Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kanada – exportní příležitosti pro české firmy MZV ČR Praha, 2.3.2016 Josef Dvořáček, EK ZÚ Ottawa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kanada – exportní příležitosti pro české firmy MZV ČR Praha, 2.3.2016 Josef Dvořáček, EK ZÚ Ottawa."— Transkript prezentace:

1 Kanada – exportní příležitosti pro české firmy MZV ČR Praha, Josef Dvořáček, EK ZÚ Ottawa

2 Kanada – exportní příležitosti pro české firmy Úvod & představení Co je Kanada (ekonomika) Prezence ČR v Kanadě Aktivity EK ZÚ Ottawa (B2G, spolupráce) Příležitosti – obchod (MOP), CETA Závěr (kontakty) 2

3 Kanada – exportní příležitosti pro české firmy 3

4 Co je Kanada Obrovská, rozvinutá země (9,984,670 km 2 ) s malým počtem obyvatel (35,9 mil., pracovní síla 19,8 mil., 12,3% podnikatelů, 8 mil. français, mnohokulturní společnost) 10 provincií a 3 teritoria Resource Based Economy – ekonomika silně závislá na ropném, těžařském průmyslu a exportu {3. největší zásoby ropy (AB, 178 mld. barelů), 5. největší producent zemního plynu (BC, 155 mld. m 3 )}, největší světový producent uranu (7356 t), salajky, významný exportér nerostných surovin (21% exportu) - diamanty, zlato, stříbro, platina, hliník, titan, kadmium, kobalt, zinek, nikl) J. Trudeau – nová liberální vláda (volby 2015) 4

5 Justin Trudeau 5

6 Kanada - Makroekonomické údaje Indikátor Růst reálného HDP (%)3,43,01,92,02,51,2 Nominální HDP (tržní ceny, mld. CAD) 1 663,01 770,01 831,01 894,01 976,01 981,0 HDP/obyvatele (USD)N/A Roční inflace (%)1,82,91,50,91,91,6 (12/2015) Nezaměstnanost (%)8,07,57,37,16,97,2 (1/2016) Vývoz zboží (mld. CAD)404,0456,6463,1479,3528,6519,8 Dovoz zboží (mld. CAD)413,7456,0474,3486,5523,7591,3 Obchodní bilance (mld. CAD)-31,6-21,2-33,8-30,2-17,9-605,1 Bilance BÚPB (mld. USD)-59,9-49,1-65,7-59,7-47,9 -51,5 (1-3 Q) Saldo státního rozpočtu/HDP (%)-3,6-2,1-1,5-1,0-0,3-3,4 (Forecast) 6

7 Co je Kanada - ekonomika Kanada - jedna z nejstabilnějších a nejsilnějších ekonomik G-7, 11. největší ekonomika světa (HDP 1,786 mld. USD, 2,4% světové ekonomiky), růst 1,2% (2% v 2016) HDP/obyvatele: 54,629 USD (15. místo, USA: 55,904 USD), HDP - služby (70%), průmysl (28%), zemědělství (1,7%) HDP z 38% tvoří příjmy z daní (GST 5%, HST 13%, daň z příjmu 30% až 52%, firmy 38 %) Státní rozpočet (2014): Deficit 1,6% HDP (nejlepší v G-7), příjmy (674,4 mld. CAD), výdaje 704 mld. CAD 2016 Index of Economic Freedom: Kanada (6.) 7

8 Co je Kanada - ekonomika BÚPB: -2,1% HDP (2014), -2,9% (2013), -3,3% (2012), -2,6% (2011), -3,5% (2010) Pokles cen ropy (snížení HDP o -1,3%, ekonomika ročně tratí až 50 mld. CAD) Pokles CAD o 16 % (70 c/USD) – drahý import Nízké úrokové sazby (0,5%), nízká inflace (1,6%) Nejnižší daně v rámci G-7 (o 10% nižší než v USA) Vyspělá investiční infrastruktura, nejméně dní zahájení podnikání - 1,5 dne (USA 6,1 dne; SRN 10,5 dne) Kvalitní bankovní systém Vstřícná imigrační politika 8

