Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu VY_62_INOVACE_01.02.06 – Výpočet hrubé mzdy Autor Ing. Eva Rachotová Tematická oblast Pracovní poměr, mzda Ročník Třetí Datum tvorby Listopad 2013 – duben 2014 Anotace Materiál je určen pro výuku tematického celku mzda a pracovní poměr včetně výpočtů jednotlivých složek mzdy. Metodický pokyn Materiál obsahuje jak teoretickou část, tak i příklady k procvičování.

2 6. V ÝPOČET HRUBÉ MZDY

3 ANOTACE Tato část vysvětluje postup výpočtu hrubé mzdy a komentuje jednotlivé složky mzdy.

4 hrubá mzda = základní měsíční mzda zaměstnance, a to včetně všech příplatků a náhrad jedná se o částku, kterou si zaměstnanec se zaměstnavatelem sjedná, popř. kterou mu zaměstnavatel určí je to měsíční odměna za vykonanou práci v pracovněprávním vztahu, která zahrnuje také příplatky, odměny, prémie, náhrady za dovolenou

5 tuto částku však zaměstnanec nikdy nedostane, protože z ní musí odvádět zákonem dané částky na zdravotní a sociální pojištění a zálohu na daň z příjmu – tyto srážky provede za zaměstnance zaměstnavatel částka, kterou zaměstnanec skutečně obdrží, je označována jako čistá mzda (je příjmem zaměstnance, částkou za vykonanou práci v pracovněprávním vztahu, z níž jsou odečteny zákonné srážky) cenou práce (tzv. mzdovými náklady) pro zaměstnavatele však není jen hrubá mzda – náklady zaměstnavatele jsou totiž ještě vyšší – zaměstnavatelé mají povinnost odvádět za zaměstnance další platby na zdravotní a sociální pojištění

6 Z ÁKLADNÍ VÝPOČET HRUBÉ MZDY : HM = základní mzda + prémie + odměny + příplatky + náhrada za dovolenou

7 1. základní mzda – může mít formu mzdy časové, úkolové nebo podílové, popř. se může jednat o plat časová mzda je mzda vyplácená za odpracovaný měsíc či hodiny, výdělek je závislý na zaměstnancem odpracovaném času (výpočet: počet odpracovaných hodin x částka za hodinu) úkolová mzda je mzda stanovená dle počtu vyrobených produktů, výdělek závisí na množství vykonané práce (výpočet: počet vyrobených kusů x úkolová sazba) podílová mzda je určená podílem na výsledku za určité období (např. podíl na tržbách v měsíci) (výpočet: určité % z dosažených tržeb v obchodě) plat pobírá zaměstnanec v nepodnikatelské sféře a výše platu je stanovena zákonem na základě tzv. platových tarifů

8 + 2. prémie – částka, která plní motivační funkci mzdy, zaměstnanec obdrží tzv. prémiový předpis, na základě kterého budou prémie poskytovány např. prémie za výkon u úkolové mzdy – ví, že při dosažení určitého množství bude částka prémií navyšována nebo naopak při nesplnění požadovaného množství bude prémie krácena např. u THP prémie za splnění předem stanoveného úkolu → zaměstnanec může získání svých prémií ovlivnit

9 + 3. odměna – částka, která rovněž plní motivační funkci mzdy, ale nejsou pro ni předem dána nějaká pravidla – zaměstnavatel ji může použít k ocenění toho, že zaměstnanec splnil nějaký mimořádný úkol, vykonal nějakou práci navíc nad rámec svých pracovních povinností např. zastoupil nemocného spolupracovníka

10 + 4. příplatky – poskytují se za výkon práce v jiných než „běžných“ podmínkách, některé příplatky musí být poskytovány podle Zákoníku práce, jiné jsou v pravomoci firmy, která je sjednává v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu patří sem:

11 příplatek za práci přesčas - za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku, neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě výše uvedený příplatek

12 příplatek za práci ve svátek - za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době, za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, z aměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna

13 příplatek za práci v noci - za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku, je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku

14 příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí - za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek, vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování a výši příplatku stanoví vláda nařízením - příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí nejméně 10 % částky, kterou stanoví Zákoník práce jako základní sazbu minimální mzdy

15 příplatek za práci v sobotu a neděli - za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku, je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku Poznámka: jiné příplatky, popř. jiná výše (ale vždy vyšší) může být sjednána v kolektivní smlouvě či vnitřním předpisu. Tyto příplatky jsou pro podnikatelskou sféru, pro nepodnikatelskou přísluší podle Zákoníku práce příplatky v jiné výši, popř. jiné např. za vedení.

16 + náhrada za dovolenou – náleží zaměstnanci, který nepracoval z důvodu, že čerpal řádnou dovolenou – za tuto dobu mu nenáleží mzda, ale náhrada mzdy → zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (výpočet: průměrný výdělek za předchozí kalendářní čtvrtletí podle Zákoníku práce) http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006- sb-zakonik-prace/uplne/#cast13

17 součtem výše uvedených částek získáme hrubou mzdu zaměstnance (je možné, že Váš zaměstnavatel bude poskytovat ještě jiné částky s jiným pojmenováním - např. „třináctý plat“, podíly na hospodářských výsledcích apod.)

18 Shrnutí: HM = základní mzda + prémie + odměny + příplatky + náhrada za dovolenou

19 Použité zdroje: BUČKOVÁ, Veronika Ing. a kolektiv: Ekonomika pro střední školy – Úvod – Učebnice, 1. vydání, Nakladatelství DIDAKTIS spol. s r. o. Brno 2013, ISBN 978-80-7358-203-6 www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb- zakonik-prace/uplne/#cast13 www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb- zakonik-prace/uplne/#cast9 www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb- zakonik-prace/uplne/#cast4 vlastní poznámky z odborné stáže u zaměstnavatele


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google