Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká."— Transkript prezentace:

1 Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká poezie po roce 1945 Autor Mgr. Věra Pilousová Tematický okruh 11. Česká poezie po roce 1948, budovatelská poezie Ročník čtvrtý Datum tvorby 1.pololetí školního roku 2012/2013 Anotace Vítězný únor – společenské změny a změny v literatuře, cíle socialistického realismu a jeho rysy, skupina tzv. syntetického realismu. Rozdělení literatury do 3 oblastí (oficiální, ineditní a exilové. Program budovatelské poezie, propagandistické plakáty. Představitelé: Pavel Kohout – Čas lásky a boje, Vítězslav Nezval – Stalin, Zpěv míru, Chrpy a města. Metodický pokyn Prezentace je určená jako podklad pro výklad a práci s texty v hodině, je využitelná pro samostatné studium nebo opakování žáků. Klíčová slovaVítězný únor, socialistický realismus a jeho rysy. Rozdělení literatury do 3 oblastí – oficiální, ineditní a exilové. Program budovatelské poezie, Pavel Kohout – Čas lásky a boje, Michal Sedloň – Krmička vepřů, Ivo Štuka – Cigarety, Vítězslav Nezval – Stalin, Zpěv míru, Chrpy a města

2 ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945

3 BUDOVATELSKÁ POEZIE PAVEL KOHOUT VÍTĚZSLAV NEZVAL 11. ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1948

4 Únorový převrat : komunistické straně se podařilo zatlačit demokratické síly do pozadí http://b.wz.cz/photo800600/m/milice_blgz_cz/80/DSCN3649.jpg

5 Statisícové demonstrace v Praze podporující Gottwaldův požadavek na odstoupení pravicových ministrů http://komsomol.cz/archiv/foto/vu_10.jpg

6 25. 2. 1948 odpoledne prezident Beneš přijal demisi pravicových ministrů http://myjsmetonevzdali.cz/data/multimedia/5/a5e44bf0- f860-4e29-9944-00ea41a4489f.jpg http://www.moderni-dejiny.cz/PublicFiles/UserFiles/image/Metodika/08_CSR_1948-1968/800x800_putch.jpg

7 Těžké poválečné podmínky a role SSSR při osvobozování Československa přispěly k příklonu obyvatelstva k levici. http://www.moderni-dejiny.cz/PublicFiles/UserFiles/image/Metodika/08_CSR_1948-1968/800x800_unor1948.jpg

8 Aktivizace lidových milicí – polovojenské jednotky vyzbrojené KSČ k „ochraně závodů“ http://myjsmetonevzdali.cz/data/multimedia/5/a5e44bf0-f860-4e29-9944-00ea41a4489f.jpg

9 http://www.moderni-dejiny.cz/PublicFiles/UserFiles/image/Metodika/08_CSR_1948-1968/668x310_kolektivizac.jp Soukromí zemědělci museli odvádět státu určité procento své produkce podle výměry vlastněných polí.

10 KSČ převzala moc ve státě. Prezident Beneš odmítl podepsat novou ústavu a odstoupil, jeho místo zaujal Klement Gottwald. Nastalo období vykonstruovaných politických procesů, do vězení se dostaly tisíce nevinných lidí. Poprava M. Horákové. Likvidování i tzv. „ vnitřní nepřátelé KSČ (generální tajemník KSČ Rudolf Slánský. Na přípravě politických procesů se podíleli sovětští poradci, kteří v té době u nás působili. Komunisté nastolili totalitní moc a začali budovat společnost podle sovětského vzoru: likvidace soukromého sektoru. Jaké změny nastaly po Únoru 1948? Společensko-historické pozadí po r. 1948

11 Zakládání JZD bylo oslavováno oficiální propagandou http://www.ustrcr.cz/data/images/citanka-kolektivizace/zdruzstevnovani/zdruzstevnovani.jpg

12 Práce na polích rozhodně nebyla tak radostná, jak zobrazovaly plakáty http://www.oaksumperk.cz/pics/jzd_zemedelci1.jpg