9 Kanada – exportní příležitosti pro české firmy Zahraniční investice Kanada – nejlepší/vstřícné místo pro podnikání (Forbes & Bloomberg) Podíl FDI/HDP: 35% (2. místo, po UK 52,7%) Kumulativní FDI/osobu: 6632 USD (2014) Struktura FDI: Výroba (29,5%), těžařství, ropný průmysl (20,8%) 9

10 Kanada – technologická centra Technologická diplomacie – WREDC (www.wredc.ca): Waterloo/Kitchener/Cambridge (vzdělávací instituce, vyspělá věda, výzkum, inovace), Communitech Centre, Accelerator Centre (www.acceleratorcentre.com), Velocity Program (www.velocityuwaterloo.ca), Conestoga College (www.conestoga.on.ca)www.wredc.cawww.acceleratorcentre.comwww.conestoga.on.ca Strategická poloha u USA (ICT, robotika, nanotechnologie, automobilový a letecký průmysl, rozvinuté strojírenství, životní vědy, potravinářství) Kanata North Business & Inovation Center (www.kanatanorthbia.ca)www.kanatanorthbia.ca 10

11 Kanada – mezinárodní obchod Kanada – čistý exportér energií (128 mld. CAD, 2015, USA) Kanada – země otevřená importu, soutěživý trh & silná kupní síla, celkový dovoz zboží (535,2 mld. CAD, 2015): Stroje a zařízení, motorová vozidla a příslušenství (16,3% dovozů), motory a pumpy (14,2%), chemikálie, plastické hmoty (3,1%), farmacie a zdravotnické přístroje (2,8%), železo a ocel (2,5%), nábytek, osvětlení (2%), elektronika a elektrická zařízení, pneumatiky, spotřební zboží Obchodní partneři Kanady: USA – nejdůležitější obchodní partner (objem obchodu 758,4 mld. CAD - více než 3/4 kanadského obchodu, dovoz 362,7 mil. CAD, vývoz 395,7 mld. CAD, saldo 33 mld. CAD, 2015) Obrat s EU (96,4 mld. CAD), Čínou (78,12 mld. CAD), Mexikem (34,3 mld. CAD), Japonskem (24 mld. CAD), SRN (19,1 mld. CAD) 11

12 Kanada – exportní příležitosti pro české firmy CanExport – nová exportní strategie 2016, zvýšení konkurenceschopnosti (podpora SME – GAC, 50 mil. CAD (5 let), příspěvek až do výše 100 tis. CAD, Ministry of International Trade & Ministry of Small Business and Tourism) 12

13 Vzájemný obchod ČR - Kanada Poměrně nízký objem obchodní výměny s ČR, silné konkurenční prostředí, 46. exportní trh ČR Export z ČR 260,4 mil. USD/234,8 mil. EUR, obrat 424,3 mil. CAD, od roku 2011 ČR vykazuje aktivní saldo (96,5 mil. USD, 2015) Kanada: Dovoz z ČR 583,9 mil. CAD, vývoz do ČR 189,9 mil. CAD (statistika 2015)www.ic.gc.ca Vliv poklesu cen ropy a komodit na vzájemný obchod Důraz na konkurenceschopnost a produkty s vyšší přidanou hodnotou 13

14 Obchod ČR - Kanada in thous. ExportsImportsTurnoverBalance USD PositionIndex USD PositionIndex USD PositionIndex USD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , /I-XI /I-XI , , ,

