Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Preventivně výchovná činnost v podmínkách HZS krajů ČERVENÝ KOHOUT 2008 plk. Mgr. Pavel Nejtek ředitel odboru prevence HZS Pardubického kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Preventivně výchovná činnost v podmínkách HZS krajů ČERVENÝ KOHOUT 2008 plk. Mgr. Pavel Nejtek ředitel odboru prevence HZS Pardubického kraje."— Transkript prezentace:

1 Preventivně výchovná činnost v podmínkách HZS krajů ČERVENÝ KOHOUT 2008 plk. Mgr. Pavel Nejtek ředitel odboru prevence HZS Pardubického kraje

2 Preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost zajišťuje (PVČ) ministerstvo vnitra ministerstvo vnitra hasičské záchranné sbory krajů hasičské záchranné sbory krajů obce obce občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany

3 Ministerstvo vnitra Stanoví zaměření preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku PO a podílí se na jejím zabezpečování podle § 24 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění (zákon o PO) Stanoví zaměření preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku PO a podílí se na jejím zabezpečování podle § 24 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění (zákon o PO)

4 Hasičský záchranný sbor kraje Zabezpečuje podle § 26 odst. 2 písm. o) zákona o PO Preventivně výchovnou činnost, propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem.

5 Obec a obecní úřad podle § 29 odst. 1 písm. n) zákona o PO Organizuje preventivně výchovnou činnost Organizuje preventivně výchovnou činnost

6 Obec a obecní úřad Podle § 14 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., vede dokumentaci k zabezpečení preventivně výchovné činnosti v obci Dokumentace k zabezpečení PVČ na úseku PO obsahuje – –Rozpracování zaměření PVČ stanovené ministerstva vnitra podle místních podmínek – –Plán PVČ zpracovaný pro roční období – –Vyhodnocení preventivně výchovných akcí Při zpracování dokumentace obec spolupracuje zejména s HZS kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku PO.

7 Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany 1. Spolupráce s Ministerstvem vnitra při zajišťování preventivně výchovné činnosti v oblastech - vytváření celostátních videoték, vytváření celostátní evidence informací v oblasti požární ochrany, celostátní průzkumy veřejného mínění, programy s požární tematikou uskutečňované v rámci mezinárodní spolupráce 2. Spolupráce s HZS ČR při zajišťování preventivně výchovné činnosti v oblastech - den otevřených dveří na HZS, organizované návštěvy dětí a mládeže v rámci vyučování na požárních stanicích, soutěže (např. v požárním sportu, výtvarné apod.), názorná propagace, výstavy a akce popularizující požární ochranu a hasiče, poradenská a konzultační činnost, výchovné programy pro děti, mládež a dospělé, celoživotní vzdělávání v oblasti požární ochrany, propagační materiály s tématikou požární ochrany, regionální průzkumy veřejného mínění, podpora preventivní činnosti od jednotlivých fyzických osob, které mohou oslovit veřejnost, krajské videotéky 3. Spolupráce s orgány obce při zajišťování preventivně výchovné činnosti

8 Etapy provádění PVČ Preventivně výchovnou činnost lze rozdělit podle možností jednotlivých subjektů a jejího naplňování na období Preventivně výchovnou činnost lze rozdělit podle možností jednotlivých subjektů a jejího naplňování na období –krátkodobé –střednědobé –dlouhodobé

9 HZS kraje - zaměřní krátkodobé Den otevřených dveří na HZS - výroční dny, např. svátek svatého Floriana, při příležitosti např. mezinárodního dne dětí Ukázky a besedy profesionálních hasičů v předškolních a školských zařízeních Organizované návštěvy dětí a mládeže v rámci vyučování na požárních stanicích Soutěže – v požárním sportu, o nejlepší film s hasičskou tematikou (zábavný i naučný), výtvarné (malířské, modelářské apod.), literární (básničky, krátké příběhy), znalostní, dovednostní (používání požárně bezpečnostních zařízení, sportovní, soutěž fotografií)

10 HZS kraje - Zaměření střednědobé 1. 1. Internet - prezentace HZS krajů, aktuální informace. 2. Televizní vysílání regionální - pravidelná krátká zpravodajství o stavu požární ochrany v regionu, regionální statistika požárovosti, informace, jak předcházet požárům, pořady moderátor – příslušník – otázky diváků. 3. Rozhlasové vysílání regionální - informace o požárech v regionu, jejich příčinách nebo možných verzích, o výši způsobených škod a uchráněných hodnotách apod., informace o sportovních soutěžích – pozvánky i výsledky, zveřejňování výsledků regionálních průzkumů veřejného mínění. 4. Tisk regionální - obdoba rozhlasového vysílání v regionu.

