Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky doplněných textem podporujícím výklad učitele Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku. Pro možnost plného využití materiálu je potřebné být připojen k internetu.

3

4 PARKOVÁNÍ

5 Je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací např. po dobu nákupu, zaměstnání, návštěvy, atd. Rozeznáváme: 1.krátkodobědo 2 hodin trvání 2.dlouhodoběnad 2 hodiny trvání

6 ODSTAVOVÁNÍ

7 Je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá např.: v místě bydliště, v sídle provozovatele vozidla.

8 Parkovací a odstavné plochy se zřizují pro:  osobní vozidla, motocykly, mopedy u všech potenciálních cílů a zdrojů dopravy jako jsou obytné objekty, školy, občanská vybavenost (obchodní domy)  autobusy u turisticky atraktivních lokalit, výstavišť, motorestů, sportovních zařízení  nákladní automobily na hraničních přechodech, u čerpacích stanic, v areálech výrobních podniků a přepravců

9 Plošné umístění parkovacích a odstavných stání:  podélné v ose komunikace parkovací pruhy podél komunikací  kolmé nebo šikmé k ose komunikace na parkovacích pásech podél komunikací  na samostatných plochách podélné, kolmé nebo šikmé řazení kolem vnitřních komunikací v jedné nebo více řadách za sebou

10

11 Zastávky

12 Jsou místa předepsaným způsobem označená a vybavená, ležící na pozemních komunikacích určená k zastavování vozidel MHD nebo jiných dopravců provozujících veřejnou hromadnou dopravu osob, kde vystupují, nastupují a příp. přestupují cestující.

13 Zastávky musí splňovat požadavky na: a) respektování bezpečnosti a plynulosti provozu b) oddělení pohybu chodců, vozidel a cyklistů c) zabezpečení nástupu a výstupu cestujících d) vyřešení bezbariérového přístupu e) minimalizaci přestupních vzdáleností mezi zastávkami

14 Požadavky na umístění zastávek: a)musí být umístěna ve zdrojích a cílech přepravních proudů cestujících b)vzdálenost mezi zastávkami u MHD by měli být asi 500 metrů c)nejlepší umístění zastávek je mimo jízdní pruhy d) nesmí se budovat v rozhledovém poli úrovňových kříženích, pozemních komunikacích s dráhou na mostech, podjezdech, tunelech a v kratších vzdálenostech jak 50 m od čerpací stanice e) nesmí se zřizovat v místech, kde to zakazují zákony a normy

15 DĚLENÍ ZASTÁVEK a) PODLE DRUHU DOPRAVY Linkové MHD Kombinované b) PODLE PROVOZU Nástupní, Výchozí Výstupní, Konečné Nácestné Kombinované c) Z HLEDISKA ZASTAVOVÁNÍ VOZIDEL Stálé Na Znamení DočasnéObčasné d) Z HLEDISKA DRUHŮ VOZIDLA Tramvajové Autobusové Trolejbusové Sdružené E) Z HLEDISKA STAVEBNÍHO USPOŘÁDÁNÍ 1. Tramvajové 2. Autobusové, Trolejbusové s nástupištěm se zastávkovým pruhem a dělícím ostrůvkem s nástupním ostrůvkem se zastávkovým pruhem bez dělícího ostrůvku s nástupem z úrovně s nástupním ostrůvkem pozemní komunikace

16 TRAMVAJOVÉ AUTOBUSOVÉ se zastávkovým pruhem bez dělícího ostrůvku s nástupem z úrovně PK s nástupním ostrůvkem s nástupištěm

17 Zastavují zde vozidla všech linek uvedených v jízdním řádu. c) Z HLEDISKA ZASTAVOVÁNÍ VOZIDEL Cestující musí dát znamení, že hodlá cestovat daným spojem (mávání, zkřížené ruce nad hlavou). STÁLÉ NA ZNAMENÍ DOČASNÉ Zastavují zde vozidla jen v předem stanoveném časovém období např. po dobu rekonstrukce komunikace, nezřizují se na dobu déle jak 3 měsíc. OBČASNÉ Zastavují zde spoje jen v určitých dnech nebo obdobích např. v neděli, o prázdninách, atd.

18 Vybavení zastávek  jednotným označníkem - dostatečně viditelným s náležitostmi (název zastávky, čísla line, vývěsné jízdní řády, tarifní pásma)  přístřešky, krytá nástupiště  osvětlení  lavičky  automaty na jízdenky, koš na odpadky

19  1.Vysvětli druhy parkování?  2.Vysvětli rozdíl mezi parkováním a odstavováním?  3.Popiš typy parkování?  4.Vyjmenuj duhy zastávek podle způsobu zastavování vozidel?  5.Popiš čím by měli být vybaveny zastávky?

20 ŽEMLIČKA, Zdeněk; MYNAŘÍK, Jaroslav. Doprava a přeprava 1. díl. Praha: Nadatur, 2008, ISBN 80-7270-030-8 (BROŽ.). ŠIROKÝ, Jaromír. Základy technologie a řízení dopravy, Vyd. 1. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2007, ISBN 978-80-7194-983-1 (BROŽ). SLABÝ, Petr. Dopravní inženýrství I. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03365-1 (BROŽ.). http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Brno%2C_ Bystrc%2C_Kub%C3%AD%C4%8Dkova_tram_stop.jpg/800px- Brno%2C_Bystrc%2C_Kub%C3%AD%C4%8Dkova_tram_stop.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/N%C3%A1 b%C5%99e%C5%BE%C3%AD_Edvarda_Bene%C5%A1e_u_%C4%8Cechova _mostu.jpg/220pxN%C3%A1b%C5%99e%C5%BE%C3%AD_Edvarda_Bene% C5%A1e_u_%C4%8Cechova_mostu.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Tram_Stop _in_Olomouc.jpg/220px-Tram_Stop_in_Olomouc.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Prague_Uhr ineves_Prat elstvi_str1.jpg/220px-Prague_Uhrineves_Pratelstvi_str1.jpg Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google