15 Vzájemný obchod ČR - Kanada Materiál pro stavbu železničních a tramvajových tratí, výrobky ze železa a oceli (kolejnice), turbíny na vodní páru, trouby a trubky, mechanické stroje a přístroje, telefonní přístroje, kaučuk, zbraně a střelivo, pneumatiky, trubky, spínací obvody, motory a generátory, mikroskopy, sklo, pivo Dovoz z Kanady: Výrobky leteckého průmyslu, navigační přístroje, farmaceutické výrobky, zdravotnická zařízení, optické přístroje, hliník a výrobky z něho, plasty, reaktory a přístroje elektronického záznamu zvuku 15

16 CETA – volný obchod CETA – odstraní 99% všech celních sazeb nezemědělských produktů, bezcelní kvóta na sýry ve výši 31 tis. t ročně, přístup ke státním zakázkám na všech úrovních (trh 16 mld. CAD), vzájemné uznávání klasifikací, zvýší se export z EU o 24,3% (17 mld. €), Kanady o 20,6% (8,2 mld. €), EU přinese růst 25% HDP, podpora vlády, ISDS (spory stát-investor), probíhá právní revize textu TPP - 12 zemí, , 60% HDP a 50% světového obchodu 16

17 Mapa oborových příležitostí - Kanada MOP: Vývoj a hledání perspektivních oborů – signály/trendy, systematické sledování příležitostí, vyhledávání informací, jejich vyhodnocování a předávání je ústředí (českým firmám/podnikatelům) (MOP) 17

18 Mapa oborových příležitostí - Kanada MOP: Lafayův Index – vývoj komparativních výhod v čase, dynamika růstu trhu a nevyužitý exportní potenciál ČR na trhu (exportní kapacity ČR, struktura místní ekonomiky - tj. kde stabilně roste poptávka/import - min. 10% meziročně během 3 let a kde není využit exportní potenciál z ČR, komoditní členění HS4) MOP – sektory & příležitosti pro český export: Zemědělský a potravinářský průmysl, zdravotnický a farmaceutický průmysl, železniční doprava, obranný a strojírenský průmysl, důlní, těžební a ropný průmysl (energetický průmysl) 18

19 MOP – sektory & příležitosti Zemědělské stroje, traktory a stroje na zpracování a výrobu potravin, lesnické stroje, železniční & tramvajové vozy, materiál pro stavbu železnic, stroje pro výrobu papíru a buničiny, obráběcí centra, obráběcí stroje na opracování dřeva, tvářecí stroje k opracování kovů, lékařské, chirurgické a zubolékařské nástroje, střelné zbraně a munice, pistole, radiolokátory, výbušná zařízení, civilní letecký průmysl, SW pro správu a uchování dat, digitální média, videohry & animace, Life Sciences (lékařský výzkum, genomika, bio-léčiva) Důlní, těžební a ropný průmysl: I přes stávající problémy, existuje exportní potenciál, realizují se projekty těžby bitumenu, výstavby plynovodů a ropovodů, čisté technologie (čistění odpadních vod, zachycení uhlíku, recyklace odpadů) 19

20 Kanada – exportní příležitosti (Plan Nord) Le Plan Nord, Québec – nová verze, rozvoj severní části pusté provincie (2035), 1,34 mld. CAD (infrastruktura, do 2020), celkem 50 mld. CAD Nové projekty/příležitosti: Těžba nerostů a drahých kovů (zlato, diamanty, nikl, zinek, grafit, lithium, stříbro, hliník), energetika – technologie pro těžební průmysl a hydroelektrárny (výstavba elektráren o výkonu 30 tis. MW), distribuce zemního plynu, obnovitelné zdroje, likvidace energetického odpadu, telekomunikace (instalace 2500 km optických vláken), rozvoj cestovního ruchu (investice 50 mil. CAD) 20

