Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAM 1) Jarní dotační výzva (program LEADER) – 6/2012 2) Jak o sobě dát vědět … zdarma? (projekt Venkovská tržnice III) 3) Jak o sobě dát vědět … za.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAM 1) Jarní dotační výzva (program LEADER) – 6/2012 2) Jak o sobě dát vědět … zdarma? (projekt Venkovská tržnice III) 3) Jak o sobě dát vědět … za."— Transkript prezentace:

1 PROGRAM 1) Jarní dotační výzva (program LEADER) – 6/2012 2) Jak o sobě dát vědět … zdarma? (projekt Venkovská tržnice III) 3) Jak o sobě dát vědět … za pár korun? (služby Regionu Pošembeří) 4) Jak si pomoci navzájem? (jsme na jedné lodi) 5) Ukliďme Pošembeří! (dobrovolníci + podnikatelé = velký efekt) 6) Závěr Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí

2 2. SETKÁNÍ POŠEMBERSKÝCH PODNIKATELŮ Výzva 6/2012

3 Důležité: Předpokládaná alokace 7.000.000,-Kč Předpokládané Fiche (oblast podpory, která naplňuje strategický cíl, který chceme dotací podpořit. V 6. výzvě máme vypsány tyto oblasti podpory):  Fiche 4 PŘÍMĚSTSKÝ TURISTICKÝ RUCH - i za humny je hezky  Fiche 5 ZEMĚDĚLCI (ZEMĚDĚLSTVÍ) - důležitá součást našeho regionu – I. /pozn.: v zásobníku nyní jako č. 9/  Fiche 10 PODNIKÁNÍ - dobrý základ pro rozvoj regionu  Fiche 11 ZEMĚDĚLCI - nová šance podnikání

4 Základní orientace v dokumentech 1)FICHE č. XY – dokument, ve kterém je specifikován cíl, definice příjemců, co je počítáno do způsobilých výdajů, jsou stanoveny podmínky kritéria a povinné přílohy. 2)Formulář Žádosti o dotaci pro Fichi č. XY - Vyplňují se postupně všechna pole, kontrola je možná. -Neodesílají se v elektronické podobě! Odevzdávají se na datovém nosiči při příjmu žádostí.

5 Základní orientace v dokumentech 3) Pravidla PRV – návod na vytváření žádosti, definice podmínek, jak se žádost podává, specifikován cíl, definice příjemců, co je počítáno do způsobilých výdajů, jsou stanoveny podmínky kritéria a povinné přílohy.

6 Základní orientace v dokumentech 4) Metodika – dokumentace pro tvorbu Fichí. V tomto dokumentu byste měli nalézt odpovědi na většinu Vašich otázek. 5) Strategický plán je základním dokumentem MAS Pošembeří, je v ní specifikována oblast působnosti, rozdělení pravomocí mezi jednotlivé orgány, vyjádřena SWOT analýza oblasti, ve které MAS působí i stanovení vizí MAS jejich rozčlenění do cílů.

7 Preferenční kriteria a)Povinná stanovená SZIF b) stanovená MAS => společná pro všechna opatření/projekty => specifická pro jednotlivá opatření/projekty

8 Žádost + osnova Žádost a osnova v jednom formuláři, vygenerovaným SZIF Ke stažení na stránkách MAS => www.posemberi.cz => záložka LEADER www.posemberi.cz => VI. výzva JARO 2012 => příslušná Fiche K příjmu žádostí přinést 3 + 1 vytištěnou přílohu (pro Výběrovou komisi a pro MAS)

9 CO BUDE NYNÍ NÁSLEDOVAT Termíny o Zapsání projektu do Zásobníku projektů o Výzva 6/2012 – vyhlášení na plénu 13. 3. 2012 o Konzultace neomezeně po tel. domluvě do 20. 4. 2012 (Šárka Pučálková – pucalkova@posemberi.cz,pucalkova@posemberi.cz tel.: 608 27 55 66) o Příjem žádostí 23. -24. 4. 2012 o Chybníky 25. 4. - 4. 5. 2012 o Obhajoby 14. - 15. 5. 2012 o Plénum 5. 6. 2012 (zveřejnění výsledků) o Registrace na SZIF 15. – 20. 6. 2012

10 Děkujeme za pozornost a těšíme se na vaše projekty Tým Regionu Pošembeří : Miloslav Oliva, Šárka Pučálková, Hana Vrbovcová, Štěpánka Šoupalová, Blanka Slivová, Gábina Záhrobská, Petra Ištvániková Za výběrovou komisi a programový výbor: Olga Běhounková, Dita Bělová Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí

