Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P RAKTICKÉ PROBLÉMY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT ZÁKLADNÍM PRAKTICKÝM ŠKOLÁM A ŽÁKŮM S LMP ZAŘAZENÝM DO BĚŽNÝCH ŠKOL.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P RAKTICKÉ PROBLÉMY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT ZÁKLADNÍM PRAKTICKÝM ŠKOLÁM A ŽÁKŮM S LMP ZAŘAZENÝM DO BĚŽNÝCH ŠKOL."— Transkript prezentace:

1 P RAKTICKÉ PROBLÉMY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT ZÁKLADNÍM PRAKTICKÝM ŠKOLÁM A ŽÁKŮM S LMP ZAŘAZENÝM DO BĚŽNÝCH ŠKOL

2 I. stupeň nyníI.stupeň prakticképorovnání Celková dotace hodin 21-22-25-25-25= 118 21-21-25-25- 26=118 ČJ9 -10 – 9 -8 -6= 426 – 6 - 8 -7 -7 = 34 M5 – 5 – 5 - 5- 5=255 -5 -5 -5 -5 = 25 PRV2 – 2 -32 -2 -3 = 7 PŘ2 – 2 = 130 -0 -0 -2 -2 = 4 VL1 - 1 0 -0 -0 -1 -1 = 2 = 13 PČ1 -1 -1 -1 -1=53 -3 -4 -4 -5 = 195 - 19 ZINF0 -0 -0 -0 -1 = 10 -0 -0 -1 -1 = 2 AJ0 -0 -3 -3 - 4 =100 -0 -0 -0 -0 =010 - 0!!! TV2 -2 -2 -2 -2 =103 -3 -3 -3 -3 = 15

3 2.st. ZŠ nyní2.st. ZŠPrporovnání ČJ5 -4 -4 -5 = 187 -6 -5 -5 = 2318 - 23 M5 -4 -5 -5 = 196 -5 -5 -4 = 2019 - 20 AJ4 -4 -4 -4 = 160 -0 -2 -2 = 416 - 4 DJ0 – 2 – 2 -2 = 60 -0 -0 -0 = 06 - 0 OV1 -1 -0 -1 = 31 -1 -1 -1 = 4 Z2 – 2 – 1 -2 = 71 -1 -1 -1 = 4 D2 -2 -2 -2 = 81 -1 -1 -1 = 4 PŘ2 -2 -2 -1 = 71 -2 -1 -1 = 5 F2 – 2 -2 – 1 =71 -1 -1 -1 = 4 CH0 -0 -2 -2 = 40 -0 -0 -1 = 1 ZINF1 -0 -1 -1 = 31 -1 -1 -1 = 4 PČ0 -1 -1 -1 = 36 -6 -7 -7 = 263 - 26!!! TV2 -2 -2 -2 = 83 -3 -3 -3 = 128 - 12 CELKOVÉ ČASOVÉ DOTACE 30+30+31+31=122

4 P OZNÁMKY Naukové předměty:36 - 22 Nově:dějepis a výchova k občanství - 11 Fyzika, zeměpis, přírodopis,chemie - 21 Nově disponibilních hodin: 16 + 18 – lze rozhodit do různých předmětů Časové dotace zůstávají: 118 + 122 Vynechány některé předměty – jde mi o ukázku „slučitelnosti“ rozvrhů

5 D ISPONIBILNÍ HODINY -lze využít: 1 – změnit druhý jazyk na více hodin prvního jazyka (většinou AJ) 2 – hodiny speciálně pedagogické péče (logopedie, zdravotní tělocvik, nácvik psaní na pichtově stroji……) 3 – doplnit hodinami z celku člověk a práce (pracovní činnosti - toto opět bude muset doporučovat ŠPZ – není jasné proč?