13 http://www.ustrcr.cz/data/images/citanka-kolektivizace/kult-traktoru/foto06.jpg Také ženy v domácnosti se měly zapojit do společné práce

14 http://www.ustrcr.cz/data/images/citanka-kolektivizace/represe/vyhnanci.jpg Nepřátelé socialismu byli tvrdě likvidováni http://www.moderni-dejiny.cz/PublicFiles/UserFiles/image/Metodika/08_CSR_1948- 1968/800x800_Citanka_kolektivizace.jpg

15 http://czechfolks.com/plus/wp-content/uploads/2009/08/kolektivizace-venkova.jpg http://www.ustrcr.cz/data/images/projekty/kolektivizace/plakaty/plakat01.jpg Soutěže měly zvyšovat výkony

16 Jak se změnila situace v literatuře? Socialistický realismus – jediná přípustná metoda v umění Obnovení přísné cenzury – obavy z šíření protisocialistických a jiných podvratných myšlenek vedly poslance dne 24. 3. 1949 ke schválení zákona o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin, časopisů. Pod dohled ministerstva informací spadala všechna nakladatelství v zemi. Zastaveny Lidové noviny a další nekomunistická periodika (Akord), ideologicky nevhodné knihy ničeny, přibližně 27 milionů. Zrušení Syndikátu československých spisovatelů a jeho nahrazení Svazem československých spisovatelů – Odpůrci postiženi zákazem publikace a účasti na veřejném životě, katoličtí básníci (Ivan Slavík, Bohuslav Reynek), surrealisté (Karel Teige, Vratislav Effenberger), Jiří Kolář, někteří odsouzeni k dlouholetému žaláři (J. Zahradníček).

17 SOCIALISTICKÝ REALISMUS Socialistický realismus (zkracováno někdy také i jako sorela, hovorově socrel ) je umělecký směr, který byl schválen roku 1932 Ústředním výborem Komunistické strany Sovětského svazu jako oficiální směrnice pro literaturu, výtvarné umění a hudbu. Později byl závazný v ostatních komunistických zemích. Ideově vychází z oslavy vládnoucího režimu, měl slavnostně poukazovat na jeho úspěchy v reálném životě lidí. Díla socialistického realismu jsou tvrdě ideologicky orientovaná a nepravdivá, protože více než realitu zobrazují ideologická přání režimu.

18 Jeho dogmatické pojetí se u nás projevilo bezduchým přejímáním sovětské kulturní politiky. 2 ) Přecenění aktuální tematiky. 5 ) Přehlížení významu tvůrčí individuality. 1 ) Zjednodušení společenské funkce umění. SOCIALISTICKÝ REALISMUS, tzv. sorela 3) Zdůrazňování výchovného záměru díla. 4 ) Nerespektování vlastní specifiky umění a estetické funkce. Rysy :

19 Představitelé a mluvčí sorely: LADISLAV ŠTOLL (1902-1981) marxistický literární kritik a představitel dogmatického schematismu: Třicet let bojů za českou socialistickou poezii (1950) referát, který z třídního hlediska vyzdvihl revoluční verše S. K. Neumanna a J.Wolkera a zavrhl zejména poezii F. Halase, odsoudil také tvorbu Karla Teiga, J. Hory, J. Seiferta aj. VÍTĚZSLAV NEZVAL velmi často svůj hlas proti schematismu odvážně pozvedal. Levicově zaměřená byla skupina tzv.syntetického (nového) realismu, sdružovali se kolem Rudého práva a hlásili se otevřeně k dialektickému materialismu.. Představitelé: Jindřich Hilčr, Michal Sedloň, Vlastimil Školaudy a Ivan Skála. Jejími teoretiky byli Jiří Hájek, Jan Petrmichl a Sergej Machonin.

