Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Které prvky ji tvoří? Jak si je zapamatovat? Běžela Magda Caňonem Srazila Balvan Ramenem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Které prvky ji tvoří? Jak si je zapamatovat? Běžela Magda Caňonem Srazila Balvan Ramenem."— Transkript prezentace:

1

2 Které prvky ji tvoří?

3 Jak si je zapamatovat? Běžela Magda Caňonem Srazila Balvan Ramenem

4 CO MAJÍ SPOLEČNÉHO? Valenční elektrony Elektronová konfigurace Oxidační čísla Elektronegativity

5

6 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI  stříbrolesklé kovy  snadno na povrchu oxidují působením kyslíku  měkké - lze krájet nožem  dobře vedou elektrický proud i teplo

7 VÝSKYT BerylMagnesitDolomit BarytSádrovecKazivec Stroncianit CelestýnWhitherit

8 VÝROBA  elektrolýzou tavenin jejich chloridů.

9 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI  stříbrolesklé kovy  měkké, lehké - lze krájet nožem  dobře vedou elektrický proud i teplo  vyšší hustota než kovy I.A

10 stoupá s protonovým číslem CHEMICKÉ VLASTNOSTI  reaktivní  silná redukční činidla  charakteristicky barví plamen Ca - cihlová Sr – karmínová Ba - žlutooranžová

11 CHEMICKÉ VLASTNOSTI voda  hydroxidy (zásaditost roste s protonovým číslem

12 CHEMICKÉ VLASTNOSTI kyslík  oxidy (zásaditost roste s protonovým číslem)

13

14 VYUŽITÍ Čistý hořčík k zisku jiných kovů z jejich sloučenin (Be, Ti) k výrobě lehkých slitin pro letecký a automobilový průmysl

15 SLOUČENINY Oxid hořečnatý (MgO) pálená magnezie žáruvzdorný materiál vyzdívky metalurgických pecí výroba žíhacích kelímků

16 SLOUČENINY Hydroxid hořečnatý Mg(OH) 2 K potlačení nadměrné kyselosti žaludku K výrobě mastí na spáleniny

17 SLOUČENINY Síran hořečnatý MgSO 2.7H 2 O hořká sůl (hnojivo) špatně se vstřebává – laxativum (Šaratice) léčebné koupele

18 SLOUČENINY uhličitan hořečnatý MgCO 3.7H 2 O bílá magnesie součást pudrů, zubních past podáván při nedostatku hořčíku v potravě

19

20 Charakteristika fyzikální vlastnosti:  stříbrobílý, lesklý, měkký kov  barví plamen oranžovočerveně  vodič elektrického proudu a tepla chemické vlastnosti:  reaguje s vodou: Ca + 2H 2 O → Ca(OH) 2 + H 2  reaguje s kyselinami

21 v přírodě vytváří pouze vápenaté sloučeniny Ca 2+  Česko - výskyt hornin vápencového typu  lokalita mezi Prahou a Berounem nebo Moravský kras. Výskyt sádrovec kazivec (fluorit) apatit

22 DOLOMIT

23 sádrovec

24 apatit

25 mramor

26 biogenní prvek Výskyt

27  součást chlorového vápna: Ca(ClO) 2· CaCl 2  využití  desinfekce, bělení SLOUČENINY Chlornan vápenatý Ca(ClO) 2

28 využití  k odstranění P, S, Si z oceli - struskotvorná látka  součást malty a sádry, výroba skla, úprava vody, snižování pH půdy, odsiřování SLOUČENINY Oxid vápenatý (pálené vápno) CaO

29  silný hydroxid  vodný roztok - vápenná voda  Suspenze - vápenné mléko Využití  v mlékárenství  v cukrovarnictví  změkčování vody  Výroba malty SLOUČENINY hydroxid vápenatý (hašené vápno) Ca(OH) 2

