Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Byzanc Označení materiálu: VY_32_INOVACE_08_byzanc.ppt

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Byzanc Označení materiálu: VY_32_INOVACE_08_byzanc.ppt"— Transkript prezentace:

1 Byzanc Označení materiálu: VY_32_INOVACE_08_byzanc.ppt
Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma: Člověk a společnost, dějepis, středověk, osudy východořímské říše, Byzanc ZŠ Wagnerovo náměstí, Beroun Předmět, ročník: Dějepis, 7. ročník Autor: Ivana Flíčková Datum: Anotace: (popis způsobu použití výukového materiálu): Situace na území východořímské říše od 5. stol. do nájezdů Turků v 11. stol. Tučný text slouží jako výchozí text pro tvorbu poznámek, ostatní text vysvětluje souvislosti nebo upozorňuje na zajímavé podrobnosti. Obrázky, které podporují lepší názornost, jsou opatřeny odkazem na zdrojovou stránku pro žáky s hlubším zájmem pro učivo. Prezentace jsou žákům k dispozici na

2 Dějiny významných států a národů v Evropě Byzanc uč. str. 38 - 40

3 po roce 476 zánik západořímské říše – na jejich troskách vznikly nové státy
východořímská říše se po roce 476 nerozpadla – nástupce římského impéria = Byzanc hl. městem Konstantinopol založeno Konstantinem – hlavní město přesunul 324 do řeckého města Byzantion – 330 přejmenováno na Nový Řím, po jeho smrti na Konstantinopol část města v Evropě, část v Asii, Slované ji nazývali Cařihrad, po dobytí Turky přejmenována na Istanbul

4 https://pf.ujep.cz/~velimskyt/Dejiny_umeni/

5

6 Byzantská říše kolem roku 550 za vlády Justiniánovy
vládli dále císařové – jako v řím. říši trvala až do r – Turci dobyli Konstantinopol 6. stol. největší územní rozsah za vlády Justiniána Byzantská říše kolem roku 550 za vlády Justiniánovy

7 Justinián pocházel z rolnické rodiny, přesto patřil k nejvzdělanějším lidem, choval se velmi krutě a zrádně Justiniánův zákoník – občanské právo křesťanství státním náboženstvím – již od dob Theodosia ( ) ve 4. stol. císař světskou i církevní moc konstantinopolský patriarcha (hlava církve) podřízen císaři

8 Justinián, Hagia Sofia http://www. paradoxplace

9 chrámy v Ravenně staví císař Justinián po dobytí Itálie Byzancí v 1
chrámy v Ravenně staví císař Justinián po dobytí Itálie Byzancí v 1. polovině 6. století. chrám San Vitale vyniká nádherou mozaikové výzdoby Justinián Theodora

10 křesťanství státním náboženstvím – již od dob Theodosia (379-395) ve 4
křesťanství státním náboženstvím – již od dob Theodosia ( ) ve 4. stol. císař světskou i církevní moc konstantinopolský patriarcha podřízen císaři velkolepé stavby v Konstantinopoli – dochován chrám Hagia Sofia (Boží moudrosti) Ravenna – císařův zástupce pro Itálii typické zdobení mozaikou

11 https://pf.ujep.cz/~velimskyt/Dejiny_umeni/

12 Hagia Sofia chrám Boží Moudrosti

13

14

15 Detail podlahové mozaiky https://pf. ujep

16 zlatá mozaika v Hagia Sofia

17 od 6. stol. ze severu přes Balkán útoky Slovanů a Avarů
- vytvářejí na Balkáně vlastní státy 7. stol. postupné zmenšování území – útoky Arabů 8. stol. – Byzanc jenom na části Balkánského poloostrova a Malé Asie šíření křesťanství na slovanská území = christianizace 1054 rozkol v křesťanské církvi – na západě římskokatolická – liturgie latinská, na východě pravoslavná – bohoslužebný jazyk řečtina

18 Mapa: Kartografie Praha: Středověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str

19 oděvy – hedvábné látky – podařilo se hedvábí propašovat z Číny v 6
oděvy – hedvábné látky – podařilo se hedvábí propašovat z Číny v 6. stol. byzantskými kupci vysoká vzdělanost v byzantské říši – dědictví antiky, filosofie, řečnictví, práva, teologie byzantská kultura se šířila dále do Evropy- přijímání pravoslaví ( Morava, Bulharsko, Rus) – misionáři šířili víru, biblickou literaturu, často překládanou do slovanských jazyků 11. stol. útoky Turků – křížové výpravy do Jeruzaléma 1453 Turci dobyli Konstantinopol, Byzanc zanikla

20 http://tajemstvi. mysteria. cz/meteora. htm obrázek: http: //www
obrázek: http: //

21 zdroje: text: Dějepis 7 pro základní školy, středověk a raný novověk, SPN, Praha 2009, str mapy: Kartografie Praha: Středověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str obrázky: http: //


Stáhnout ppt "Byzanc Označení materiálu: VY_32_INOVACE_08_byzanc.ppt"

Podobné prezentace


Reklamy Google