Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Jitka Hegerová Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): říjen 2012 Ročník: sedmý Tematická oblast: Dějepis - středověk Téma: První středověké.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Jitka Hegerová Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): říjen 2012 Ročník: sedmý Tematická oblast: Dějepis - středověk Téma: První středověké."— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Jitka Hegerová Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): říjen 2012 Ročník: sedmý Tematická oblast: Dějepis - středověk Téma: První středověké státy Metodický list (anotace): Prezentace slouží k zopakování první velké kapitoly dějepisného učiva 7. ročníku a uvědomění si souvislostí, a to formou skupinové hry dle volby a možností učitele. Vzděl á vac í mate ri á l zpracovaný v r á mci projektů EU pen í ze š kol á m (Operačn í ho programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

2

3 2000 1000 3000 4000 5000 FRANSKÁBYZANTSKÁ ARABSKÁ ŘÍŠE FRANSKÁBYZANTSKÁ ARABSKÁ ŘÍŠE 2000 1000 3000 4000 5000 2000 1000 3000 4000 5000 2000 1000 3000 4000 5000

4 Který rok je nejčastěji označován jako počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? a) 476 (zánik západořímské říše) b) 395 ( rozdělení římské říše) c) 1492 (objevení Ameriky) d) 0 (narození Ježíše Krista) Zpět

5 Která středověká říše byla pokračovatelkou východořímské říše? a) Franská b) Byzantská c) Arabská d) Řecká Zpět

6 Který silný germánský stát vznikl na území západořímské říše? a) Pravoslavná říše b) Franská říše c) Izrael d) Německo Zpět

7 Kterou nejzápadnější část Evropy ovládli Arabové? a) Švédsko b) Francie a Německo c) Itálie a Řecko d) Španělsko a Portugalsko Zpět

8 V čem vynikali Arabové? a) v malířství b) v historii a hudbě c) v matematice, fyzice, zeměpisu a lékařství d) v chemii a přírodopisu Zpět

9 Jak se jmenoval první středověký císař? a) Karel Veliký b) Theodosius Veliký c) Caesar d) Justinián Zpět

10 Který asijský kočovný kmen změnil osídlení Evropy? a) Ostrogóti b) Vikingové c) Hunové d) Avarové Zpět

11 Jaké společnosti byl položen základ v raném středověku? a) kapitalistické b) feudální c) otrokářské d) ekonomické Zpět

12 Jak se jmenovaly vikinská loď? a) dakkar b) drakkar c) rakkar d) vik Zpět

13 Který kmen zničil byzantskou říši? a) Italové b) Španělé c) Slované d) Turci Zpět

14 Nejznámější stavbou Konstantinopole je a) Bazilika sv. Petra b) Chrám Božího hrobu c) Hagia Sofia d) Kába Zpět

15 Které monoteistické náboženství je nejmladší? a) přírodní (pohanství) b) křesťanské c) židovství d) islám Zpět

16 Jak se nazývali Ježíšovi učedníci? a) mniši b) kněží c) apoštolové d) faráři Zpět

17 Pravoslavná církev má převahu v a) Slovensku, Maďarsku b) Rusku, Řecku c) Německu, Rakousku d) Anglii, Irsku Zpět

18 Vznik islámu je spojen s prorokem a) Ježíšem b) Abrahámem c) Mohamedem d) Mojžíšem Zpět

19 Které město je centrem všech monoteistických náboženství? a) Betlém b) Jeruzalém c) Nazaret d) Mekka Zpět

20 Ze starověkých říší se déle udržela a) východořímská b) západořímská c) obě zanikly ve stejné době d) egyptská Zpět

21 Které monoteistické náboženství má nejvíce příznivců? a) pohanské b) judaismus c) křesťanství d) islám Zpět

22 Který církevní obřad je pro křesťany nejdůležitější? a) mše b) pohřeb c) svatba d) křest Zpět

23 Co přikazuje islám? a) ubližovat nevěrným manželkám b) modlit se pětkrát denně c) postit se jednou za život po jeden měsíc d) zabíjet jinověrce Zpět

24 Vykoupil, Z., Antonín, R., Fejfušová, M. Dějepis pro 7. ročník,. Středověk, Počátky novověku. Brno: Nová škola, 2008. ISBN 80-7289-089-1 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Jméno autora: Jitka Hegerová Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): říjen 2012 Ročník: sedmý Tematická oblast: Dějepis - středověk Téma: První středověké."

Podobné prezentace


Reklamy Google