Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní přístup k péči o staré lidi, metody psychosociální terapie u seniorů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní přístup k péči o staré lidi, metody psychosociální terapie u seniorů."— Transkript prezentace:

1 Komplexní přístup k péči o staré lidi, metody psychosociální terapie u seniorů

2 Komplexní přístup k péči o staré lidi Komplexní neboli úplný přístup k péči o seniora zahrnuje všechny seniorovi potřeby, které pociťuje. Holistický přístup

3 Potřeba projev nedostatku, deficitu či strádání potřeby mohou být uspokojovány dvěma způsoby: Žádoucí způsob uspokojení potřeby Nežádoucí způsob uspokojení potřeby

4 Maslowova hierarchie potřeb Seberealizace Potřeba uznání a úcty Potřeba lásky a přijetí Potřeba jistoty a bezpečí Základní tělesné a fyziologické potřeby

5 Metody psychosociální terapie u seniorů Psychoteraie - léčení psychologickými prostředky, provádí speciálně vyškolený terapeut. Pracuje na vztahu klienta a terapeuta.

6 Cíle psychoterapie  Potlačení příznaků nemoci  Změna chování  Změna postoje k sobě samému  Změna hodnot  Změna ve vztazích k lidem  Nastavení vzorce komunikace s blízkými lidmi  Nalezení životního smyslu  Řešení duševních traumat

7 Druhy psychoterapie  Individuální  Skupinové  Komunitní

8 Rozhovor nejen se seniorem, ale i s rodinou základní metoda zjišťování informací direktivní – nedirektivní otázky volné – uzavřené předem daný cíl rozhovoru

9 Animace (aktivizace) oživení, celkový přístup ke klientům, který umožňuje intenzivně prožívat každodenní život Pojem animace můžeme chápat jako snahu o oživení a zintenzivnění každodenního života.

10 Druhy aktivizace fyzická psychická sociální duchovní

11 Arteterapie léčba uměním Zahrnuje různé výtvarné techniky, práci s hlínou. Druhy:  Receptivní  Produktivní

12 Ergoterapie smysluplné zaměstnávání usilující o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních a jiných činností Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti.

13 Muzikoterapie léčba hudbou relaxační, vážná hudba, dechovka Druhy  Receptivní  Produktivní

14 Preterapie Metoda vychází z Rogersova přístupu zaměřeného na klienta. Je založena na principu zrcadlení a napomáhá pacientům navázat kontakt s realitou, se sebou samými i s ostatními.

15 Kontaktní reflexe preterapie situační reflexe obličejové reflexe tělové reflexe slovní reproduktivní reflexe zopakované reflexe

16 Pet - terapie zooterapie, léčba pomocí zvířat Forma: o AAT – součást ter. procesu, měřitelný výsledek o AAA – forma pasivní - forma interaktivní rezidentní - forma interaktivní návštěvní Druhy: Canisterapi, hipoterapie, felinoterapie

17 Canisterapie Canis – pes a terapie – léčen „Canisterapii je léčba lidské duše psí láskou“ Přínos pro seniora: přátelství, láska, pocit vzájemné potřebnosti zastoupení chybějících mezilidských vztahů pravidelný pohyb hmatová stimulace vyburcování z nostalgie, deprese

18 Hipoterapie metoda fyzioterapie využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rhb prvek Krok koně se promítá do trojrozměrného pohybu koňského hřbetu, který se stává pro terapii jedinečnou balanční plochou. celkový zdravotní stav seniora

19 Felinoterapie využití vrozeného daru empatie, intuice a léčivé energie koček Felinoterapie provozovaná v užším kolektivu povzbuzuje dlouhodobou paměť i komunikaci.

20 Reminiscenční terapie technika záměrného řízeného vyvolávání a vedení vzpomínek klienta, u osob s demencí, podpora dlouh. ležících Druhy: verbální, neverbální Vzpomínkový kufřík, staré filmy, nahrávky hudby

21 Rezoluční terapie bezvýhradné přijetí klienta, užívá se u klientů s těžkou demencí Cílem je, aby se klient cítil přijímán. Přijetí slouží k zachování důstojnosti. Opak rezoluční terapie je validace.

22 Validace přidání hodnoty, obnovit pocity vlastní ceny, dodání síly a hodnoty Vědomí vlastního smysluplného „já“, snižuje stres, úzkost a depresi. Cílem je umožnit smíření se životem, pomoci vyřešit problémy z minulosti.

23 Validovat znamená Dávat hodnotu každému projevu člověka Respektovat čl. v jeho původních spol. rolích Komunikovat s člověkem o jeho tématu Orientovat se spolu s klientem v jeho světě, přijmout jeho čas, zážitky, emoce, prostředí Potvrzovat a brát na vědomí city druhých jako pravé a pravdivé

24 Skupinová práce Význam v upevňování skupinové soudržnosti, někam patříme vzájemná skupinová interakce

25 Uplatnění skupinové práce jednotlivé druhy psychosociální terapie (arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, pet- terapie, reminiscenční terapie, animace) skupinové aktivity – cvičení paměti, pohybová cvičení, vaření, dramaterapie atd.

26 Další možnosti psychoterapie Biblioterapie Teatroterapie Kinezioterapie

27 Zdroje Malíková Eva, Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních, Grada, Praha, 2011 Matoušek Oldřich, Slovník sociální práce, Portál, Praha, 2008 Matoušek Oldřich, Sociální práce v praxi, Portál, Praha, 2005 http://www.canisterapie-zlin.cz/canisterapie.php http://casopis.planetazvirat.cz/070218-felinoterapie- aneb-kdyz-kocka-leci-2.html http://casopis.planetazvirat.cz/070218-felinoterapie- aneb-kdyz-kocka-leci-2.html http://www.alzheimercentrum.cz/cz/poskytovana- pece/reminiscencni-terapie/ http://www.alzheimercentrum.cz/cz/poskytovana- pece/reminiscencni-terapie/


Stáhnout ppt "Komplexní přístup k péči o staré lidi, metody psychosociální terapie u seniorů."

Podobné prezentace


Reklamy Google