Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrické vlastnosti látek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrické vlastnosti látek"— Transkript prezentace:

1 Elektrické vlastnosti látek
Fyzika 6.ročník ZŠ Elektrické vlastnosti látek Creation IP&RK

2 Vyzkoušej tyto pokusy:
Vezmi si papírový kapesníček a roztrhej ho na malé kousky. Pravítko tři o oděv a přilož jej k papírkům. Pravítkem si chvilku tři vlasy. Vezmi sešit v igelitovém obalu a chvilku jej tři o oděv. Pak k němu přilož zbytek papírového kapesníčku. Dva proužky mikroténového sáčku tři a pak se je snaž k sobě přiložit.

3 Po tření se tělesa přitahují
Co pozoruješ? Po tření se tělesa přitahují nebo odpuzují. Třením těleso získává elektrický náboj.

4 Elektrování při vzájemném dotyku
Při vzájemném tření dvou těles z různých látek se mohou tělesa zelektrovat = mají elektrický náboj. Kladný ( + ) Elektrický náboj Záporný ( - ) Elektrickou silou nazýváme sílu kterou se mohou přitahovat nebo odpuzovat elektricky nabitá tělesa.

5 Tělesa zelektrována souhlasnými náboji ( + a + nebo – a - ) se odpuzují = působí mezi nimi elektrická odpuzovací síla. Tělesa zelektrovaná nesouhlasnými náboji ( + a – nebo – a + ) se přitahují = působí mezi nimi elektrická přitažlivá síla.

6 Ještě jednou … Souhlasně nabitá tělesa se odpuzují. Nesouhlasně nabitá tělesa se přitahují. Nabité a nenabité těleso se přitahují.

7 Elektrické pole Kolem každého zelektovaného tělesa se nachází elektrické silové pole. Síly tohoto pole mohou být přitažlivé nebo odpudivé. Silové pole graficky znázorňujeme siločárami = myšlené čáry, které znázorňují silové účinky pole.

8 Model atomu Atom Protony Mají kladný elektrický náboj Atomové jádro
Neutrony Neutrální – nemají elektrický náboj Atom Elektronový obal Elektrony Mají záporný elektrický náboj

9 Procvičuj: 1 3 2 4 5

10 Atom je elektricky neutrální – počet elektronů v obalu je stejný, jako počet protonů v jádře.
Atomy různých chemických prvků se od sebe liší počtem protonů v jádře (tzv. protonovým číslem) Je to současně i pořadové číslo v Mendělejově periodické soustavě prvků – tabulce.

11 Jak lze vysvětlit elektrování těles???
K elektrování dochází při vzájemném tření těles. 1. atom - igelitový sáček 2. atom - papír + - Obě tělesa třeme + - Při tření přechází elektron z jednoho atomu do obalu druhého. Z elektricky neutrálních atomu tak vznikají IONTY.

12 I o n t Kladný iont KATIONT Záporný iont ANIONT
Vznikne přijetím jednoho nebo více elektronů do obalu elektricky neutrálního atomu vznikne odtržením jednoho nebo více elektronů z elektricky neutrálního atomu

13 Na závěr: 1. úkol: Popiš model atomu helia
2. úkol: Zjisti, o jakou částici se jedná a urči, jaký má elektrický náboj

14 Van de Graaffův generátor
Něco zajímavého … Van de Graaffův generátor je elektrický stroj umožňující nabíjet kovovou kouli na velmi vysoké napětí. Vynalezl jej americký fyzik R. J. Van de Graaff, první model sestrojil v roce 1929, v roce 1931 získal patent na zlepšenou verzi. Do konce 30. let 20. století byly sestrojeny obří generátory vyrábějící až 5 MV). Stroj má využití při fyzikálních experimentech, ale i pro urychlování elektronů pro sterilizaci. Princip generátoru Van de Graaffův generátor


Stáhnout ppt "Elektrické vlastnosti látek"

Podobné prezentace


Reklamy Google