20 http://noviny.libochovice.cz/images/0409foto11.jpg

21 http://img7.rajce.idnes.cz/d0703/0/2/2369_a80ff688acb8069aff3e0e54d5787836/images/195_.jpg

22 http://www.skvelazabava.eu/pdata/t/l-271.jpg http://nd01.jxs.cz/985/362/8c753c35ee_2549008_o2.jpg

23 http://www.bimba.cz/galerie/007d.jpg

24 http://img.aktualne.centrum.cz/343/30/3433024-nato-60-let-plakaty.jpg

25 http://www.bimba.cz/galerie/007a.jpg

26 http://img10.rajce.idnes.cz/d1001/0/705/705434_64749ec2f4ad26de0d3c0612c7f6f3e0/images/2826.jpg

27 Rozdělení literatury do tří oblastí: A. Oficiální oblast – nejvíce byli propagovaní autoři, kteří přijali metody socialistického realismu B. Neoficiální (ineditní) oblast – autoři tvořili tajně, knihy přepisovali na psacích strojích v soukromí a byli postihováni.Díla kolovala v uzavřených skupinách příznivců. K rukopisným edicím patřila edice Půlnoc, kolem které se seskupili autoři s programem totálního realismu – reálného zobrazení každodenního života (tzv. první vlna českého undergroundu, kam patřili Bohumil Hrabal, Egon Bondy nebo Ivo Vodseďálek). Knižní trh byl regulován také přidělováním papíru, který byl nedostatkovým zbožím a byl přednostně dodáván pouze vybraným nakladatelstvím a periodikům. K oficiálním autorům v 50. letech patřili např. Marie Majerová, Marie Pujmanová, Václav Řezáč, Vítězslav Nezval a Vilém Závada. K typickým žánrům oficiální literatury se řadily politická a budovatelská poezie, budovatelský román, reportáž a historický román.

28 Rozdělení literatury do tří oblastí: K zakázaným autorům patřili básníci křesťansky orientované poezie (Jan Zahradníček, Ivan Slavík, Bohuslav Reynek a další) Dále autoři pokračující v surrealistické tradici (Karel Teige, Vratislav Effenberger aj.) Ruralisté (např. František Knap, František Křelina) a také bývalý člen Skupiny 42 Jiří Kolář.- Svá díla vydávali tito autoři nejčastěji v samizdatu, oficiálně mohla vyjít až po roce 1989. C. Exilová oblast – autoři emigrovali do zahraničí, protože ve své rodné zemi neměli zaručena základní práva, svobody a možnost svobodné tvorby. Z iniciativy exilových autorů vznikla řada zahraničních edic a periodik (např. od roku 1956 vycházel v New Yorku a později v Paříži čtvrtletník Svědectví, založený Pavlem Tigridem). Československé vysílání rádia Svobodná Evropa organizoval od roku 1951 Ferdinand Peroutka. K dalším významným spisovatelům v emigraci patřil Egon Hostovský a Ivan Blatný.

29 Program budovatelské oficiální poezie? 2) Oslava dělnické třídy, jejího pracovního nasazení. 5 ) F orma srozumitelná lidu : zjednodušení, popisnost, povrchnost a schematičnost, pravidelný verš podle lidové poezie 1) Důraz na politickou lyriku –středem zájmu člověk jako občan (příslušník kolektivu), intimní stránka opomíjena. A. Oficiální oblast – v této době byla podporovaná politická, tzv. budovatelská poezie zdůrazňující výchovnou funkci 3) Povinný optimismus – čekají nás lepší zítřky. 4) Bojový patos - odhodlání bojovat proti nepřátelům.

30 : Společenské postavení autorů a publikování? A. Oficiální poezie Představitelé ? Pavel Kohout, Ivan Skála a další Zastávali oficiální funkce, oslavováni režimem. Jejich knihy vycházely ve velkých nákladech, ale často ležely v policích knihkupectví, nelákaly ke čtení. Starší : Vítězslav Nezval, Vilém Závada a další Mladší

31 Autoři, kteří většinou občansky dozrávali za války a bezvýhradně se ztotožnili s programem zjednodušeného socialistického realismu. Ivan Skála (1922) Máj země (1950), Fronta je všude (1951) Autoři vyzvedávaní oficiální kritikou: Vlastimil Školaudy (1920) Hlas doby (1950), Ve jménu života (1953) Pavel Kohout (1928) Verše a písně (1952), Čas lásky a boje (1954) Josef Kainar (1917) Veliká láska (1950), Český sen (1953)

