Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_06_8_Zájmeno kein, keine, kein Číslo skupiny: 3 Autor: Mgr. Antonie Volfová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Jazyk a jazyková komunikace / Německý jazyk / Zájmeno „kein“ kei Druh učebního materiálu: Prezentace Metodický list:ne Anotace: Užití záporu pomocí zájmena kein, keine, kein; seznámení s tvary 1. a 4. pádu č. j. a č. mn.; uvedení příkladů; procvičení; práce na interaktivní tabuli Ověřeno ve třídě:VII.A Datum ověření:7.1.2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 7.1.2013 Podpis:

2 Zájmeno „kein, keine, kein“ (žádný, žádná, žádné) Pronomen „kein, keine, kein“

3 Zájmeno „kein, keine, kein“ V singularu skloňujeme toto zájmeno jako člen neurčitý. 1. p. ein Manneine Frau ein Kind 1.p.kein Mannkeine Fraukein Kind 4. p. einen Manneine Frau ein Kind 4. p.keinen Mannkeine Fraukein Kind

4 Zájmeno „kein, keine, kein“ V pluralu skloňujeme toto zájmeno jako člen určitý, neboť člen neurčitý nemá množné číslo. 1. p. die Männerdie Frauen die Kinder 1. p.keine Männerkeine Frauenkeine Kinder

5 Zájmeno „kein, keine, kein“ Zájmeno „kein“ uvádíme v záporných větách, kde můžeme doplnit (uvést) český překlad „žádný.“ Příklad: Hier ist kein Heft. Tady není (žádný) sešit.

6 Zájmeno „kein, keine, kein“ V němčině je v jedné větě možný jen jeden zápor - na rozdíl od češtiny Příklad (Beispiel): Niemand fehlt. – jeden zápor Nikdo nechybí. – dva zápory

7 Zájmeno „kein, keine, kein“ ve větách

8 Zájmeno „kein, keine, kein“ ve větách 1.pád – 1. Fall: Sg.: Hier liegt kein Baum. Da steht keine Schule. Dort ist kein Auto. Pl.:Hier schreiben keine Schüler.

9 Zájmeno „kein, keine, kein“ ve větách 4. pád – 4. Fall: Sg.: Ich fotografiere keinen Lehrer. Er malt keine Schlange. Sie haben keinen Computer. Pl.:Wir haben keine Autos.

10 Zájmeno „kein, keine, kein“ PROCVIČOVÁNÍ 1.pád – 1. Fall: Sg.: Hier liegt …Ball. Dort spielt…Frau Tennis. Da singt …Kind. Pl.:Hier fahren …Kinder.

11 Zájmeno „kein, keine, kein“ PROCVIČOVÁNÍ 4. pád – 4. Fall: Sg.: Ich bekomme …Brief. Er malt…Tasche. Wir fotografieren…Haus. Pl.:Mutter kauft …Bücher.

12 Zájmeno „kein, keine, kein“ PROCVIČOVÁNÍ Doplň zájmeno kein: Er hat …Bruder. Hier ist…Krokodil. Er schreibt …Brief. Ich fotografiere …Hund. Wir malen…Bilder.

13 Zdroje: - vlastní zdroje - Klipart Microsoft PowerPoint

14 Děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchů při studiu! Mgr. Antonie Volfová


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google