6 S PECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ INTERVENCE Hodiny z disponibilní časové dotace, které jsou v rozvrhu třídy využity k výuce českého jazyka, budou pro žáka s přiznaným podpůrným opatřením využity v rámci jeho IVP k zařazení předmětu speciálně pedagogické péče jako je např. logopedická péče. -dle vyhlášky se jedná o 3 hod/týden – málo -není jasné, jak se bude úvazek sp. pedagoga počítat, neboť to může být každý rok jinak a také se může vše měnit během roku přistěhováním či odstěhováním žáků

7 O RGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI -dělení hodin -krácení hodin – ne 45 minut,ale méně (autisti, děti s ADHD…)- realizace skoro nulová (budou se ty děti válet vzadu na koberci, bude s nimi asistent odcházet někam?, a kdo bude asistovat dětem, které asistenta mají,ale nemusí se jim krátit hodiny)

8 P RODLOUŽENÍ DOCHÁZKY - v kterém ročníku? (nyní se chce, aby k tomu došlo u žáků z praktických,co jsou na prvním stupni a přešli by na základní) - je to vlastně propadnutí (dítě změní kolektiv? Nebo zůstane ve své kmenové třídě?)

9 P OROVNÁNÍ UČIVA 7.ročník základní školy-práce s lineárními rovnicemi.Žáci umí pracovat se zlomky,převádějí na společ. jmenovatele., Pythagorova věta, záporná čísla, desetinná čísla a numerace s nimi. 7.ročník praktické – žáci počítají do milionu.Sčítají a odčítají písemně, učí se písemně násobit a dělit jednociferným dělitelem.Neznají zlomky ani desetinné číslo.Nepracují se zápornými čísly.Mocninu a odmocninu neberou v žádném ročníku.

10 K LASIFIKACE -nejasnosti v tom, jak se mají žáci klasifikovat, pokud dosahují pouze minimální úrovně -mohou dostat jedničky a dvojky? -slovní hodnocení musí být převáděno na známku -kdo bude mít a kdo ne splněné povinné základní vzdělání? -jak střední škola pozná, zda se jedná o žáka, který byl vzděláván podle IVP v minimálním rozsahu RVP ZV?(zatím se do přihlášky nepíše)

11 S OCIALIZACE 1.stupeň by nemusel přinášet výraznější problémy – jeden učitel ve třídě stále, děti si ještě tolik nevšímají odlišností, jsou hravé 2.stupeň – střídání učitelů, zaměření učitelů na výkon, žáci začínají více vnímat odlišnosti – šikana, nevšímání si. -dítě s LMP nezažije úspěch, musí se stále někomu vysvětlovat, proč za polovinu práce dostane stejnou známku

12 O RGANIZACE V HODINĚ -můžou se tyto děti zapojit např. do skupinového vyučování? Kdo je bude chtít ve skupině? Dostane známku za účast? -podobně např. v TV (LMP dlouhodobě ani nechápou pravidla her, jsou motoricky nešikovní…) -jestliže by jedna část třídy měla fyziku a LMP (třeba dva žáci) český jazyk, jak by to bylo organizačně (jako malotřídky?) a kdo by je učil (fyzikář češtinu?)

13 D ALŠÍ AKTIVITY VE ŠKOLE -dítě s LMP nemá ambice se zapojit do soutěží, protože nejsou určeny pro něj -v současnosti existují soutěže jen pro žáky s LMP (zdravotnická, sálová kopaná, atletický 4 boj, floorbal apod).Zde se srovnávají zase se sobě rovnými – mají často problémy s pravidly, tak se pravidla zjednodušují jen pro ně – vybíjená apod. Mají jiné motorické schopnosti. Ve zdravotnických soutěžích jsou jednodušší otázky,vyžadují se pouze několikaslovné odpovědi.

14 S TŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ -dosud tzv. „Éčkové obory“ (kuchař, cukrář, zemědělec, aranžér, zámečník, prodavač, zahradník, zedník, čalouník, autoopravář, truhlář, dřevař, …..) -dle nové vyhlášky již zde nebudou moci být spojeni LMP žáci s těmi méně úspěšnými ze základní školy (tyto obory zaniknou nebo se velmi omezí – internáty,problém pro chudší nebo závislé na rodičích) -problém pro spoustu hraničních žáků, kteří nezvládají učivo středních učilišť (sníží se opět již tak snížená úroveň?)


Stáhnout ppt "P RAKTICKÉ PROBLÉMY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT ZÁKLADNÍM PRAKTICKÝM ŠKOLÁM A ŽÁKŮM S LMP ZAŘAZENÝM DO BĚŽNÝCH ŠKOL."

Podobné prezentace


Reklamy Google