Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Seminář ke statistice cestovního ruchu Oddělení statistiky cestovního ruchu Český statistický úřad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Seminář ke statistice cestovního ruchu Oddělení statistiky cestovního ruchu Český statistický úřad."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Seminář ke statistice cestovního ruchu Oddělení statistiky cestovního ruchu Český statistický úřad

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Osnova Seminář statistiky cestovního ruchu Vymezení cestovního ruchu Registr ubytovacích zařízení Šetření v ubytovacích zařízeních Výběrové šetření cestovního ruchu Satelitní účet cestovního ruchu Diskuse, dotazy, náměty

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Vymezení cestovního ruchu Kde cestovní ruch končí a kde začíná? Definice cestovního ruchu  činnost návštěvníků, kteří se zúčastní cesty na místo určení mimo své obvyklé prostředí, a to na dobu kratší jednoho roku a za jakýmkoli hlavním účelem (včetně služebního účelu, využití volného času nebo jiného soukromého účelu) jiným, než je získání (dojíždění do) zaměstnání u subjektu se sídlem v navštěvovaném místě Definice obvyklého prostředí  zeměpisná oblast, nikoli nutně spojitá, v níž osoba běžně žije a která může být určena na základě následujících hledisek: překročení administrativních hranic nebo vzdálenost od místa obvyklého bydliště, délka návštěv, jejich frekvence a účel

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Vymezení cestovního ruchu Právní úprava a instituce Právní úprava statistiky cestovního ruchu  Směrnice 95/57 EC (23. listopadu 1995)  Rozhodnutí Rady o implementaci Směrnice 95/57 (9. prosince 1998)  Nařízení EP a Rady o evropské statistice CR a zrušení směrnice 95/57 (platné roku 2012) Instituce  mezinárodní (Eurostat, UNWTO)  národní (MMR, CzechTourism, ČNB, další)

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Vymezení cestovního ruchu Z čeho se statistika skládá a kdo ji zajišťuje Šetření v hromadných ubytovacích zařízeních  Registr HUZ, šetření CR 1-12 a CR 2-04  OSZ Ústí (34), oddělení zpracování statistiky CR a odpadů (3401) Výběrové šetření cestovního ruchu  VŠCR - šetření u domácností  sekce 3 (3001-3009, 3804), sekce 6 (6202, 6203, 6403) Satelitní účet cestovního ruchu  TSA – Tourism Satellite Account  sekce 4, sekce 6  MMR (agentura Stem Mark), CzechTourism, ČNB

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Registr/seznam ubytovacích zařízení Alfa a omega ubytovací statistiky Popis registru ubytovacích zařízení (RSEZ)  historie  vznik v 90. letech – omezení pouze na HUZ  celoplošná šetření vč. individuálního ubytování  k čemu registr slouží  historická databáze HUZ  zdrojová databáze pro tvorbu ZS a dopočty  zdroj aktuálních adres pro rozesílání dotazníků

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Co registr obsahuje  identifikační kód (pagina)  platnost věty (od – do – pozastavení)  adresy  HUZ  provozovatele  kontaktní osoby  charakteristika UZ (kategorie, sezónnost, druh)  kapacita Registr/seznam ubytovacích zařízení 57 položek o každém zařízení

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Přehled počtu ubytovacích zařízení  cca 8 000 aktivních zařízení  48 Hotelů *****  2 500 penzionů Celkový rozsah registru  cca 22 000 vět (aktivní i historické záznamy)  cca 1 260 000 položek Registr/seznam ubytovacích zařízení Přibližně 8 tis. aktivních zařízení

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Organizace práce  údržba registru v prostředí DataMan  vstupy do RSEZ  statistické výkazy CR1-12 a CR2-04  informace z Internetu  informace z tisku  výstupy z RSEZ pro potřeby zpracování výkazů cestovního ruchu  základní soubory  aktualizační soubory pro obesílání výkazy a pro kontrolní chody Registr/seznam ubytovacích zařízení Zjištění nových UZ není jednoduché

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Přechod pod RES  specifické požadavky statistiky cestovního ruchu  harmonogram přechodu pod RES Výstupy  RSEZ v dbf formátu pro potřeby Infoservisu  databáze ubytovacích zařízení na Internetových stránkách ČSÚ http://www.czso.cz/lexikon/uz.nsf/index Registr/seznam ubytovacích zařízení RSEZ bude od příštího roku integrován do RES

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Šetření v hromadných ubytovacích zařízeních Kdo a kde se v ČR ubytovává Metodika a popis úlohy  plošné statistické šetření o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních  hromadná ubytovací zařízení (HUZ) - zařízení s minimálně pěti pokoji nebo deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu  kategorie ubytovacího zařízení  měsíční CR 1-12 a čtvrtletní CR 2-04

