Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozdíl mezi databází a tabulkou Rozdíl mezi Accessem a Excelem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozdíl mezi databází a tabulkou Rozdíl mezi Accessem a Excelem"— Transkript prezentace:

1 Rozdíl mezi databází a tabulkou Rozdíl mezi Accessem a Excelem
Databáze Rozdíl mezi databází a tabulkou Rozdíl mezi Accessem a Excelem

2 Výraz Databáze Výraz data báze lze vyložit jako základna dat, tedy datová základna, úložiště velké množství dat - pevně daná struktura, data spolu souvisí data lze vyhodnocovat, třídit, zpracovávat příklady databází: seznam jízdních řádů telefonní seznam města Zlína Jenyk, 2014

3 Srovnání – proč Access a ne Excel
výpočty vyhodnocení, analýza grafy grafická úprava spolupráce více tabulek aktualizace výpočtů Access náročnější výpočty, méně připravených možností řádově větší množství zpracovávaných dat propojení tabulek tak, že např. při odstranění záznamu z jedné tabulky zmizí související záznamy z ostatních tabulek Jenyk, 2014

4 Rozdíl pojmů Excel Access řádek záznam sloupec pole list tabulka
dotaz formulář sestava objekty (datové a návrhové zobrazení) = kategorie Jenyk, 2014

5 Databázové programy MS Access verze 2003 *.mdb
verze 2007 (2010) *.accdb Verze *.accdb OpenOffice – Base *.odb dBase, FoxPro, Oracle, db2 programovací jazyk SQL Jenyk, 2014

6 MS Access při vytváření nové databáze vyžaduje nejdříve její uložení
začíná s prázdnou databází program nabízí hotové šablony databáze Jenyk, 2014

7 Objekty databáze Jenyk, 2014

8 Objekty databáze Access 2013
tabulky základní prvek, uložená data dotazy vyhledávání v tabulkách dle kritérií, změna hodnot v tabulkách formuláře graficky upravené zadávání dat sestavy pro výstup dat, pro tisk, lze v nich seskupovat, třídit www stránky pro publikaci na internet makra programování akcí Jenyk, 2014

9 Tabulky tvoří základ databáze
tvoří je - pole sloupec, pole mají názvy - záznam řádek, řádky mají čísla tabulky jsou mezi sebou propojeny relacemi (vztahy) zobrazení tabulek je - zobrazení datového listu pro vstup dat - návrhové zobrazení pro definici struktury Jenyk, 2014

10 Možnosti tvorby tabulky
vložením dat v zobrazení datového listu v návrhovém zobrazení podrobnou definicí polí a jejich vlastností Jenyk, 2014

11 Vytvoření tabulky jména polí datový typ vlastnosti polí
V zobrazení datového listu počítač „odhadne“ datový typ podle vložených dat. V návrhovém zobrazení nastavujeme: jména polí datový typ vlastnosti polí Jenyk, 2014

12 Datové typy polí text – lze omezit délku
memo – dlouhý text (nelze dle něj třídit) číslo – bajt, celé číslo, desetinné číslo ... datum, čas – různé formáty (krátký, střední, dlouhý) měna – zobrazení konkrétní měny, různé formáty automatické číslo, ID – identifikace, klíč, automaticky se zvyšuje o jedničku ano,ne – pouze pravda, nepravda (zatržítko) OLE – propojení, vložení objektu průvodce vyhledáváním – vytvoří rozbalovací seznam, combobox (např pro oslovení - pan, paní, slečna) Jenyk, 2014

13 Vlastnosti polí formát – způsob zobrazení (délka textu, velikost čísla, typ měny, převod na velká/malá písmena > < výchozí hodnota lze užít Tvůrce výrazů ověřovací pravidlo – výraz omezující hodnoty, které lze zadat, například: >=0 >10 and <100 between 0 and 100 >“Pes“ not 5 a* like s* Brno or Zlín ověřovací text – chybová zpráva Jenyk, 2014

14 Vstupní masky polí Vstupní maska:
0 číslice (0 až 9, položka je povinná, znaménka plus [+] a minus [-] nejsou povolena) 9 číslice nebo mezera (položka není povinná, znaménka plus a minus nejsou povolena) # číslice nebo mezera (položka není povinná, prázdné pozice se převádějí na mezery, znaménka plus a minus jsou povolena) L písmeno (A až Z, položka je povinná) ? písmeno (A až Z, položka je nepovinná) Jenyk, 2014

