Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prohlubování vzdělávání nelékařů Seminář Ostrava 2.12. 2010 Brno 3.12. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prohlubování vzdělávání nelékařů Seminář Ostrava 2.12. 2010 Brno 3.12. 2010."— Transkript prezentace:

1 Prohlubování vzdělávání nelékařů Seminář Ostrava 2.12. 2010 Brno 3.12. 2010

2 1. Cíl projektu Cílem projektu je: - zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí ve vytvořené soustavě akreditovaných pracovišť zaměřené na profesní nelékařské zdravotnické vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech určené pro nelékaře.

3 2. Certifikované kurzy (CK) Účast v tomto vzdělávacím programu je považována za prohlubování kvalifikace a probíhá v akreditovaných zařízeních. Výběr certifikovaných kurzů probíhá na základě potřeby a aktuálnosti, po konzultaci s profesními organizacemi a fakultními nemocnicemi. V současné době byla v souladu se zákonem o veřejných zakázkách oslovena akreditovaná pracoviště, která realizují CK většinou jako jediná. Plánujeme podpořit cca 9900 osob

4 3. Výběrová řízení na realizaci certifikovaných kurzů 1. etapa: září/říjen 2010 - zaslány výzvy na 32 certifikovaných kurzů. Nabídku zaslalo 6 akreditovaných pracovišť na 19 CK. S těmito pracovišti byla podepsána smlouva. 2. etapa: listopad 2010 - zaslány výzvy na 58 certifikovaných kurzů. Termíny podání nabídek jsou: 6.12. 2010 a 16.12. 2010. 3. etapa: byly vybrány další certifikované kurzy, v průběhu prosince přípravy výzev a smluv. 4. etapa: podle potřeb zdravotnických pracovníků i zdravotnických zařízení budou průběžně zařazovány další i nově akreditované certifikované kurzy.

5 4. Průběh výběrových řízení -hodnota do 2 mil. Kč bez DPH- Certifikované kurzy, které realizuje v ČR jen jedno akreditované pracoviště – přímá výzva k podání nabídky jednomu akreditovanému pracovišti (v případě hodnoty kurzu do 2 mil. Kč bez DPH). Certifikované kurzy, které realizuje více akreditovaných pracovišť – výzva k předložení nabídek všem AP, která mají pro daný CK akreditaci. Všechny výzvy jsou zveřejněny na webovém portálu IPVZ (www.ipvz.cz).www.ipvz.cz

6 5. Průběh výběrových řízení - hodnota nad 2 mil. Kč bez DPH- Certifikované kurzy, které realizuje v ČR jen jedno akreditované pracoviště – jednací řízení bez uveřejnění s příslušným akreditovaným pracovištěm. Certifikované kurzy, které realizuje více akreditovaných pracovišť – vyhlášení výběrového řízení v režimu zákona o veřejných zakázkách. Podklady k výběrovému řízení dostupné na centrální adrese, www.esfcr.cz.www.esfcr.cz Na webovém portálu IPVZ jsou pokyny pro získání zadávací dokumentace.

7 6. Akreditované kvalifikační kurzy (AKK) Účast na vzdělávání v akreditovaných kvalifikačních kurzech se považuje za zvyšování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu. Zaměření zejména na stabilizaci zdravotnického personálu. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách budou probíhat výběrová řízení. Plánujeme podpořit 2 900 osob.

8 7. Akreditované kvalifikační kurzy realizované v rámci projektu Biomedicínský technik a inženýr Odborné zdravotnické laboratorní metody Masér Zdravotně sociální pracovník Všeobecný sanitář Zdravotnický asistent Ošetřovatel Pracovník ochrany veřejného zdraví Řidič ZZS Radiologická fyzika Radiologická technika

9 8.Výběrová řízení na realizaci akreditovaných kvalifikačních kurzů Akreditované kvalifikační kurzy, které realizuje v ČR jen jedno akreditované pracoviště – výzva jednomu akreditovanému pracovišti. Všechny výzvy jsou zveřejněny na webovém portálu IPVZ (www.ipvz.cz).www.ipvz.cz Akreditované kvalifikační kurzy s hodnotou nad 2 mil. Kč bez DPH, které realizuje více akreditovaných pracovišť – veřejné výběrové řízení (podklady na centrální adrese, www.esfcr.cz, webový portál IPVZ).

