Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009."— Transkript prezentace:

1 OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009

2 Hospodaření domácnosti

3 Obsah workshopu Význam sestavování rozpočtu domácnosti Typy rozpočtu Podoba rozpočtu Tvorba rozpočtu Příjmy domácnosti Výdaje domácnosti Princip cash flow Sledování rozpočtu domácnosti

4 Význam sestavování rozpočtu domácnosti dle průzkumů v současné době řeší svůj domácí rozpočet jen cca třetina domácností je důležitým nástrojem pro jasný přehled hospodaření jednotlivce, či domácnosti může mít naprosto jednoduchou a srozumitelnou podobu pomůže vyřešit nejasnosti v hospodaření dokáže odhalit rezervy, či nedostatky v hospodaření domácnosti

5 Typy rozpočtu Vyrovnaný rozpočet (příjmy = výdaje) Přebytkový rozpočet (příjmy > výdaje) Schodkový (deficitní) rozpočet (příjmy < výdaje) – nutnost řešení – rizika ve vzrůstající zadluženosti (bankovní - nebankovní půjčky, splátkový prodej…). Bude-li deficit opakovaný, je třeba omezit výdaje, nebo hledat cesty ke zvýšení příjmů.

6 Jak může rozpočet vypadat? nejjednodušší formou je tužka a papír použití některých aplikací, programů, které jsou součástí operačního systému resp. využití jejich funkcí např. http://office.microsoft.com/cs- cz/templates/mesicni-rodinny-rozpocet- TC001023342.aspx?AxInstalled=1&c=0 http://office.microsoft.com/cs- cz/templates/mesicni-rodinny-rozpocet- TC001023342.aspx?AxInstalled=1&c=0 internetové bankovnictví a jeho sledování nákup programů domácího účetnictví (např. domaciucetnictvi.cz; hlidamsi.cz apod.).

7 Příklad rozpočtu v Excelu http://office.lasakovi.com/excel/financni- poradce/excel-rodinny-rozpocet/ http://office.lasakovi.com/excel/financni- poradce/excel-rodinny-rozpocet/

8 Příklad: internetové bankovnictví

9 Příklad: software na domácí účetnictví

10 Majetek a finanční situace jednotlivce či domácnosti Majetek domácnosti je vše, co domácnost vlastní, s čím disponuje. Rozlišujeme majetek: Hmotný nemovitý (pozemek, stavební parcela, zahrada, chata, garáž, dům, byt, chalupa) Hmotný movitý (auto, starožitnosti, koberce, nábytek, hudební nástroje, staré mince, obrazy, počítač, fotoaparát, mobil, kamera, lednice, mrazák,...) Nehmotný (projektová dokumentace, scénář filmu, patentovaný vynález, autorská práva,…) Finanční (cenné papíry, …)

11 Tvorba rozpočtu V okamžiku, kdy sedíte nad prázdným papírem nebo před prázdnou tabulkou a chcete začít s rozpočtem, přijdou pochyby. Pro ulehčení situace se zde nabízí pár tipů. Co nejpečlivěji odhadněte své příjmy – vezměte si např. k ruce výplatní pásky za posledních pár měsíců. Ujistěte se, že jste nezapomněli na nějaký důležitý výdaj. Zkontrolujte si výpisy z účtu z poslední doby, abyste viděli, že jste zahrnuli všechny důležité položky. Když sestavujete rozpočet, je důležité také předvídat cash flow – kdy obdržíte své příjmy a kdy budete muset zaplatit výdaje. Většinou je mezi těmito termíny časový rozdíl. Ujistěte se, že ho berete v úvahu. Přemýšlejte, co by mohlo mít vliv na váš rozpočet. Čím je ohrožen a jaké jsou možnosti zajištění. A vymyslete alternativní opatření, která přijmete, pokud se vyskytnou nečekané změny. Jinými slovy, vytvořte si plán B.