32 PAVEL KOHOUT (1928) proslulý svazácký funkcionář: básník prozaik dramatik Začínal jako básník a publicista, jeho tvorba byla vzorem angažované poezie. Od poloviny 50. let začal k režimu zaujímat kritičtější postoj, své komunistické názory postupně přehodnotil a stal se jedním z nejaktivnějších spolutvůrců pražského jara. V době normalizace patřil k významným disidentům. http://www.sorela.cz/files/editors/47_editors.jpg

33 http://www.ustrcr.cz/data/images/projekty/vzdelavaci/antologie/tema2b.jpg

34 Počátky tvorby P. Kohouta souvisely s vedením Souboru Julia Fučíka a členstvím v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. Verše psal od svých 17 do 25 let a tvořil z upřímného přesvědčení, že pomáhá budovat lepší svět Čas lásky a boje (1954) Schematická a povrchní poezie, milostný život spojen s politikou, jsou zde básně např. Slovo k soudruhu Stalinovi, Za Gottwalda a za Stalina vpřed! Z tvorby Verše a písně (1952) Prvotina, oslava mládí, lásky, revoluce, Fučíka, úderníků, pionýrů, vojáků na západní hranici http://www.sorela.cz/files/pictures/articlesthumbs2/133_129_kohoutastredni%20upr.jpg

35 Čas lásky a boje (1954) Častušky o znejmilejších … Já nemohu zpívat skromně radostí jsem bez sebe, představte si, že se do mě zamiloval SNB. Pranic nedbám na starosti, pranic nedbám na řeči. Vždyť u člena bezpečnosti nejvíc budu v bezpečí. Z díla:

36 … Mně už za to také stojí pochlubit se jako vy. Můj milý je prudkém stroji, on je letec tryskový. Když nahoře v říši větru jméno moje vysloví - uletí pět kilometrů, dříve než je dopoví.

37 http://www.scanzen.cz/files/ dobove_listiny/prukazy/Cle nsky_odznak_CSM_(1950) _2.JPG pload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Bundesarchiv_Bild_183- R90009,_Budapest,_II._Weltfestspiele,_Festumzug,_tschechische_Delegation_(cropped).jpg

38 http://i3.cn.cz/1240302535_svazak.jpg

39 Čas lásky Večer až bude po průvodu a měsíc pro vltavskou vodu vnoří svůj džbánek do jezů, vyjdeme spolu na nábřeží zamilovaní, krásní, svěží nu prostě – děti vítězů. …

40 Škoda, ach škoda, Karle Hynku, že nemůžeš jen na vteřinku s Petřína sejít mezi nás. Jak by ti tady bylo krásně! A jaké bys psal teprv básně, když celý rok – je lásky čas.

41 Jako všichni milující stojím dneska na hranici. Jednou rukou píšu verše, v druhé držím revolver. (Čas boje) Vše je mu jasné, o problémech nepřemýšlí…Pavel Kohout vidí skutečnost jakoby z pódia, na němž vystupoval se souborem, vidí skutečnost z tribun slavností, z jevišť oslav, z oken jedoucího vlaku… V první básni Času lásky a boje prohlašuje Pavel Kohout programově: Jednou rukou verše píšu v druhé držím revolver. Může se vyskytnout otázka, kterou z těch věcí dělá levou rukou. Jan Trefulka, O nových verších Pavla Kohouta – polemicky Host do domu 1954, č. 12 Tyto verše, i když jsou naivní a sentimentální, byly ve své době velmi oblíbené, ale už v padesátých letech se setkaly s tvrdou kritikou Jana Trefulky:

42 Michal Sedloň (1919 – 1982) básník budovatelské poezie a překladatel Krmička vepřů Tak, jak mi pusa narostla, Povím to, soudruzi zkrátka. Řečnit, to není starost má, Starám se o prasátka. Když na dvůr k výběhu vyháním narůžovělá hejna, cítím, ta práce je mi vším, je všední, a přec ne obyčejná, http://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/416882- michal-sedlon.html

43 je něčím,čím řadím se hrdě k vám a proč mohu tady říci: Překročila jsem, soudruzi, plán jsem jako vy, úderníci. … Opatřuji je, s láskou dbám na jejich vzrůst a zdraví, vždyť vím, že na stůl přijde vám, šunka a bůček, ovar z hlavy.

