Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BYZANC, ARABSKÁ ŘÍŠE Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o byzantské a arabské říši.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BYZANC, ARABSKÁ ŘÍŠE Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o byzantské a arabské říši."— Transkript prezentace:

1 BYZANC, ARABSKÁ ŘÍŠE Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o byzantské a arabské říši.

2 Základní pojmy stěhování národů západořímská říše Konstantinopol císař cézaropapismus Justinián I. byzantský sloh kočovník Muhammad Mekka islám chalífa mešita minaret Avicenna

3 Byzantská říše v roce 476 byla Západořímská říše vyvrácena Odoakerem a zanikla Východořímská říše se udržela i nadále jejím střediskem se stalo město Konstantinopol (dnešní Istanbul) (slovansky Cařihrad), které vzniklo na místě bývalé řecké osady Byzantion podle ní dostal celý stát název Byzantská říše

4 Byzantská říše Společenské uspořádání císař: hlava říše i církve (cézaropapismus) velmoži: úředníci u dvora obchodníci svobodní řemeslníci ve městech svobodní u hranic + nesvobodní (rolníci) chudina ve městech: roku 532 povstání Níká (Zvítězíš!) otroci

5 Zápis do sešitu První středověké říše Byzantská říše Východořímská říše, střediskem se stalo město Konstantinopol na místě osady Byzantion → Byzantská říše Společenské uspořádání císař: hlava říše i církve (cézaropapismus) velmoži: obchodníci svobodní řemeslníci svobodní u hranic + nesvobodní (rolníci) chudina otroci

6 Byzantská říše Historie boje s Peršany, Slovany a Avary největšího územního rozmachu bylo dosaženo za císaře Justiniána I. (527-565) ten nařídil vypracovat zákoník shrnující a upravující zásady římského práva po roce 650 však říše ztrácí východní oblasti na asijském území (výboje Arabů), velkou část Balkánu a Apeninský poloostrov (8. stol.) po roce 1070 význam Byzance klesá, na východě útočí Turci

7 Byzantská říše Kultura na vysoké úrovni byla matematika, literatura a dějepisectví typický je tzv. sloh byzantský, staví se chrámy zastřešené kupolí, zdobené mozaikami, sochami a ikonami (obrazy s náboženským námětem) chrám Hagia Sophia (Boží moudrosti) v Konstantinopoli obr. 1

8 Zápis do sešitu Historie boje s Peršany, Slovany a Avary největší územní rozmach za císaře Justiniána I. (527- 565) zákoník shrnující a upravující zásady římského práva po roce 650 říše ztrácí východní oblasti, velkou část Balkánu zabral stát Bulharů. Na Apeninský poloostrov pronikají Langobardi a Frankové (8. stol.) po roce 1070 význam Byzance klesá, na východní hranici útočí Turci Kultura matematika, literatura a dějepisectví byzantský sloh, chrámy zastřešené kupolí, zdobené mozaikami, sochami a ikonami (obrazy s náboženským námětem) – chrám Hagia Sophia v Konstantinopoli

9 Arabská říše domovem Arabský poloostrov (obchodní křižovatka mezi Středomořím a Indií, Afrikou) kočovní pastevci: koně, velbloudi, ovce a kozy boj mezi kmeny o pastviny, po roce 662 sjednocuje jednotlivé kmeny Muhammad (Mohamed), zakladatel islámu roku 635 dobyl chalífa (panovník) Omar Egypt a východní Středomoří roku 711 se Arabové vylodili na Pyrenejském poloostrově a založili tam svůj stát (hlavní město Cordoba) – střety s Franky (732 Arabové poraženi u Poitiers) největší rozmach arabské říše kolem roku 800 za panování chalífy Háruna ar-Rašída, který učinil hlavním městem Bagdád

10 Arabská říše zruční řemeslníci, tkaní koberců; zdatní obchodníci arabský stavební styl: mešity s minarety umění hlavně ornamentální, zákaz zobrazování živých tvorů obr. 2

11 posvátná místa muslimů jsou města Mekka (rodiště Mohameda) a Medína (město, kam Mohamed odešel) islám – jediný bůh Alláh, posvátná kniha Korán jazyk arabština, rozvinuté lékařství (Avicenna), astronomie, matematika obr. 3

