Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezplatná právní poradna Chánov Cílem této aktivity je zvyšování právního vědomí romské mládeže směřující k jejich informovanosti v oblasti prevence kriminality,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezplatná právní poradna Chánov Cílem této aktivity je zvyšování právního vědomí romské mládeže směřující k jejich informovanosti v oblasti prevence kriminality,"— Transkript prezentace:

1 Bezplatná právní poradna Chánov Cílem této aktivity je zvyšování právního vědomí romské mládeže směřující k jejich informovanosti v oblasti prevence kriminality, školní a domácí šikana, trestná činnost mladistvých, organizování besed s romskou mládeží při využívání znalostí studentů a studentek Střední školy diplomacie a veřejné správy, s. r. o.

2 Studentská bezplatná právní poradna Chánov Základní informace Studentská bezplatná právní poradna je projekt, který započala Střední škola diplomacie a veřejné správy, s. r. o. ve spolupráci se Statutárním městem Most a studenty a studentky této střední školy. Naše krédo: Baví nás právo a chceme pomáhat! Kdo jsme: Studenti a pedagogové Kde a kdy nás najdete: ZŠ Chánov Od 14:00 do 16:00, každou sudou středu E-mail: Pravniporadna@ssdvs.eu

3 Studentská bezplatná právní poradna Chánov Naše krédo: Baví nás právo a chceme pomáhat! Poradna bude otevřena v následujících termínech: 27.června – Slavnostní otevření 11. července 25. července 8. srpna 22. srpna 5. září

4 Studentská bezplatná právní poradna Chánov Naše krédo: Baví nás právo a chceme pomáhat! Poradna bude nápomocna v této právní problematice Rodinné právo – výživné, opatrovnictví … Občanské právo – různé druhy smluv … Správní právo – občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní pasy, evidence obyvatel, registr vozidel … Přestupkové právo – přestupek, přestupková a správní řízení, pokuty a zákazy… Trestní právo – trestní činnost, odpovědnost, tresty, jednání policie a státního zastupitelství, soudy, exekuce A další otázky ze živnostenského a obchodního práva

5 Studentská bezplatná právní poradna Chánov Naše krédo: Baví nás právo a chceme pomáhat! Pro žáky a žákyně ZŠ Chánov jsme připravili besedy a přednášky ohledně právního vědomí. Sestavili jsme programy určené pro I. a II. stupeň základních škol s ohledem na romskou problematiku. Zároveň připravujeme různé aktivity pro místní děti ze základní školy, ať se jedná o hraní her Cashflow 101, která by měla zvýšit finanční gramotnost či různé sportovní hry, které by pomohly více se seznámit s dětmi. Právní poradna nebude sloužit jenom dětem ze základní školy, ale i jejich rodičům, příbuzným či kamarádům a místním lidem.

6 Studentská bezplatná právní poradna Chánov Naše krédo: Baví nás právo a chceme pomáhat!

7 Harmonogram projektu Červen  výzkumy na vytipování problematiky (dotazníky)  zpracovávání právních brožurek z jednotlivých právních úseků  vytvoření jednoduchého slovníku právních pojmů  zakoupení schránky na dotazy žáků a rodičů  hra Cashflow  otevření Studentské bezplatné právní poradny Červenec a srpen  výroba propagačních materiálů  nepřetržitá funkčnost e-mailu

8 Harmonogram projektu Září a říjen  hra Cashflow 101  plnění programu pro I. A II. Stupeň ZŠ  besedy v romském jazyce, které zajistí učitel romštiny a romský básník p. Jan Horváth Listopad  Závěrečné vyhodnocení projektu  Pozvaná média – Romské periodika Romano Voďi, Romea.cz a Mostecký deník

9 Zaměření projektu pro II. stupeň ZŠ Chánov Finanční gramotnost Společně jsme dospěli k názoru, že bude nejvhodnější tyto žáky a žákyně zasvětit do Finanční gramotnosti prostřednictvím hry Cashflow. Finanční gramotnost (FG) je celoživotní studium. Zabývá se penězi, fungování domácností a předkládá návod na to, jak mít finančně vyrovnaný život. Hra Cashflow kvadrant je jedinečnou možností, jak se FG naučit ještě předtím, než vkročíme do života, zábavnou formou.

