Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ IPVZ 17.2.2011 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ IPVZ 17.2.2011 Praha."— Transkript prezentace:

1 PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ IPVZ 17.2.2011 Praha

2 Administrace a realizace vzdělávacích aktivit v projektu Prohlubování vzdělávání lékařů Příručka pro akreditovaná pracoviště Tato příručka je určena pro akreditovaná pracoviště účastnící se projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/46.00002, dále jen „projekt“.

3 Podmínky pro účast na projektu: Akreditované pracoviště: platná akreditace od MZČR pro nástavbový obor podepsaná smlouva s IPVZ o vzdělávání lékařů v nástavbových oborech platná pro projekt schopnost proškolit účastníky dle příslušného vzdělávacího programu, aby ukončení praktické části CK bylo nejpozději k datu 31.1. 2013 Realizátor vzdělávání: podepsaná smlouva s IPVZ v rámci projektu

4 Postup pro přijetí lékaře do certifikovaného kurzu v rámci projektu Žádost lékaře na akreditovaném pracovišti - vyplnění Žádosti/přihlášky do CK v rámci projektu Dodání příslušných požadovaných dokumentů Elektronické přihlášení účastníka po jeho schválení – registr elektronické databáze účastníků

5 Schéma postupu pro přijetí lékaře do CK

6 Povinnosti akreditovaného pracoviště v rámci realizace vzdělávací aktivity Dohled nad dodržováním a plněním vzdělávacího programu dle vyhl. č. 185/2009 Sb. Praktická část CK = akreditované pracoviště Teoretická část CK = IPVZ.

7 Nejpozději do 1 měsíce od podpisu Smlouvy s IPVZ zaslat IPVZ: Tabulku „Seznam lektorů a praktické části CK“ Tabulku „Kritéria výběru vzorku kontrol – rizikovost“ Plán vzdělávací aktivity a seznam lektorů – nová smlouva Umístění odkazu na informační portál www.vzdelavani-zdravotniku.cz - za předpokladu, že máte webové stránkywww.vzdelavani-zdravotniku.cz. Povinnosti akreditovaného pracoviště před zahájením realizace vzdělávací aktivity

8 Nejpozději do 2 měsíců od podpisu Smlouvy s IPVZ zaslat IPVZ: Dokument „Sledování indikátorů projektu“ elektronicky – http://www.vzdelavani-zdravotniku.cz/lekarsti-zdravotnicti- pracovnici/publicita http://www.vzdelavani-zdravotniku.cz/lekarsti-zdravotnicti- pracovnici/publicita Oznámit doplnění požadované kapacity svými zaměstnanci – nebylo-li naplněno „jinými“ zájemci Informovat IPVZ, pokud nedojde k naplnění stanoveného počtu lékařů

9 Povinnosti akreditovaného pracoviště před zahájením realizace vzdělávací aktivity Nejpozději v den nástupu účastníka na CK: Dohoda o podmínkách účasti v projektu vč. příloh:  kopie pracovních smluv s uvedením místa výkonu práce  doklad o zařazení lékaře do oboru dle vyhlášky 185/2009 Sb.  kopie doložení trvalého pobytu v ČR u cizinců  v případě soukromých podnikatelů doložení Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení v kraji

10 Povinnosti akreditovaného pracoviště v průběhu realizace vzdělávací aktivity Dodržování pravidel publicity platných pro OP LZZ Doložení absolvované praxe za uplynulé čtvrtletí od zahájení u každého lékaře školeného v rámci projektu – s fakturou Průběžné informování o všech skutečnostech a postupech jež mohou mít vliv na úspěšnou realizaci Bezplatné zakončení CK závěrečnou zkouškou - nejpozději do 31.1. 2013

11 Povinnosti akreditovaného pracoviště při ukončování praktické části certifikovaného kurzu Anonymní hodnotící dotazník každému z účastníků – zpracování do dokumentu „Sledované indikátory projektu“ Kompletní vyplnění dokumentu „Sledované indikátory projektu“ - do 30 dnů od skončení CK Závěrečná zpráva o průběhu celé realizace – do 3 měsíců od ukončení realizace činností, nejpozději však do 28.2. 2013

12 INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ LÉKAŘŮ Podrobné informace pro účastníky projektu k přihlašování či další dotazy i podrobnější informace pro akreditovaná pracoviště naleznete www.vzdelavani-zdravotniku.cz

13 DĚKUJEME ZA POZORNOST www.vzdelavani-zdravotniku.cz Jana Kubová, DiS. + Robin Freisleben Kontakt: E-mail: kubova@ipvz.cz, freisleben@ipvz.cz Telefon: 271 019 235, 271 019 363


Stáhnout ppt "PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ IPVZ 17.2.2011 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google