Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbornost 913 v číslech ODBORNOST 913 V ČÍSLECH ANEB RADOSTI A STRASTI SPOJENÉ S POSKYTOVÁNÍM OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbornost 913 v číslech ODBORNOST 913 V ČÍSLECH ANEB RADOSTI A STRASTI SPOJENÉ S POSKYTOVÁNÍM OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE?"— Transkript prezentace:

1 Odbornost 913 v číslech ODBORNOST 913 V ČÍSLECH ANEB RADOSTI A STRASTI SPOJENÉ S POSKYTOVÁNÍM OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE?

2 Odbornost 913 v číslech Provozně ekonomické ukazatele VZP v letech Zdroj: VZP Rok Počet IČZ Počet bodů (tis.) Počet UOP Počet bodů/UOP Náklady (tis.Kč) Náklady/UOP (Kč)

3 Odbornost 913 v číslech

4 V roce 2009 došlo k výraznému nárůstu počtu bodů na UOP oproti roku 2008 při snížení počtu UOP = PZSS začala více vykazovat? V roce 2010 pokles počtu bodů i UOP = důsledek rozsáhlé revizní činnosti VZP V roce 2013 pokles počtu UOP oproti roku 2012 = přehlašování pojištěnců k jiným zdravotním pojišťovnám, které v roce 2012 neregulovaly? Od roku 2009 se počet vykázaných bodů i průměrný počet bodů na jednoho UOP relativně stabilizoval V roce 2013 je počet bodů/UOP nižší než v roce 2012 – nabídka VZP na regulaci roku 2014 vztaženou k bodům zaplaceným za 0,90 Kč v roce 2013 byla výhodnější pro VZP Co lze z těchto grafů vyčíst?

5 Odbornost 913 v číslech Porovnání počtu bodů a nákladů odbornosti 913 u VZP Počet UOP

6 Odbornost 913 v číslech V roce 2009 výrazný nárůst počtu bodů/UOP (nákladů/UOP) oproti roku 2008 při snížení počtu UOP. V roce 2010 pokles počtu UOP = důsledek rozsáhlé revizní činnosti VZP. V roce 2012 nárůst počtu bodů při zachování počtu UOP, ale dochází k poklesu nákladů/UOP = důsledek regulace vztažené k roku 2010 (revizní činnost VZP) a zrušení materiálového výkonu u podávání léku per os. V roce 2013 opětné navýšení nákladů/UOP nad úroveň roku 2011 – bude sníženo regulací vztaženou k roku Rok 2014 = bude průměrován k roku:  2013 k bodům zaplaceným za 0,90 Kč (u PZSS, která podepsala Memorandum), kdyby nebyla uplatněna regulace = / = bodů/UOP  2012 ke všem uznaným bodům (u PZSS, která nepodepsala Memorandum) = což je více než v roce 2013: / = bodů/UOP Co lze z těchto grafů vyčíst?

7 Odbornost 913 v číslech Porovnání počtu bodů a nákladů odbornosti 913 Zařízení č. 1Zařízení č Počet bodů Počet UOP Počet bodů/UOP Počet bodů/UOP VZP Náklady (Kč) Náklady/UOP (Kč) Regulace dle memoranda VZP, APSS ČR a AK Náklady (Kč) Náklady/UOP (Kč) Ztráta (Kč) Pozn.: Hodnota "Počet bodů/UOP" za všechna PZSS v roce 2013 ve výši 170 % roku 2011 by činila 1,7 x = bodů

8 Odbornost 913 v číslech Porovnání počtu bodů a nákladů odbornosti 913 Zařízení č. 3Zařízení č Počet bodů Počet UOP Počet bodů/UOP Počet bodů/UOP VZP Náklady (Kč) Náklady/UOP (Kč) Regulace dle memoranda VZP, APSS ČR a AK Náklady (Kč) Náklady/UOP (Kč) Ztráta (Kč) Pozn.: Hodnota "Počet bodů/UOP" za všechna PZSS v roce 2013 ve výši 170 % roku 2011 by činila 1,7 x = bodů

9 Odbornost 913 v číslech Porovnání počtu bodů a nákladů odbornosti 913

10 Odbornost 913 v číslech

11 Za vším hledej peníze aneb kolik vlastně proděláváme na ošetřovatelské péči?

12 Odbornost 913 v číslech Vykazované výkony x Plat zdravotních sester (výpočet bez náhrad např. za dovolenou a bez příplatků) Předpoklad: 1 x zdravotní sestra Max. počet výkonů za hodinu: 60 / 10 = 6 výkonů Max. počet bodů při výkonu 06613: 6 x 24 = 144 bodů Průměrný počet odpracovaných hodin/1měsíc při týdenní pracovní době 37,5 hodin: 37,5 x 4,348 (průměrně týdnů v měsíci) = 163,05 hodin