15 Primární klíč jednoznačně identifikuje záznam, nemůže se v tabulce opakovat Například: číslo studenta, rodné číslo, SPZ auta vloží se v návrhovém zobrazení ještě před vytvářením relací (symbol klíče) Jenyk, 2014

16 Import z Excelu Postup => Externí data – Importovat – z Excelu
tabulku (v Excelu) určenou pro import nejdříve uložíme do své složky Postup => Externí data – Importovat – z Excelu průvodce importem lze nastavit primární klíč pozor na záhlaví sloupců lze importovat jen určité sloupce Jenyk, 2014

17 Třídění, hledání, filtry
řazení dat A-Z, Z-A pro text i čísla (třídění) kurzor musí být v poli, podle kterého třídíme hledání i nahrazování (úplná i částečná shoda) filtry po použití se zobrazí jen vyhovující data ostatní data jsou skryta, ale ne smazána filtr podle výběru (podle hodnoty pod kurzorem) filtr podle formuláře – lze dodat více podmínek výsledky nejsou uloženy Jenyk, 2014

18 Relace relace je vztah mezi tabulkami,(relation=vztah), znázorněna je černou čarou mezi tabulkami umožňuje propojení tabulek typy relací: 1:1 jednomu záznamu odpovídá jeden záznam 1:n jednomu záznamu odpovídá více záznamů n:m n záznamům odpovídá m záznamů (v Accessu 2003 je nutné použití třetí spojovací tabulky) vytvoření: Databázové nástroje – Vztahy před vytvořením se definují primární klíče (musí mít stejný datový typ!) vhodné je zajistit referenční integritu Jenyk, 2014

19 Příklady relací máme tabulky propojovací položkou je číslo žáka
osoba: číslo žáka, adresa, telefon, zástupce prospěch: číslo žáka, známky z předmětů pochvaly: číslo žáka, datum a text pochvaly propojovací položkou je číslo žáka relace osoba - prospěch je typu 1:1 každý žák má právě 1 prospěch relace prospěch - pochvaly je typu 1:N každý žák může mít libovolný počet pochval Jenyk, 2014

20 Dotazy provádějí výběr zadaných dat z tabulek, případně mohou data v tabulkách měnit dotaz může být založen na jedné nebo více tabulkách propojených relacemi nebo i na předchozích dotazech spouští se stiskem červeného vykřičníku upravovat jej lze v návrhovém zobrazení Jenyk, 2014

21 Možnosti dotazů výběr polí z různých tabulek i dotazů
třídění výsledků, skrytí některých položek příklady kritérií: (>0 and <100) between 0 and 100 >“Pes“ not 5 a* like s* Brno or Zlín is null is not null kritéria lze slučovat též pomocí řádku nebo tvoření nových polí (sloučení polí &) tvůrce výrazů, kouzelná hůlka (tabulky, funkce), vypočítané položky Jenyk, 2014

22 Tabulky a relace Jenyk, 2014

23 Dotazy, příklady a úpravy
Využívejte služeb Tvůrce Jenyk, 2014

24 Typy dotazů výběrový - klasický běžný dotaz
aktualizační - aktualizace dat v tabulce přidávací - přidání dat vytvářecí - vytvoření nové tabulky Odstraňovací - odstranění záznamů parametrický - doplňující informace křížový Jenyk, 2014

25 Výběrové dotazy s výpočty
vytvoření nového pole (průvodce) sloučená pole - & souhrny agregační funkce avg - průměr count - počet max, min - maximum, minimum Jenyk, 2014

26 Formuláře grafické objekty, pro vstup a úpravu dat
založené na jedné nebo více tabulkách, případně i dotazech nejrychlejší vytvoření pomocí průvodce části formuláře : záhlaví, tělo, zápatí úpravy v návrhovém zobrazení souprava nástrojů – textové pole Aa vlastnosti: PT myši Jenyk, 2014

27 Sestavy souhrn dat ve formátu vhodném pro tisk
lze aplikovat třídění i seskupování tvorba průvodcem části sestavy : záhlaví sestavy, záhlaví stránky, tělo, zápatí stránky, zápatí sestavy Jenyk, 2014


Stáhnout ppt "Rozdíl mezi databází a tabulkou Rozdíl mezi Accessem a Excelem"

Podobné prezentace


Reklamy Google