11 HZS kraje - zaměření střednědobé 5. Názorná propagace - plakáty, letáky, vývěsky na budovách obecních zastupitelstev, ve veřejně přístupných budovách (banky, pošty), kalendáře. 6. Výstavy a akce popularizující požární ochranu a hasiče - fotografie s tematikou požární ochrany, historická technika, v rámci regionálních výstav např. podnikatelů, stavebních výrobků apod., vývěska (nástěnka) na frekventovaném místě. 7. Poradenská a konzultační činnost

12 HZS kraje - zaměření střednědobé 8 8. Výchovné programy pro děti, mládež a dospělé - názorná tabla (modely) s PBZ a prostředky požární ochrany, instruktáže jak se evakuovat z dopravních prostředků, obchodních domů, sportovních areálů, kulturních prostorů apod. s využitím např. audionahrávek (zvuky, signály apod.), spolupráce s psychologem – chování v krizových situacích, co znamená znát prevenci apod., námětová cvičení s hasiči, nácviky chování v krizových situacích, návštěvy nebezpečných podniků v okolí školy (seznámení se s havarijními plány), návštěvy veřejných budov – obchodních domů, sportovních areálů, kulturních prostor s ukázkou jejich požárního zabezpečení.

13 HZS kraje - zaměření střednědobé 9. Celoživotní vzdělávání v oblasti požární ochrany - odborná způsobilost, výchova a výuka „aktivistů“ (instruktorů) pro výchovu dětí v oblasti požární ochrany, nácviky evakuace v objektu. 10. Propagační materiály s tématikou požární ochrany - pexeso, omalovánky nebo puzzle, figurky, loutky, maňásci, papírové modely – skládanky, obrázkové letáčky (kartičky), které se mohou skládat do kolekcí (pohádkové postavy), samolepky, fotografie z výuky na hasičské stanici, ze soutěže apod.

14 HZS kraje - zaměření dlouhodobé 1. 1. Regionální průzkumy veřejného mínění - o stavu zabezpečení ochrany obyvatel před požáry, o výkonu prací prováděných hasiči, o kontrolní činnosti. 2. Podpora preventivní činnosti od jednotlivých fyzických osob, které mohou oslovit veřejnost - politici, herci, zpěváci, uznávané osobnosti vědecké obce, významní podnikatelé, sportovci, výrobci požárně bezpečnostních zařízení, věcných prostředků požární ochrany. 3. Krajské videotéky

15 Specifické provádění PVČ v rámci HZS Pak - finance PVČ je možné provádět i bez velkých finančních prostředků. - Vytvořit prezentace pro dané skupiny, - Zorganizovat besedy jak na HZS tak i mimo (školy, obce, KHK, sdružení, aj.)

16 Specifické provádění PVČ v rámci HZS Pak Pokud máme možnost získání finančních prostředků (rozpočet HZS, obce, kraj, sponzoři) – pak vytvoříme vlastní materiály, které nám pomáhají s prováděním PVČ v jednotlivých skupinách.

17 Specifické provádění PVČ v rámci HZS Pak Zaměření PVČ na zájmové skupiny: - Děti a mládež - Senioři - Obce - Občanská sdružení na úseku PO - Odborná veřejnost (OZO, TPO) - Právnické osoby a podnikatelé - Veřejnost

18 Děti a mládež Besedy s dětmi ve školách Besedy s dětmi ve školách

19 Senioři Návštěvy v klubech důchodců a prezentace práce HZS kraje

20 Obce Semináře pro zástupce obcí se zaměřením na provádění PVČ v podmínkách jednotlivých obcí Semináře pro zástupce obcí se zaměřením na provádění PVČ v podmínkách jednotlivých obcí - využití předaných materiálů od HZS, - články v obecních novinách, - články v obecních novinách, - využití obecních vývěsek - využití obecních vývěsek

21 Občanská sdružení na úseku PO Jak se mohou členové občanských sdružení uplatnit v oblasti PVČ Jak se mohou členové občanských sdružení uplatnit v oblasti PVČ Zásadní problémy: Zásadní problémy: - nechuť některých členů se vzdělávat, - přetrvávající zahořklost po ukončení preventistů požární ochrany obcí

22 Odborná veřejnost V této části máme již dlouholeté dobré zkušenosti s pořádáním pravidelných seminářů pro OZO a TPO V této části máme již dlouholeté dobré zkušenosti s pořádáním pravidelných seminářů pro OZO a TPO - Probírány jsou aktuální problémy PO - Zaměření kontrolní činnosti na daný rok (republikové i krajské) - Aplikace zkušeností z výkonu státního požárního dozoru - Využití statistiky požárů

23 Právnické osoby a podnikatelé Zde bych zmínil spolupráci s krajskou hospodářskou komorou, která pořádá pravidelné semináře, kde má HZS kraje možnost vystoupení. (problémem je malá účast na odborných seminářích) Zde bych zmínil spolupráci s krajskou hospodářskou komorou, která pořádá pravidelné semináře, kde má HZS kraje možnost vystoupení. (problémem je malá účast na odborných seminářích) Do spolupráce se zapojila i agrární komora Do spolupráce se zapojila i agrární komora

24 Veřejnost Využití médií Využití médií - Tisk - Rozhlas - Televize - Internet Spolupráce s Krajským úřadem - Periodika krajského úřadu (distribuce do každé domácnosti v kraji)

25 Konec prezentace Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Preventivně výchovná činnost v podmínkách HZS krajů ČERVENÝ KOHOUT 2008 plk. Mgr. Pavel Nejtek ředitel odboru prevence HZS Pardubického kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google