13 Odbornost 913 v číslech Vykazované výkony x Plat zdravotních sester Min. plat: 9200,- Kč 5. stupeň ,- Kč Hodnota bodu Počet bodů za hodinu Úhrada ZP za hod. Průměrný počet hodin/ měsíc při 37,5 hod./týden Průměrný plat vč. odvodů Hrubý plat v Kč 0, ,60163, , ,60163, , ,56163, , ,56163, , ,28163, Do Od Platový tarif v 1. stupni Průměrný platový tarif Platový tarif ve 12. stupni

14 Odbornost 913 v číslech Citace z Nálezu Pléna Ústavního soudu Pl. ÚS 19/13 Odst. 72.: „…ačkoliv z práva podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost neplyne právo na zisk, stát je povinen vytvářet takové podmínky, které umožní jednotlivcům usilovat o jeho dosažení. Tento závěr se v plné míře uplatní i ve specifických poměrech podnikání v oblasti poskytování zdravotní péče, kde jsou v některých odbornostech hrazeny zdravotní výkony převážně nebo dokonce výlučně z veřejného zdravotního pojištění. … Z hlediska práva na podnikání by naopak byla nepřijatelná taková úprava, která by tyto náklady, byť jen částečně, systémově přenášela na poskytovatele. Právní závěr, podle něhož „cenová regulace, nemá-li přesáhnout meze ústavnosti nesmí evidentně snížit cenu tak, aby tato vzhledem ke všem prokázaným a nutně vynaloženým nákladům eliminovala možnost alespoň jejich návratnosti,“ (nález sp. zn. Pl. ÚS 3/2000), se zde uplatní přiměřeně.“

15 Odbornost 913 v číslech DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

16 Odbornost 913 v číslech Dotazník pro poskytovatele pobytových sociálních služeb Proběhl ve dnech 23. a em bylo osloveno cca 600 poskytovatelů pobytových sociálních služeb. Odpovědělo 84 poskytovatelů, tj. 14 % oslovených, mezi nimi bylo 48 poskytovatelů, kteří nepodepsali úhradový dodatek na roky 2012 – Soudní spory o regulaci v roce 2012 se vedou min. o cca 2,6 mil. Kč. V roce 2013 se dají očekávat soudní spory o min. cca 3,5 mil. Kč. Minimálně 12 poskytovatelů zatím nepodepsalo zvláštní smlouvy.

17 Odbornost 913 v číslech Dotazník pro poskytovatele pobytových sociálních služeb Z 84 zaslaných dotazníků  15 poskytovatelů (17,9 %) podepsalo úhradový dodatek na rok 2015;  63 poskytovatelů (75 %) nepodepsalo úhradový dodatek na rok 2015;  6 poskytovatelů (7,1 %) se k této otázce nevyjádřilo. Z těchto 63 poskytovatelů:  s regulací nesouhlasí 34 poskytovatelů (54 % z 63; 40,5 % z 84);  s cenou bodu nesouhlasí 2 poskytovatelé (3,2 % z 63; 2,4 % z 84);  s cenou i regulací nesouhlasí 17 poskytovatelů (27 % z 63; 20,2 % z 84);  5 poskytovatelů (7,9 % z 63; 5,95 % z 84) uvažuje, že spíše úhradový dodatek podepíše;  5 poskytovatelů (7,9 % z 63; 5,95 % z 84) se k této otázce nevyjádřilo.

18 Odbornost 913 v číslech Dotazník pro poskytovatele pobytových sociálních služeb Za leden 2015 VZP nefakturovalo zatím 8 poskytovatelů (9,5 %) a dalších 76 poskytovatelů (90,5 %) fakturovalo částku:  0,90 Kč/bod celkem 20 poskytovatelů (26,3 % z 76; 23,8 % z 84);  0,99 Kč/bod celkem 42 poskytovatelů (55,3 % z 76; 50 % z 84);  1,05 Kč/bod celkem 3 poskytovatelé (4 % z 76; 3,6 % z 84);  1,12 Kč/bod celkem 2 poskytovatelé (2,6 % z 76; 2,4 % z 84);  9 poskytovatelů (11,8 % z 76; 10,7 % z 84) nenapsalo hodnotu bodu, kterou fakturovali.

