovat ŠPZ – není jasné proč?

6 S PECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ INTERVENCE Hodiny z disponibilní časové dotace, které jsou v rozvrhu třídy využity k výuce českého jazyka, budou pro žáka s přiznaným podpůrným opatřením využity v rámci jeho IVP k zařazení předmětu speciálně pedagogické péče jako je např. logopedická péče. -dle vyhlášky se jedná o 3 hod/týden – málo -není jasné, jak se bude úvazek sp. pedagoga počítat, neboť to může být každý rok jinak a také se může vše měnit během roku přistěhováním či odstěhováním žáků

7 O RGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI -dělení hodin -krácení hodin – ne 45 minut,ale méně (autisti, děti s ADHD…)- realizace skoro nulová (budou se ty děti válet vzadu na koberci, bude s nimi asistent odcházet někam?, a kdo bude asistovat dětem, které asistenta mají,ale nemusí se jim krátit hodiny)

8 P RODLOUŽENÍ DOCHÁZKY - v kterém ročníku? (nyní se chce, aby k tomu došlo u žáků z praktických,co jsou na prvním stupni a přešli by na základní) - je to vlastně propadnutí (dítě změní kolektiv? Nebo zůstane ve své kmenové třídě?)

9 P OROVNÁNÍ UČIVA 7.ročník základní školy-práce s lineárními rovnicemi.Žáci umí pracovat se zlomky,převádějí na společ. jmenovatele., Pythagorova věta, záporná čísla, desetinná čísla a numerace s nimi. 7.ročník praktické – žáci počítají do milionu.Sčítají a odčítají písemně, učí se písemně násobit a dělit jednociferným dělitelem.Neznají zlomky ani desetinné číslo.Nepracují se zápornými čísly.Mocninu a odmocninu neberou v žádném ročníku.

10 K LASIFIKACE -nejasnosti v tom, jak se mají žáci klasifikovat, pokud dosahují pouze minimální úrovně -mohou dostat jedničky a dvojky? -slovní hodnocení musí být převáděno na známku -kdo bude mít a kdo ne splněné povinné základní vzdělání? -jak střední škola pozná, zda se jedná o žáka, který byl vzděláván podle IVP v minimálním rozsahu RVP ZV?(zatím se do přihlášky nepíše)

11 S OCIALIZACE 1.stupeň by nemusel přinášet výraznější problémy – jeden učitel ve třídě stále, děti si ještě tolik nevšímají odlišností, jsou hravé 2.stupeň – střídání učitelů, zaměření učitelů na výkon, žáci začínají více vnímat odlišnosti – šikana, nevšímání si. -dítě s LMP nezažije úspěch, musí se stále někomu vysvětlovat, proč za polovinu práce dostane stejnou známku

12 O RGANIZACE V HODINĚ -můžou se tyto děti zapojit např. do skupinového vyučování? Kdo je bude chtít ve skupině? Dostane známku za účast? -podobně např. v TV (LMP dlouhodobě ani nechápou pravidla her, jsou motoricky nešikovní…) -jestliže by jedna část třídy měla fyziku a LMP (třeba dva žáci) český jazyk, jak by to bylo organizačně (jako malotřídky?) a kdo by je učil (fyzikář češtinu?)

13 D ALŠÍ AKTIVITY VE ŠKOLE -dítě s LMP nemá ambice se zapojit do soutěží, protože nejsou určeny pro něj -v současnosti existují soutěže jen pro žáky s LMP (zdravotnická, sálová kopaná, atletický 4 boj, floorbal apod).Zde se srovnávají zase se sobě rovnými – mají často problémy s pravidly, tak se pravidla zjednodušují jen pro ně – vybíjená apod. Mají jiné motorické schopnosti. Ve zdravotnických soutěžích jsou jednodušší otázky,vyžadují se pouze několikaslovné odpovědi.

14 S TŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ -dosud tzv. „Éčkové obory“ (kuchař, cukrář, zemědělec, aranžér, zámečník, prodavač, zahradník, zedník, čalouník, autoopravář, truhlář, dřevař, …..) -dle nové vyhlášky již zde nebudou moci být spojeni LMP žáci s těmi méně úspěšnými ze základní školy (tyto obory zaniknou nebo se velmi omezí – internáty,problém pro chudší nebo závislé na rodičích) -problém pro spoustu hraničních žáků, kteří nezvládají učivo středních učilišť (sníží se opět již tak snížená úroveň?)


Stáhnout ppt "P RAKTICKÉ PROBLÉMY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT ZÁKLADNÍM PRAKTICKÝM ŠKOLÁM A ŽÁKŮM S LMP ZAŘAZENÝM DO BĚŽNÝCH ŠKOL."

Podobné prezentace


Reklamy Google