Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_11_8_Slovesa pojící se se 3. a 4. pádem podstatných jmen Číslo skupiny: 2 Autor: Mgr. Antonie Volfová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma: Jazyk a jazyková komunikace / Německý jazyk / Slovesa Druh učebního materiálu: Prezentace Metodický list:ne Anotace: Porovnání sloves, která se na otázku Wo? Kde? pojí se 3. pádem podstatných jmen a na otázku Wohin? Kam? se 4. pádem podstatných jmen. Sloveso geben. Uvedení příkladů sloves a následné použití sloves v příkladových větách. Ověřeno ve třídě:VIII.A Datum ověření:6.2.2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 6.2.2013 Podpis:

2 Užití sloves, která odpovídají na otázku Wo? Kde? (3. pád) a na otázku Wohin? Kam? (4. pád)

3 Wo? Kde? (3. pád)

4 Slovesa, která odpovídají na otázku Wo? Kde? (3.pád) hängen viset Wo? Kde? Wo hängt das Plakat?Kde visí plakát? Das Plakat hängt an der Wand. Plakát visí na stěně. Wo hängen die Geschenke?Kde visí dárky? Die Geschenke hängen am Baum.Dárky visí na stromě.

5 Slovesa, která odpovídají na otázku Wo? Kde? (3.pád) stehen stát Wo? Kde? Wo stehe ich? Kde stojím? Ich stehe vor der Tafel.Stojím před před tabulí. Wo steht er?Kde stojí (on)? Er steht neben dir.(On) stojí vedle tebe.

6 Slovesa, která odpovídají na otázku Wo? Kde? (3.pád) liegen ležet Wo? Kde? Wo liegt mein Buch? Kde leží moje kniha? Mein Buch liegt auf dem Regal. Moje kniha leží na poličce. Wo liegt dein Teddybär? Kde leží tvůj medvídek? Mein Teddybär liegt im Bett. Můj medvídek leží v posteli.

7 Slovesa, která odpovídají na otázku Wo? Kde? (3.pád) sitzen sedět Wo? Kde? Wo sitze ich? Kde sedím? Ich sitze hinter ihr.(Já) sedím za ní. Wo sitzt dein Vater? Kde sedí tvůj táta? Mein Vater sitzt im Zimmer. Můj táta sedí v pokoji.

8 Wohin? Kam? (4. pád)

9 Slovesa, která odpovídají na otázku Wohin? Kam? (4.pád) hängen pověsit Wohin? Kam? Wohin hängst du das Bild? Kam pověsíš obraz? Ich hänge das Bild an die Wand. Pověsím obraz na stěnu. Wohin hängen Kinder die Landkarte? Kam pověsí děti mapu? Sie hängen die Landkarte an die Tafel. (Oni) pověsí mapu na tabuli.

10 Slovesa, která odpovídají na otázku Wohin? Kam? (4.pád) stellen postavit Wohin? Kam? Wohin stellt Mutter die Vase? Kam postaví maminka vázu? Mutter stellt die Vase auf den Tisch. Maminka postaví vázu na stůl. Wohin stellt dein Vater den Sessel? Kam postaví táta křeslo? Mein Vater stellt den Sessel ins Zimmer. Můj táta postaví křeslo do pokoje.

11 Slovesa, která odpovídají na otázku Wohin? Kam? (4.pád) legen položit, pokládat Wohin? Kam? Wohin legst du Hefte? Kam položíš sešity? Ich lege Hefte aufs Regal. Položím sešity na poličku. Wohin legt er die Tastatur? Kam pokládá klávesnici? Er legt die Tastatur neben den Computer. Pokládá klávesnici vedle počítače.

12 Slovesa, která odpovídají na otázku Wohin? Kam? (4.pád) setzen sednout, posadit Wohin? Kam? Wohin setzen Sie Ihr Kind? Kam posadíte Vaše dítě? Ich setze mein Kind in die Klasse. Posadím své dítě do třídy. Wohin setzt sie die Puppe? Kam posadí panenku? Sie setzt die Puppe aufs Sofa. (Ona)posadí panenku na pohovku.

13 geben dát, dávat

14 Sloveso „geben“ se 3. pádem geben dát, dávat Wem? Komu? Ich gebe dir die Schultasche.Dám ti tašku. Er gibt ihm einen Drucker.Dá mu tiskárnu.

15 Sloveso „geben“ se 4. pádem geben dát, dávat Wohin? Kam? Er gibt die Lampe auf den Tisch.Dá lampičku na stůl. Wir geben das Fahrrad in die Garage.Dáme kolo do garáže.

16 Ustálená vazba „es gibt“ (se 4. pádem) Vyjadřuje skutečnost, která označuje, že se něco nachází, je, existuje – často se používá při popisu prostředí (krajiny, města) Hier gibt es ein Museum.Zde se nachází muzeum. Dort gibt es eine Burg.Tam je hrad. Da gibt es einen See.Tady se nachází jezero.

17 Zdroje: - vlastní zdroje - Klipart Microsoft PowerPoint

18 Děkuji za pozornost a přeji mnoho úspěchů při studiu! Mgr. Antonie Volfová


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google