Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy : ZŠ Št ě tí, Ostrovní 300 Autor : Vlasta Hackelová Název materiálu : VY_12_INOVACE_NJ.7.B.10_skola_skolni_p otreby Datum : 2. 1. 2012 Ro č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy : ZŠ Št ě tí, Ostrovní 300 Autor : Vlasta Hackelová Název materiálu : VY_12_INOVACE_NJ.7.B.10_skola_skolni_p otreby Datum : 2. 1. 2012 Ro č."— Transkript prezentace:

1 Název školy : ZŠ Št ě tí, Ostrovní 300 Autor : Vlasta Hackelová Název materiálu : VY_12_INOVACE_NJ.7.B.10_skola_skolni_p otreby Datum : 2. 1. 2012 Ro č ník : sedmý Vzd ě lávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace P ř edm ě t : N ě mecký jazyk Název : ŠKOLA – školní pot ř eby Č íslo opera č ního programu : CZ.1.07/1.4.00/21.169 Název projektu : PRIMA ŠKOLA Anotace : N ě mecký jazyk pro 7. ro č ník Moje škola, školní pot ř eby, č innosti. Rozší ř ení slovní zásoby, tvo ř ení slo ž ených slov.

2 Die Schere Der Spitzer Der Klebstoff Das Lineal Der Bleistift Der Zirkel das PapierDer Radiergummi

3 Der Rucksack Die Kreide Das Lineal Der Zirkel Die Tür die Tafel Der Filzstift Das Mäppchen Der Radiergummi Der Bleistift Die Lehrerin Der Schüller Der Block

4 Die Lehrerin fragt. Die Schüller experimentieren. Der Lehrer schreibt 5, der kleine Schüller kann nicht richtig rechnen.

5 Der Pinsel - malen Der Computer : surfen, malen, lesen, rechnen… Das Buch – lesen, lernen Das Heft – malen, schreiben

6

7

8  METODIKA.  DUM slou ž í k procvi č ení slovní zásoby k tématu škola.  Pomocí obrázk ů d ě ti procvi č ují n ě mecké názvy školních pom ů cek a č inností, které ve škole mohou d ě lat.  Nenásilnou formou si procvi č íme tvo ř ení slo ž ených slov, d ě ti sout ěž í ve vymýšlení dalších slo ž enin – nap ř. pracovní sešit, školní práce atd. Inovace : D ě ti se st ř ídají u interaktivní tabule, p ř i ř azují slova k obrázk ů m, u č í se správn ě slova vyslovovat. Do práce se zapojují i ž áci, kte ř í mají problémy s domácí p ř ípravou. Hravou formou si d ě ti osvojí alespo ň č ást slovní zásoby k tématu škola.

9  Zdroje : Kliparty Office www.Office.Microsoft.com


Stáhnout ppt "Název školy : ZŠ Št ě tí, Ostrovní 300 Autor : Vlasta Hackelová Název materiálu : VY_12_INOVACE_NJ.7.B.10_skola_skolni_p otreby Datum : 2. 1. 2012 Ro č."

Podobné prezentace


Reklamy Google