Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_16_2_PŘEDLOŽKY – 3.PÁD Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Miroslava Plocková Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Jazyk a jazyková komunikace / Německý jazyk / PŘEDLOŽKY - 3.PÁD Druh učebního materiálu: PREZENTACE Metodický list:ne Anotace: Žáci si v prezentaci nejprve zopakují význam předložek se 3. a 4.pádem. Zopakují si pravidlo, kdy se po těchto předložkách používá 3.pád a naučí se u podstatných jmen utvořit tento pád. Procvičí si překlad slovních spojení s předložkami. Ověřeno ve třídě: VIII.A Datum ověření: 22.10.2012 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 22.10.2012 Podpis:

2 PŘEDLOŽKY SE 3. A 4.PÁDEM PROCVIČOVÁNÍ TVOŘENÍ 3.PÁDU DIE PRÄPOSITIONEN MIT DATIV UND AKKUSATIV

3 POJĎME SI JE JEŠTĚ JEDNOU VYJMENOVAT: an – na (svisle), u, k auf – na (vodorovně) in – v, do vor - před hinter - za unter – pod über - nad neben – vedle zwischen - mezi

4 3.PÁD = DATIV se používá vždy, když otázka začíná tázacím slovem WO? = KDE?

5 3.PÁD utvoříme tak, že změníme tvar členu určitého u daného podstatného jména

6 PŘEHLED TVARŮ URČITÝCH ČLENŮ: ROD MUŽSKÝ 1. PÁD DER 3. PÁD DEM 4. PÁD DEN ROD ŽENSKÝROD STŘEDNÍ 4. PÁD DAS 4. PÁD DIE 3. PÁD DEM 3. PÁD DER 1. PÁD DAS 1. PÁD DIE

7 AN = NA, U an dem (= am) Tisch – u stolu an der Wand – na zdi an dem Haus (= am) – u domu AM = AN DEM

8 AUF = NA auf dem Stuhl – na židli auf der Bank – na lavici auf dem Buch – na knize

9 IN = V in dem (= im) Schrank – ve skříni in der Schule – ve škole in dem Haus (= im) – v domě IM = IN DEM

10 VOR = PŘED vor dem Park – před parkem vor der Tür – před(e) dveřmi vor dem Auto – před autem

11 HINTER = ZA hinter dem Wald – za lesem hinter der Schule – za školou hinter dem Bett – za postelí

12 UNTER = POD unter dem Tisch – pod stolem unter der Tafel – pod tabulí unter dem Heft – pod sešitem

13 ÜBER = NAD über dem Computer – nad počítačem über der Schule – nad školou über dem Haus – nad domem

14 NEBEN = VEDLE neben dem Sessel – vedle křesla neben der Tasche – vedle tašky neben dem Fenster – vedle okna

15 ZWISCHEN = MEZI zwischen dem Tisch und dem Stuhl – mezi stolem a židlí zwischen der Schule und der Pizzeria – mezi školou a pizerií zwischen dem Fenster und dem Bett – mezi oknem a postelí

16 PŘELOŽ: in der Schule hinter dem Haus auf dem Tisch neben dem Stuhl vor dem Zimmer an der Wand unter dem Buch ve škole za domem na stole vedle židle před pokojem na zdi pod knihou

17 A TEĎ OPAČNĚ: vedle domu u postele v počítači před oknem pod židlí na tabuli za lesem neben dem Haus an dem (am) Bett in dem Computer vor dem Fenster unter dem Stuhl an der Tafel hinter dem Wald

18 SLOVESA + 3.PÁD sein = být stehen = stát liegen = ležet sitzen = sedět hängen = viset

19 PŘELOŽ: Moje sestra je ve škole. Auto stojí před domem. Sešit leží vedle stolu. Petra sedí na židli. Obraz visí na zdi.

20 TAKTO JE TO SPRÁVNĚ: Meine Schwester ist in der Schule. Das Auto steht vor dem Haus. Das Heft liegt neben dem Tisch. Petra sitzt auf dem Stuhl. Das Bild hängt an der Wand.

21 ZVLÁDLI JSTE TO!

22 ZDROJ Obr. smajlíka – je dostupný pod licencí Microsoft Office 2007 na Office.com Pokud není uvedeno jinak, vlastní archiv autorky.


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google