Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SIS II Na Radě pro justici a vnitřní věci Martin Pecina ministr vnitra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SIS II Na Radě pro justici a vnitřní věci Martin Pecina ministr vnitra."— Transkript prezentace:

1 SIS II Na Radě pro justici a vnitřní věci Martin Pecina ministr vnitra

2 Rada pro justici a vnitřní věci – 4.6.2009 Body jednání (diskuse):  SIS II  VIS (vízový informační systém)  první azylový balíček + Evropský azylový podpůrný úřad  nelegální migrace ve středomoří  Guantánamo  mezinárodní ochrana dětí  racionální protidrogová politika

3 Co je Schengenský informační systém (SIS)  společná databáze - umožňuje příslušným orgánům všech schengenských států sdílet a vzájemně si vyměňovat informace důležité pro zajištění bezpečnosti a práva na území Schengenu  záznamy o osobách a věcech z vnitrostátních databází  dostupnost těchto informací umožňuje rychle reagovat a přijmout všechna nezbytná opatření  modernizace a obohacení o nové funkcionality je zásadní a důležitá

4 Druhy záznamů v SIS  záznamy SIS se využívají při provádění kontrol na vnějších hranicích Schengenu, při posuzování žádostí o udělení víza, vydávání povolení k pobytu nebo při registraci motorových vozidel  používají se rovněž během policejních či celních kontrol ve vnitrozemí  obsahují pouze vybrané údaje o: - osobách, které mají být zatčeny za účelem předání na základě evropského zatýkacího rozkazu nebo vydání na základě extradiční smlouvy - občanech třetích zemí, kterým má být odepřen vstup a pobyt na území Schengenu - osobách pohřešovaných - svědcích a o osobách předvolaných justičními orgány v rámci trestního řízení - osobách nebo vozidlech za účelem skrytých nebo zvláštních kontrol - věcech hledaných za účelem zabavení nebo zajištění důkazů v trestním řízení (např. ztracená či ukradená motorová vozidla, zbraně, bankovky, doklady apod.)

5 Vybrané statistiky k využívání SIS  v současné době obsahuje zhruba 28 mil. záznamů  celkově se většina záznamů týká vydaných dokladů, největší položku v rámci hledaných osob tvoří nežádoucí občané třetích zemí  v průběhu roku 2008 se díky využívání SIS českými orgány např. podařilo identifikovat: - v jiných státech Schengenu na základě českých záznamů vložených do SIS: 185 hledaných osob 552 nežádoucích občanů třetích zemí 38 pohřešovaných nezletilých osob 186 odcizených vozidel - na území ČR na základě záznamů vložených jinými státy Schengenu: 231 hledaných osob 134 nežádoucích občanů třetích zemí 27 pohřešovaných nezletilých osob 391 odcizených vozidel

6 Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) – v čem je jiný  SIS II se začal vyvíjet pro zvýšení efektivity operativní spolupráce mezi orgány schengenských států:  zvýšením jeho kapacity nezbytným pro připojení dalších států  zavedením nových funkcionalit  plným využitím možností poskytovaných moderními technologiemi  vývojem SIS II byla v r. 2001 pověřena Evropská komise  po svém spuštění SIS II nahradí současný SIS  hlavní rozdíly proti současnému SIS: - odlišná technická architektura SIS II a způsob jeho fungování - možnost zpracování biometrických údajů (fotografie a otisky prstů) - nové kategorie záznamů, vkládání kopie originálu evropského zatýkacího rozkazu - zřízení záložního centrálního systému - zefektivnění výměny informací - náklady na zřízení, provoz a údržbu centrálního SIS II a komunikační infrastruktury hrazeny z rozpočtu EU

7 Vývoj projektu SIS II  v poslední době se potýkal se značnými obtížemi  ty se naplno projevily při testování ve 2. pololetí 2008  na konci roku 2008 se vývoj SIS II ocitl v situaci, která z pohledu nastupujícího českého předsednictví vyžadovala okamžitá řešení, a to i s ohledem na státy čekající na připojení k SIS prostřednictvím SIS II téma SIS II zařazeno na první jednání ministrů vnitra, na neformální Radu pro justici a vnitřní věci15. ledna v Praze

8 Neformální jednání Rady pro justici a vnitřní věci 15. 1. v Praze – Český plán  ministři vnitra se shodli, že se projekt nachází v krizi a že termín na jeho dokončení v září 2009 přestává platit  původní harmonogram prací pro české předsednictví byl opuštěn a nahrazen plánem na vyvedení projektu SIS II z krize  plán českého předsednictví podpořili všichni přítomní Český plán Oživení SIS II, nové impulsy pro vývoj, předání švédskému předsednictví umožňujícímu úspěšné dokončení  navržená opatření:  důkladná analýza příčin současných problémů a nalezení řešení jejich odstranění, či změny a posílení řízení projektu s výrazným zapojením expertů členských států  příprava záložního scénáře  vyhodnocení a porovnání obou scénářů  definitivní rozhodnutí o dalším směřování SIS II by mělo být přijato na Radě pro justici a vnitřní věci 4. června 2009

9 Vývoj SIS II v současné době  řešení krize ve vývoji SIS II v závěrečné fázi  české předsednictví dokázalo dokončit plán, který představilo v polovině ledna a jehož realizace probíhala uplynulé čtyři měsíce  nelehký úkol - SIS II má nahradit současný SIS, aniž by došlo k narušení kontinuity jeho užívání - enormní odpovědnost a související požadavky na jeho kvalitu  hledání cesty ven z krize se věnoval český tým od září minulého roku doslova sedm dní v týdnu  složitý úkol by se nikdy nepodařilo splnit bez pomoci špičkových expertů některých států, kteří neváhali do projektu nasadit svoje jméno a profesionální prestiž

10 Rozhodnutí o dalším směřování SIS II přijmou ministři vnitra 4. června v Lucemburku  vše nasvědčuje, že se vyplatilo vynaložené enormní úsilí a transparentní chování předsednictví během celého období  již tento čtvrtek budou ministři států EU a schengenského prostoru rozhodovat o dalším směřování SIS II  předkládáme jim návrh, který je založen na širokém konsensu členských států  návrh směřuje k dokončení projektu SIS II do konce roku 2011 na základě realistického plánování, významných změn v managementu projektu a řady technických opatření posilujících splnění tohoto cíle

11 Co se nám podařilo? Co nabízíme?  předložený návrh představuje v současné situaci jednoznačně nejlepší možné řešení, které umožní ukončit krizi, vložit do vývoje SIS II nové impulsy a obnovit víru v jeho dokončení  pevně věřím, že výsledkem čtvrteční Rady bude jednohlasné konstatování shody  již nyní se nezdráhám konstatovat, že si Česká republika v oblasti SIS II vydobyla značné renomé a že její přístup k řešení SIS II je velmi pozitivně hodnocen  nabízím ponechání svého týmu v Bruselu, aby pomohl dalším předsednictvím prosadit tyto cíle

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "SIS II Na Radě pro justici a vnitřní věci Martin Pecina ministr vnitra."

Podobné prezentace


Reklamy Google