44 Šlichtu jim liji v koryta s přáním, ať hezky přibývají, ať je jich dost, ať dosyta se vepřového dělník nají. Soudruhu, který den co den překráčíš normy s celou směnou, vidím tě, jak jsi spokojen, utřeš svou bradu zamaštěnou.

45 http://photos5.pix.ie/36/6A/366AE63E50FD4FD2B181483F1400A1CB-500.jpg

46 Ivo Štuka (1930 – 2007) básník, spisovatel a novinář Cigarety - zkráceno Šli jsme takhle časně zrána na obhlídku k hranici. Tráva trochu pošplíchaná, v mlází šustnou zajíci. Tráva zleva- naše tráva. Nepřátelská tráva zprava. A v té trávě z levé strany vidím cosi zablyštět. Zvednu to a vážím v dlani: balík cizích cigaret. http://thumbnail.myheritageimages.com/059/831/22059831/502/502251_793989fa41b6c4ssb6is13_X_327x395.jpg

47 Chesterfieldky v celofánu sladce voní v svěžím ránu. Sedli jsme si na pařezy, Nejdřív já, pak desátník. Dumali jsme, co v tom vězí. Jaký je v tom zase trik. Tahle mana s nebe padá? Tož – tak sladce voní zrada! Vážili jsme chvíli v dlani Balík cizích cigaret. Pak ten balík znenadání přes hranici letěl zpět. Za ním letí na přídanek pár krabiček partyzánek Zakuřte si do libosti! svých my máme, páni dost! Nemají ten parfém sprostý, ale zato – poctivost!

48 VÍTĚZSLAV NEZVAL (1900-1958) legenda české poezie, mnohostranná osobnost básník prozaik dramatik překladatel http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid=1085&thmb&id=243

49 Vůdčí osobnost meziválečné avantgardy, po osvobození byl jmenován vedoucím filmového odboru na ministerstvu informací. Funkci vykonával až do svého vážného onemocnění v r. 1951. Patřil ke klíčovým osobnostem poválečného kulturního, života, prosazoval socialistickou orientaci umělecké tvorby, ne však v její zjednodušené podobě. Nechal se ovlivnit dobou a sedmdesátinám „vůdce světového proletariátu“ napsal svou nejslabší skladbu Stalin (1949)

50 Stalinův kult se ze Sovětského svazu rozšířil k nám http://4.bp.blogspot.com/- wxdgAiRcjHg/TmGF3cAnttI/AAAAAAAAGEM/fYvHGh8e2b8/s1600/stalinDM2109_ 468x551.jpg http://02varvara.files.wordpress.com/2012/10/00-stalin-19-10-12.jpg

51 Až bude navždy v míru žít, v tom míru, který zajistil mu Sovětský svaz a jeho lid až pozná jeho heroismus z filmů, až pozná jeho heroismus z knih, až pozná, čím byl všemu lidstvu Slovan až bude opěvovat zas jen sníh, poněvadž zápas bude vybojován, ukázka ze skladby Stalin (1949)

52 až všecko nepřátelství pomine, pak naše v slunci narozené děti budou Vám žehnat, Staline, a všem nám trochu záviděti, že směli jsme Vás zblízka znát, že narodili jsme se časně, že, maličtí, jsme směli psát na Vás a Vaši počest básně.

53 Stejně nepovedená je i jeho ve své době nejvíce ceněná poema Zpěv míru(1950) : … Zpívám zpěv míru. Před námi tvář jeho generalissima tak klidná, moudrá, lidská, přímá a ozářená hvězdami, vede nás k míru. … Ve sbírkách Křídla (1952) a Chrpy a města (1955) vychází ze svých zážitků a je opět přesvědčivý.

