Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Potrubní, vodní a letecká doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Potrubní, vodní a letecká doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Potrubní, vodní a letecká doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing. František Lachnit, Ph.D.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Potrubní doprava - doprava kapalin, plynů a přírodních sypkých substrátů. Potrubí pro dopravu nazýváme produktovody

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava produktovody: - výhody - vysoké využití dopravního prostoru – celý průměr potrubí - snadné plnění a vyprázdňování - doprava čerpadly - nemožnost změny dopravní cesty - návaznost na určité zdroje - malá rychlost dopravy – 4 až 8 km/h - různé druhy např. ropy možno dopravovat jen za sebou

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Z technicko-technologického hlediska se doprava člení na dopravu: - hydraulickou – doprava např. ropy, ale i kanalizační a vodárenské systémy - hydromechanickou – doprava kašovitých materiálů - suspenzí - pneumatickou – unášivým mediem je plyn nebo vzduch - doprava plynů, zrnitého materiálu a potrubní pošta

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava ropy Tanková lodě (tankery) – nosnost 170 tis. až 300 tis tun, rychlost 28 – 45 km/h (15 – 24 uzlů), - ekologická rizika, jen určité trasy, omezení šířkou průplavu nevýhody - při zpáteční cestě jsou nevyužity, musí vést vodní zátěž - přerušovaná doprava, nutnost velkých zásobníků pro plnění a vyprazdňování Zdroj:

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ropovody - potrubí – průměr 200 až 1200 mm – na 1 km délky potrubí 100 tun oceli investice: - potrubí, přečerpávací stanice 56% - doprava potrubí na stavbu 9% - zemní práce 35% - přečerpávací stanice – po 120 až 150 km Maximální vstupní tlak v potrubí hned za čerpací stanicí je 6,2 MPa a po délce trasy ropovodu postupně klesá až na hodnotu cca 2,2 MPa Zdroj: portal.cz/tzb/energie/energeticka-situace-ceske- republiky-2068.html Zdroj:http://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/imag es/02/24_plynovod.jpg

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj: Rizika dopravy v potrubí: - poruchy – seismická činnost, sesedání podloží - koroze – hlavně u ropy s obsahem síry (z Ruska)

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava zemního plynu Doprava v porubí - plynovody - průměr potrubí až 1400 mm, potrubí se klade i pod mořem - kompresorové stanice – po asi 150 km, tlak 2 až 6 MPa

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj: Zdroj: plynovody_mapa_-_st.jpg

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj: Vysokotlaké, střednětlaké a nízkotlaké plynovody ČR

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj: Zásobníky zemního plynu v ČR

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava zemního plynu v kapalném stavu Zemní plyn je z 80 – 90% tvořen metanem. Metan při teplotě -161°C za norm. tlaku kapaliny zaujímá asi 1/600 svého původního objemu v plynném stavu. Kapalný zemní plyn má hustotu 420 kg/m 3 Lodní doprava – tepelně izolované, menší, relativně rychlé lodě, max. kapacita asi m 3 kapalného plynu, Zdroj: ceske-republiky-2068/02-leif-hoegh&co-big-image.jpg

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj: Zkapalňování zemního plynu V nakládacím přístavu zkapalňovací zařízení se zásobníky, velké nároky na spotřebu chladicí vody. Ve vykládacím přístavu zásobníky na kapalný plyn a odpařovací zařízení pro předávání plynu do rozvodné potrubní sítě. Potřeba vody na ohřev.

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj: promeni-tvorbu-cen-i-silu-exporteru

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vodní doprava - druh dopravy, který je zajišťován plavbou po vodních tocích (zejména řekách), umělých i přírodních jezerech, mořích, oceánech i umělých plavebních kanálech a průplavech, a to na vodní hladině nebo pod hladinou. Také sem zařazujeme plavidla na vzduchovém polštáři, tedy vznášedla pohybující se nad vodní hladinou.

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Říční vodní doprava Výhody – - nízká ekonomická náročnost. - přeprava těžkých a nadrozměrných nákladů, které nelze z důvodů omezené únosnosti silnice a železnice po nich přepravovat. - nízká energetická náročnost vzhledem k přepravovanému nákladu. - ekologie vodní dopravy. - vodní doprava je začleněna do řetězce kombinované dopravy. Nevýhody – - nízká provozní rychlost. - řídká říční síť. - je příliš závislá na povětrnostních podmínkách – - nízký stav vody. - vysoký stav vody. - příliš vysoký průtok vody. (průtok se udává v krychlových metrech za sekundu)

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj: Vodní cesty v ČR

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ve Versailleské smlouvě z roku 1919 byl zakotven volný přístup vnitrozemských států k moři, protože si politici uvědomovali důležitost nezávislého napojení na mezinárodní trhy. Díky tomuto aktu má Česká republika po vodě tradičně nezpoplatněný přístup k námořním přístavům. Na síti vodních cest EU je v současnosti platná svoboda plavby lodí z jakéhokoli státu EU. O rozvoj infrastruktury využitelných vodních cest v ČR se stará Ředitelství vodních cest ČR. Celkem 516 km vodních cest zahrnuje Labe od státní hranice po Pardubice, Vltavu od Mělníku do Českých Budějovic a Baťův kanál a řeku Moravu od Kroměříže po Hodonín.