10 Zaměření projektu pro I. stupeň ZŠ Chánov Chceme si hrát Pro děti z I. stupně základní školy jsme vytvořili plán, který bude zaměřen především na učení vytyčených právních problematik formou her, omalovánek, pexesa a různých scének... Budeme se snažit děti pobavit a zároveň poučit.

11 Střední škola diplomacie a veřejné správy, s. r. o. Škola života

12 Základní informace Název: Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Adresa: ul. A. Jiráska, č. p. 1887, 434 01 Most (CZ) IZO:181 007 282 IČ: 250 45 911 Tel.: 411130916, 918 fax: 411130917 E-mail:info@ssdvs.cz reditelka@ssdvs.cz WWW: www.ssdvs.czwww.ssdvs.cz Ředitelka: Ing. Vladimíra Ilievová Zřizovatel: Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Školné: 1.500,- Kč/měsíc, (18.000,- Kč/rok) denní forma Typ školy: soukromá Stravování: je řešeno s jinou školou Délka studia: čtyřleté denní / 2-5 nástavba a kombinované Forma studia: denní a kombinovaná

13 Naše krédo "Žáci jsou smyslem naší práce, je naší povinností tuto práci zvládat a zajistit našim žákům kvalitní vzdělání založené na vstřícnosti, pochopení, odbornosti a partnerských vztazích" Naše vize: Dovést mladého člověka na práh života dospělých připraveného a zoceleného tak, aby mohl čelit překážkám, které mu Život dospělých připraví.

14 Studijní obory Naše škola nabízí tři studijní obory v denní formě:  Veřejnosprávní činnost se zaměřením na diplomatický protokol a public relations  Bezpečnostně právní činnost  Ekonomika a podnikání A tři obory v kombinované formě:  Podnikání (Denní i nástavbová forma)  Bezpečnostně právní činnost  Ekonomika a podnikání

15 Pedagogický sbor Naše škola zaměstnává vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor.

16 Pedagogický sbor Ing. Vladimíra Ilievová ředitelka školy Ekonomika podniku, ekonomie, management, marketing, právo, ruský jazyk

17 Pedagogický sbor Plk. JUDr. Václav Jakubík Právo obchodní, právo, veřejná správa, bezpečnostní příprava, prevence a odhalování kriminality, garant Studentské bezplatné právní poradny v Chánově

18 Pedagogický sbor Mgr. Bc. Vladimír Vodička Základy společenských věd dějepis, zeměpis, etika a multikulturní výchova, politologie, mezinárodní vztahy, úvod do gender, veřejná správa

19 Pedagogický sbor Ing. Michaela Svitáková Diplomatický protokol, etika, etiketa, politologie, latinský jazyk, public relations, kultura ve veřejné správě

20 Studenti Naši studenti se zapojují do mnoha projektů a vyvíjí vlastní mimoškolní aktivity Studentská bezplatná právní poradna Chánov Projekt Cashflow Cirkus mini Soutěž Prezentiáda, Soutěž v grafických disciplínách Na škole je cca 210 studentů, i přesto jsme škola rodinného typu! Ve naší škole se netráví čas jenom učením, máme i spoustu možností, jak využívat volný čas – posilovna, hřiště, tělocvična, studovna, knihovna.. Neučíme se pro školu, ale pro život!

21 Fota ze života školy

22 Aula školy

23 Máme i vlastní kantýnu

24 Možnost využití volného času

25 Specifická imatrikulace

26


Stáhnout ppt "Bezplatná právní poradna Chánov Cílem této aktivity je zvyšování právního vědomí romské mládeže směřující k jejich informovanosti v oblasti prevence kriminality,"

Podobné prezentace


Reklamy Google