21 Kanada – exportní příležitosti (Plan Nord) Québec 21

22 Kanada – exportní příležitosti pro české firmy Lesy – těžba dřeva (12 mil. m 3 ), 40% kapacit v QC, 200 tis. km 2 ) – Kontakt: Societé du Plan Nord Québec (Monsieur Robert Sauvé, Président, Ville de Québec, Energy East Project – z Alberta, Saskatchewan do rafinérií New Brunswick, (TransCanada Corp.), 4,6 tis. km, 15,7 mld. CAD Trans Mountain – prodloužení ropovodu, Edmonton - Vancouver (Kinder Morgan, Inc.), 1,6 mld. CAD Pacific NorthWest – LNG Prince Ruppert, BC (Lelu Island) 22

23 Informace pro exportéry do Kanady Export & Import Permits Act (Import Control List, – povolení při dovozu textilu a oděvů, oceli, obilí, potravin a mléčných výrobků, sýrů, vajec, drůbeže, zdravotnických výrobků, zbraní a střeliva, nebezpečného odpadu, alkohol – zvláštní předpisy, státní monopol na dovoz, povolení provinčních Liquor Commisions Povolení, certifikáty vydávají příslušná ministerstva - Global Canada, Industry Canada (www.ie.gc.ca), Health Canada (www.hc-sc.gc.ca), National Energy Board (www.neb- one.gc.ca), Environment Canada (www.weather.gc.ca), Transport Canada (www.tc.gc.ca) Canadian Food Inspection Agency (www.inspection.gc.ca) 23

24 Kanada – exportní příležitosti pro české firmy Dovoz – zboží musí odpovídat federálním normám, etikety v in English & en français Canadian Importers Database (CID, země produkt, město) Canadian Association of Importers and Exporters (CAIE, Canada Business Network (www.canadabusiness.ca)www.canadabusiness.ca Canadian Association of Regulated Imports (CARI, Canada Ontario Business Service (www.cbo-eco.ca) 24

25 Informace pro exportéry do Kanady Spolupráce s kanadskými partnery: Global Affairs Canada – International Trade (www.international.gc.ca) a dalšími ministerstvy Canada Border Service Agency (www.cbsa.asfc.gc.ca)www.cbsa.asfc.gc.ca Canadian Standards Association (www.csagroup.org)www.csagroup.org Standard Council of Canada (www.scc.ca)www.scc.ca Chamber of Commerce (www.chamber.ca) 25

26 Kanada – veletrhy (PED) Veletrhy – GPS 2016 (PED, Travel & Vacation Show 2016 (PED, vacationshow.ca), PDAC 2016 (www.pdac.ca), Globe 2016 (www.globeseries.com), SIAL Canada 2016 (www.sialcanada.ca), Design & Manufacturing Canada 2017 (www.dm-canada.designnews.com), Packex Canada 2017 (www.eventsubm.com), Oil Sands Trade Show 2016 (http://oilsandstradeshow.com), Wood Working Machinery&Supply Expo 2017 (www.tradefairdates.com)www.travelandwww.pdac.cawww.globeseries.comwww.sialcanada.cawww.dm-canada.designnews.comwww.eventsubm.comhttp://oilsandstradeshow.comwww.tradefairdates.com Návštěvy v teritoriu - podnikatelská mise Libereckého kraje, mise doprovázející předsedu Senátu ČR M. Štěcha (5- 6/2016) 26

27 Kanada – exportní příležitosti pro české firmy eTA (Electronic Travel Auhtoriation, registrační povolovací systém, , 7 CAD, 5 let, Youth Mobility Program / International Experience Canada (IEC, 200 tis. studentů)www.cic.gc.ca STI - Kanada, informace z teritoria (www.businessinfo.cz) Hokejová diplomacie (it works...) 27

28 28 Thank You/Merci! Josef Dvořáček Economic Counsellor Embassy of the Czech Republic to Canada 251 Cooper Street Ottawa, ON K2P 0G2, Canada Phone: , x. 30 Fax: Cellular:


Stáhnout ppt "Kanada – exportní příležitosti pro české firmy MZV ČR Praha, 2.3.2016 Josef Dvořáček, EK ZÚ Ottawa."

Podobné prezentace


Reklamy Google