Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Začínáme podnikat aneb podnikatelský plán v praxi Lucie Vaigertová Střední škola KNIH, o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Začínáme podnikat aneb podnikatelský plán v praxi Lucie Vaigertová Střední škola KNIH, o.p.s."— Transkript prezentace:

1 Začínáme podnikat aneb podnikatelský plán v praxi Lucie Vaigertová Střední škola KNIH, o.p.s.

2 Obsah  Podnikání / Živnost  Rozdělení živností a Obchodních společnosti  Srovnání podnikání ( OSVČ x s.r.o.)  Přechod z podnikání OSVČ na společnost s.r.o.  Zásadní změny od 1.1.2014  Povinnosti podnikatele  Praktická část

3 Podnikání  Podnikáním se podle § 2 ObchZ rozumí „soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku“.  osoba zapsaná v obchodním rejstříku  osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění  osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů  osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

4 Živnost + rozdělení  živnost tzv. pozitivní definicí jako „soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.  Živnost volná  Živnosti řemeslné  Živnosti vázané

5 Druhy obchodních společností  Osobní společnosti 1)Veřejná obchodní společnost 2)Komanditní společnost  Kapitálové společnosti 1)Společnost s ručením omezeným 2)Akciová společnost

6 Srovnání podnikání ( OSVČ x s.r.o.)  OSVČ  s.r.o.  Ručení ( odpovědnost) za závazky  Přechod z OSVČ na s.r.o. 1)Založení nové s.r.o. vkladem 2)Založení nové s.r.o. a následný prodej podniku fyzické osoby nebo části 3)Založení nové s.r.o. a současně podnikání fyzické osoby

7 Zásadní změny od 1.1.2014  K 1. 1. 2014 byla provedena zcela zásadní rekodifikace soukromého práva v ČR  vstoupily v účinnost dva nové předpisy - Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích  Tyto dva předpisy zcela a úplně nahradily (mimo jiné) i doposud platný občanský zákoník, ale zejména pak zákoník obchodní  Živnostenský zákon platí dál

8 Založení s.r.o.  Prvotní potřebné informace : 1)Jak se bude společnost jmenovat? 2)Kde bude mít sídlo? (adresu podnikání) 3)Jaký bude předmět podnikání? 4)Kdo bude zakladatelem a společníkem? 5)Jaký bude základní kapitál společnosti? 6)Kdo bude jednatelem, či zda jich bude více?

9 Založení s.r.o. Ohlášení živnosti Zakladatelská listina obchodní společnosti s ručením omezeným o Spacení základního kapitálu a osvědčení o Osvědčení bezúhonosti navrhovaného jednatele o Doložení právního titulu k sídlu společnosti o Doložení oprávnění k podnikání Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku vč. příloh

10 Založení s.r.o. - náklady o Poplatky notáře za založení společnosti cca 4.000- 6.000 Kč o Výpis z katastru nemovitostí 100 Kč o Rejstřík trestů 100 Kč o Ověření podpisů cca 5x 30 Kč o Poplatek za vydání živnostenského listu 1.000 Kč o Soudní poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku 6.000 Kč  Celkové náklady na založení společnosti cca 12.000 Kč

11 Podnikatelský plán  O co se jedná?  Charakteristika subjektu  Charakteristika podnikatelského záměru  Marketing  Kalkulace vstupních nákladů  Finanční plán

12 Ekonomický výhled  Založení s.r.o. 200.000 Kč (základní kapitál)  Náklady na založení s.r.o. 12.000 Kč  Koupě počítačů a programového vybavení 60.000 Kč  Pronájem kanceláře na rok dopředu 60.000 kč  Registrace domény + ochranné známky 3.000 + 5.000 Kč  Právní a ekonomické služby 10.000 Kč  Plat zaměstnance na první půlrok vč. Odvodů 50.000 kč

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Začínáme podnikat aneb podnikatelský plán v praxi Lucie Vaigertová Střední škola KNIH, o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google