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vodní cesta Třída Maximální rozměry plavidla Maximální rozměry sestavy Ponor Podj. výška vždymaximálněmin.max. Baťův kanál0 Střední VltavaI1,3 m2,2 m Střední LabeIV84 x 11,5 m 2,1 m 4,7 m (5,25 m) Dolní VltavaIV110 x 10,6 m 137 x 10,6 m1,8 m4,5 m Dolní LabeVa110 x 11,5 m 137 x 23 m 170 x 11,5 m 2 m2,2 m6,5 m Regulované LabeVa110 x 11,5 m 110 x 23 m 137 x 11,5 m < 1 m2,8 m6,5 m Parametry existujících vodních cest v ČR V ČR se pro nákladní dopravu využívá asi 300 km labsko – vltavské vodní cesty

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj: Hlavní evropské vodní cesty

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj: Plánovaný průplav Dunaj – Odra – Labe První návrhy ve 14. st. za Karla IV., realizace zatím v nedohlednu.

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj: Lodní výtah mezi městy Strépy a Thieu v Belgii Zdroj: Lodní výtah Falkirk Wheel ve Skotsku Zdymadlo Střekov Zdroj: Překonávání výškových rozdílů na vodní cestě

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Hlavní přepravní proudy v námořní dopravě ve světě Zdroj:

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Lodě pro nákladní dopravu - Lodě otevřené. - Lodě zakryté. - Lodě palubové. - Lodě cisternové. Nákladní lodě dle druhu komodit Plavidla pro kusové zásilky – general cargo. Hromadné substráty – bulk. Suché substráty – dry. Chladírenské – reefer. Pro tekuté substráty – oil – bulk, tanker. Pro specializovaný náklad. Pro těžký náklad (ruda) – ore. Pro vozidla. Pro palubový náklad – dřevo. Pro kontejnery. Pro komodity na podvozcích – RO - RO lodě. Pro komodity v člunových kontejnerech – LICHTERY.

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Velká význam vodní dopravy pro kombinovanou dopravu Zdroj: EMMA MAERSK Největší nákladní loď světa v číslech rozměry 397 x 56 metrů ponor 15,5 metru výška 30 metrů (od kýlu po palubu) motor: 14 válců, výkon 80 MW, dalších 5 menších motorů o celkovém výkonu 30 MW maximální rychlost přes 25,5 uzlů (47,2 km/h) kapacita tun a TEU (ekvivalent standardizovaných 20- stopých kontejnerů), teoreticky až TEU posádka: 13 osob Zdroj: info.info/wallpapers/Emma_Maersk. jpg

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Osobní námořní doprava - nyní hlavně charterové spoje a turistika Zdroj: Zdroj:

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Letecká doprava Odlišnost letecké dopravy oproti ostatním dopravním oborům: - Specifický charakter dopravní cesty - Omezení přepravy zboží – rozměrové a hmotnostní omezení přepravy zboží - Rychlost - Mezinárodní charakter - Závislost na povětrnostních vlivech - Vysoké provozní a investiční náklady - Potřeba vysoké kvalifikace a disciplíny - Rychlejší tempo rozvoje v rámci techniky

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Výhody letecké dopravy pro přepravu zboží: - Rychlost přepravy na střední a delší vzdálenosti - Bezpečnost - Vysocká ochrana a neporušitelnost zásilek. - Nezastupitelnost u přepravy vybraných komodit – květiny, zdravotnické potřeba, tisk, armádní materiál Nevýhody: - Vysoká nákladovost - Nepříznivý vliv na přírodní prostředí - Hlučnost - Nízká dopravní obslužnost

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Bezpečnost letecké dopravy – příčiny nehod 42% chyba pilotů 23% mechanické selhání letedel 15% počasí 10% terorismus 9% chyba posádky (mimo pilotů)

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Mezinárodní letiště v ČR Největší veřejná letiště: Praha Brno Ostrava Karlovy Vary Pardubice

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Mezinárodní letiště v ČR: Letiště / Statut Benešov / mezinárodní neveřejné Brno - Tuřany / mezinárodní veřejné Čáslav vojenské / mezinárodní neveřejné České Budějovice / mezinárodní neveřejné Hosín / mezinárodní neveřejné Hradec Králové / mezinárodní neveřejné Karlovy Vary / mezinárodní veřejné Klatovy / mezinárodní neveřejné Kunovice /mezinárodní neveřejné Liberec / mezinárodní neveřejné Mnichovo Hradiště / mezinárodní veřejné Náměšť nad Oslavou / vojenské mezinárodní neveřejné Olomouc / mezinárodní veřejné Ostrava - Mošnov / mezinárodní veřejné Otrokovice / mezinárodní neveřejné Pardubice mezinárodní / veřejné, vojenské Plzeň - Líně / mezinárodní neveřejné Praha - Kbely / vojenské mezinárodní neveřejné Praha - Letňany / mezinárodní neveřejné Praha - Ruzyně / mezinárodní veřejné Přerov / mezinárodní neveřejné, vojenské Roudnice nad Labem / mezinárodní neveřejné Vodochody / mezinárodní neveřejné Vysoké Mýto / mezinárodní neveřejné

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nákladní letadla Boeing B F Zdroj: cabin.gif Zdroj: express-yzr-y8-praha-ruzyne-prg-lkpr/ Délka 70,66 m Rozpětí 59,64 m Max. hmotnost kg Max. nosnost kg

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Antonov An 124 Zdroj: Délka 69,10 m Rozpětí 73,30 m Max. hmotnost kg Max. nosnost kg

34 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj: Antonov An-225 Délka 84,00 m Rozpětí 88,40 m Max. hmotnost kg Max. nosnost kg (vyrobeny jen 2 ks) Zdroj:

35 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Airbus A300F Zdroj: Délka 53,62 m Rozpětí 44,84 m Max. hmotnost kg Max. nosnost kg

36 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj: jpg Zdroj: Zdroj: vyklssdka-nsskladovuho-prostoru-letadla.jpg Nakládání letadel

37 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj: Zdroj: peripetiich-pristal-v-pousti/JPLd1d48_2.jpg

38 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Budoucnost letecké nákladní dopravy – vzducholodě? Zdroj:


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Potrubní, vodní a letecká doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google