11

12 Pošembeří 2014+

13 Jak po roce 2014 v Pošembeří? VIZE 2014+ pro ČESKÝ VENKOV VENKOV JAKO SPOLEČENSTVÍ ŠŤASTNÝCH, SPOKOJENÝCH A ZABEZPEČENÝCH LIDÍ, KTEŘÍ UDRŽUJÍ A ROZVÍJEJÍ VENKOVSKÉ HODNOTY V KULTUŘE, V PODNIKÁNÍ I V SOCIÁLNÍCH VZTAZÍCH A SPOLUPRACUJÍ PŘITOM JAK MEZI SEBOU NAVZÁJEM, TAK SE SVÝMI SOUSEDY DOMA I V ZAHRANIČÍ. VENKOV JAKO SEBEVĚDOMÝ A ROVNOPRÁVNÝ PARTNER MĚSTA, KTERÝ ŠETRNĚ A ODPOVĚDNĚ SÁM HOSPODAŘÍ SE SVÝMI ZDROJI A CHRÁNÍ I ROZVÍJÍ PROSTŘEDÍ VENKOVA, SÍDLA I KRAJINU, ZDĚDĚNÉ PO PŘEDCÍCH, ABY JE V POŘÁDKU ZACHOVAL SOBĚ I PRO BUDOUCÍ GENERACE.

14 Jak po roce 2014 v Pošembeří? EU „Evropa 2020“ - Evropské struktury a fondy - Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010) NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ Integrovaná rozvojová strategie Regionu Pošembeří (2014 – 2020) Pracovní skupina Strategický plán LEADER „Náš region“ (2014-2020) Strategie cestovního ruchu (2014+) … další Strategie …

15 Jak po roce 2014 v Pošembeří?

16

17

18 Možnosti spolupráce MAS/o.p.s. s podnikateli v Pošembeří

19 Jak o sobě dát vědět … v Pošembeří? drobné praktické služby (prostory o.p.s., barevná kopírka/tiskárna A3, scan, PC, zázemí … ) projektové konzultace (i mimo LEADER … MMR, ROP, ESV, OP = ŽP, PI, Doprava, VpK) vč. zpracování žádosti, podání, vyúčtování, monitoring apod. /externisté/ marketingové a propagační (PR) poradenství (specializace v rámci regionu i ČR, tipování cílových skupin, inzerce, mailing, média … ) /VIP klientela/ sponzoring/podílnictví aj. (období, produkt, akce, projekt) /darovací smlouva – daně/ distribuce plakátů a letáků /VT III/

20 Jak si pomoci navzájem … v Pošembeří? Motto: Jsme na jedné lodi úspory z rozsahu multiplikační efekt specializace a síťování Fond rozvoje Pošembeří - pracovní skupina? vaše návrhy? …..

21

22 Ukliďme Pošembeří !

23 Ukliďme Pošembeří ! 2011 CELKEM SE ZAPOJILO VÍCE NEŽ 1.200 DOBROVOLNÍKŮ, kteří sesbírali CELKEM 55 TUN ODPADU na území 24 obcí = 450 PYTLŮ SMĚSNÉHO ODPADU = 250 PYTLŮ PLASTU = 75 PYTLŮ SKLA ————————————— 388 KUSŮ PNEUMATIK = 52 OSOBNÍCH AUT = 36 NÁKLADNÍCH AUT = 8 TRAKTORŮ

24 Ukliďme Pošembeří ! 2012 Termín: so 17.3. – ne 1.4. 2012  Záměr na celém území Pošembeří = 37 obcí  Dobrovolníci = občané, spolky a neziskové organizace a podnikatelé = partneři akce:  Služba (doprava, svoz, technika, lidi, občerstvení)  Materiál na úklid (pytle, rukavice, BESIP, …)  Finanční příspěvek/dar Závěr: sobota 21.4. Den Země na Klepci Medializace partnerů před, v průběhu i po …

25 Děkujeme za pozornost a těšíme se na další spolupráci Tým Regionu Pošembeří : Miloslav Oliva, Šárka Pučálková, Hana Vrbovcová, Štěpánka Šoupalová, Blanka Slivová, Gábina Záhrobská, Petra Ištvániková Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí


Stáhnout ppt "PROGRAM 1) Jarní dotační výzva (program LEADER) – 6/2012 2) Jak o sobě dát vědět … zdarma? (projekt Venkovská tržnice III) 3) Jak o sobě dát vědět … za."

Podobné prezentace


Reklamy Google