Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení spotřeby energie – komplexní pohled a přístup k řešení Done, s.r.o. Ševce Matouše 2018/9 140 00 Praha 4 Tel.: +420 222 362 551 V Praze 17. červen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení spotřeby energie – komplexní pohled a přístup k řešení Done, s.r.o. Ševce Matouše 2018/9 140 00 Praha 4 Tel.: +420 222 362 551 V Praze 17. červen."— Transkript prezentace:

1 Řízení spotřeby energie – komplexní pohled a přístup k řešení Done, s.r.o. Ševce Matouše 2018/9 140 00 Praha 4 Tel.: +420 222 362 551 V Praze 17. červen 2008 Vladimír Kopřiva

2 Strana Program Podnikatelské prostředí Firemní procesy a úspory Metody a nástroje řízení Shrnutí Dotazy 2

3 Strana 3 Podnikatelské prostředí

4 Strana Rozhodující faktory ovlivňující podnikání Zákazníci Stále náročnější a s individuálními požadavky Konkurence Stále intenzivnější díky globalizaci a dynamice Změna Je trvalá a tím obvyklá 4

5 Strana Hlavní změny ovlivňující podnikání Globalizace Rychlé přesuny kapitálu, technologií i lidí podle preference odvětví a lokalit Politická situace P ostoje států a vlád (legislativa), organizací Dostupnost zdrojů a komodit Vyčerpávají se, není jich dostatek Změny na kapitálových trzích Dopad na cenu komodit 5

6 Strana Klíčová je změna ZMĚNÁM SE NELZE BRÁNIT Pokud chce firma prosperovat, musí se připravit na změny MUSÍ SE STÁT FLEXIBILNÍ Musí nastavit svůj vnitřní systém řízení a fungování tak, aby byla schopná reagovat rychle a efektivně a byla tak schopná přizpůsobit se novým podmínkám 6

7 Strana Jak dosáhnout flexibility? A.Zhodnotit svoji pozici na trhu definovat vizi, cíle a jim odpovídající firemní strategii B.Zvolit metody řízení a rozpracovat strategii pro jednotlivé oblasti svých činností C.Změnit tradiční pracovní postupy – firemní procesy a následně: i.Přizpůsobit strukturu společnosti procesům ii.Implementovat odpovídající informační podporu iii.Změnit způsob řízení a styl práce 7

8 Strana 8 Firemní procesy a úspory

9 Strana Firemní procesy 9

10 Strana Strategické procesy a marketing Možnosti úspor energie - 1 Minimální: Pouze v případě marketingu lze optimalizovat marketingový mix 10

11 Strana Obchod Možnosti úspor energie - 2 Značné prostřednictvím aplikace: Virtuální organizace práce obchodních zástupců Důsledky: Snížení nároků na pracovní prostory a místa – snížení spotřeby elektřiny, tepla, PHM Informační podpora: Rezervační systém Podpora práce s „hand-held“ včetně GPS 11

12 Strana Produkce Možnosti úspor energie – 3 Značné prostřednictvím aplikace: Nových energeticky méně náročných a účinnějších technologií Zavedení energetického managementu Organizací produkce / výroby – zkrácení přepravních tras, práce „just in time“, atd. Důsledky: Snížení nároků na spotřebu energie Informační podpora: Kvalitní ERP systém Kvalitní systém řízení produkce / výroby Nové technologie – např. RFID 12

13 Strana Logistika a distribuce Možnosti úspor energie - 4 Značné prostřednictvím aplikace: Virtuální organizace práce „rozvozců“ Optimalizací počtu skladů a jejich rozmístění Optimalizací tras rozvozu Důsledky: Snížení nároků na pracovní prostory a sklady a místa – snížení spotřeby elektřiny, tepla Snížení spotřeby PHM Informační podpora: Rezervační systém Podpora práce s „hand-held“ včetně GPS Kvalitní ERP systém Nové technologie – např. RFID 13

14 Strana Podpora zákazníků Možnosti úspor energie - 5 Značné prostřednictvím aplikace: Virtuální organizace práce při podpoře zákazníků Optimalizací pojezdových tras Důsledky: Snížení nároků na pracovní prostory a místa – snížení spotřeby elektřiny, tepla Snížení spotřeby PHM Zkvalitnění práce se zákazníky Informační podpora: Rezervační systém Podpora práce s „hand-held“ včetně GPS Kvalitní ERP systém 14

15 Strana Podpůrné procesy Možnosti úspor energie - 6 Značné prostřednictvím aplikace: Center sdílených služeb (účetnictví, mzdová agenda, nákup, atd.) Outsourcingu vybraných služeb (autodoprava, správa budov, energetické hospodářství, atd.) Důsledky: Snížení nároků na pracovní prostory a místa – snížení spotřeby elektřiny, tepla Snížení nákladů na informační technologie Snížení mzdových nákladů Informační podpora: Centralizované informační systémy – kvalitní ERP systém 15

