Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní postavení zaměstnanců v institucích EU Referát na konferenci „ČR po rozšíření EU – personálně informatické souvislosti a dopady“ 13. – 14. září.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní postavení zaměstnanců v institucích EU Referát na konferenci „ČR po rozšíření EU – personálně informatické souvislosti a dopady“ 13. – 14. září."— Transkript prezentace:

1 Právní postavení zaměstnanců v institucích EU Referát na konferenci „ČR po rozšíření EU – personálně informatické souvislosti a dopady“ 13. – 14. září 2004 Praha

2 Obsah 1.Nařízení Rady č. 259/1968 – Služební řád ES a Pracovní řád ES 2.Pracovní skupina Rady B-17 (Group Statut) 3.Hlavní rysy poslední novely 4.Závěr

3 Služební a pracovní řád ES nařízení Rady č. 259/1968 („služební zákon“) 2 hlavní části: –Služební řád (Staff Regulations) –Pracovní řád (Conditions of Employment of Other Servants) řada novel poslední „velká“ novela nařízením č. 723/2004, účinné od 1. 5. 2004 – důvod: rozšíření, reforma institucí

4 Služební řád ES úředníci Společenství - osoby jmenované na určité místo (definitiva) v některé z institucí Společenství (včetně agentur), mohou vykonávat činnosti v celém rozsahu působnosti instituce či agentury 9 hlav –Práva a povinnosti úředníků –Kariérní postup –Pracovní podmínky úředníků –Odměňování a sociální zabezpečení úředníků –Kárná opatření –Odvolání –Zvláštní ustanovení platná pro úředníky v oblasti výzkumu nebo technických služeb Společenství –Zvláštní ustanovení platná pro úředníky působící ve třetích zemích 13 příloh –např. výběrová řízení, práce na částečný úvazek, dovolená a volno z osobních důvodů, odměňování a refundace nákladů, penzijní systém, kárná opatření, ustanovení platná pro úředníky působící ve třetích zemích, hodnocení, přechodná ustanovení

5 Pracovní řád ES ostatní zaměstnanci Společenství – na rozdíl od úředníků pracují na základě smlouvy, která je buď omezena časově (na dobu určitou) nebo z hlediska rozsahu vykonávaných činností pro některou z institucí nebo agentur Společenství 8 hlav –každá upravuje práva a povinnosti, podmínky zaměstnávání, pracovní podmínky, odměňování a refundace nákladů, sociální zabezpečení, odvolávání, příp. ukončení pracovního poměru –„Dočasní“ zaměstnanci (Temporary staff) –„Pomocní“ zaměstnanci (Auxiliary staff) –Zaměstnanci „na dohodu“ (Contract staff) –Místní zaměstnanci (Local staff) –Poradci 1 příloha –přechodná ustanovení

6 Služební a pracovní řád ES pracovní skupina Rady B-17 (Group Statut) hlavní gestor v ČR: ÚV-GŘSS spolugestor: MPSV + MZV/PERS poslání PS:  novela SPŘ ES (= SZ ES) v souvislosti s rozšířením a reformou institucí -s cílem úspory personálních nákladů -oblasti – kariérní postup, odměňování a důchody  prováděcí předpisy pro řádnou implementaci novely

7 Pracovní skupina Rady B-17 (Zaměstnanecké předpisy) velká pozornost ze strany členských států -legislativa pro personální záležitosti zaměstnanců -velmi citlivé pro jednotlivé členské státy -rozpočtové souvislosti „sporné otázky“ projednává Coreper II (velvyslanci) či Coreper I (zástupci velvyslanců) schvaluje Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC) na úrovni ministrů zahraničí rovnoprávné postavení a odpovídající zastoupení úředníků z ČR v unijních institucích potvrdil Výbor pro EU jako důležitou prioritu ČR

8 Hlavní rysy novely SPŘ  změna platového systému: -nástupní třída pro úředníky A*5, nejvyšší A*16 -třídy A, LA  AD (A* do 1. 5. 2006) -nástupní třída pro asistenty A*1, nejvyšší A*11 -třídy B, C, D  AST (B*, C*, D* do 1. 5. 2006)  změna platové stupnice: -16 tříd a 5 stupňů (všechny třídy mají stejný počet stupňů) -plat ve stupni 5 nižší třídy = platu ve stupni 1 vyšší třídy  nutnost prokázat znalost 3. jazyka jako podmínky pro první povýšení (týká se všech zaměstnanců přijatých po 1. 5. 2004 bez ohledu na třídu, do níž byli zařazeni)  přijímání jen do určitých tříd (A*5, A*7 - referenti, A*9, A*12 – vedoucí jednotek, A*14 – ředitelé, A*15 – gen. ředitelé)  možnost přestupu z AST do AD za stanovených podmínek  reforma důchodového systému: -prodloužení věku pro odchod do důchodu z 60 na 63 let -prodloužení min. věku pro odchod do důchodu na 55 let -snížení důchodového nároku za odpracovaný rok ze 2 % na 1,9 %

9 Kariérní postup Dvě skupiny úředníků Vedoucí oddělení Gen. ředitelé Ředitelé

10 Závěr


Stáhnout ppt "Právní postavení zaměstnanců v institucích EU Referát na konferenci „ČR po rozšíření EU – personálně informatické souvislosti a dopady“ 13. – 14. září."

Podobné prezentace


Reklamy Google