12 Možná rizika Dlouhodobá pracovní neschopnost Ztráta zaměstnání Úmrtí

13 Jak je možné rizika eliminovat? Dostatečné úspory – rezerva na krytí mimořádných výdajů či vzniku rizikových situací Pojištění při dlouhodobé pracovní neschopnosti proti ztrátě zaměstnání ostatní pojistné produkty – otázka pro finanční poradce

14 Výdaje domácnosti stravování (potraviny, nápoje, veřejné stravování, návštěvy restaurací) bydlení (nájem, bytové zařízení, údržba a oprava bytu nebo domu, elektřina, plyn, voda oblečení (oděvy, obuv) doprava (veřejná doprava, provoz a údržba auta) pravidelné služby (telefonní, internetové, televizní a rozhlasové poplatky) kultura (knihy, časopisy, kino, divadlo, hudební nástroje, hudební záznamy) vzdělávání (učební potřeby, kurzy, odborná literatura) osobní zájmy a koníčky (sport, sběratelství, tanec, cestování) oprava a údržba zahrady, chalupy, chaty péče o zdraví (léky, poplatky ve zdravotnictví, ozdravné programy, posilovna) hygiena a péče o vzhled (služby kadeřníka, kosmetika) spotřební elektronika (spotřebiče, elektronika, multimediální technika) auto a jeho provoz (údržba, benzin, pojištění) rekreace, dovolená (zájezdy, lázně, dětské tábory)

15 Dělení výdajů Nezbytné výdaje – jsou potřebné k zajištění základního chodu domácnosti. Do nezbytných výdajů řadíme i splátky úvěrů. Zbytné výdaje - by rodina v případě nutnosti mohla omezit nebo se bez nich zcela obejít. Hranice mezi výdaji nezbytnými a zbytnými je individuální a nelze ji přesně stanovit. Záleží na zvyklostech a preferencích každé konkrétní rodiny. Prostřednictvím investičních výdajů rodina buduje své úspory, svůj investiční majetek (ze kterého pak pořizuje své cíle). Nepravidelné výdaje jsou výdaje, které rodinný rozpočet nezatěžují pravidelně každý měsíc, ale v rodinném rozpočtu se s nimi musí počítat (dovolená, svátky apod.)

16 Příjmy domácnosti Příjmy domácnosti mohou tvořit: mzdy, resp. plat příjmy od státu (rodičovský příspěvek, dávky důchodového a nemocenského pojištění, sociální dávky, apod.) výživné, zisky z podnikání nebo samostatné výdělečné činnosti, příjmy plynoucí z členství, z prodeje nemovitostí, z pronájmu nemovitostí (bytu, nebytových prostor), půjčky, úroky, výhry, výnosy z vkladů.

17 Rozlišování příjmů Aktivní příjmy jsou příjmy, pro které musí lidé něco aktivně dělat (např. mzda), nebo je jejich příjem závislý na někom jiném (např. na státu). Pasivní příjmy jsou příjmy, které rodině plynou z jejich investic, z jejich majetku (nájemné z pronajímaného bytu, úroky z termínovaného vkladu, dividendy ze zakoupených akcií). V rozpočtu domácnosti bychom neměli počítat s nahodilými příjmy, tj příjmy, které se objevují výjimečně, jednorázově (dědictví, finanční výhra…).

18 Princip cash flow Když sestavujete rozpočet, je důležité také předvídat cash flow – kdy obdržíte své příjmy a kdy budete muset zaplatit výdaje. Většinou je mezi těmito termíny časový rozdíl. Ujistěte se, že ho berete v úvahu.

19 Sledování rozpočtu Je důležité rozpočet sestavit, ale stejně důležité je i sledovat ho. Rozpočtový proces nekončí v okamžiku, kdy rozpočet vytvoříte. Upravování rozpočtu je neustálý proces, který vám umožní získat správné informace, abyste mohli správně rozhodnout o svých financích. Doporučuje se sledovat rozpočet každý měsíc: pokud byste ho sledovali častěji, získáte pravděpodobně méně informací, než kolik stojí takto strávený čas. Pokud byste ho sledovali méně často, mohla by se vyvinout špatná finanční situace, kterou byste jen těžko se zpožděním řešili. Měli byste porovnávat sestavený rozpočet se skutečnými údaji, zkontrolovat příjmy a výdaje. Úkolem není jen spočítat rozdíly.

