Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 POŽADAVKY TNI 74 6077 versus ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ V PRAXI Ing. Roman Šnajdr říjen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 POŽADAVKY TNI 74 6077 versus ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ V PRAXI Ing. Roman Šnajdr říjen 2012."— Transkript prezentace:

1 1 POŽADAVKY TNI 74 6077 versus ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ V PRAXI Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz říjen 2012

2 POVINNÉ INFORMACE PŘI DODÁVCE podle ČSN EN 14 351-1 2 CE označení k výrobku se všemi stanovenými hodnotami podmínky montáže a pracovní postup: - řešení připojovací spáry - schéma kotvení a vhodné kotvicí prostředky - příprava stavebního otvoru - limitní teplota a vlhkost materiálů připojovací spáry

3 POVINNÉ INFORMACE PŘI DODÁVCE podle ČSN EN 14 351-1 3 údržba a čištění: - ochrana před dokončením stavby - běžná údržba - eliminace vznik plísní uživatelský návod: - užívání vnitřních prostor, větrání, limitní hodnoty vnitřního prostředí 6 Manipulace, montáž, údržba a ošetřování Výrobce musí poskytnout následující informace: - skladování a manipulace, jestliže výrobce není odpovědný za montáž výrobku; - podmínky montáže a pracovní postup (na místě), jestliže výrobce není odpovědný za montáž výrobku; - údržba a čištění; - koncové uživatelské návody, včetně návodů na výměnu součástí; - návody na bezpečnost při užívání (viz 4.8). Emise hluku motoricky ovládaných oken není významným nebezpečím pro uživatele těchto výrobků. Je to hledisko pohodlí. Návod k používání musí uvádět váženou úroveň akustického tlaku - A v blízkosti těchto výrobků pokud je tato úroveň větší než 70 dB nebo bude-li snížena krytem, musí se uvést, že tato úroveň je menší nebo rovna 70 dB.

4 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY TNI 74 6077 4 příprava stavebního otvoru 4.2 Povrch bočních ploch stavebních otvorů Povrch bočních ploch stavebních otvorů by měl být čistý, suchý, nosný, hladký, nezvlněný, pevný, bez trhlin a bez materiálů snižujících přilnavost izolačních materiálů. Prohlubně, vypukliny atd., jsou trvalé nedostatky povrchu. Maltové spáry spojující cihly mají být rovné a nezvlněné, popř. zahlazené. Před osazením okna se doporučuje povrch ploch ošetřit penetračním nátěrem. Při rekonstrukcích a sanacích musí být staré nevyhovující dřevěné či kovové osazovací rámy odstraněny, včetně původních kotvicích prvků. Styk okenního rámu a omítky musí být dilatovaný, jde o tzv. pohyblivé spáry

5 5 příprava stavebního otvoru v praxi

6 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY TNI 74 6077 6 návrh způsobu kotvení a podepření A – vzdálenost kotvicích prvků max. 700 mm pro plastová okna max. 800 mm pro kovová okna max. 800 mm pro dřevěná okna E – vzdálenost od vnitřního rohu rámu a sloupku cca 150 mm, pro plastové barevné profily cca 250 mm

7 7 kotvení a podepření v praxi

8 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY TNI 74 6077 8 provedení připojovací spáry řešení Beck+Heun

9 9 provedení připojovací spáry v praxi

10 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY TNI 74 6077 10 napojení hydroizolací u dveřních výplní 4.1 Kompatibilita materiálů Je nutné respektovat vzájemnou kompatibilitu upevňovacích prostředků, nátěrů, těsnicích profilů, komprimovaných pásek, těsnicích pásů, těsnicích materiálů, pěn, těsnicích fólií, jako i materiálů na kontaktních plochách. Obzvláště platí, že: v případě těsnicích materiálů je nutné se vyhnout možnému zhoršení funkce těsnění ve vnějším těsnicím systému; při použití impregnovaných těsnicích pásek jako vnějšího těsnění, musí být zabezpečená slučitelnost mezi těsnicím materiálem, nátěrem a vnějším těsněním. Zároveň nesmí dojít ke spojení impregnované pásky s těsnicím materiálem. Na kontaktních plochách stavebních dílů nesmí impregnované pásky vyvolávat žádné nežádoucí chemické reakce.

11 11 napojení hydroizolací v praxi

12 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY TNI 74 6077 12 ochrana výrobku před vlivem následných procesů

13 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY TNI 74 6077 13 kontrola procesů při montáži a závěrečná kontrola zabudovaného výrobku 6 Kontrola při zabudování výrobků V průběhu realizace zabudování výrobku do stavby se doporučuje kontrola: provedení stavebního otvoru; osazení do svislé a vodorovné roviny a pravoúhlosti; ukotvení výrobků do otvoru; provedení připojovací spáry před jejím překrytím při provádění následných stavebních prací; funkce otevírání a zavírání u pohyblivých křídel; vzhledu výrobku s ohledem na možné vady a poškození. O průběhu a ukončení práce se doporučuje provést zápis ve formě předávacího protokolu.