19 Odbornost 913 v číslech POMŮŽETE MI ZODPOVĚDĚT PÁR OTÁZEK?

20 Odbornost 913 v číslech OTÁZKA: Kdo je zodpovědný za poskytování zdravotní péče občanům České republiky? ODPOVĚĎ: Zdravotní pojišťovny prostřednictvím sítě poskytovatelů zdravotních služeb, s nimiž pro tento účel uzavírají smlouvy.

21 Odbornost 913 v číslech OTÁZKA: Je tedy pobytové zařízení sociálních služeb, které poskytuje zdravotní péči v odbornosti 913, ve vztahu ke zdravotní pojišťovně smluvním partnerem? ODPOVĚĎ: ANO

22 Odbornost 913 v číslech OTÁZKA: Může si tedy zdravotní pojišťovna sama určovat a tím pádem diktovat podmínky poskytování a úhrad péče (např. jednostranným NÁVRHEM/DIKTÁTEM regulace a jednostranným NÁVRHEM/DIKTÁTEM zálohových měsíčních úhrad)? ODPOVĚĎ: NE

23 Odbornost 913 v číslech Zálohové faktury: Postup VZP při stanovení tzv. předběžných měsíčních úhrad nemá oporu v úhradové vyhlášce, na kterou se VZP tak ráda odkazuje, ani ve zvláštní smlouvě. Konstantní judikatura soudu prvního stupně ve sporech o úhradové dodatky jednoznačně dovozuje, že „strana žalovaná nepostupovala v souladu s uzavřenou smlouvou, když jednostranně zavedla zálohové platby oproti sjednanému způsobu úhrady zdravotní péče“. Jeden senát odvolacího soudu v ústním odůvodnění svého potvrzujícího rozsudku dokonce uvedl, že tímto způsobem vlastně PZSS „úvěrují“ VZP a že to je nepřijatelné. Pokud by PZSS vyhovělo a zaslalo VZP fakturu znějící jen na výši zálohy (předběžné měsíční úhrady), pak VZP bude mít za to, že PZSS její návrh akceptovalo a tak se také bude hájit u soudu (zkušenost z předchozích soudních jednání). Předběžné zálohy jsou tedy možné jen v případě, že se na tom obě smluvní strany dohodnou!

24 Odbornost 913 v číslech Regulační omezení: Úhrada zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb není upravena obecně závazným právním předpisem. Soudní spory o regulaci běží a připravují se soudní spory na rok Úhradová vyhláška č. 475/2012, která stanovila hodnoty bodu pro rok 2013 byla Nálezem Pléna Ústavního soudu Pl. ÚS 19/13 v částech, kterými se stanoví limitace výše úhrad prostřednictvím její snížené hodnoty bodu, shledána v rozporu s čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Úroky z prodlení a soudní náklady tedy bude, v případě vítězství PZSS, hradit VZP a to samozřejmě ovlivní i její hospodaření. Vyplatí se VZP zaplatit tyto náklady, neustále si dopisovat a jednat se zástupci PZSS, připravovat materiály k soudním sporům a obávat se medializace těchto soudních sporů? Nebylo by pro obě strany výhodnější dohodnout se na „neregulaci“? Jedná se ze strany VZP o chování dobrého hospodáře?

25 Odbornost 913 v číslech OTÁZKA: Víte, že v úhradové vyhlášce, na kterou se VZP tak torpidně odvolává, se od roku 2014 objevuje odstavec, který umožňuje poskytovateli zdravotních služeb „…odůvodnit nezbytnost poskytnutí hrazených služeb pojištěncům, na které vykázal více bodů, než je jeho referenční průměr na jednoho unikátního pojištěnce…“ a nezapočítat „…počet bodů za tyto hrazené služby do celkového počtu bodů v hodnoceném období.“ Proč tento odstavec není součástí návrhu úhradových dodatků pro odbornost 913? ODPOVĚĎ: Protože by se regulace nedala uplatňovat a pozbyla by smysl?

26 Odbornost 913 v číslech OTÁZKA: Víte, že VZP se dohodlo s Českou lékařskou komorou, že v roce 2014 (stejně jako v předchozích 3 letech) nebude VZP vůči ambulantním lékařům uplatňovat regulace za překročení limitů pro předepisované léky a zdravotnické prostředky. U indukované péče bude VZP postupovat jako v roce Pokud bude překročen limit do ,- Kč, nebude VZP tuto regulaci uplatňovat. Při vyšší regulaci posoudí i tentokrát její důvodnost orgán složený ze zástupců VZP a ČLK? Proč není taková dohoda i u odbornosti 913? ODPOVĚĎ: Protože není dostatečný tlak na VZP, i přesto, že do systému přiteklo už minulém roce více peněz za státní pojištěnce, za zvýšení minimální mzdy i za stále se zvyšující průměrnou mzdu.