54 Miláčku ty máš v ústech zralou třešni Jak chutná ti? Takové odpoledne jako dnešní se nevrátí Miláčku ty máš v ústech plno jahod a v očích vřes A já jenž žiji celý život z náhod jsem šťasten dnes Veliký orloj (1949 ) Vteřina Ve stejném roce, kdy píše poemu Stalin, dokáže napsat i tyto verše, ale sklidí za ně kritiku, že nejsou angažované: Srovnejte tyto verše s milostnými verši Čas lásky Pavla Kohouta. V čem vidíte rozdíl? Pavel Kohout popisuje čas lásky a krásy jako nepřetržitý, tím skutečnost hodně idealizuje. Nezvalova Vteřina je prchavá a přesvědčivá.

55 Ó moře, moře, život pospíchá, ó moře, čím je ti mé hoře. Z tichosti vzejít, přejít do ticha, ó moře, moře, život pospíchá jako tvé vlny, jako roste tráva, i když se skončí, nikdy nepřestává, hvězdy jsou větší než tvůj svit, pták vzlétá, člověk chtěl by žít a hyne rychle jako jitřní zoře, ó moře, čím je ti tvé hoře! Chrpy a města (1955 ) Moře Sbírka milostné, reflexivní a občanské lyriky různé kvality, následující ukázky patří k těm nejpůsobivějším:

56 Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil na břehu řeky Svratky roste nízká tráva, rád chodil jsem tam denně, koupal se a snil, na břehu řeky Svratky kvete rozrazil a voda je tu těžká, chladná, kalná, tmavá. … Jsou možná hezčí řeky, mají větší třpyt než tento teskný břeh, než temná řeka Svratka, a přece musil jsem tu každoročně žít, jsou možná hezčí řeky, mají větší třpyt, však nechodila k jejich břehům moje matka. Na břehu řeky Svratky

57 Autoři, kteří se neztotožnili s programem zjednodušeného socialistického realismu, chtěli se vyhnout politické tematice návratem ke světu vzpomínek na domov a rodný kraj, např.: Jaroslav Seifert, jehož Píseň o Viktorce (1950) byla tvrdě odmítnuta, vydává sbírku Maminka (1954) a získal za ni státní cenu.

58 Doplňte jméno básníka k jeho sbírce poezie nebo básnické skladbě: 2) ………… Maminka (1954) 3) Chrpy a města (1955) 1) ………………. Čas lásky a boje (1954) Pavel Kohout Jaroslav Seifert Vítězslav Nezval Shrnutí: 4) Český sen (1953) Josef Kainar

59 Básně měly mít jednoduchou formu, aby byly srozumitelné pracujícím.. Nejsou pravdivé, neodrážejí skutečný život, nemají uměleckou hodnotu. Politická lyrika oslavující pracujícího člověka a budování socialismu. Jaká témata byla stanovena pro poezii v padesátých letech? Byly předepsané také požadavky na formu básní? SHRNUTÍ Verše byly ve své době oblíbené, co se vám na nich dnes nelíbí ? V čem je rozdíl mezi verši Nezvala o Stalinovi a o řece Svratce? Verše o Stalinovi jsou psané na objednávku, nevychází z hlubokého prožitku.

60 Soukal, Josef a kol.: Literatura pro 4. ročník SOŠ, SPN 2005 Sochrová, Marie: Čítanka III. K literaruře v kostce, Fragment 2000 Sochrová, Marie: Čítanka IV. K literaruře v kostce, Fragment 2004 Machala, Lubomír a kol.:Panorama české literatury, Olomouc 1994 Hošek, Milan a kol.: Literatura pro 4. ročník SŠ, Didaktis 2010 Holý, Jiří a Lukeš, Emil: Čítanka české literatury 4,Český spisovatel 1996 Hoznauer, Miloslav a kol.: Česká literatura po roce 1945, Fortuna 1992 Použité zdroje: Literatura