12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Šetření v hromadných ubytovacích zařízeních Dotazníky CR 1-12 a CR 2 -04 Obsah dotazníků  identifikace zařízení – pagina, kontakty  kategorie UZ, sezónnost, aktivita UZ  oddíl 326 – o počtech příjezdů a přenocování hostů  oddíl 327 – kapacity UZ  oddíl 466 – kongresy od 50 účastníků

13 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Šetření v hromadných ubytovacích zařízeních RI a časové řady Výstupy  čtvrtletně Rychlé Informace (CR1+CR2) (zveřejnění 10.5., 5.8., 8.11.2011 a 6.2.2012)  časové řady kapacity – ročně, návštěvnost – měsíčně/čtvrtletně (třídění podle KAT, NUTS 3, turistických regionů, země příjezdů hosta) http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cru_cr  VDB – do úrovně obcí  ošetření důvěrnosti dat

14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Výběrové šetření cestovního ruchu Jak a kam cestují Češi Cíl šetření  informace o počtu a struktuře cest  participace osob v cestovním ruchu Předmět šetření  všechny osoby obvykle bydlící v soukromých domácnostech na území ČR  cesty (které skončily v daném referenčním období bez ohledu na to, ve kterém měsíci začaly, pouze cesty mimo obvyklé prostředí)  jednodenní a vícedenní  soukromé (osobní, turistické) a služební

15 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Výběrové šetření cestovního ruchu Ne každá cesta patří do cestovního ruchu Kritéria vymezující obvyklé prostředí  cílová destinace cesty je mimo místo obvyklého pobytu  délka trvání cesty je více než tři hodiny a méně než 1 rok  frekvence opakujících se cest je maximálně 4 krát za měsíc  jediný účel cesty není spojen se zachováním / udržením běžného života Cestovní ruch ano  cesta do vlastního rekreačního zařízení  cesta do zahraničí (nezahrnuje se ale dojíždění do zaměstnání) Cestovní ruch ne  pobyt v nemocnici, ve vězení, uprchlických a azylových domech, pobyt v rámci ozbrojených sil, …

16 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Výběrové šetření cestovního ruchu Organizace práce - rok Výběrový plán  dvoustupňový výběr bytů (1. sčítací obvod, 2. prostý náhodný výběr bytů ve SO)  zohledněn počet obyvatel okresů a krajů Sběr dat  formou rozhovoru tazatele s členy domácnosti  Údaje tazatelé zaznamenávají do elektronického dotazníku v notebooku (metoda CAPI)  Program okamžitě vkládaná data kontroluje, tazateli nabízí otázky podle předchozích odpovědí a současně ho upozorňuje na podezřelé nebo chybné odpovědi

17 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Výběrové šetření cestovního ruchu Organizace práce - rok Panel domácností  celkem 5 návštěv se čtvrtletním odstupem  první návštěva  nábor domácností ve 4. čtvrtletí  sociodemografické a ekonomické údaje, dotazník VŠPS  cestovní ruch se šetří až během dalších čtyřech návštěv  druhá až čtvrtá návštěva  respondenti odpovídají nejdříve na dotazník VŠPS (zkrácený), teprve potom na dotazník VŠCR

18 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Výběrové šetření cestovního ruchu Vyšetřenost Výsledek v 1. čtvrtletí 2011  celkem 6 780 bytů ve výběru Výsledek v 1. čtvrtletí 2011 – průměry za měsíce  výběrový plán - 2 260 bytů  vyplněný dotazník VŠCR - 1 547 bytů  vyplněný dotazník VŠCR - 3 610 respondentů, z toho 3 094 osob 15+

19 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Výběrové šetření cestovního ruchu Výstupy Ukazatele  počet cest a přenocování (průměrný počet přenocování)  průměrné výdaje na 1 cestu (Kč)  průměrné výdaje na 1 den cesty Členění  druh cesty  delší cesty (soukromé a alespoň 4 přenocování),  kratší cesty (soukromé a 1 – 3 přenocování),  služební cesty (1 a více přenocování)  domácí a výjezdový cestovní ruch  podle pohlaví, hlavního účelu, typu ubytování, délky cesty, dopravního prostředku a způsobu organizace

20 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Výběrové šetření cestovního ruchu Publikování výsledků Časové řady  http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cru_cr(tabulka 4.1 – 4.4 )  za populaci ve věku 15 a více let Termíny  do 3 měsíců po skončení referenčního období  čtvrtletně (výsledky za čtvrtletí)  ročně (výsledky za rok, členění podle cílové destinace) Zpětné opravy a revize  definitivní údaje až po zpracování výsledků za celý rok  zpravidla v červnu následujícího roku

21 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Satelitní účet cestovního ruchu Význam cestovního ruchu pro ekonomiku ČR Cíle a historie TSA  Hlavní význam TSA  Jediný komplexní zdroj informací o odvětví CR  Světově uznávaný systém umožňující mezinárodní srovnání  Analytický a informační podklad pro rozhodovací procesy  Měření přínosů CR pro národním hospodářství  Historie  2002 – 2004 studie proveditelnostiPrvní metodika TSA  2006 - První časová řada 2003-2005  2008 – 2010 další rozšiřování systému  Spolupráce na projektech + TA