27 Odbornost 913 v číslech OTÁZKA: Je poskytování ošetřovatelské péče v odbornosti 913 zdravotní službou hrazenou ze zdravotního pojištění? ODPOVĚĎ: Ano. Pro úhradu nákladů odbornosti 913 je to jediný zdroj příjmů. Je smutné, že stát prostřednictvím své zdravotní pojišťovny není schopen zajistit úhradu zdravotní péče pro občany, kteří celý život pracovali a do systému zdravotního pojištění odváděli část svého platu a nyní, když by měli ze systému čerpat, tak to systém nechce zaplatit. Odbornost 913 je nejlevnější variantou a šetří peníze za hospitalizace v nemocnicích a LDN.

28 Odbornost 913 v číslech OTÁZKA: Může se poskytovatel odbornosti 913 ve svém ekonomickém zájmu (aby se nedostal do regulace) chovat tak, že odloží nějaké výkony na příští rok (jako např. u operací v nemocnicích)? Dovedete si představit, že např. v polovině listopadu oznámíte klientům, že zařízení hrozí regulace hodnoty bodu a proto nebude do konce roku poskytovat ošetřovatelskou péči? ODPOVĚĎ: NE. I Nález Pl. ÚS 19/13 z tohoto důvodu v odst. 77 shledává, že „…tyto právní úpravy (myšleny limitace úhrad – pozn. P.B.) nejsou neutrální ani z hlediska čl. 31 Listiny…“.

29 Odbornost 913 v číslech ZÁVĚR 1.) Zdravotní sestra v pobytových sociálních službách je očekávanou službou jak od našich klientů, tak od jejich příbuzných. 2.) Zrušení zdravotních sester bez náhrady není možné. 3.) Je nezbytné zvýšit hodnotu bodu tak, aby pokryla osobní náklady zdravotních sester. 4.) Zdravotní pojišťovna jsou povinny zaplatit ošetřovatelskou péči o klienty v PZSS. 5.) Odbornost 913 je nejlevnější způsob zajištění ošetřovatelské péče: Pacient v LDN stojí VZP cca ,-Kč/měsíc, klient v PZSS stojí VZP cca 1 500,- Kč/měsíc (rok 2013 bez regulace) = VZP by měla mít zájem o zajištění ošetřovatelské péče především v PZSS.

30 Odbornost 913 v číslech ZÁVĚR 6.) Nabízíme VZP, že by nemusela jednat s jednotlivými PZSS, která nepodepsala úhradový dodatek na roky 2012 až 2014, ale s jimi pověřenými zástupci. 7.) Bude-li VZP nadále postupovat vůči odbornosti 913 svévolně a protiprávně, máme připravenu výzvu, ve které budeme upozorňovat na praktiky VZP vůči této odbornosti a doporučovat veřejnosti přehlášení k jiné zdravotní pojišťovně k

31 Odbornost 913 v číslech Perlička na závěr – z vyjádření OZP na žalobu o regulaci: „…K tvrzení žalobce, že nebyl s to ovlivnit ani plánovat objem zdravotní péče na jednoho pojištěnce, žalovaný…tvrdí, že žalobce velmi dobře zdravotní stav svých klientů zná a vybírá si je po důkladném posouzení. Kromě dokladů (tzv. poukazů VZP 06/ORP), na kterých tuto péči indikuje ošetřující lékař pojištěnce, a které jsou nezbytné pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění, získává tyto informace žalobce vlastními cestami…žalobce si byl přinejmenším dobře vědom objemu péče, kterou se rozhodne poskytovat a měl a mohl včas zabránit překročení dohodnutého objemu poskytovaných hrazených služeb. Tím by zabránil i aplikaci části dohodnutého způsobu výpočtu ceny, podle něhož za hrazené služby nad tento objem dostane zaplacenou sníženou hodnotu bodu…“.

32 Odbornost 913 v číslech Děkuji za pozornost Kontakty: Ing. Petr Boťanský,


Stáhnout ppt "Odbornost 913 v číslech ODBORNOST 913 V ČÍSLECH ANEB RADOSTI A STRASTI SPOJENÉ S POSKYTOVÁNÍM OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE?"

Podobné prezentace


Reklamy Google