Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Svatopluk Leitgeb Licenční správa MPO oddělení mezinárodních kontrolních režimů Obchod s Íránem po uvolnění sankcí MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Svatopluk Leitgeb Licenční správa MPO oddělení mezinárodních kontrolních režimů Obchod s Íránem po uvolnění sankcí MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ."— Transkript prezentace:

1 Ing. Svatopluk Leitgeb Licenční správa MPO oddělení mezinárodních kontrolních režimů Obchod s Íránem po uvolnění sankcí MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY (MZV ČR) A HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY (HK ČR) Seminář 3. února 2016

2 Ing. Svatopluk Leitgeb Licenční správa MPO oddělení mezinárodních kontrolních režimů Obchod s Íránem po uvolnění sankcí NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1861 ze dne 18. října 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu – uvolnění opatření PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/1862 ze dne 18. října 2015, kterým se provádí nařízení č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu - vypuštění některých osob a subjektů z přílohy VIII ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/1863 ze dne 18. října 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu Použitelné od 16. ledna 2016 Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/37 o dni použitelnosti 2

3 Ing. Svatopluk Leitgeb Licenční správa MPO oddělení mezinárodních kontrolních režimů Obchod s Íránem po uvolnění sankcí Příloha č. I — zboží, technologie a software uvedené na seznamu Skupiny jaderných dodavatelů Příloha č. II — zboží a technologie jiné než zboží a technologie dvojího užití definované v příloze I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 Příloha č. III — zboží a technologie uvedené na seznamu Režimu kontroly raketových technologií Příloha č. VIIa — software pro plánování podnikových zdrojů vytvořený speciálně pro použití v jaderném a vojenském průmyslu Příloha č. VIIb — grafit a surové, vyrobené polozpracované kovy 3 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu - nové znění

4 Ing. Svatopluk Leitgeb Licenční správa MPO oddělení mezinárodních kontrolních režimů Obchod s Íránem po uvolnění sankcí Příloha č. II Jaderné materiály, zařízení a příslušenství (např. součásti reaktoru, vlnovkové ventily, trubky) Materiály, chemikálie, ‚mikroorganismy‘ a ‚toxiny‘ (např. dozimetry, katalyzátory, hliník a jeho slitiny, vláknité materiály, kompozity, vysokopevnostní ocel) Zpracování materiálů (např. obráběcí stroje, pece, výměníky tepla, svařovací stroje) Elektronika (např. vysokonapěťové zdroje, spektrometry, měniče frekvencí) Snímače a lasery (např. optická zařízení, lasery, mikroskopy) Navigace a letecká elektronika (např. inerciální navigační systémy) Letecká technika a pohonné systémy (např. plynové turbíny) Technologie potřebná pro vývoj, výrobu nebo užití uvedených položek 4 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu - nové znění

5 Ing. Svatopluk Leitgeb Licenční správa MPO oddělení mezinárodních kontrolních režimů Obchod s Íránem po uvolnění sankcí Článek 2 a – vztahuje se k příloze I – Seznam jaderných dodavatelů Předchozí povolení je nutné: a)pro přímý nebo nepřímý prodej, dodávku, převod nebo vývoz b)pro přímé nebo nepřímé poskytování technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb c)pro přímé nebo nepřímé poskytování financování nebo finanční pomoci (dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru) d)před uzavřením jakéhokoli ujednání s íránskou osobou, subjektem či orgánem, umožňujícího účastnit se podnikatelských činností společného podniku či jiného partnerství - těžba uranu; výroba nebo používání jaderných materiálů. e)pro nákup, dovoz nebo přepravu udělení povolení až po schválení Radou bezpečnosti OSN 5 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu - nové znění