22 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Satelitní účet cestovního ruchu Rámec TSA = 10 tabulek Koncept a forma TSA  Metodický rámec (manuály)  TSA Recommend Methodological Framework (2001 reedit. 2008)  European Implementation Manual on TSA (2002)  European system of account (1995) Český TSA je mezinárodně plně komparabilní a koherentní  Systém TSA  Matematicko – statistický model  Obecná rovnováha mezi poptávkou a nabídkou  10 základních tabulek TSA (T1-T10)  Vyjádření hlavních makroekonomických ukazatelů

23 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Satelitní účet cestovního ruchu Systém tabulek TSA Pozn. Doporučené zásady oceňování jsou stejné jako v ESA 1995. Výroba by měla být oceňována v základních cenách, spotřeba a užití v kupních cenách.

24 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Satelitní účet cestovního ruchu Rozdělení činností a produktů CR Národní hospodářství Všechna odvětví (činnosti) Specifické činnosti CRNespecifické činnosti CR Charakteristické činnosti CR Činnosti související s cestovním ruchem CharakteristicképroduktyNespecifické produkty Hlavní produkce Vedlejší produkce Související produkty Hlavní produkce Související produkty Nespecifické produkty Vedlejší produkce Vedlejší produkce Související produktyCharakteristicképrodukty Nespecifické produkty

25 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Satelitní účet cestovního ruchu Komplexní využití datových podkladů Datové zdroje TSA  Poptávka CR  Ubytovací statistika HUZ (ČSÚ)  Výběrové šetření cestovního ruchu (ČSÚ)  Šetření příjezdového CR (MMR)  Platební bilance služeb (ČNB)  Nabídka CR  Data ročních národních účtů  Tabulky dodávek a užití (P.1, P.2, D.2, D.3, P.5, P.6)  Zaměstnanost – NÚ + VŠPS  Ostatní – podniková šetření, resortní statistiky, analýzy aj.

26 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Satelitní účet cestovního ruchu 46 tabulek TSA + 11 tabulek MZ Referenční období 2003 - 2009 Poptávka CR  7 tabulek (TSA T1.1 – T4.2) Nabídka CR  21 tabulek (TSA T5.1.1 – T6.2.7) Zaměstnanost  7 tabulek (TSA T7.1 – T7.7) Investice  8 tabulek (TSA T8.1.1 – T8.2.1) Nefinanční ukazatele  2 tabulky (TSA T10.1 – T10.2) Hlavní makroekonomické ukazatele NH a CR  1 tabulka (TSA T11.1.) Počet pracovních míst a zaměstnaných osob  1 tabulka (MZ T1) Charakteristiky zaměstnanosti  7 tabulek (MZ T2 – T8) MZ T2 - podle sezónnosti MZ T3 - podle prac. úvazku MZ T4 - podle trvalosti úvazku MZ T5 - podle pohlaví MZ T6 - podle věkových skupin MZ T7 - podle vzdělání MZ T8 - podle státní příslušnosti Propojení s TSA – Výkony zaměstnanosti v CR  1 tabulka (MZ T9) Souhrnné ukazatele zaměstnanosti NH a CR  2 tabulky (MZ T10 – T11) Přehled výstupů MZPřehled výstupů TSA Přímý vliv CR (bez multiplikačních efektů), národní úroveň, roční data, různá členění

27 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Satelitní účet cestovního ruchu CR tvoří 3 % HDP, zaměstnává 240 tis. osob Přehled hlavních výsledků  Spotřeba PCR = 125 mld. Kč (2/3 T, 19 % JN, 14 % Tr)  Spotřeba DCR = 104 mld. Kč (62 % T, 28 % JN, 10 % SC)  Spotřeba VCR = 77 mld. Kč (70 % T, 5 % JN, 25 % SC  Spotřeba VnCR = 229 mld. Kč (55 % PCR + 45 % DCR) 3 % CK/CA, 16 % ubytování, 19 % stravování, 18 % doprava, 1/3 zboží (vč. PHM)  2,7 % HPH (88 mld. Kč), 2,9 % HDP (104 mld. Kč) 72 % charakteristická odvětví, 24 % související odv., 4 % nespecifická odv.  239,5 tis. zaměstnaných osob (4,6 %), 236,6 tis. pracovních míst 68 tis. stravování, 42 tis. ubytování, 14 tis. CK/CA  THFK = 41 mld. Kč (5,0 %) 62 % ost. budovy a stavby, 15 % ubyt. zař., 15 % dopr. prostředky

28 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD www.czso.cz Děkujeme za pozornost Prostor pro diskusi, dotazy, náměty


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Seminář ke statistice cestovního ruchu Oddělení statistiky cestovního ruchu Český statistický úřad."

Podobné prezentace


Reklamy Google