16 Strana 16 Metody a nástroje řízení

17 Strana Metody řízení a nástroje Zvolit odpovídající, moderní, proaktivní metody řízení: Procesní řízení včetně energetického managementu Balanced Scorecard – řízení výkonnosti společnosti ABC, ABB, ABM (Activity Based Costing, Budgeting, Management) Controlling CRM (Custormer Relationship Management) Zvolit odpovídající nástroje: Informační podpory Technologie 17

18 Strana Rozhodnout jak budeme řídit Například použití metody Balanced Scorecard 18

19 Strana Příklad finančního pohledu Balanced Scorecard 19 Vazba na číslo ukazatele Cíle Kritické faktory úspěchu (CSF) Klíčové parametry výkonnosti (KPI) Měřitelné ukazateleDoplňující textZpůsob výpočtu Finance F100 Plnění plánu cashflow Cíleně řídit cashflow Zisk Zisk (Příjmy-Výdaje) v pohledu (plán a skutečnost) F101 Příjmy Příijmy celkem; výkaz ……v pohledu (plán a skutečnost) F102 Výdaje Náklady celkem; výkaz F103 CFVARIANCE Míra nepřesnosti avízování Cashflow (plán - skutečnost) / plán F104 Platební předpis Objem platebních předpisů [Kč] F105 Plnění platebního předpisu Objem pohledávek … F106 Růst zisku Cíleně řídit ziskVšech produktů Zisk CZP Výnosy VVP Náklady NVP F107 Po produktech Zisk ZP (Celkový zisk z produktu - viz Návrh algritmů výpočtu) Výnosy VP (Celkové výnosy z produktu - viz Návrh algritmů výpočtu) Náklady NP (Celkové náklady na produkt - viz Návrh algritmů výpočtu) F108 Po prodejních kanálech Zisk ZPK (Celkový zisk z prodejního kanálu - viz Návrh algritmů výpočtu) Výnosy VPK (Celkové výnosy z prodejního kanálu - viz Návrh algritmů výpočtu) Náklady NPK (Celkové náklady na prodejní kanál - viz Návrh FŘ) F109 Zlepšovat úroveň obchodní realizace PROF1 Celková profitabilita všech produktů vyjádřená v % : F110 PROF3 Profitabilita po produktech vyjádřená v %: zisk/výnosy*100 F111 PROF7 Profitabilita po prodejních kanálech vyjádřená v %: zisk/výnosy*100 F112 Úroveň nákladů odpovídající poskytovaným produktům a službám Řídit náklady provozu Provozní náklady Provozní náklady celkem F113 Pořizovací náklady F114 Správní režie F115 Náklady na energii Náklady na elektřinu Náklady na plyn Náklady na PHM Náklady na pevná paliva Náklady na topení F116 Personální náklady F117 Řídit náklady na zaměstnance Mzdové náklady Mzdové náklady - úč. 521 ?? F118 Náklady dchody klíčových zaměstnanců Náklady spoj.s odchody KZ=nákl. na vlastní odchod zaměstnance + náklady na vyškolení nového zaměstnance+ ušlé výnosy F119 Náklady na školení Celkové náklady vynaložené na školení pro produkt Family

20 Strana Strategie Definovat strategie pro jednotlivé oblasti: Řízení procesů Strategie zavedení procesního řízení (včetně EM) Finanční řízení Strategie finančního řízení Marketing a obchod Strategie řízení vztahu se zákazníky Informační podporu I nformační strategie Řízení rizik Strategie řízení rizik 20

21 Strana V rámci strategií rozhodnout co budeme řídit Například v rámci finančního řízení 21

22 Strana V rámci strategií rozhodnout o informační podpoře Tak, abychom měli odpovídající informační podporu řízení. Příklad manažerského kokpitu – umožňujícího sledovat, vyhodnocovat a řídit firmu včetně spotřeby a nákladů na energii 22

23 Strana 23 Shrnutí

24 Strana Shrnutí postupu implementace změny 24 Organizačních změn Procesních změn Informační podpora Organizační struktura Informační podpora Návrh a implementace

25 Strana Shrnutí přístupu k řízení spotřeby energie Řízení spotřeby a nákladů na energii je specifická oblast řízení v rámci fungování společnosti a vyžaduje: Řešení v rámci celkového konceptu řízení v návaznosti na strategii firmy (včetně návrhu a zavedení energetického managementu) Nasazení moderních, proaktivních, metod řízení zejména: Procesního řízení Řízení výkonnosti společnosti ABC CRM Nasazení nových, energeticky úspornějších, technologií Nasazení moderních informačních systémů a technologií Doplnit !!! 25

26 Strana 26 Dotazy

27 Strana 27 Děkuji za pozornost Done, s.r.o. Ševce Matouše 2018/9 140 00 Praha 4 Tel.: Fax: E-mail: +420 222 362 551 +420 222 362 594 vkopriva@done.cz www.done.cz


Stáhnout ppt "Řízení spotřeby energie – komplexní pohled a přístup k řešení Done, s.r.o. Ševce Matouše 2018/9 140 00 Praha 4 Tel.: +420 222 362 551 V Praze 17. červen."

Podobné prezentace


Reklamy Google