10 9. Průběh dosud realizovaných výběrových řízení na AKK Zdravotně sociální pracovník - NCO NZO Brno bude realizátorem kurzu pro celkem 70 osob. Masér - REHA PROFI, s.r.o., Brno bude realizátorem kurzu pro 10 osob. Zdravotnický asistent - na zaslané výzvy nebyla podána nabídka. Nevidomý a slabozraký masér - na zaslané výzvy nebyla podána nabídka. Všeobecný sanitář - výběrové řízení rozdělené do 13 částí po krajích - termín podání nabídky 8.12.2010. Ošetřovatel - výběrové řízení - termín podání nabídky 8.12. 2010.

11 10. Připravované AKK Řidič vozidla ZZS - je připravena zadávací dokumentace a bude vyhlášeno výběrové řízení pro oblast Čechy a Moravu. Asistent ochrany veřejného zdraví - připravuje se dokumentace k realizaci.

12 11. AKK, které jsou realizovány IPVZ AKK pro biomedicínské techniky a inženýry AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody - od září se účastnilo cca přes 300 osob Radiologická fyzika – připravuje se Radiologická technika – připravuje se

13 12. Konference a semináře Získávání dílčích znalostí a dovedností, osvojování si nových pracovních postupů a metod. Účast na konferenci a semináři zakládá možnost získání bodů v kreditním systému. Plánujeme podpořit 20 000 osob.

14 13. Konference a semináře Je vytvořena zadávací dokumentace a bude vyhlášeno výběrové řízení rozdělené na 13 částí po krajích. Začátek prosince – vyhlášení výběrového řízení. cca 20.1.2010 – termín podání nabídek a otevírání obálek. Leden/únor 2011 – smlouvy s uchazeči.

15 14. Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení Program je určen především pro management v přímo řízených organizacích, kteří dosud nejsou absolventy studia MBA. Vzdělávací program bude vytvořen jako jednoleté studium, které bude probíhat v akreditovaném zařízení. Předpokládané uskutečnění vzdělávacího programu: začátek realizace kurzů roku 201 – leden 2013. Předpokládáme podpořit 125 osob.

16 15. Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení Začátek prosince 2010 – vyhlášení výběrového řízení. cca 20.1.2011 – termín podání nabídek a otevírání obálek. Leden/únor 2011 – smlouvy s uchazeči. Leden/únor 2011 – zahájení realizace.

17 16. Kurz pro kodéry nelékaře Zvýšení kvalifikace pro zdravotnické pracovníky přímo řízených zdravotnických zařízení v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky včetně jejích právních, etických, technických, společenských, vědeckých, statistických a finančních aspektů. Výběrové řízení již vyhlášeno. 4.1.2011 - termín podání nabídek a otevírání obálek. leden 2011 - smlouvy s uchazeči. Předpokládáme podpořit 200 osob

18 17. Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči Součástí konferencí a seminářů bude získání znalostí a dovedností v nových pracovních postupech, přístupech k pacientovi a sdílení zkušeností. Začátek prosince – vyhlášení výběrového řízení cca do 20.1.2011 - termín podání nabídek a otevírání obálek. Leden/únor 2011 – smlouvy s uchazeči. Předpokládáme podpořit 750 osob.

19 18. Přihlašování na vzdělávací akce U některých vzdělávacích aktivit se zájemce o kurz může hlásit přes klientský systém IPVZ. Tam, kde není realizátorem IPVZ, se zájemce o kurz hlásí přímo u akreditovaného pracoviště. Přihlašování bude probíhat prozatím pouze u akreditovaného pracoviště. U projektových akcí nelékařů se účastníkovi zobrazí pod detailem akce tato textace: Účast na této akci bude hrazena z projektu PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ - projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00001 (projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu) za splnění dále uvedených podmínek :

20 19. Podmínky pro přihlášení do jednotlivých vzdělávacích aktivit Podmínkou přijetí do certifikovaného kurzu je získaná odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo odborná způsobilost k výkonu povolání jiných odborných pracovníků dle zákona 96/2004 Sb. Podmínkou přijetí do akreditovaného kvalifikačního kurzu je absolvování studijního programu požadovaného pro příslušné povolání dle zákona 96/2004 Sb. Konference a semináře jsou určeny pro zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu, zdravotnické pracovníky se specializovanou způsobilostí a pro zdravotnické pracovníky s jinou odbornou způsobilostí.

21 Děkuji za pozornost Mgr. Marie Vacková Mgr. Jan Martynek Tel: 271 019 240 gsm: + 420 606 770 184 e-mail: vackova@ipvz.czvackova@ipvz.cz www.vzdelavani-zdravotniku.cz


Stáhnout ppt "Prohlubování vzdělávání nelékařů Seminář Ostrava 2.12. 2010 Brno 3.12. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google