20 Děkuji za pozornost

21 Literatura BAILEY, G., LAW, F. Moje peníze - Rozvíjejte finanční gramotnost svých dětí. Praha: Edika, 2013. 256 s. ISBN 978-80-266-0195-1. DVOŘÁKOVÁ, Z. SMRČKA, L. a kol. Finanční vzdělávání pro střední školy se sbírkou řešených příkladů na CD. Praha: C. H. Beck, 2011. 312 s. ISBN 978-80-7400-008-9. JAKEŠ, P. a kol. Finanční gramotnost pro 1. stupeň ZŠ. Praha: Fortuna, 2011. 47 s. ISBN 978-80-7373-087-1 + pracovní sešit. JAKEŠ, P. a kol. Finanční gramotnost pro 2. stupeň ZŠ. Praha: Fortuna, 2011. 102 s. ISBN 978-80-7373-089-5 + 3x pracovní sešit. KAŠOVÁ, J. Výchova k finanční gramotnosti - učebnice. Plzeň: FRAUS, 2012. 104 s. ISBN 978-80-7238-107-4. KAŠOVÁ, J. Výchova k finanční gramotnosti - příručka učitele. Plzeň: FRAUS, 2012. 80 s. ISBN 978-80-7238- 176-0. KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.; CHROMÁ, D. Ekonomika : ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. 3. upr. vyd. Praha: Eduko, 2010. 180 s. ISBN 978-80-87204-65-8. KOCIÁNOVÁ, H. Finanční gramotnost v kostce. Olomouc: Anag, 2012. 152 s. ISBN 978-80-7263-767-6. NAVRÁTILOVÁ, P, JIŘÍČEK, M., ZLÁMAL, J. Finanční gramotnost. Kralice na Hané: Computer Media, 2013. ISBN 978-80-7402-151-0. RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P., MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. 8. rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 304 s. ISBN 978-80-247-4831-3. SKOŘEPOVÁ, E. O penězích a hospodaření s Kačkou a Filipem. Finanční gramotnost pro 1. - 3. třídu ZŠ. Praha: Fragment, 2010. 63 s. ISBN 978-80-253-1123-3. SKOŘEPA, M, SKOŘEPOVÁ, E. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia (manuál pro učitele). Praha: Scientia, 2008. 197 s. ISBN 978-80-86960-40-1 + pracovní sešity. SYROVÝ, P., TYL, T. Osobní finance. Praha: Grada Publishing, 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-3813-0. ŠOBA, O., ŠIRŮČEK M., PTÁČEK, R. Finanční matematika v praxi. Praha: Grada Publishing, 2013. 304 s. ISBN 978-80-247-4636-4.

22 Internetové zdroje Finanční gramotnost do škol [on-line]. [cit. 2014-07-20]. Dostupné z: http://www.financnigramotnostdoskol.cz. MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Národní strategie finančního vzdělávání [online]. MF ČR, ČNB, MŠMT ČR, 2010 [cit. 2014-07-20]. Dostupné z http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_strategie_financniho_vzdelavani.html. MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách [on-line]. Praha: MF ČR, MŠMT ČR, MPO ČR, 2007 [cit. 2014-07-20]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/system-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich- a-strednich-skolach. MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Výzkumy k finanční gramotnosti. [online]. MFČR, 2010 [cit. 2014-07-20]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_finvzd_vyzkum_gramot.html MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. MFČR: Závěrečná zpráva z výzkumu-plné znění (STEM/MARK, 2010) [online]. MFČR, 2010 [cit. 2014-07-20]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_fin_vzdelavani_59014.html NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Finanční gramotnost [online]. NÚOV, 2008 [cit. 2014-07-01]. Dostupné z: http://www.nuov.cz/financni-gramotnost http://office.microsoft.com/cs-cz/templates/mesicni-rodinny-rozpocet- TC001023342.aspx?AxInstalled=1&c=0http://office.microsoft.com/cs-cz/templates/mesicni-rodinny-rozpocet- TC001023342.aspx?AxInstalled=1&c=0 http://office.lasakovi.com/excel/financni-poradce/excel-rodinny-rozpocet/


Stáhnout ppt "OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009."

Podobné prezentace


Reklamy Google