14 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY TNI 74 6077 14 příprava stavebního otvoru návrh způsobu kotvení a podepření provedení připojovací spáry napojení izolací kontrola procesů při montáži a závěrečná kontrola zabudovaného výrobku ochrana výrobku před vlivem následných procesů

15 15 VZOR FORMULÁŘE PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A SPECIFIKACI PŘEDMĚTU DÍLA VE SMLOUVĚ tvar a rozměry výrobku a způsob otvírání specifikováno v grafické podobě typ budovy □ rodinný dům □ bytový dům □ škola □ zdravotnické zařízení □ administrativní budova □ sportovní zařízení □ průmyslový a hospodářský objekt □ jiné typ stavební konstrukce □ plné cihly □ dutinové cihly □ železobeton □ porobeton □ kámen □ dřevo □ jiné tvar ostění □ rovné ostění více v kapitole 7 □ vně zalomené ostění □ uvnitř zalomené ostění □ sendvičová stěna □ vnější zateplení □ předsazený rám rozměry výrobku □ podle zaměření □ podle projektu materiál rámu □ hliník □ ocel □ nerez □ PVC □ PVC + hliník □ dřevo □ dřevo + hliník povrchová úprava …………….. vnější povrch …………….. vnitřní povrch utěsnění připojovací spáry vnitřní uzávěr □tmel □parotěsná páska □fólie □jiné vnější uzávěr □tmel □komprimovaná páska □fólie □jiné tepelně izolační □PU pěna □vata □komprimovaná páska □jiné parametry výrobku zatížení větrem…………….. hodnota tlaku větru [Pa] v případě, že součástí dodávky je statický výpočet je nutno uvést údaje o stavbě podle ČSN EN 1991-1-4 a definovat: - geografickou poloha budovy - typ terénu a okolí stavby - výšku a tvar budovy - polohu výrobku v budově třída odolnosti proti zatížení větrem …………….. dle ČSN EN 14351-1+A1 třída průvzdušnosti …………….. dle ČSN EN 14351-1+A1 třída vodotěsnosti …………….. dle ČSN EN 14351-1+A1 výška parapetu nad pochozí podlahou …………….. dle vyhlášky 268/2009 Sb. výška parapetu nad terénem …………….. vážená vzduchová neprůzvučnost …………….. Rw [dB] ……………..C C Tr součinitel prostupu tepla …………….. U w [W/m 2 K]viz ČSN 730540-2 činitel prostupu sluneční energie…………….. g činitel prostupu světla …………….. τvτv požadovaná požární odolnost…………….. kouřotěsnost dveřního uzávěru…………….. třída odolnosti skla proti násilnému vniknutí …………….. výška spodní hrany křídla nad pochozí podlahou …………….. popis kování oken výška ovladacího prvku kování nad pochozí podlahou …………….. funkce kliky □otvíravě-sklopná □sklopně-otvíravá □s možností uzamknutí elektrické otvírání □popis ovládání třída odolnosti kování proti násilnému vniknutí …………….. jiné mechanické ovládání popis omezovač otvírání křídla ano/ne povrchová úprava kování specifikace popis kování dveří popis otvírání □dveře jednokřídlé □dveře dvoukřídlé □křídla otvíravá ven □křídla otvíravá dovnitř □jiný způsob nouzová a paniková funkce □podle ČSN EN 1125 více v kapitole 10 □podle ČSN EN 179 více v kapitole 10 třída odolnosti kování proti násilnému vniknutí…………….. více v kapitole 10 samozamykací zámek □ ovládací prvek vnější…………….. (klika, koule, madlo, bez kování,…) ovládací prvek vnitřní…………….. (klika, koule, madlo, bez kování,…) dveřní samozavírač □horní □dolní □s aretací povrchová úprava kování specifikace další požadavky doplňkové prvky další doplňkové prvky dodávky □vnitřní žaluzie □vnější žaluzie □vnější roleta □vnější roleta s roletovým boxem □vnitřní parapet □vnější parapet □větrací prvek □elektromagnetický kontakt křídla (EPS / EZS)

16 16 Detaily z „kvalitní“ projektové dokumentace pro zhotovení stavby

17 17 Detaily z projektové dokumentace pro zhotovení stavby

18 VÝROBCE OKEN A LOP A MONTÁŽNÍ FIRMA NEJSOU PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA ODPOVĚDNI ZA NÁVRH STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ. POUZE DODÁVAJÍ VÝROBEK PODLE POŽADAVKŮ A V SOULADU SE ZÁKONEM 22/1997 Sb. PROVEDENÍ MONTÁŽE DLE DOPORUČENÍ TNI 74 6077 JE NA DOHODĚ. 18

19 19 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz


Stáhnout ppt "1 POŽADAVKY TNI 74 6077 versus ZABUDOVÁNÍ VÝPLNÍ V PRAXI Ing. Roman Šnajdr říjen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google