Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast – člověk a jeho svět Předmět – prvouka 3. roč.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast – člověk a jeho svět Předmět – prvouka 3. roč."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast – člověk a jeho svět Předmět – prvouka 3. roč.
Projekt – Den Země Vzdělávací oblast – člověk a jeho svět Předmět – prvouka 3. roč. Lenka Slánská 2.Ročník KS Uč.1.st.ZŠ 2009

2 Téma: ochrana přírody a živočichů, třídění odpadu Dílčí cíle: žák si uvědomuje důležitost ochrany přírody a živočichů svým chováním pomáhá při ochraně přírody a živočichů ví, proč třídíme odpad, sám pomáhá při třídění odpadu je schopen si vyhledat na internetu podstatné informace

3 Časová dotace a mezipředmětové vztahy
Projekt bude probíhat ve 2 vyučovacích hodinách Mezipředmětové vztahy: český jazyk,matematika, výtvarná výchova,pracovní činnosti, hudební výchova

4 Realizace těchto průřezových témat
Enviromentální výchova – vedení žáků ke ke kladnému vztahu k přírodě, zvířatům,poznávat ohrožené druhy zvířat, seznámení s možnostmi a způsoby třídění odpadu. Výchova demokratického občana – úcta k hodnotám,dodržování daných norem. Osobnostní a sociální výchova – vzájemná pomoc při práci ve skupinách

5 Pomůcky a metody Pomůcky: PC, papír, fixy,obrázky
Metody: diskuse, práce s textem - - vyhledávání na internetu, třídění obrázků

6 Rozvíjené kompetence K učení – učí se vyhledávat potřebné informace na internetu,vyhledává a třídí obrázky, kompletuje získané informace Komunikativní – nebojí se promluvit ve skupině, snaží se říci svůj názor Kompetence sociální a personální – spolupracuje s ostatními dětmi Kompetence k řešení problémů – řeší zadaný úkol na základě předchozích znalostí a vyhledávání dalších informací Kompetence pracovní – každý žák má možnost v průběhu dne třídit použitý odpad do kontejnerů, které jsou umístěny na chodbě školy.

7 Motivace,seznámení s tématem
Na počátku hodiny dětem ukážu obrázky krásné a poškozené přírody Diskuze s dětmi o obrázcích – proč je příroda poškozená, co vše jí škodí, co nám škodí, co škodí zvířatům a rostlinám? Vytvoření pojmové mapy, děti zapisují na tabuli, co přírodě škodí a co ji prospívá

8 Vyhledávání a třídění informací
Rozdělení dětí do skupin,ve kterých budou pracovat / po třech/ Zadání úkolu, vysvětlení,zadání internetových stránek Pomoc při vyhledávání / chránění živočicové, rostliny, třídění odpadu/

9 Skupinová práce – zjišťování nových informací
Zadání internetových stránek dle skupin cs. Wikipedia.org/ wiki/ Ekologie www. ekokom.cz/ seripts/detail. http.//botany.cz/cs/chranene-rostliny/ Zadání požadavků do vyhledávače, pomoc při zadávání do PC. Výpisky nových informací – co jsem se dozvěděl nového,spolupráce s uč.

10 Zpracování nových informací
Krátké výpisky nově zjištěných informací - práce ve skupinách Vzájemná spolupráce ve skupinách,dohoda na podstatných informacích / co si myslíš, že je opravdu důležité?/ Porovnávání zjištění nových informací s předchozími znalostmi

11 Prezentace nově získaných poznatků
Zástupci skupin seznamují ostatní děti s nově získanými poznatky. Diskuse o zajímavých poznatcích. „Jak můžeš sám přispět k ochraně životního prostředí?“ „ Co dělají pro ochranu ŽP tví rodiče? „ Kde se můžeš ještě dozvědět něco nového o přírodě?“ / knihy, výstavy, televize, časopisy, zapojení do eko- soutěží/.

12 Kreslení obrázků na PC Kreslení obrázků dle rozdělení ve skupinách
- 1.skup. – rostliny, květiny - 2.skup. – zvířata - 3.skup. - odpad

13 Vyhodnocení obrázků Prohlédnutí nakreslených obrázků
Vyprávění o obrázcích /zástupci skupin/ Vytisknutí nejzdařilejších obrázků Výstava

14 Závěrečná reflexe Na koberci v kruhu si povídáme o tom,co se nám dnes dařilo a co nám naopak tolik nešlo. Vedu děti, aby se učily hodnotit práci celé skupiny, jak se jim společně pracovalo, co by příště udělaly jinak

15 Mé hodnocení Děti pracovaly se zaujetím.
Byly velice aktivní při vytváření pojmové mapy. Bylo nutné dětem pomáhat při zadání internetových adres,(některé děti si nevěděly rady při psaní některých znaků). Práce ve skupinách se osvědčila. Děti velice bavilo malování, vznikly pěkné obrázky. Společně jsme si zazpívali píseň „Stromy“.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast – člověk a jeho svět Předmět – prvouka 3. roč."

Podobné prezentace


Reklamy Google