30 MALTA  směs písku s hašeným vápnem a vodou  na vzduchu postupně tuhne (odpařováním ztrácí vodu a hydroxid vápenatý reaguje se vzdušným oxidem uhličitým)  tvoří se nerozpustný uhličitan vápenatý: Ca(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 + H 2 O

31  alabastr – kusová, kompaktní jemně zrnitá forma Síran vápenatý CaSO 4

32 Sádra: CaSO 4 ·1/2H 2 O  odlitky, sádrové obvazy, obkládačky  sádrokarton  CaSO 4 způsobuje trvalou tvrdost vody

33  využití  výroba papíru, výroba křídy  brusivo v zubních pastách  zdroj vápníku při dietách  složka žvýkaček Uhličitan vápenatý Ca(CO 3 ) 2 SLOUČENINY

34 Vznik krápníků ve vápencových jeskyních  vodě protékající přes vápencové skály  Rozpouští se oxid uhličitý  přeměna nerozpustného uhličitanu vápenatého na rozpustný hydrogenuhličitan vápenatý: CaCO 3 + CO 2 + H 2 O → Ca(HCO 3 ) 2  roztok hydrogenuhličitanu po malých kapkách dopadá na skálu  pomalu se z něj odpařuje voda  uvolňuje se oxid uhličitý  dochází ke vzniku krápníků:

35

36

37

38 ZAJÍMAVOST Beryllium a jeho soli jsou rakovinotvorné. Při dlouhodobém vdechování popílku z jeho solí vzniká chronická otrava plic – berylióza.

39 VYUŽITÍ Berylium součást moderátorových tyčí v jaderných reaktorech Šperkařství – smaragd akvamarín

40 Slitiny s mědí (berylliové bronzy) tvrdé a zároveň elastické konstrukce letadel, raketových lodí

41 SLOUČENINY Oxid beryllnatý (BeO) bílá, velmi tvrdá látka používá se v keramice na výrobu glazur výroba žáruvzdorných materiálů

42

43 fyzikální vlastnosti:  stříbrobílý, lesklý, poměrně měkký kov  krystalizuje v krychlové soustavě  dobrý vodič elektřiny a tepla chemické vlastnosti:  reaguje s vodou lépe než vápník  Sr + 2H 2 O → Sr(OH) 2 + H 2  barví plamen červeně Charakteristika

44 SLOUČENINY STRONCIA  používá se v zábavné pyrotechnice SLOUČENINY dusičnan strontnatý

45

46 Objev:  v roce 1898 bylo izolováno ve stopovém množství z jáchymovského smolince P. a M. Curieovými  z této rudy se jim podařilo po mnohaletém úsilí izolovat chlorid radnatý  na izolaci 1 gramu chloridu radnatého spotřebovali 10 tun smolince  M. Curierová pojmenovala prvek podle jeho vlastnosti - radioaktivity (latinsky radius = paprsek) Charakteristika

47 výskyt:  vzniká ve smolinci radioaktivním rozpadem z uranu Charakteristika

48 smolinec – obsahuje oxid uraničitý

49 fyzikální vlastnosti:  lesklý, bílý kov  na vzduchu zčerná (vytvoří se oxid radnatý)  v současné době je známo 25 izotopů radia  nejvýznamnějšími jsou izotopy 226 Ra s poločasem rozpadu 1602 let a 228 Ra s poločasem 6,7 roku  vysílá všechny druhy záření  krystalizuje v krychlové soustavě Charakteristika

50 Chemické vlastnosti:  ve tmě modré luminiscenční světlo.  reaktivita vysoká - dlouhodobě uchováváno pouze pod vrstvou petroleje nebo nafty s nimiž nereaguje,  soli radia barví plamen sytě červeně. využití:  dříve v lékařství (léčení rakoviny) Charakteristika


Stáhnout ppt "Které prvky ji tvoří? Jak si je zapamatovat? Běžela Magda Caňonem Srazila Balvan Ramenem."

Podobné prezentace


Reklamy Google