Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Eva Peterková Předmět/vzdělávací oblast: Matematika Tematická oblast: Výpočet povrchů a objemů těles Téma: Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Ročník: 3. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_ MAT Anotace: Žáci se pomocí názorných příkladů naučí vzájemné polohy bodů, přímek a rovin, následně si učivo procvičí. Digitální učební materiál je určen pro žáky učebních oborů. Inovativní je zejména bohatým autorským obrazovým materiálem, který výrazně zvyšuje jeho názornost a usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU. Využívání animačních efektů ze sady Office 2010 udržuje pozornost žáků a ilustrační příklady zvyšují jejich aktivitu. Pro zvýšení interaktivity je vhodné použít interaktivní tabuli. Metodický pokyn: Prezentace je primárně určena pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule. Otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli.

2 Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin

3 Základní útvary stereometrie
Bod Přímka Rovina A B p - přímka je určena dvěma různými body - rovina je určena třemi body, které neleží na přímce Přímka a rovina jsou neomezené útvary a obsahují nekonečně mnoho bodů.

4 Vzájemná poloha dvou bodů
Vzájemná poloha bodu a přímky B A p A B C = D

5 Vzájemná poloha bodu a roviny
B A

6 Vzájemná poloha dvou přímek
r p q s p = q

7 Vzájemná poloha přímky a roviny
p q přímka nemá s rovinou žádný společný bod, nebo s ní má společné všechny body  přímka je rovnoběžná s rovinou přímka má s rovinou jediný společný bod  přímka je s rovinou různoběžná r

8 Vzájemná poloha dvou rovin
dvě roviny nemají žádný společný bod, nebo mají společné všechny body  roviny jsou rovnoběžné společné body dvou rovin vyplní přímku  roviny jsou různoběžné

9 Procvičování 1. Určete přímku p, která prochází bodem B:
3. Na čtyřbokém jehlanu ukažte: a) dvojici různoběžných přímek b) dvojici rovnoběžných přímek c) dvojici mimoběžných přímek B Kolik takových přímek můžete určit? 2. Určete přímku p, která prochází body A, B: A B Co z daných úloh vyplývá?

10 Procvičování F B C D E A G H 4. Na kvádru určete a vyznačte:
a) přímku rovnoběžnou s rovinou EFG b) přímku mimoběžnou s přímkou AC c) rovinu různoběžnou s rovinou ABF d) přímku různoběžnou s přímkou GC e) přímku rovnoběžnou s přímkou AD f) rovinu rovnoběžnou s rovinou BCG

11 Zdroje: Autorem obrázků je autorka výukového materiálu. CALDA, Emil. Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2003, 201 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google