12 Zápis do sešitu Arabská říše Arabský poloostrov, kočovní pastevci boj mezi kmeny, po roce 662 sjednocuje kmeny Muhammad (Mohamed), zakladatel islámu roku 635 dobyl chalífa (panovník) Omar Egypt a východní Středomoří roku 711 vylodění na Pyrenejském poloostrově založení státu (hlavní město Cordoba) – střety s Franky (732 Arabové poraženi u Poitiers) největší rozmach kolem roku 800 za panování áruna ar- Rašída, hlavním město Bagdád stavební styl: mešity s minarety posvátná místa města Mekka (rodiště Mohameda) a Medína islám – bůh Alláh, posvátná kniha Korán jazyk arabština, rozvinuté lékařství (Avicenna), astronomie, matematika

13 OPAKOVÁNÍ První středověké říše Byzantská říše Východořímská říše, střediskem se stalo město Konstantinopol na místě osady Byzantion → Byzantská říše Společenské uspořádání císař: hlava říše i církve (cézaropapismus) velmoži: obchodníci svobodní řemeslníci svobodní u hranic + nesvobodní (rolníci) chudina otroci Historie boje s Peršany, Slovany a Avary největší územní rozmach za císaře Justiniána I. (527-565) zákoník shrnující a upravující zásady římského práva po roce 650 říše ztrácí východní oblasti, velkou část Balkánu zabral stát Bulharů. Na Apeninský poloostrov pronikají Langobardi a Frankové (8. stol.) po roce 1070 význam Byzance klesá, na východní hranici útočí Turci Kultura matematika, literatura a dějepisectví byzantský sloh, chrámy zastřešené kupolí, zdobené mozaikami, sochami a ikonami (obrazy s náboženským námětem) – chrám Hagia Sophia v Konstantinopoli Arabská říše Arabský poloostrov, kočovní pastevci boj mezi kmeny, po roce 662 sjednocuje kmeny Muhammad (Mohamed), zakladatel islámu roku 635 dobyl chalífa (panovník) Omar Egypt a východní Středomoří roku 711 vylodění na Pyrenejském poloostrově založení státu (hlavní město Cordoba) – střety s Franky (732 Arabové poraženi u Poitiers) největší rozmach kolem roku 800 za panování Háruna ar-Rašída, hlavním město Bagdád stavební styl: mešity s minarety posvátná místa města Mekka (rodiště Mohameda) a Medína islám – bůh Alláh, posvátná kniha Korán jazyk arabština, rozvinuté lékařství (Avicenna), astronomie, matematika

14 Otázky a úkoly Proč se Východořímské říši říká Byzantská říše? Čím se vyznačuje byzantský sloh? Vyjmenuj znaky islámu. Vzpomeň si, kdo to byl Mojžíš, Ježíš a Mohamed.

15 Zdroje Webová stránka: MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, 26. 7. 2014 [cit. 2014-08-02]. Dostupné z: http://www.davidmikolas.czhttp://www.davidmikolas.cz Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 7 pro základní školy a víceletá gymnázia: učebnice. 1. vydání. Redaktor Václav Fronk. Plzeň: Fraus, 2009, 160 s. ISBN 978-807- 2385-584. [2014-08-02] obr. 1 – Hagia Sophia http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Aya_Sofia_%28652610093 5%29.jpg/640px-Aya_Sofia_%286526100935%29.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Aya_Sofia_%28652610093 5%29.jpg/640px-Aya_Sofia_%286526100935%29.jpg obr. 2 – modrá mešita http://www.slapoty.cz/photos/175/5939.jpg?max_width=660&max_height=500 http://www.slapoty.cz/photos/175/5939.jpg?max_width=660&max_height=500 obr 3 – kaaba v Mekkce http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Kaaba_i_Mekka.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Kaaba_i_Mekka.jpg


Stáhnout ppt "BYZANC, ARABSKÁ ŘÍŠE Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o byzantské a arabské říši."

Podobné prezentace


Reklamy Google