Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geografie Věda, která zkoumá krajinnou sféru (od 6 – 70 km pod zemským povrchem – až po 30 km nad zemským povrchem) Jaký je svět kolem nás? Proč je plný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geografie Věda, která zkoumá krajinnou sféru (od 6 – 70 km pod zemským povrchem – až po 30 km nad zemským povrchem) Jaký je svět kolem nás? Proč je plný."— Transkript prezentace:

1 Geografie Věda, která zkoumá krajinnou sféru (od 6 – 70 km pod zemským povrchem – až po 30 km nad zemským povrchem) Jaký je svět kolem nás? Proč je plný kontrastů? Jak člověk ovlivňuje krajinu a celý svět?

2 Satelitní snímek světa v noci

3 Uprchlický tábor x moderní velkoměsto

4 Lidstvo - vznik Lidský rod se vyvinul v Africe Homo habilis (2 mil. Let) – v Africe Homo erectus – rozšířil se z Afriky do Eurasie (200 tis. let)

5 Přirozený pohyb obyvatelstva Je dán: – porodností (birth rate) (počet narozených na 1000 obyvatel za rok) – úmrtností (dead rate) (počet zemřelých na 1000 obyvatel za rok) Dnes na Zemi žije více než 7 000 000 000 obyvatel

6 Přirozený přírůstek = = porodnost > úmrtnost Svět můžeme rozdělit na dvě skupiny: 3 % přírůstek (Asie, Afrika, Latinská Amerika – vysoká porodnost, lidé umírají dříve) 0,5 – 1 % přírůstek (vyspělé země Evropy a Severní Ameriky – nízká porodnost a vysoký podíl starých lidí)

7

8 Územní pohyb obyvatel - migrace Migrace = stěhování obyvatel (uvnitř státu, mezi státy) – Emigrace (vystěhovalectví) - zejména z málo rozvinutých států jihu a východu – Imigrace (přistěhovalectví) – do bohatých států Evropy a Severní Ameriky

9 Důvody migrace: Ekonomické (lepší životní podmínky) Politické (války, diktátorské režimy) Kulturní (rasová, náboženská diskriminace) Imigrační zákony – zásady, které musí žadatelé splnit; vydávají cílové země Imigranti kvůli válce žádají o status uprchlíka (refugee), kterému se poskytuje potřebná péče

10 Rasy Europoidní (bílá) 45 % Mongoloidní (žlutá) 40 % Negroidní (černá) 10 % Míšenci 5 % Rasová nesnášenlivost

11 Národy Národ – seskupení lidí, kteří žijí na společném území, mají společnou historii, jazyk, kulturu Národnost – příslušnost k určitému národu

12 Jazyky Jazyková rodina (např. indoevropské jazyky) – Jazyková skupina (např. slovanské jazyky, románské jazyky, germánské jazyky) Světové jazyky – jazyky koloniálních velmocí, které se rozšířily do celého světa: angličtina, francouzština, španělština, portugalština, ruština

13 Příslušníci germánské jazykové skupiny

14 Příslušníci románské jazykové skupiny

15 Příslušníci slovanské jazykové skupiny

16 Jazykové skupiny ve světě

17 Náboženství = religion

18 Náboženství Dává odpovědi na otázky o původu člověka a fungování světa. Hlavní světová náboženství: Křesťanství Islám Judaismus Buddhismus Hinduismus

19 Rozšíření náboženství ve světě

20 Procentuální podíl věřících

21 Křesťanství = Christianity Nejrozšířenější světové náboženství Víra v jednoho Boha, posvátná kniha - Bible Tři směry: katolictví, protestantismus, pravoslaví

22 Islám V arabských zemích, střední Asii, Indii a Indonésii Vyznavači islámu = muslimové – věří v boha Alláha, posvátná kniha - Korán

23 Judaismus Národní náboženství Židů Věří v jednoho Boha (Jahve) V Izraeli, USA a velkých evropských městech

24 Buddhismus a Hinduismus V jihovýchodní Asii a Indii Uctívají více Bohů

25 Nevěřící a ateisté Nevěřící – lidé bez náboženského vyznání Ateisté – lidé popírající existenci Boha Náboženská nesnášenlivost

26 Věková struktura obyvatelstva vyspělých států klesá úmrtnost a porodnost – zvyšuje se průměrný věk obyvatel – populace stárne Věková pyramida Německa:

27 Věková struktura obyvatelstva málo rozvinutých států Vyšší porodnost a nižší průměrná délka života Asie, Afrika, Latinská Amerika Věková pyramida Etiopie

28 Rozdělení obyvatelstva podle věku Předproduktivní věk (do 15 let) Produktivní věk (15 – 65 let) – osoby ekonomicky aktivní (pracující) i osoby ekonomicky pasivní (studenti, ženy v domácnosti, invalidé, nezaměstnaní) Poproduktivní věk (65 a více let)


Stáhnout ppt "Geografie Věda, která zkoumá krajinnou sféru (od 6 – 70 km pod zemským povrchem – až po 30 km nad zemským povrchem) Jaký je svět kolem nás? Proč je plný."

Podobné prezentace


Reklamy Google