61 Použité zdroje: Obrázky 1 http://b.wz.cz/photo800600/m/milice_blgz_cz/80/DSCN3649.jpg http://komsomol.cz/archiv/foto/vu_10.jpg http://www.moderni-dejiny.cz/PublicFiles/UserFiles/image/Metodika/08_CSR_1948-1968/800x800_putch.jpg http://myjsmetonevzdali.cz/data/multimedia/5/a5e44bf0-f860-4e29-9944-00ea41a4489f.jpg http://www.moderni-dejiny.cz/PublicFiles/UserFiles/image/Metodika/08_CSR_1948-1968/800x800_unor1948.jpg http://myjsmetonevzdali.cz/data/multimedia/5/a5e44bf0-f860-4e29-9944-00ea41a4489f.jpg http://www.moderni-dejiny.cz/PublicFiles/UserFiles/image/Metodika/08_CSR_1948-1968/668x310_kolektivizac.jp http://www.ustrcr.cz/data/images/citanka-kolektivizace/zdruzstevnovani/zdruzstevnovani.jpg http://www.oaksumperk.cz/pics/jzd_zemedelci1.jpg http://www.ustrcr.cz/data/images/citanka-kolektivizace/kult-traktoru/foto06.jpg http://www.moderni-dejiny.cz/PublicFiles/UserFiles/image/Metodika/08_CSR_1948-1968/800x800_Citanka_kolektivizace.jpg http://www.ustrcr.cz/data/images/citanka-kolektivizace/represe/vyhnanci.jpg http://czechfolks.com/plus/wp-content/uploads/2009/08/kolektivizace-venkova.jpg http://www.ustrcr.cz/data/images/projekty/kolektivizace/plakaty/plakat01.jpg http://noviny.libochovice.cz/images/0409foto11.jpg http://img7.rajce.idnes.cz/d0703/0/2/2369_a80ff688acb8069aff3e0e54d5787836/images/195_.jpg http://nd01.jxs.cz/985/362/8c753c35ee_2549008_o2.jpg http://www.skvelazabava.eu/pdata/t/l-271.jpg http://www.bimba.cz/galerie/007d.jpg http://img.aktualne.centrum.cz/343/30/3433024-nato-60-let-plakaty.jpg http://www.bimba.cz/galerie/007a.jpg http://img10.rajce.idnes.cz/d1001/0/705/705434_64749ec2f4ad26de0d3c0612c7f6f3e0/images/2826.jpg http://www.sorela.cz/files/editors/47_editors.jpg http://www.ustrcr.cz/data/images/projekty/vzdelavaci/antologie/tema2b.jpg http://www.sorela.cz/files/pictures/articlesthumbs2/133_129_kohoutastredni%20upr.jpg http://www.scanzen.cz/files/dobove_listiny/prukazy/Clensky_odznak_CSM_(1950)_2.JPG

62 Použité zdroje: Obrázky 2 http://www.edvardabenese.estranky.cz/img/picture/52/bundesarchiv_bild_183-r90009-_budapest-_ii._weltfestspiele-_festumzug- _tschechische_delegation_-cropped-.jpg http://i3.cn.cz/1240302535_svazak.jpg http://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/416882-michal-sedlon.html http://photos5.pix.ie/36/6A/366AE63E50FD4FD2B181483F1400A1CB-500.jpg http://thumbnail.myheritageimages.com/059/831/22059831/502/502251_793989fa41b6c4ssb6is13_X_327x395.jpg http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid=1085&thmb&id=243 http://02varvara.files.wordpress.com/2012/10/00-stalin-19-10-12.jpg http://4.bp.blogspot.com/-wxdgAiRcjHg/TmGF3cAnttI/AAAAAAAAGEM/fYvHGh8e2b8/s1600/stalinDM2109_468x551.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Letna_stalin_sousosi.jpg http://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/416882-michal-sedlon.html


Stáhnout ppt "Předmět Český jazyk a literatura Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká."

Podobné prezentace


Reklamy Google