Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Environmentální management. Osnova přednášek: Úvod do předmětu. Environmentální politika a environmentální strategie. Trvale udržitelný rozvoj. Makroekonomické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Environmentální management. Osnova přednášek: Úvod do předmětu. Environmentální politika a environmentální strategie. Trvale udržitelný rozvoj. Makroekonomické."— Transkript prezentace:

1 Environmentální management

2 Osnova přednášek: Úvod do předmětu. Environmentální politika a environmentální strategie. Trvale udržitelný rozvoj. Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí Ekonomické souvislosti negativních důsledků poškozování životního prostředí Investice do životního prostředí Strategie ochrany životního prostředí - koncové technologie, strategie prevence. EIA a Čistší produkce v podniku Pojetí environmentálního managementu Struktura EMS: eko-politika, eko-cíle, eko-programy, eko- dokumentace, eko-monitoring, eko-audity, přezkoumání top-managementem Přístupy k analýze eko-profilu podniku, eko-bilance, vyhodnocování ekonomických dopadů týkajících se ekologie Metoda LCA – metoda posuzování životního cyklu Environmentální ekonomika podniku, environmentální účetnictví Environmentální značení, ekolabeling, ekodesing

3 Definice environmentálního managementu „Environmentální management definuje dlouhodobé cíle a oblasti podnikání, ve kterých chce být podnik aktivní, kompetence, které potřebuje získat a potřebné zdroje, aby mohl vstoupit na trh a úspěšně konkurovat, pro dosažení svého environmentálního cíle. Podnik zhodnocuje a používá svůj potencionál, aby se mohl vyrovnat s pokračujícími změnami v podmínkách životního prostředí a také stanovuje způsoby, jak těchto environmentálních cílů dosáhnout.“

4 Environmentalní kalkulace Nejlepší způsob, jak kalkulovat, řídit a kontrolovat environmentální náklady je pomocí kalkulace podle dílčích aktivit - Activity-Based Costing. Environmentalní náklady jsou identifikovány v jednoduché struktuře: 1náklady označované náklady "běžné" (popř. „základní“), 2náklady, které mohou být opomenuty nebo skryty v režiích nebo náklady na výzkum a vývoj, které jsou nesprávně alokovány do jiných středisek nebo jsou „přehlíženy“; označují se jako "náklady skryté”, " náklady podmíněné", "náklady méně hmatatelné."

5 Environmentalní kalkulace Základní náklady Potenciálně skryté náklady Podmíněné náklady Náklady související s image a vzájemnými vztahy

6 Environmentalní kalkulace Příklady environmentálních základních nákladů: –náklady spotřebu materiálu,služeb, opotřebení dlouhodobého majetku a spotřebou práce. Příklady environmentálních potenciálně skrytých nákladů: –náklady vynaložené před zahájením aktivity (umístění provozů,návrh produktů,výzkum a vývoj), –náklady na požadované environmentální činnosti a dobrovolné environmentální náklady (kontroly,školení,studie), –náklady vynakládané po zrušení aktivity (nakládání s odpady,poplatky,daně), –náklady dobrovolné (monitorování,výchova,audity)

7 Environmentalní kalkulace Příklady podmíněných nákladů: –náklady mohou vzniknout v budoucnosti ( škody,pokuty). Příklady nákladů související s image a vzájemnými vztahy: –náklady,které jsou vynakládány na základě subjektivních vjemů a dojmů zainteresovaných skupin (vztahy ze zákazníky,image firmy)

8 Environmentální investice Zaměřená na ochranu životního prostředí, nápravu škod, zlepšení kvality ŽP Respektují požadavky ochrany, jsou primárně citlivé k ŽP

9 Externality Záporné externality –Negativní dopady emisí do ovzduší –Negativní externality ze záboru území Kladné externality –Přítomnost CO 2 –Přítomnost SO 2

10 Metody hodnocení environmentálních investic Standardní ekonomické přístupy Konvenční metody –Posouzení investičních nákladů –Posouzení investičních nákladů z časového hlediska –Analýza nákladů a užitků Nekonvenční metody hodnocení –Metoda TCA

11 Jaké zohlednit kategorie kvantifikace? Vyčíslitelné –Náklady –Výnosy –Pojištění –Nakládání s odpady Obtížně vyčíslitelné –Strategická kriteria –Ekologická –Sociologická


Stáhnout ppt "Environmentální management. Osnova přednášek: Úvod do předmětu. Environmentální politika a environmentální strategie. Trvale udržitelný rozvoj. Makroekonomické."

Podobné prezentace


Reklamy Google