6 Ing. Svatopluk Leitgeb Licenční správa MPO oddělení mezinárodních kontrolních režimů Obchod s Íránem po uvolnění sankcí Článek 3 a – vztahuje se k příloze II – jiné zboží Předchozí povolení je nutné: a)pro přímý nebo nepřímý prodej, dodávku, převod nebo vývoz b)pro přímé nebo nepřímé poskytování technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb c)pro přímé nebo nepřímé poskytování financování nebo finanční pomoci (dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru) d)před uzavřením jakéhokoli ujednání s íránskou osobou, subjektem či orgánem, umožňujícího účastnit se podnikatelských činností společného podniku či jiného partnerství - těžba uranu; výroba nebo používání jaderných materiálů. e)pro nákup, dovoz nebo přepravu 6 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu - nové znění

7 Ing. Svatopluk Leitgeb Licenční správa MPO oddělení mezinárodních kontrolních režimů Obchod s Íránem po uvolnění sankcí -podle zákona č. 594/2004 Sb. -doložení žádosti všemi nezbytnými dokumenty -dokument vystavený příslušným íránským orgánem potvrzujícím, že osoby pověřené MPO budou mít oprávnění ověřovat konečné použití a místo konečného použití jakékoli dodané položky a bude umožněno tato oprávnění účinně vykonávat -lhůta ve správním řízení – 30 dnů - bude prodlužována -přerušení správního řízení do doby schválení Radou bezpečnosti (u položek z přílohy I) 7 Žádosti o povolení

8 Ing. Svatopluk Leitgeb Licenční správa MPO oddělení mezinárodních kontrolních režimů Obchod s Íránem po uvolnění sankcí Článek 4 a – vztahuje se k příloze III – Seznam Režimu kontroly raketových technologií Zakazuje se: a)přímý nebo nepřímý prodej, dodávku, převod nebo vývoz b)přímé nebo nepřímé poskytování technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb c)přímé nebo nepřímé poskytování financování nebo finanční pomoci (dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru) d)uzavřením jakéhokoli ujednání s íránskou osobou, subjektem či orgánem, umožňujícího účastnit se podnikatelských činností zahrnujících technologie uvedené v příloze III. e)nákup, dovoz nebo přeprava 8 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu - nové znění

9 Ing. Svatopluk Leitgeb Licenční správa MPO oddělení mezinárodních kontrolních režimů Obchod s Íránem po uvolnění sankcí Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 18. ledna 2016 informovalo vývozce, že odvolává opatření o tom, že vývoz veškerého zboží celně zařazeného pod kódy 8456 — 8466 kombinované nomenklatury, které nedosahuje parametrů zboží dvojího použití, lze uskutečnit do Íránu pouze na základě individuálního vývozního povolení uděleného Licenční správou MPO podle zákona č.594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (zákon). 9 Opatření „catch-all“

10 Ing. Svatopluk Leitgeb Licenční správa MPO oddělení mezinárodních kontrolních režimů Obchod s Íránem po uvolnění sankcí § 3 odst. 4 zákona - má-li vývozce podezření nebo jestliže by vzhledem k okolnostem měl mít důvody k podezření, že zboží dvojího použití neuvedené v příloze I nařízení Rady č. 428/2009, které má v úmyslu vyvézt, je celé nebo zčásti určeno k jakémukoli použití v souvislosti se zbraněmi hromadného ničení nebo k vojenskému konečnému použití, je povinen o této skutečnosti uvědomit ministerstvo, které mu sdělí, zda k vývozu nebo k poskytnutí zprostředkovatelských služeb bude vyžadováno povolení. 10 Posouzení potřeby žádat o vývozní povolení

11 Ing. Svatopluk Leitgeb Licenční správa MPO oddělení mezinárodních kontrolních režimů Obchod s Íránem po uvolnění sankcí Děkuji za pozornost Svatopluk Leitgeb 11


Stáhnout ppt "Ing. Svatopluk Leitgeb Licenční správa MPO oddělení mezinárodních kontrolních režimů Obchod s Íránem po uvolnění sankcí MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google